Anticol

Anticol to lek zawierający disulfiram, który jest inhibitorem dehydrogenazy aldehydowej, enzymu przekształcającego metabolit alkoholu w aldehyd octowy. Po spożyciu alkoholu podczas przyjmowania Anticolu, poziom aldehydu octowego w organizmie wzrasta, prowadząc do objawów zatrucia takich jak nudności, wymioty, tachykardia, niedociśnienie, zawroty głowy. Lek ten jest stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

Działanie Anticol

Anticol to lek zawierający disulfiram, substancję stosowaną w leczeniu alkoholizmu. Disulfiram jest inhibitorem enzymu dehydrogenazy aldehydowej, który odgrywa kluczową rolę w metabolizmie alkoholu.

Podczas normalnego procesu metabolizowania alkoholu w organizmie, alkohol (etanol) jest najpierw przekształcany do acetaldehydu przez enzym zwany dehydrogenazą alkoholową, a następnie acetaldehyd jest przekształcany do kwasu octowego (nieszkodliwej substancji) przez dehydrogenazę aldehydową.

Disulfiram działa przez blokowanie działania dehydrogenazy aldehydowej. To prowadzi do gromadzenia się w organizmie acetaldehydu, substancji toksycznej, która powoduje wiele nieprzyjemnych objawów, takich jak nudności, wymioty, tachykardia, niedociśnienie, zawroty głowy, i zaczerwienienie skóry. Te objawy są często tak nieprzyjemne, że zniechęcają pacjenta do spożywania alkoholu, wspierając proces trzeźwienia.

Wskazania do stosowania Anticol

Anticol, zawierający disulfiram, jest stosowany jako element wsparcia w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Szczegółowe wskazania do stosowania Anticolu to:

 • Terapia uzależnienia od alkoholu: Anticol jest wskazany w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu. Działa przez wywoływanie negatywnych objawów fizjologicznych (nudności, wymioty, tachykardia, niedociśnienie, zawroty głowy) po spożyciu alkoholu. To zjawisko nazywane jest „reakcją disulfiramową” i ma na celu zniechęcenie pacjenta do picia.
 • Podtrzymująca abstynencja: Anticol jest często stosowany jako część długotrwałego planu leczenia, aby pomóc utrzymać abstynencję po inicjalnej fazie odwyku od alkoholu. Jest szczególnie skuteczny dla osób, które już przeszły przez detoks alkoholowy i chcą uniknąć nawrotów.
 • Wsparcie psychologiczne: Ponieważ reakcja disulfiramowa jest intensywna i nieprzyjemna, obawa przed nią może służyć jako silny motywator psychologiczny do unikania alkoholu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Anticol

Przeciwwskazania do stosowania Anticol (Disulfiram):

 • Uczulenie na disulfiram i tiokarbaminiany lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Stany upojenia alkoholowego lub spożycie napojów lub leków zawierających alkohol w ciągu ostatnich 24 godzin.
 • Choroby serca takie jak niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, incydent mózgowo-naczyniowy.
 • Ciężka niewydolność oddechowa.
 • Ciężka niewydolność wątroby.
 • Niewydolność nerek.
 • Cukrzyca.
 • Zaburzenia psychiczne, psychozy (z wyjątkiem przebytych ostrych psychoz alkoholowych), próby samobójcze w przeszłości.
 • Brak zgody pacjenta na leczenie disulfiramem.

Środki ostrożności:

 1. Anticol powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z chorobami układu oddechowego, niedoczynnością tarczycy, uszkodzeniem mózgu, padaczką. Wystąpienie reakcji disulfiram-alkohol może pogłębić stopień zaawansowania tych chorób.
 2. Zachować ostrożność u pacjentów z chorobami nerek i (lub) wątroby.
 3. Zakaz picia napojów alkoholowych podczas leczenia oraz w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Picie alkoholu w trakcie terapii disulfiramem może powodować wystąpienie objawów zagrażających życiu.
 4. Uważać na płyny i produkty zawierające małe ilości alkoholu, które mogą wywołać reakcję disulfiram-alkohol.
 5. Inne leki mogą wpływać na działanie disulfiramu i odwrotnie. Dlatego ważne jest informowanie lekarza lub farmaceuty o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio.
 6. Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
 7. Może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować Anticol?

