Arilin Rapid

Arilin Rapid to lek w postaci 1000 mg globulek dopochwowych zawierający metronidazol – chemioterapeutyk nitroimidazoli. Skutecznie hamuje syntezę kwasów nukleinowych u wrażliwych bakterii beztlenowych i niektórych pierwotniaków, prowadząc do ich eliminacji. Arilin Rapid jest wskazany w leczeniu rzęsistkowicy i nieswoistego bakteryjnego zapalenia pochwy. Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę. W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Działanie Arilin Rapid

Arilin Rapid zawiera aktywny składnik metronidazol, który jest chemioterapeutykiem z grupy nitroimidazoli.

Metronidazol działa poprzez zakłócanie struktury DNA bakterii beztlenowych i niektórych pierwotniaków, co skutkuje zahamowaniem syntezy ich kwasów nukleinowych. W praktyce oznacza to, że metronidazol blokuje zdolność tych mikroorganizmów do replikacji i naprawy ich DNA. Konsekwencją tego jest śmierć drobnoustrojów.

Jest to szczególnie skuteczne w przypadku bakterii beztlenowych, które nie mogą przetrwać w obecności tlenu, oraz niektórych pierwotniaków, takich jak Trichomonas vaginalis. Arilin Rapid wykorzystuje to działanie do zwalczania infekcji takich jak rzęsistkowica i nieswoiste zapalenie pochwy.

Ważne jest zauważenie, że metronidazol nie wykazuje „krzyżowej oporności” z antybiotykami, co oznacza, że drobnoustroje odporne na niektóre antybiotyki nie są odporne na metronidazol. To czyni go skutecznym lekiem w wielu przypadkach, gdzie tradycyjne antybiotyki mogą nie działać.

Wskazania do stosowania Arilin Rapid

Arilin Rapid jest wskazany do stosowania w dwóch przypadkach:

 • Rzęsistkowica: To choroba przenoszona drogą płciową, wywoływana przez pierwotniaka o nazwie Trichomonas vaginalis. Typowe objawy u kobiet obejmują upławy (często piankowe, o nieprzyjemnym zapachu), świąd, pieczenie lub dyskomfort w okolicy pochwy, a czasami dyskomfort podczas oddawania moczu lub podczas stosunku seksualnego. Arilin Rapid, dzięki swojemu działaniu antybakteryjnemu i przeciwpierwotniakowemu, pomaga w zwalczaniu tych infekcji.
 • Nieswoiste zapalenie pochwy (BV, Bacterial Vaginosis): Jest to najczęstsza przyczyna nieprawidłowych upławów u kobiet w wieku rozrodczym. BV jest spowodowane przez nadmierne namnażanie się pewnych bakterii w pochwie, co prowadzi do zmniejszenia ilości naturalnych, „zdrowych” bakterii, zwanych lactobacillus. Może to prowadzić do nieprzyjemnego zapachu, a także innych objawów, takich jak upławy, świąd czy pieczenie. Arilin Rapid, dzięki swojemu składnikowi aktywnemu – metronidazolowi – pomaga w przywróceniu naturalnej flory bakteryjnej.

Przeciwwskazania do stosowania Arilin Rapid

Arilin Rapid (Metronidazol) jest lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń, zwłaszcza tych spowodowanych przez beztlenowe bakterie i pierwotniaki. Poniżej przedstawiam przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem:

Przeciwwskazania do stosowania Arilin Rapid:

 • Uczulenie na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, zaburzeniami procesów krwiotwórczych lub chorobami ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego powinni skonsultować stosowanie leku z lekarzem lub farmaceutą.
 • Jeśli podczas stosowania Arilin Rapid wystąpią objawy takie jak: nagły spadek ciśnienia krwi, duszności, zawroty głowy i wymioty, zaburzenia świadomości, zimne poty, bladość i chłód dłoni i stóp, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem. Te objawy mogą wskazywać na wstrząs anafilaktyczny, który jest zagrażający życiu.
 • Jeżeli wystąpi ciężka, długotrwała biegunka w trakcie lub po zakończeniu leczenia, może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, co jest sytuacją wymagającą natychmiastowej pomocy lekarskiej.
 • Objawy takie jak gorączka, wyczerpanie, zapalenie migdałków i jamy ustnej mogą świadczyć o agranulocytozie, natomiast drętwienie, zaburzenia czucia i mrowienie w kończynach mogą być oznaką neuropatii obwodowej. W obu przypadkach konieczna jest jak najszybsza pomoc lekarska.
 • Metronidazol jest przeciwwskazany u pacjentów z zespołem Cockayne’a ze względu na ryzyko ciężkiej hepatotoksyczności (ostrej niewydolności wątroby).
 • Leku nie powinno się stosować dłużej niż przez 10 dni, chyba że jest to konieczne w szczególnych okolicznościach, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia pierwotnych komórek płciowych.

