Betaserc

Betaserc jest to lek, który stosowany jest przede wszystkim w przypadku występowania zawrotów głowy. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i nie jest refundowany. Występuje w postaci tabletek w dawce 8 mg oraz 24 mg, a także jako tabletki, które ulegają rozpadowi w jamie ustnej.

Działanie Betaserc

Lek Betaserc jest stosowany na zawroty głowy oraz w leczeniu choroby Meniere’a, która objawia się zawrotami głowy (o podłożu przedsionkowym), nudnościami lub wymiotami, dzwonieniem w uszach czy problemami ze słuchem. Preparat zapisuje się również osobom, którym dokuczają dolegliwości związane z występowaniem szumów usznych lub postępująca utrata słuchu. Lek działa objawowo.

Betaserc zaliczany jest on do leków o nazwie „analog histaminy”. Działanie tego preparatu głównie polega na poprawianiu przepływu krwi w uchu wewnętrznym. To właśnie ucho wewnętrzne odpowiedzialne jest za równowagę, dlatego stosowanie leku przyczynia się do zmniejszenia ilości i nasilenia zawrotów głowy.

Substancją czynną leku jest dichlorowodorek betahistyny. Działanie tej substancji polega na wpływie na poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Poprawa przepływu krwi związana jest z rozszerzeniem naczyń przedwłośniczkowych, które odpowiedzialne są za mikrokrążenie w okolicy ucha wewnętrznego.

Lek jest szybko wchłaniany po zastosowaniu doustnym, a spowodowane jest to wiązaniem się betahistyny z białkami osocza. Substancja czynna jest uwalniana w organizmie już po ok. 1 godzinie od przyjęcia leku. Preparat wydalany jest w postaci metabolitów wraz z moczem.

Wskazania do stosowania Betaserc

Betaserc jest stosowany głównie w leczeniu zawrotów głowy, szumów usznych oraz choroby Menière’a. Poniżej znajdują się szczegółowe wskazania:

Choroba Menière’a: Betaserc jest często stosowany w leczeniu objawów choroby Menière’a, charakteryzującej się nawracającymi zawrotami głowy, szumem usznym i częściową utratą słuchu. Lek pomaga w redukcji częstotliwości i nasilenia ataków zawrotów głowy.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi: Betaserc jest stosowany w leczeniu przewlekłych objawów zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, które są wynikiem zaburzeń układu błędnego, np. zapalenia nerwu błędnego, urazów, zaburzeń krążenia wewnętrznego ucha czy starzenia się narządu równowagi.

Szum uszny: Lek może być stosowany w leczeniu szumów usznych, zwłaszcza gdy są one związane z zaburzeniami równowagi lub chorobą Menière’a. Pomaga zmniejszyć uczucie szumienia lub brzęczenia w uszach.

Poprawa krążenia w uchu wewnętrznym: Betaserc może być stosowany w celu poprawy krążenia w uchu wewnętrznym, co może pomóc w redukcji objawów związanych z zaburzeniami równowagi lub szumami usznymi.

Wspomaganie leczenia zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego: Lek może być stosowany jako część kompleksowego leczenia zawrotów głowy spowodowanych zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak udar mózgu czy stwardnienie rozsiane.

Leczenie po urazach błędnika: Betaserc może być stosowany po urazach błędnika, aby przyspieszyć proces gojenia i redukcję objawów, takich jak zawroty głowy czy szum uszny.

Przeciwwskazania do stosowania Betaserc

Przeciwwskazania do stosowania Betaserc obejmują:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze:

 • Pacjenci uczuleni na betahistynę (substancję czynną Betaserc) lub jakikolwiek składnik leku nie powinni go stosować. Objawy nadwrażliwości mogą obejmować wysypkę, świąd, pokrzywkę, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu czy anafilaksję.

Dzieci i młodzież:

 • Betaserc nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

Ciąża i karmienie piersią:

 • Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania betahistyny w ciąży, lek nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Kobiety planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Betasercem.
 • Nie ma dostępnych danych na temat tego, czy betahistyna przenika do mleka matki, dlatego kobiety karmiące piersią powinny unikać stosowania Betaserc lub skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i może zasugerować alternatywne metody leczenia lub przerwanie karmienia piersią na czas terapii.