Lek Anticol powinien być stosowany zgodnie z poniższymi zaleceniami:

 1. Kiedy zaczynać: Leczenie lekiem Anticol można rozpocząć po co najmniej 24-godzinnym okresie abstynencji od alkoholu.
 2. Dawkowanie początkowe: Początkowo, zwykle stosuje się 500 mg na dobę, co odpowiada 1 tabletce. Tabletkę przyjmuje się raz na dobę. Może to być rano, chyba że lek wywołuje silny efekt uspokajający, wtedy zaleca się zażycie tabletki wieczorem. Taką dawkę zazwyczaj stosuje się przez 1 do 2 tygodni.
 3. Dawkowanie podtrzymujące: Po okresie początkowym, stosuje się dawkę podtrzymującą, która wynosi 250 mg na dobę, ale może wynosić od 125 do 500 mg na dobę, zależnie od indywidualnej potrzeby pacjenta.
 4. Maksymalna dawka: Maksymalna dawka leku Anticol, którą można zażywać w ciągu dnia to 500 mg.
 5. Czas trwania leczenia: Czas trwania leczenia disulfiramem (substancją czynną w leku Anticol) jest określany przez lekarza.

Jeśli dojdzie do przedawkowania leku Anticol, mogą wystąpić objawy ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, które zazwyczaj ustępują. W przypadku przedawkowania najczęściej objawy występują w ciągu pierwszych 12 godzin, ale odnotowano przypadki, gdzie pogorszenie stanu klinicznego pojawiało się wiele dni po przedawkowaniu, z wolnym powrotem do zdrowia i potencjalnymi długoterminowymi następstwami.

Objawy przedawkowania mogą obejmować:

 • Nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, senność, majaczenie, omamy i letarg.
 • Przyspieszone bicie serca, przyspieszony oddech, hipertermia i niedociśnienie.
 • Może wystąpić hipotonia, zwłaszcza u dzieci, a odruchy ścięgniste mogą być zmniejszone.
 • W cięższych przypadkach mogą wystąpić zapaść krążeniowa, śpiączka i drgawki.
 • Rzadziej mogą wystąpić neuropatia czuciowo-ruchowa, encefalopatia, psychozy i katatonia.

Leczenie przedawkowania polega na leczeniu objawowym oraz monitorowaniu stanu pacjenta. Lekarz może rozważyć płukanie żołądka lub podanie węgla aktywnego. W przypadku wystąpienia intensywnych wymiotów, należy podać dożylnie płyny.

Z czym nie łączyć leku Anticol

Anticol i leki przeciwzakrzepowe, antypiryna, fenytoina, chlordiazepoksyd, diazepam – Disulfiram znajdujący się w Anticolu może nasilać działanie wymienionych leków. Jest to szczególnie istotne dla leków przeciwzakrzepowych, które zapobiegają powstawaniu skrzepów krwi, a ich zbyt silne działanie może prowadzić do nadmiernego krwawienia. Podobnie, zwiększona aktywność antypiryny (przeciwgorączkowej) i fenytoiny (przeciwpadaczkowej) może wywołać niepożądane efekty uboczne. Chlordiazepoksyd i diazepam, stosowane w leczeniu lęku i bezsenności, mogą wykazywać zwiększone działanie sedacyjne.

Anticol i amitryptylina, diazepam, chlordiazepoksyd – Amitryptylina, antydepresant, może nasilać objawy reakcji disulfiramowej, natomiast diazepam i chlordiazepoksyd mogą osłabiać te objawy. Oznacza to, że pacjenci mogą doświadczać zmienionej skuteczności tych leków, co wymaga ostrożności w ich stosowaniu.

Anticol i chloropromazyna – Chloropromazyna, stosowana w leczeniu schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych, może osłabiać niektóre objawy reakcji disulfiramowej, ale ogólnie może nasilać tę reakcję. To może prowadzić do zwiększenia niepożądanych efektów obu leków.

Anticol i ryfampicyna – Disulfiram hamuje utlenianie i wydalanie ryfampicyny przez nerki. Ryfampicyna, antybiotyk stosowany przede wszystkim w leczeniu gruźlicy, może więc zostać w organizmie na dłużej, co zwiększa ryzyko toksyczności.

Anticol i izoniazyd – Współstosowanie tych dwóch leków może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego, powodując zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów, drażliwość, bezsenność. Oba leki mogą wzajemnie nasilać swoje działanie neurotoksyczne.

Anticol i metronidazol – Jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do wystąpienia stanów dezorientacji i stanów psychotycznych. Z tego względu nie zaleca się ich równoczesnego stosowania.

Anticol i rozpuszczalniki organiczne – Kontakt z rozpuszczalnikami zawierającymi alkohol, aldehyd octowy, paraldehyd (np. w farbach, benzynie) może wywołać reakcję disulfiramową. To oznacza, że nawet bezpośrednie wdychanie par tych substancji może prowadzić do niepożądanych reakcji.

Anticol i alfentanyl – Disulfiram może przedłużać czas działania alfentanylu, opioidowego leku przeciwbólowego. To zwiększa ryzyko przedawkowania i wydłuża czas obecności leku w organizmie.

