Captopril

Captopril to lek powszechnie stosowany u osób zmagających się z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą niewydolnością serca, a także u pacjentów po przebytym zawale serca. Ponadto, znajduje zastosowanie w leczeniu nefropatii, czyli chorób nerek. Działanie captoprilu polega na regulacji ciśnienia tętniczego krwi oraz wzmacnianiu komór serca w celu poprawy ich aktywności skurczowej. Stosowanie tego leku może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych oraz poprawy jakości życia pacjentów.

Działanie Captopril

Captopril to lek często stosowany przez kardiologów, głównie u pacjentów borykających się z nadciśnieniem tętniczym krwi. Poprzez wzmacnianie pracy serca, lek ten sprzyja aktywizacji działalności skurczowej mięśnia sercowego, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia.

Substancją czynną preparatu jest kaptopryl, będący inhibitorem konwertazy angiotensyny. Wspomaga on leczenie nadciśnienia poprzez obniżenie ciśnienia krwi i zwiększenie przepływu krwi przez naczynia. Captopril jest szybko wchłaniany przez organizm, a już po 15-30 minutach od zażycia zaczyna wykazywać działanie przeciwnadciśnieniowe. Jego największa skuteczność przypada na okres 1-1,5 godziny od przyjęcia leku.

Warto zauważyć, że pełne działanie przeciwnadciśnieniowe captoprilu osiągane jest po kilku tygodniach regularnego stosowania. Dlatego pacjenci powinni stosować się do zaleceń lekarza i regularnie przyjmować przepisane dawki.

Wskazania do stosowania Captopril

Captopril jest lekiem o szerokim spektrum działania, co sprawia, że znajduje zastosowanie w leczeniu różnych schorzeń. Wśród wskazań do stosowania tego preparatu można wymienić:

 • Nadciśnienie tętnicze o różnym pochodzeniu: Captopril jest skutecznym lekiem w obniżaniu ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niezależnie od jego przyczyny. Działa poprzez hamowanie konwertazy angiotensyny, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego.
 • Przewlekła niewydolność serca z osłabieniem czynności skurczowej komór: Lek może być stosowany u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, którzy doświadczają osłabienia funkcji skurczowej komór serca. Captopril pomaga zwiększyć siłę skurczu mięśnia sercowego, co prowadzi do poprawy objętości wyrzutowej i lepszego zaopatrzenia organizmu w tlen i składniki odżywcze.
 • Bezobjawowe zaburzenia czynności lewej komory serca po zawale serca, u osób ze stabilnym stanem klinicznym: Captopril może być stosowany u pacjentów, którzy doznali zawału serca i mają zaburzenia czynności lewej komory serca, ale nie wykazują objawów klinicznych. Lek może pomóc w poprawie funkcji serca oraz zmniejszeniu ryzyka dalszych powikłań, takich jak niewydolność serca czy kolejny zawał.
 • Nefropatia cukrzycowa: Captopril może być stosowany w leczeniu nefropatii cukrzycowej, czyli uszkodzenia nerek spowodowanego przez cukrzycę. Działa poprzez zmniejszenie ciśnienia krwi w naczyniach nerkowych, co chroni nerki przed dalszym uszkodzeniem i opóźnia postęp choroby.

Warto zaznaczyć, że stosowanie captoprilu zawsze powinno być ściśle kontrolowane przez lekarza, który na podstawie indywidualnego stanu zdrowia pacjenta dobierze odpowiednią dawkę leku i ustali plan leczenia.