Astma oskrzelowa:

 • Pacjenci z astmą oskrzelową powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Betaserc, ponieważ lek może wywołać skurcz oskrzeli lub nasilać objawy astmy. W takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Wrzód żołądka lub dwunastnicy:

 • Pacjenci z czynnym wrzodem żołądka lub dwunastnicy powinni unikać stosowania Betaserc, ponieważ lek może podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego i nasilać objawy wrzodów. Lekarz może zalecić alternatywną terapię w takich przypadkach.

Feochromocytoma:

 • Betaserc może powodować wzrost ciśnienia krwi u pacjentów z feochromocytomą (rzadkim guzem chromochłonnym), dlatego jego stosowanie jest przeciwwskazane u osób z tą chorobą. Lekarz może zasugerować inne metody leczenia, które nie wpłyną na ciśnienie krwi.

Niedociśnienie ortostatyczne:

 • Pacjenci z niedociśnieniem ortostatycznym (gwałtownym spadkiem ciśnienia krwi podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej) powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Betaserc, ponieważ lek może pogłębić objawy niedociśnienia. Konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia jest konieczna.

Interakcje z innymi lekami:

 • Betaserc może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, takimi jak leki przeciwhistaminowe czy antydepresanty z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO). Pacjenci przyjmujący te leki powinni poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia Betasercem, aby uniknąć potencjalnych interakcji.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem leczenia Betasercem omówić z lekarzem wszystkie istniejące problemy zdrowotne, przeciwwskazania i aktualnie przyjmowane leki. Lekarz oceni ryzyko i korzyści wynikające ze stosowania leku oraz dostosuje dawkowanie i czas trwania terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania Betaserc, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Betaserc

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Betaserc wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • występowanie kiedykolwiek wrzodów żołądka;
 • występowanie kiedykolwiek wrzodów dwunastnicy;
 • astma oskrzelowa;
 • ciąża (jej podejrzenie lub planowanie);
 • okres karmienia piersią;
 • równoległe stosowanie leków:
 • przeciwhistaminowych – mogą one obniżać skuteczność leku,
 • inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), które stosowane są w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona – mogą one mieć wpływ na wzrost ekspozycji na lek Betaserc.
 • fenyloketonuria – lek zawiera aspartam będący źródłem fenyloalaniny;
 • nietolerancja niektórych cukrów – lek zawiera sacharozę.

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych. Nie należy go stosować u dzieci oraz młodzieży poniżej 18. roku życia.

Prawdopodobieństwo wpływu leku Betaserc na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn jest niskie.

Dawkowanie leku Betaserc

Lek Betaserc występuje w postaci tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego. Tabletki są okrągłe, płaskie, mają barwę od białej do żółtej, są niepowlekane, mają ścięte krawędzie. Średnica tabletki wynosi ok. 9 mm. Lek dostępny jest w opakowaniach po 20, 30, 50, 60 lub 100 tabletek, które pakowane są w blistry miękkie z folii PA/Aluminium/PVC/Aluminium, a następnie umieszczone w tekturowym pudełku.

Dawkowanie leku Betaserc

Dawkowanie i częstotliwość stosowania leku Betaserc ustala lekarz na podstawie indywidualnych przesłanek dla danego pacjenta, a także stanu jego zdrowia. Najczęściej zalecana dawka to 1 tabletka (24 mg) 2 razy na dobę lub 1 tabletka (8 lub 16 mg) 3 razy na dobę. Najlepiej jest stosować pojedyncze dawki w równym odstępie czasu np. rano i wieczorem. Lek powinien być stosowany codziennie o tych samych porach dnia, ponieważ dzięki temu będzie zapewniona stała ilość leku w organizmie. Warto preparat przyjmować w porze posiłku – wraz z jedzeniem – ponieważ może to zmniejszyć ryzyko wystąpienia dolegliwości żołądkowych.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku mogą pojawić się niepożądane objawy tkj. nudności, senność czy bóle brzucha. W przypadku pominięcia przyjęcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Leku nie należy odstawiać bez konsultacji z lekarzem, nawet w sytuacji, gdy wystąpiła poprawa.

Leku nie należy stosować u dzieci oraz młodzieży, ponieważ nie istnieją dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Przechowywanie leku Betaserc

 • Lek Betaserc należy przechowywać w miejscu, które jest niewidoczne oraz niedostępne dla dzieci.
 • Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności (ostatni dzień danego miesiąca wskazanego na opakowaniu).
 • Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji oraz domowych pojemników na odpady. Informacje dotyczące usunięcia leków można otrzymać u farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku Betaserc

Przeciwhistaminowe i Betaserc – Leki przeciwhistaminowe, które są zwykle stosowane w celu łagodzenia alergii, mogą teoretycznie wpływać na działanie leku Betaserc. Betaserc, który jest używany głównie w leczeniu zawrotów głowy i choroby Meniere’a, może również zmniejszać skuteczność leków przeciwhistaminowych. W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków, możliwe jest wystąpienie zmniejszenia efektywności zarówno leku przeciwhistaminowego, jak i Betaserc.

