Biseptol

Biseptol jest to lek, który stosowany jest w celu leczenia zakażeń przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz dróg oddechowych. Preparat ten zawiera 2 substancje czynne: trimetoprim oraz sulfametoksazol, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym.

Działanie Biseptol

Lek Biseptol stosowany jest w celu leczenia:

 • zakażeń dróg oddechowych (ostre oraz przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, które wywołane jest przez Pneumocystis carinii),
 • zakażeń nerek i układu moczowego (ostre oraz przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego i cewki, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie gruczołu krokowego),
 • zakażeń przewodu pokarmowego, które wywołane są Salmonellą oraz Shingellą,
 • zakażeń skóry.

Zawiera on 2 substancje czynne o nazwie sulfametoksazol oraz trimetoprim. Skojarzenie tych substancji w proporcji (odpowiednio) 5:1 to kotrimoksazol, który wykazuje silne działanie bakteriobójcze. Dodatkową zaletą takiego skojarzenia tych 2 substancji jest to, że w połączeniu działają one na takie bakterie, które są odporne na działanie tylko jednej z tych substancji. Substancje czynne wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe czyli ich zadaniem jest hamowanie aktywności niektórych enzymów bakteryjnych.

Lek Biseptol występuje w postaci tabletek o różnej dawce substancji czynnych:

 • Biseptol 120, 100 mg + 20 mg, 20 szt. tabletek,
 • Biseptol 480, 400 mg + 80 mg, 20 szt. tabletek,
 • Biseptol 960, 800 mg + 160 mg, 10 szt. tabletek.

Wskazania do stosowania leku Biseptol

 • Zakażenia dróg moczowych: Biseptol jest często stosowany w leczeniu zakażeń dróg moczowych, takich jak zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, czy też zapalenie nerek.
 • Zakażenia układu oddechowego: Lek może być stosowany w leczeniu infekcji układu oddechowego, takich jak ostre zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc czy zatok.
 • Zakażenia przewodu pokarmowego: Biseptol może być stosowany w przypadku zakażeń przewodu pokarmowego, takich jak biegunka bakteryjna czy też czerwonka bakteryjna.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: Lek jest również stosowany w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich, takich jak czyraki, czy zakażenia ran.
 • Inne zakażenia: Biseptol może być również stosowany w leczeniu innych zakażeń, takich jak zapalenie opon mózgowych, zakażenia kości, czy też zakażenia układu rozrodczego (np. zapalenie jajników).

Przeciwwskazania do stosowania leku Biseptol

Przeciwwskazania do stosowania Biseptolu obejmują:

 • Nadwrażliwość na składniki leku: Pacjenci uczuleni na sulfametoksazol, trimetoprim lub inne sulfonamidy nie powinni stosować Biseptolu, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych, takich jak wstrząs anafilaktyczny czy zespół Stevensa-Johnsona.
 • Ciężka niewydolność wątroby lub nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek powinni unikać stosowania Biseptolu, ponieważ lek może obciążać te narządy, prowadząc do dalszego pogorszenia ich funkcji. Dawkowanie leku może być również modyfikowane u pacjentów z łagodniejszą niewydolnością narządów.
 • Niedokrwistość megaloblastyczna: Biseptol jest przeciwwskazany u pacjentów z niedokrwistością megaloblastyczną spowodowaną niedoborem kwasu foliowego, ponieważ lek hamuje syntezę kwasu foliowego, co może pogorszyć stan pacjenta.
 • Dzieci poniżej 6 tygodni życia: Ze względu na ryzyko wystąpienia hiperbilirubinemi (zbyt wysokiego poziomu bilirubiny we krwi) oraz encefalopatii jądrowej (uszkodzenie mózgu), Biseptol nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 tygodni życia.
 • Ciąża i karmienie piersią: Biseptol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze i ostatnich tygodniach przed porodem, ponieważ może prowadzić do wad wrodzonych oraz zwiększonego ryzyka żółtaczki u noworodków. Lek może przenikać do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania Biseptolu podczas karmienia piersią.

W przypadku istnienia przeciwwskazań do stosowania Biseptolu, lekarz powinien dobrać alternatywną terapię przeciwbakteryjną. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem leczenia poinformować lekarza o wszelkich chorobach, schorzeniach oraz innych lekach, których się używa.

Dawkowanie leku Biseptol

Lek Biseptol występuje w postaci tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego lub syropu. Tabletki należy zażyć w czasie posiłku lub bezpośrednio po nim. Syrop najczęściej zalecany jest dla dzieci poniżej 12. roku życia. Dawka oraz częstotliwość stosowania ustalana jest przez lekarza. W przypadku konieczności długotrwałego stosowania leku należy kontrolować obraz krwi. Również w przypadku podeszłego wieku kontrola obrazu krwi jest zalecana. Najczęściej – w przypadku wystąpienia zaburzeń hematologicznych – wystarczające jest podanie odpowiedniej ilości kwasu foliowego, a zaburzenia takie ustępują.