Przeciwwskazania do stosowania Captopril

Istnieją sytuacje, w których stosowanie captoprilu jest niewskazane. Przed rozpoczęciem terapii pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich przeciwwskazaniach, które mogą wystąpić w jego przypadku. Oto niektóre z przeciwwskazań do stosowania captoprilu:

 • Nadwrażliwość na składniki leku lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny: Pacjenci, którzy są uczuleni na captopril lub inny lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, nie powinni stosować tego leku. W takim przypadku lekarz może zalecić alternatywne leczenie.
 • Obrzęk naczynioruchowy obecnie lub w przeszłości: Obrzęk naczynioruchowy to stan, w którym występuje gwałtowne i nieprzewidywalne puchnięcie tkanek, często twarzy, ust, języka lub gardła. Osoby z obecnym lub przeszłym obrzękiem naczynioruchowym powinny unikać stosowania captoprilu, gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia tego stanu.
 • Wrodzony (dziedziczny) obrzęk naczynioruchowy: Osoby z genetycznie uwarunkowanym obrzękiem naczynioruchowym również nie powinny stosować captoprilu, gdyż może to prowadzić do zaostrzenia objawów choroby.
 • II i III trymestr ciąży: Stosowanie captoprilu w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, gdyż może prowadzić do poważnych komplikacji zarówno dla matki, jak i dziecka. W przypadku konieczności leczenia nadciśnienia tętniczego lub innych schorzeń, lekarz powinien dobrać inną, bezpieczną terapię dla ciężarnej.
 • Okres karmienia piersią: Captopril może przenikać do mleka matki, co stwarza ryzyko dla niemowlęcia. Dlatego kobiety karmiące piersią nie powinny stosować tego leku. W razie potrzeby leczenia, lekarz może zalecić alternatywne leki lub doradzić przerwanie karmienia piersią na czas terapii.

Środki ostrożności podczas stosowania leku Captopril

Podczas stosowania leku Captopril istnieją pewne sytuacje, które wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności. Ważne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich istniejących lub podejrzewanych problemach zdrowotnych, a także o innych przyjmowanych lekach. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas stosowania captoprilu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Objawy, które mogą wymagać natychmiastowej konsultacji lekarskiej, obejmują:

 1. Obrzęk twarzy, języka lub krtani, który może świadczyć o obrzęku naczynioruchowym lub uczuleniu na lek.
 2. Problemy z połykaniem, które mogą być związane z obrzękiem języka lub gardła.
 3. Reakcje skórne, takie jak pęcherze, owrzodzenia czy pokrzywka, które mogą wskazywać na alergię lub nadwrażliwość na składniki leku.
 4. Problemy z oddychaniem, które mogą być wynikiem obrzęku krtani, astmy oskrzelowej lub innych przyczyn.
 5. Uczucie omdlenia, które może być spowodowane zbyt niskim ciśnieniem tętniczym.

W przypadku następujących sytuacji należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania captoprilu:

 1. Uczulenie na składniki leku lub inne inhibitory konwertazy angiotensyny.
 2. Choroby nerek, serca, niewydolność krążenia, choroby tkanki łącznej, zaburzenia gospodarki elektrolitowej, przewlekłe choroby płuc, podwyższony poziom aldosteronu, astma oskrzelowa, zaburzenia czynności wątroby lub glikokortykosterydów.
 3. Ciąża lub jej podejrzenie, gdyż captopril może prowadzić do poważnych komplikacji w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
 4. Okres karmienia piersią, ponieważ captopril może przenikać do mleka matki i wpłynąć na niemowlę.
 5. Równoległe stosowanie innych leków, takich jak leki obniżające ciśnienie krwi, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika i insuliny, leki immunosupresyjne, allopurinol czy cytostatyki.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku Captopril u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie są znane, dlatego jego stosowanie w tej grupie wiekowej powinno być dokładnie ocenione przez lekarza, który może zdecydować o zastosowaniu leku tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy korzyści z terapii przewyższają potencjalne ryzyko.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i skuteczność terapii, przed rozpoczęciem leczenia captoprilem konieczne jest dokładne omówienie z lekarzem wszystkich istniejących schorzeń oraz przyjmowanych leków, w tym tych dostępnych bez recepty. Lekarz może dostosować dawkowanie leku, monitorować stan pacjenta oraz zmienić leczenie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub niepokojących objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Pamiętaj, aby stosować się do zaleceń lekarza i przestrzegać instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania leku. Nie należy przekraczać zaleconej dawki ani dłużej stosować leku niż jest to konieczne.