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) i Betaserc – Inhibitory monoaminooksydazy, stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona, mogą nasilać działanie Betaserc. Jest to istotne, ponieważ wzrost efektu Betaserc może prowadzić do nasilonych skutków ubocznych, takich jak zawroty głowy czy problemy żołądkowe. Pacjenci przyjmujący jednocześnie IMAO i Betaserc powinni być ściśle monitorowani pod kątem zwiększonej aktywności leku Betaserc.

Betaserc i łagodne dolegliwości żołądkowe – Betaserc może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe. W celu zminimalizowania tych objawów, zaleca się przyjmowanie leku z posiłkiem. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mają wrażliwy żołądek lub są podatne na problemy gastryczne. Spożycie jedzenia wraz z lekiem może pomóc zmniejszyć ryzyko dyskomfortu żołądkowego.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Betaserc

Skutki uboczne leku Betaserc

Lek Betaserc może powodować wystąpienie skutków ubocznych, podobnie jak inne leki o zbliżonym działaniu. Poniżej znajdują się rozszerzone informacje na temat niepożądanych efektów:

Reakcje alergiczne:

Reakcje alergiczne są poważnym skutkiem ubocznym, który może wystąpić podczas stosowania Betaserc. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast odstawić lek i skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Objawy reakcji alergicznej obejmują:

 • Wysypka skórna: może wystąpić jako czerwona lub grudkowata wysypka, często związana z bólem lub swędzeniem.
 • Stan zapalny skóry: swędzące, podrażnione miejsca na skórze.
 • Obrzęk w okolicy twarzy, języka, ust, szyi: może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu.
 • Spadek ciśnienia krwi: może prowadzić do uczucia słabości, zawrotów głowy czy utraty świadomości
 • Problemy z oddychaniem: duszność, uczucie ściskania w klatce piersiowej, gwizdanie podczas oddychania, które może wskazywać na reakcję anafilaktyczną.

Często występujące skutki uboczne (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Mdłości, nudności: uczucie niedogodności w żołądku, chęć wymiotowania, które może być nieprzyjemne i utrudniać codzienne funkcjonowanie.
 • Problemy trawienne: zgaga, niestrawność, ból brzucha, zaparcia lub biegunka.
 • Bóle głowy: może wystąpić ból głowy o różnym nasileniu, czasami utrudniający normalne funkcjonowanie.

Skutki uboczne o nieznanej częstotliwości występowania:

 • Problemy żołądkowe: bóle żołądka, które mogą być ostry, piekący lub tępy, a także wymioty, które mogą wystąpić po spożyciu jedzenia lub bez powiązania z posiłkami.
 • Wzdęcia: uczucie pełności lub rozciągania w brzuchu spowodowane nagromadzeniem się gazów, co może prowadzić do dyskomfortu lub bólu.
 • Gazy: nagromadzenie się gazów w przewodzie pokarmowym, które może prowadzić do uczucia dyskomfortu, bólu brzucha oraz niekontrolowanego uwalniania gazów.

W przypadku wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych podczas stosowania Betaserc, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz może dostosować dawkowanie leku, zaproponować inne leki o zbliżonym działaniu lub zasugerować dodatkowe środki, które mogą pomóc złagodzić skutki uboczne. Pamiętaj, aby zawsze informować lekarza o wszelkich niepożądanych reakcjach, nawet jeśli nie są wymienione w ulotce leku.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Betaserc

Pytania naszych Pacjentów

Czy Betaserc wpływa na ciśnienie?

Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że Betaserc wpływa bezpośrednio na ciśnienie krwi. Niemniej jednak, niektórzy pacjenci mogą doświadczać zmian ciśnienia krwi po zażyciu leku. Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Betasercu, aby ocenić, czy jest to bezpieczny lek dla nich.

Czy Betaserc jest na receptę?

Tak, Betaserc jest lekiem na receptę i może być przepisany jedynie przez lekarza.

Jak długo można brać lek Betaserc?