Lek nie jest przeznaczony dla wcześniaków, noworodków oraz niemowląt do 3 miesiąca życia. Zastosowanie leku w tej grupie wiekowej stwarza ryzyko wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych mózgu, w wyniku wypierania bilirubiny z jej połączeń z albuminami.

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza oraz z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Leku nie należy stosować po terminie ważności umieszczonym na etykiecie opakowania. Zaleca się, aby preparat przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu, które jest niedostępne oraz niewidoczne dla dzieci, a także zgodnie z wymogami producenta.

Dawkowanie

W przypadku zakażenia dróg moczowych oraz zakażenia przewodu pokarmowego pałeczkami Shigella:

 • osoby dorosłe: 960 mg 2 razy na dobę; w przypadku zakażenia dróg moczowych wskazaną dawkę należy stosować przez okres 10-14 dni, natomiast w przypadku zakażeń przewodu pokarmowego – przez 5 dni;
 • dzieci: 48 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę stosowane w 2 dawkach podzielonych w odstępie 12 godzin pomiędzy dawkami; w przypadku zakażenia dróg moczowych wskazaną dawkę należy stosować przez okres 10 dni, natomiast w przypadku zakażeń przewodu pokarmowego – przez 5 dni;
 • maksymalna możliwa dawka to 1920 mg na dobę.

W przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli:

 • osoby dorosłe: 960 mg 2 razy na dobę przez okres 14 dni.

W przypadku ostrego zapalenia ucha środkowego:

 • dzieci: 48 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych w odstępach 12 godzin pomiędzy dawkami, przez okres 10 dni;
 • maksymalna możliwa dawka to 1920 mg/dobę.

W przypadku biegunki wywołanej przez enteropatogenne szczepy coli:

 • osoby dorosłe: 960 mg co 12 godzin.

W przypadku zapalenia płuc wywołanego przez jiroveci:

 • osoby dorosłe oraz dzieci: 90-120 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę w 4 dawkach podzielonych przyjmowanych co 6 godzin przez okres 14-21 dni.

W celu zapobiegania zakażeniom jiroveci u osób chorych z upośledzoną odpornością: :

 • osoby dorosłe: 960 mg 1 raz na dobę przez okres 7 dni;
 • dzieci: 900 mg na każdy m2 powierzchni ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych w odstępach 12 godzin przez 3 okres 3 kolejnych dni tygodnia, maksymalna dawka to 1920 mg na dobę.

Szczególne środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Biseptol

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Biseptol wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Niekiedy konieczne jest przeprowadzenie badań lub też zmiana dawkowania leku. Do sytuacji, wymagających zachowania ostrożności, zalicza się:

 • ciężka alergia;
 • astma oskrzelowa;
 • zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby;
 • zaburzenia hematologiczne;
 • fenyloketonuria;
 • porfiria;
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
 • zaburzenia czynności tarczycy;
 • choroby przewlekłe;
 • równoległe stosowanie innych leków;
 • podeszły wiek.

W powyższych przypadkach zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania leku Biseptol jest koniecznością, z uwagi na ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, których nasilenie będzie wyższe niż zazwyczaj. W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych lub wysypki należy zaprzestać stosowania leku w trybie natychmiastowym i pilnie skontaktować się z lekarzem. Ciężkie skutki uboczne (np. ciężka postać wysiękowa rumienia wielopostaciowego, martwica toksyczna-rozpływna naskórka, piorunująca martwica wątroby) mogą być zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia.

Nie istnieją dane, które dotyczą wpływu leku na sprawność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych czy obsługiwania urządzeń/maszyn mechanicznych.

Z czym nie łączyć leku Biseptol

Leki moczopędne i Biseptol – Stosowanie Biseptolu z lekami moczopędnymi, takimi jak hydrochlorotiazyd, może zwiększać ryzyko zaburzeń elektrolitowych i niewydolności nerek.

Leki przeciwzakrzepowe i Biseptol – Biseptol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna, zwiększając ryzyko krwawienia.

Fenytoina i Biseptol – Biseptol może wpływać na stężenie fenytoiny we krwi, co wymaga monitorowania poziomu leku i dostosowania dawki.

Metotreksat i Biseptol – Jednoczesne stosowanie z Biseptolem może zwiększać toksyczność metotreksatu; wskazane jest stosowanie soli kwasu foliowego.

Leki przeciwcukrzycowe i Biseptol – Biseptol może nasilać działanie leków przeciwcukrzycowych, takich jak glibenklamid, co może prowadzić do hipoglikemii.

Pirymetamina i Biseptol – U osób stosujących Biseptol i pirymetaminę w dawkach powyżej 25 mg tygodniowo obserwowano przypadki niedokrwistości megaloblastycznej.