Podsumowując, stosowanie leku Captopril może wymagać środków ostrożności w przypadku niektórych schorzeń, uczuleń czy równoległego przyjmowania innych leków. Ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza oraz monitorowanie swojego stanu zdrowia, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo terapii.

Dawkowanie leku Captopril

Dawkowanie leku Captopril jest indywidualnie dostosowane przez lekarza do potrzeb pacjenta, biorąc pod uwagę schorzenie oraz inne czynniki, takie jak wiek, stan zdrowia czy ewentualne inne przyjmowane leki. Captopril jest przeznaczony do stosowania doustnego, a optymalnie powinien być przyjmowany 1 godzinę przed posiłkiem, co zwiększa jego biodostępność.

Ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego oraz instrukcji producenta zawartych w ulotce informacyjnej. Pacjenci powinni być świadomi, że przekraczanie zalecanej dawki może prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych. Data ważności leku znajduje się na opakowaniu, a po jej upływie lek nie powinien być stosowany.

Przechowywanie captoprilu powinno odbywać się w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku dzieci i młodzieży, stosowanie captoprilu może być zastosowane jedynie po konsultacji z lekarzem, gdyż jego bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie wiekowej nie zostały w pełni ocenione. Lekarz może zdecydować o indywidualnym doborze dawki, która zazwyczaj wynosi od 0,15 do 0,3 mg na każdy kilogram masy ciała, podawane 3 razy na dobę. Warto podkreślić, że dawkowanie może ulegać zmianom w zależności od odpowiedzi na leczenie oraz stanu zdrowia pacjenta.

Z czym nie łączyć leku Captopril

Captopril i Antagoniści Receptora Angiotensyny II/Aliskiren – Możliwe nasilenie hiperkaliemii, niewydolności nerek i obniżenia ciśnienia krwi.

Captopril i Inhibitory mTOR – Zwiększone ryzyko infekcji i problemów z przeszczepionymi narządami.

Captopril i Suplementy Potasu/Leki Oszczędzające Potas – Ryzyko nadmiernego wzrostu potasu we krwi.

Captopril i Lit – Zwiększone ryzyko toksyczności litiu.

Captopril i Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne – Możliwe zmniejszenie skuteczności Captoprilu i ryzyko uszkodzenia nerek.

Captopril i Leki Przeciwnadciśnieniowe – Nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.

Captopril i Leki Przeciwcukrzycowe – Potrzeba dostosowania dawek.

Captopril i Leki Trombolityczne – Ryzyko zwiększenia krwawienia.

Captopril i Trójpierścieniowe Leki Przeciwdepresyjne, Leki Przeciwpsychotyczne – Wzmocnienie obniżającego ciśnienie działania Captoprilu.

Captopril i Leki Zwężające Naczynia, Allopurynol, Prokainamid, Cytostatyki, Leki Immunosupresyjne – Zwiększenie ryzyka działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Captopril

Skutki uboczne leku Captopril

Captopril, jak każdy lek przeciwnadciśnieniowy, może wywołać różnorodne działania niepożądane. Skutki uboczne związane ze stosowaniem tego preparatu można podzielić na występujące bardzo często, niezbyt często, rzadko oraz bardzo rzadko.

Skutki uboczne występujące bardzo często obejmują problemy ze snem, zmianę smaku, zawroty głowy, suchy i męczący kaszel, duszności, nudności, wymioty, biegunkę, zaparcia, bóle brzucha, podrażnienie błony śluzowej żołądka, suchość w jamie ustnej, świąd i wysypkę, które mogą wystąpić równocześnie, oraz wypadanie włosów.

Niezbyt często występują takie skutki uboczne jak tachyarytmia, dławica piersiowa, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze, zespół Raynauda, nagłe zaczerwienienie, bladość, obrzęk naczynioruchowy, zmęczenie oraz pogorszenie samopoczucia.

Rzadziej można zaobserwować utratę apetytu i wagi (anoreksja), senność, bóle głowy, parestezje, zapalenie jamy ustnej, afty w jamie ustnej, zaburzenia w pracy nerek (włącznie z niewydolnością nerek), wielomocz lub skąpomocz oraz wzrost częstotliwości oddawania moczu.