Anticol i alkohol Stosowanie Anticolu zabrania spożywania alkoholu w trakcie leczenia oraz przez 14 dni po jego zakończeniu. Reakcja disulfiram-alkohol może być ciężka i zagrażać życiu. Objawy takiej reakcji obejmują: zaczerwienienie twarzy, wzrost temperatury ciała, pocenie się, nudności, wymioty, pokrzywkę, niepokój, zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia widzenia, duszność, kołatanie serca, hiperwentylację. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: przyspieszone bicie serca, niedociśnienie, depresja oddechowa, ból w klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG, zaburzenia rytmu serca, śpiączka, drgawki, nadciśnienie, skurcz oskrzeli, methemoglobinemia.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Anticol

Skutki uboczne leku Anticol

Potencjalne skutki uboczne leku Anticol (Disulfiram), jakie mogą wystąpić podczas jego stosowania.

 • Zaburzenia psychiczne: Mogą wystąpić reakcje psychotyczne, depresja, paranoja, schizofrenia, mania oraz obniżenie libido. Oznacza to, że lek może wywołać objawy podobne do tych obserwowanych w zaburzeniach psychicznych, takich jak halucynacje, urojenia, nadmierne podekscytowanie czy smutek. Ponadto, lek może wpłynąć na pożądanie seksualne, prowadząc do jego obniżenia.
 • Zaburzenia układu nerwowego: Możliwe są senność (szczególnie na początku leczenia), zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie nerwu wzrokowego, encefalopatia, a także metaliczny posmak lub smak czosnku w ustach. To oznacza, że lek może wpływać na funkcje mózgu i układu nerwowego, powodując problemy ze snem, odczuwanie bólu, utratę widzenia, problemy z koordynacją ruchów, a także zmiany w postrzeganiu smaku.
 • Zaburzenia układu pokarmowego: Możliwe są nudności i wymioty, co oznacza, że lek może powodować dyskomfort żołądkowy.
 • Zaburzenia wątroby: Możliwe jest uszkodzenie komórek wątroby. Oznacza to, że lek może wpływać na funkcjonowanie wątroby, prowadząc do uszkodzenia jej komórek i potencjalnie do zwiększenia poziomu enzymów wątrobowych we krwi.
 • Zaburzenia skóry: Możliwe jest wystąpienie alergicznego zapalenia skóry, co oznacza, że lek może wywołać reakcję alergiczną na skórze, prowadzącą do stanu zapalnego, który może obejmować swędzenie, zaczerwienienie, wysypkę i inne objawy.
 • Zaburzenia seksualne: Możliwe jest przemijająca impotencja, co oznacza, że lek może wpływać na zdolność do osiągnięcia i utrzymania erekcji.
 • Zaburzenia ogólne: Na początku leczenia może wystąpić zmęczenie, a także cuchnący oddech. To oznacza, że lek może prowadzić do uczucia przemęczenia i zmiany zapachu oddechu.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Anticol

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Anticol?

Skuteczność leku Anticol (disulfiramu) jest uzależniona od motywacji i zaangażowania pacjenta w proces leczenia alkoholizmu. Działa poprzez wywoływanie negatywnych reakcji po spożyciu alkoholu, co może zniechęcić pacjenta do jego spożycia, jednak to nie gwarantuje całkowitego powstrzymania się od alkoholu.

Czy Anticol jest skuteczny?

Skuteczność leku Anticol (disulfiramu) jest uzależniona od motywacji i zaangażowania pacjenta w proces leczenia alkoholizmu. Działa poprzez wywoływanie negatywnych reakcji po spożyciu alkoholu, co może zniechęcić pacjenta do jego spożycia, jednak to nie gwarantuje całkowitego powstrzymania się od alkoholu.

Ile trzeba odczekać po Anticolu?

Po zaprzestaniu przyjmowania leku Anticol (disulfiramu), zaleca się odczekać co najmniej tydzień przed spożyciem alkoholu. Wynika to z długiego czasu eliminacji disulfiramu i jego metabolitów z organizmu, które mogą nadal wywoływać reakcje antyalkoholowe. Konkretny czas oczekiwania może zależeć od dawki leku i indywidualnej reakcji organizmu, dlatego decyzję o spożyciu alkoholu powinno się podjąć po konsultacji z lekarzem.

Ile nie można pić po Anticolu?

Po zaprzestaniu stosowania leku Anticol, zaleca się odczekać co najmniej tydzień zanim rozważy się spożycie alkoholu. Czas ten jest potrzebny ze względu na długotrwałe działanie disulfiramu, składnika aktywnego leku. Zawsze jednak należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o spożyciu alkoholu po leczeniu Anticolem.

Czy Anticol jest na receptę?

Tak, lek Anticol jest dostępny na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Anticol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDisulfiramum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentWarszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2024