Cyklosporyna i Biseptol – Może dochodzić do wzrostu nefrotoksyczności cyklosporyny przy jednoczesnym stosowaniu z Biseptolem.

Indometacyna i Biseptol – Stosowanie Biseptolu z indometacyną może zwiększać ryzyko toksyczności nerek.

Ryfampicyna i Biseptol – Wzajemne oddziaływanie tych leków może wpływać na ich skuteczność.

Prokainamid i Biseptol – Biseptol może wpływać na poziom prokainamidu, co wymaga monitorowania.

Leki przeciwwirusowe i Biseptol – Amantadyna, zydowudyna, lamiwudyna mogą nasilać działania niepożądane w połączeniu z Biseptolem.

Digoksyna i Biseptol – Biseptol może zwiększać stężenie digoksyny we krwi, co wymaga monitorowania.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i Biseptol – Możliwe jest wzajemne nasilenie działania obu leków.

Spironolakton i Biseptol – Stosowanie tych leków razem może zwiększać ryzyko hiperkaliemii.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Biseptol

Skutki uboczne leku Biseptol

Stosowanie leku Biseptol może prowadzić do działań niepożądanych, takich jak:

 • Problemy żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunka.
 • Problemy skórne: wysypka, pokrzywka, świąd, łuszczenie się skóry.
 • Nadwrażliwość na światło.
 • Zmiany w krwi: obniżenie liczby białych krwinek, płytek krwi, anemia.
 • Zapalenie języka, jamy ustnej.
 • Zwiększenie diurezy.
 • Zmiany psychiczne: stany depresyjne, omamy, nerwowość, apatia.
 • Bóle głowy, zawroty głowy, drgawki.
 • Problemy z oddychaniem, kaszel, zmiany w płucach.
 • Ciężkie reakcje alergiczne, np. obrzęk naczynioruchowy, zespół toczniopodobny.

Objawy przedawkowania mogą obejmować:

 • Ból brzucha, nudności, brak apetytu, wymioty.
 • Gorączka, nadmierna senność, bóle głowy, zawroty głowy, splątanie.
 • Utrata przytomności, krew lub kryształki w moczu.
 • Zahamowanie czynności szpiku kostnego, żółtaczka.

W razie przedawkowania konieczne może być wywołanie wymiotów, płukanie żołądka, picie dużej ilości płynów oraz leczenie objawowe. Pacjent powinien być pod stałą kontrolą lekarską.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Biseptol

Pytania naszych Pacjentów

Czy Biseptol to mocny antybiotyk?

Biseptol nie jest uważany za "mocny" antybiotyk, ale raczej za środek przeciwbakteryjny o średnim spektrum działania. Lek ten składa się z dwóch substancji czynnych: sulfametoksazolu i trimetoprimu, które działają synergistycznie, czyli wzajemnie wzmacniają swoje działanie przeciwbakteryjne.

Kiedy poprawa po Biseptolu?

Czas, po którym następuje poprawa po zastosowaniu Biseptolu, może różnić się w zależności od osoby, rodzaju infekcji oraz wrażliwości bakterii na lek. Zazwyczaj pierwsze objawy poprawy obserwuje się po 2-3 dniach stosowania leku. Jednakże, ważne jest, aby kontynuować leczenie przez okres zalecony przez lekarza, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej.

Ile trwa kuracja Biseptolem?

Długość kuracji Biseptolem zależy od rodzaju i nasilenia infekcji. Zwykle leczenie trwa od 5 do 14 dni, ale może być krótsze lub dłuższe w zależności od zaleceń lekarza. Ważne jest, aby kontynuować leczenie przez cały zalecony okres, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej.

Po jakim czasie zaczyna działać Biseptol?

Biseptol zaczyna działać stosunkowo szybko po podaniu, a jego działanie przeciwbakteryjne rozpoczyna się w ciągu kilku godzin po spożyciu. Pierwsze oznaki poprawy, takie jak redukcja objawów, zwykle występują w ciągu 2-3 dni od rozpoczęcia leczenia.

Czy Biseptol jest na receptę?

Tak, Biseptol jest lekiem na receptę i może być przepisany przez lekarza tylko w przypadku określonych infekcji bakteryjnych

Czy Biseptol działa na gardło?

Jeśli infekcja gardła jest wywołana przez bakterie, które są wrażliwe na Biseptol, to lek może działać poprzez hamowanie ich wzrostu i rozmnażania. Jednakże, jeśli infekcja gardła jest wywołana przez bakterie oporne na Biseptol, lek nie będzie skuteczny.

Czy do Biseptolu trzeba brać probiotyk?

Aby minimalizować ten efekt uboczny, zaleca się stosowanie probiotyków podczas przyjmowania Biseptolu. Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które wprowadzane do organizmu w odpowiednich ilościach, korzystnie wpływają na zdrowie i równowagę mikroflory jelitowej.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Biseptol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSulfamethoxazolum + Trimethoprimum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Biseptol

Bactrim.

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2023