Bardzo rzadkie działania niepożądane obejmują neutropenię, agranylocytozę, pancytopenię, niedokrwistość, małopłytkowość, eozynofilię, powiększenie węzłów chłonnych, zaburzenia autoimmunologiczne, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych, hiperkaliemię, hipoglikemię, splątanie, stany depresyjne, incydenty naczyniowo-mózgowe (takie jak udar, omdlenia, problemy z widzeniem), zatrzymanie akcji serca, wstrząs kardiogenny, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie języka, wrzód trawienny, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, zastój żółci (włącznie z żółtaczką), zapalenie wątroby (włącznie z martwicą, wzrostem aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny), pokrzywka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, nadwrażliwość na światło, erytrodermia, zmiany skórne przypominające pęcherzycę, złuszczające zapalenie skóry, bóle mięśni oraz stawów, zespół nerczycowy, impotencję, ginekomastię, gorączkę oraz zmiany w wynikach badań laboratoryjnych.

Należy pamiętać, że każdy pacjent może inaczej reagować na lek Captopril, a skutki uboczne mogą występować w różnym stopniu. Jeżeli doświadczasz jakichkolwiek niepokojących objawów podczas stosowania leku, skonsultuj się z lekarzem, który oceni, czy dalsze stosowanie leku jest bezpieczne i odpowiednie dla Twojego stanu zdrowia.

W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak obrzęk twarzy, języka, krtani, problemów z połykaniem, reakcji skórnych z pęcherzami i owrzodzeniami, problemów z oddychaniem czy uczucia omdlenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy. Lekarz oceni stan pacjenta i podejmie odpowiednie działania, takie jak zmiana leku, dostosowanie dawki czy zastosowanie innych metod leczenia.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem terapii Captopril poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, zarówno tych na receptę, jak i bez recepty, a także o wszelkich chorobach i schorzeniach towarzyszących. W ten sposób lekarz będzie mógł dostosować leczenie do Twoich potrzeb i minimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Captopril

Pytania naszych Pacjentów

Przy jakim ciśnieniu bierze się Captopril?

Decyzja o włączeniu Captoprilu do terapii oraz dawkowanie leku zależy od lekarza prowadzącego. Lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta, wartości ciśnienia krwi, współistniejące schorzenia oraz inne stosowane leki.

Na co służy lek Captopril?

Captopril służy głównie do leczenia nadciśnienia tętniczego, przewlekłej niewydolności serca oraz w terapii u pacjentów po zawale serca. Lek stosuje się także w leczeniu nefropatii, szczególnie cukrzycowej.

Po jakim czasie spada ciśnienie po Captoprilu?

Ciśnienie tętnicze zaczyna spadać po Captoprilu już po 15-30 minutach od zażycia leku. Efekt przeciwnadciśnieniowy jest najsilniejszy po około 1-1,5 godzinie od przyjęcia.

Dlaczego ciśnienie nie spada po Captoprilu?

Niektóre przyczyny, dla których ciśnienie nie spada po Captoprilu, mogą obejmować niewłaściwą dawkę leku, interakcje z innymi lekami lub indywidualną reakcję organizmu na leczenie.

Ile razy dziennie można brać Captopril?

Captopril można stosować 2-3 razy dziennie, w zależności od dawki i zaleceń lekarza prowadzącego.

Czy Captopril jest na receptę?

Captopril jest lekiem na receptę.

Czy Captopril obniża tętno?

Tak, Captopril może obniżyć tętno, ale jego głównym działaniem jest obniżanie ciśnienia tętniczego krwi.

Jak bardzo Captopril obniża ciśnienie?

Stopień obniżenia ciśnienia krwi przez Captopril może być różny dla każdego pacjenta, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak aktualne ciśnienie krwi, indywidualna reakcja organizmu na lek, dawkowanie i współistniejące schorzenia.

Po jakim czasie zaczyna działać Captopril?

Captopril zaczyna działać po około 15-30 minutach od zażycia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Captopril? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCaptoprilum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPolfarmex S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2023