Jak stosować Arilin Rapid?

Lek Arilin Rapid jest lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń i powinien być zawsze stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób dawkowania i stosowania leku Arilin Rapid:

 • W pierwotnych zakażeniach, zazwyczaj wystarcza podanie jednej globulki, co odpowiada 1000 mg metronidazolu.
 • W przypadku ciężkich i nawracających zakażeń, zaleca się kurację dwudniową, podczas której stosuje się po jednej globulce dziennie przez dwa dni.
 • Globulki należy wprowadzać głęboko do pochwy, najlepiej wieczorem, leżąc na plecach z lekko podkurczonymi nogami.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Arilin Rapid:

 • Po zażyciu doustnym dawki do 15 g metronidazolu mogą pojawić się objawy takie jak: nudności, wymioty, hiperrefleksja (wzmożenie odruchów będące skutkiem np. zwiększenia pobudliwości układu nerwowego), ataksja (niezborność ruchów, zaburzenia koordynacji ruchowej ciała), tachykardia (przyspieszenie akcji serca), skrócenie oddechu i splątanie.
 • Nie zanotowano przypadków śmierci z powodu przedawkowania. Nie jest znane specyficzne antidotum dla metronidazolu.
 • W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, powinno się skonsultować się z lekarzem. Całkowite ustąpienie objawów obserwowano po kilku dniach leczenia objawowego.

Pamiętaj, że stosowanie leków, w tym Arilin Rapid, powinno zawsze odbywać się pod kontrolą lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości co do dawkowania czy sposobu stosowania, skontaktuj się z profesjonalistą służby zdrowia.

Z czym nie łączyć leku Arilin Rapid

Leki Przeciwzakrzepowe i Arilin Rapid – Metronidazol, składnik Arilin Rapid, może zwiększać krzepliwość krwi, co wpływa na działanie leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna czy acenokumarol. Może być konieczne dostosowanie dawki leku przeciwzakrzepowego.

Lit i Arilin Rapid – Stosowanie litu razem z metronidazolem może prowadzić do zwiększenia stężenia litu w surowicy krwi.

Barbiturany i Fenytoina i Arilin Rapid – Te substancje mogą obniżać skuteczność metronidazolu, zmniejszając jego działanie terapeutyczne.

Cymetydyna i Arilin Rapid – Cymetydyna może wpływać na proces eliminacji metronidazolu, co może skutkować zwiększeniem jego stężenia w surowicy krwi.

Sylimaryna/Sylibina i Arilin Rapid – Stosowanie tych substancji może zmniejszać skuteczność Arilin Rapid.

Leki Zawierające Diosminę i Arilin Rapid – Mogą powodować zwiększenie stężenia metronidazolu we krwi, co może nasilać jego działanie i działania niepożądane.

Cyklosporyna i Arilin Rapid – Stosowanie cyklosporyny razem z Arilin Rapid może prowadzić do zwiększenia stężenia cyklosporyny w surowicy.

5-Fluorouracyl i Busulfan i Arilin Rapid – Metronidazol może zwiększać działanie toksyczne tych chemoterapeutyków.

AspAT i Arilin Rapid – Metronidazol może wpływać na wyniki oznaczeń w surowicy aktywności tego enzymu.

Takrolimus i Arilin Rapid – Może prowadzić do zwiększenia stężenia takrolimusu we krwi.

Amiodaron i Arilin Rapid – Stosowanie amiodaronu z metronidazolem może wpływać na czynność serca.

Antybiotyki i Arilin Rapid – Może wpływać na dostępność mykofenolanu mofetylu w organizmie.