Długość czasu stosowania leku Betaserc zależy od indywidualnego przypadku pacjenta i zaleceń lekarza. Zwykle lek ten jest stosowany przez okres kilku tygodni lub miesięcy w celu zmniejszenia objawów szumów usznych lub choroby Meniere'a. Po tym czasie lekarz może zalecić zmniejszenie dawki lub zaprzestanie stosowania leku, jeśli pacjent poczuje się lepiej i objawy znikną. Jednak w niektórych przypadkach Betaserc może być stosowany długoterminowo, pod stałą kontrolą lekarza, w celu zapobiegania nawrotom choroby.

Po jakim czasie zaczyna działać Betaserc?

Czas, po którym zaczyna działać Betaserc, może się różnić w zależności od indywidualnego przypadku pacjenta i przyczyny jego dolegliwości. Niektórzy pacjenci mogą zauważyć poprawę już po kilku dniach stosowania leku, podczas gdy inni potrzebują kilku tygodni lub nawet miesięcy, aby odczuć ulgę w swoich objawach.

W jaki sposób należy odstawić Betaserc?

Jeśli pacjent chce odstawić lek Betaserc, powinien skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniego schematu odstawienia. Należy unikać nagłego zaprzestania stosowania leku, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia niepożądanych objawów odstawienia, takich jak zawroty głowy czy nudności. Lekarz zazwyczaj zaleca stopniowe zmniejszanie dawki leku przez kilka dni lub tygodni, w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta.

Czy przy Betaserc można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Betaserc.

Jak działa Betahistyna?

Betahistyna (Betaserc) działa poprzez zwiększenie przepływu krwi do ucha wewnętrznego oraz wpływa na działanie receptorów histaminowych, co może pomóc w zmniejszeniu objawów chorób ucha wewnętrznego, takich jak zawroty głowy, szumy uszne i utrata słuchu.

Czy Betaserc to psychotrop?

Nie, Betaserc nie jest psychotropem.

Jak stosować Betaserc?

Betaserc należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce. Dawkowanie i sposób przyjmowania zależą od rodzaju choroby i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Złe samopoczucie po Betaserc

Po zażyciu leku Betaserc, niektórzy pacjenci mogą doświadczyć niepożądanych skutków ubocznych, takich jak nudności, bóle brzucha, biegunka, zmiany skórne, zawroty głowy, zmęczenie czy bóle głowy. W rzadkich przypadkach może wystąpić reakcja alergiczna, którą można poznać po objawach takich jak trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, ust czy gardła, swędzenie skóry czy wysypka. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Czy Betaserc powoduje zawroty głowy?

Betaserc może powodować zawroty głowy jako jedno z możliwych działań niepożądanych, jednak nie dotyczy to wszystkich pacjentów. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub innych niepokojących objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

Czy lek Betaserc jest skuteczny na szumy uszne?

Betaserc (betahistyna) jest lekiem stosowanym w leczeniu zawrotów głowy i choroby Menière'a, a jego skuteczność w redukcji szumów usznych jest niepewna i wymaga dalszych badań. Nie jest to jednak lek dedykowany wyłącznie do leczenia szumów usznych.

Czy Betaserc został wycofany?

Betaserc nie jest obecnie wycofany z obrotu. Niska dostępność tego leku w aptekach może być wynikiem dużego popytu lub czasowych problemów z dystrybucją. Betaserc został wycofany z obrotu w Polsce decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 19 czerwca 2009 r. z powodu wady oznakowania opakowań. Obecnie Betaserc jest dopuszczony do obrotu. Po wykonaniu działań naprawczych przez importera, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nr 18/D/2009, która uchyliła wcześniejszą decyzję o wycofaniu produktu z obrotu.

Jak Betaserc wpływa na błędnik?

Betaserc, znany również jako betahistyna, działa poprawiając przepływ krwi w uchu wewnętrznym przez naśladowanie działania histaminy na receptory H1 i blokowanie receptorów H3. To prowadzi do zmniejszenia nadmiernego ciśnienia płynu w błędniku, co jest głównym czynnikiem powodującym objawy choroby Ménière'a i innych zaburzeń błędnika. Może także pomóc w łagodzeniu objawów, takich jak zawroty głowy i problemy z równowagą, poprawiając komunikację nerwową między błędnikiem a mózgiem.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Betaserc? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBetahistini dihydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMylan

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Betaserc

Betahistine Dihydrochloride Accord, Betahistyna Bluefish, Betanil Forte, Polvertic.

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2024