Alkohol i Arilin Rapid – Spożywanie alkoholu podczas stosowania metronidazolu może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak rumień na skórze i szyi, nudności, wymioty, bóle głowy, i zawroty głowy. Pacjentki nie powinny pić alkoholu podczas i przez 48 godzin po zakończeniu stosowania leku.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Arilin Rapid

Skutki uboczne leku Arilin Rapid

Lek Arilin Rapid, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis tych skutków ubocznych, zgodnie z częstością ich występowania.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • Uczucie metalicznego smaku w jamie ustnej, gorzki smak podczas odbijania się, nalot na języku, zapalenie języka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie, ucisk w żołądku, nudności, wymioty, utrata apetytu, biegunka.
 • Może wystąpić ciemne zabarwienie moczu (spowodowane przez metabolit metronidazolu). Zmiana ta nie ma znaczenia klinicznego.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • Bóle i zawroty głowy, senność, bezsenność, zaburzenia psychotyczne, w tym urojenia (omamy) i stany splątania, pobudliwość, depresja, zaburzenia koordynacji ruchowej ciała (ataksja).
 • Neuropatia obwodowa (odczuwanie drętwienia, zaburzenia czucia i mrowienia w kończynach) i drgawki.
 • Reakcje skórne (np. swędzenie, pokrzywka z pęcherzami i bąblami).
 • Gorączka polekowa.
 • Leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi obwodowej) i granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi obwodowej) – z tego powodu lekarz może zalecić badania krwi podczas dłuższego podawania leku.
 • Reakcje anafilaktyczne (szybko rozwijające się reakcje nadwrażliwości), które mogą prowadzić do zaczerwienienia skóry objętej zapaleniem, powstawania bąbli na skórze, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek. W ciężkiej postaci mogą zagrażać życiu z powodu duszności i zaburzeń krążenia.
 • Dysuria (bolesne oddawanie moczu), zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu.
 • Zaburzenia czynności wątroby.
 • Zakażenia grzybicze (Candida) w okolicy narządów płciowych.
 • Osłabienie (mięśni), zaburzenia widzenia.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • Wstrząs anafilaktyczny (nagły spadek ciśnienia krwi z powodu nadwrażliwości), który może prowadzić do duszności, zawrotów głowy i wymiotów, zaburzeń świadomości, zimnych potów oraz bladości i chłodzenia dłoni i stóp.
 • Zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia).
 • Brak leukocytów określonego rodzaju (agranulocytoza).
 • Zapalenie trzustki.
 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (ciężka choroba jelit, objawiająca się uporczywą biegunką).
 • Reakcje alergiczne wywołane przez składnik zawarty w globulkach lecytynie.
 • Bóle stawów.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Nietypowe zmiany w mózgu, zespół móżdżkowy (upośledzenie mowy, zaburzenia chodu, mimowolne ruchy gałek ocznych i drgawki).
 • Ciężkie reakcje skórne z zagrażającymi życiu reakcjami ogólnymi (np. rumień wielopostaciowy, pęcherzowy rumień wielopostaciowy, toksyczna nekroliza naskórka).
 • Zapalenie wątroby, niekiedy z żółtaczką. U pacjentów leczonych jednocześnie innymi antybiotykami, wystąpiły przypadki niewydolności wątroby, powodujące konieczność przeszczepu wątroby.
 • Ostra niewydolność wątroby u pacjentów z zespołem Cockayne’a.

Pamiętaj, że każda osoba może reagować na lek inaczej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Arilin Rapid

Pytania naszych Pacjentów

Jak stosować Arilin Rapid?

Arilin Rapid jest stosowany w formie globulek dopochwowych, które należy umieszczać głęboko w pochwie, najlepiej wieczorem, podczas leżenia na plecach. Dawkowanie powinno być zgodne z zaleceniami lekarza, ale standardowo dla pierwotnych zakażeń zaleca się jedną globulkę (1000 mg metronidazolu), natomiast dla ciężkich i nawracających zakażeń zaleca się kurację dwudniową (po jednej globulce przez dwa dni). Pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Na co jest Arilin Rapid?

Arilin Rapid to lek zawierający antybiotyk metronidazol, używany głównie do leczenia zakażeń bakteryjnych pochwy. Jest skuteczny przeciwko określonym bakteriom i pasożytom, w tym Gardnerella vaginalis i Trichomonas vaginalis, które są często odpowiedzialne za zapalenie pochwy i sromu.

Po jakim czasie działa Arilin Rapid?

Arilin Rapid zaczyna działać niemal natychmiast po podaniu, ale pełne efekty leczenia mogą stać się widoczne po kilku dniach. Ostateczne ustąpienie objawów zależy od rodzaju i nasilenia zakażenia, ale zazwyczaj lek powinien zacząć łagodzić objawy w ciągu kilku dni od rozpoczęcia terapii.

Czy Arilin jest na receptę?

Arilin Rapid jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Arilin Rapid? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMetronidazolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentDr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel

Zamienniki dla leku Arilin Rapid

Metronidazol, Metronidazol Jelfa żel, Rozetic, Rozex.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023