Zinoxx

Zinoxx to antybiotyk z grupy cefalosporyn, dostępny w tabletkach o mocy 250 mg i 500 mg. Lek jest przepisywany dla dorosłych i dzieci, działając poprzez niszczenie bakterii powodujących zakażenia. Zinoxx jest używany do leczenia różnych rodzajów zakażeń, w tym zakażeń gardła, zatok, ucha środkowego, płuc, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich. Może być także stosowany w leczeniu wczesnej postaci choroby z Lyme.

Działanie Zinoxx

Zinoxx, którego składnik aktywny to cefuroksym, jest antybiotykiem należącym do grupy cefalosporyn drugiej generacji. Jego głównym mechanizmem działania jest zaburzanie syntezy ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do jej śmierci.

Cefuroksym jest skuteczny przeciwko wielu szczepom bakterii, w tym niektórym szczepom opornym na inne antybiotyki. Może działać bakteriobójczo na szerokie spektrum mikroorganizmów Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Działa na bakterie poprzez wiązanie z kluczowymi białkami (penicylinowymi białkami wiążącymi, PBP), które są niezbędne do tworzenia ściany komórkowej bakterii. Ten proces prowadzi do destabilizacji ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do lizy i śmierci komórki.

Wskazania do stosowania Zinoxx

Zinoxx jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn, stosowanym u dorosłych i dzieci, który działa poprzez niszczenie bakterii powodujących zakażenia. Lek ma szereg wskazań do użycia:

 • Zakażenia gardła: Lek jest stosowany do leczenia zakażeń gardła spowodowanych przez bakterie wrażliwe na cefuroksym.
 • Zakażenia zatok: Zinoxx jest efektywny w leczeniu bakteryjnych zakażeń zatok, które są częstą przyczyną bólu i niewygody.
 • Zakażenia ucha środkowego: Lek jest również skuteczny w leczeniu zakażeń ucha środkowego, które mogą prowadzić do poważnych powikłań, jeśli nie zostaną odpowiednio leczone.
 • Zakażenia płuc lub klatki piersiowej: Zinoxx jest używany do leczenia bakteryjnych zakażeń dróg oddechowych, takich jak zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli.
 • Zakażenia układu moczowego: Zinoxx jest skuteczny w leczeniu zakażeń układu moczowego, w tym zakażeń pęcherza i nerek.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: Lek jest również stosowany do leczenia zakażeń skóry i tkanek miękkich spowodowanych przez wrażliwe na cefuroksym bakterie.
 • Wczesna postać choroby z Lyme: Zinoxx jest jednym z antybiotyków stosowanych w leczeniu wczesnej postaci boreliozy, choroby zakaźnej przenoszonej przez kleszcze.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Przeciwwskazania do stosowania Zinoxx:

 • Nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Ciężka reakcja uczuleniowa na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (peniciliny, monobaktamy, karbapenemy).

Środki ostrożności:

 • Zinoxx nie jest zalecany dla dzieci poniżej 3 miesięcy z powodu braku dostępnych danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności u tej grupy wiekowej.
 • Pacjenci powinni obserwować występowanie objawów reakcji uczuleniowych, zakażeń grzybiczych lub ciężkiej biegunki.
 • Zinoxx może wpływać na wyniki badań wykrywających cukier we krwi oraz badania krwi znanego jako test Coombs’a. Powinno to być uwzględnione przy planowaniu badań.
 • Leki zmniejszające ilość kwasu w żołądku, Probenecyd oraz doustne leki przeciwzakrzepowe mogą wpłynąć na działanie Zinoxx.
 • Zinoxx może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Dla zapewnienia skutecznej antykoncepcji zaleca się dodatkowe zastosowanie metod mechanicznych.
 • Przyjmowanie leku przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinno być skonsultowane z lekarzem.
 • Lek może powodować zawroty głowy i osłabiać czujność, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
 • Lek zawiera glikol propylenowy, kroskarmelozę sodową i sodu laurylosiarczan – źródła sodu. Pacjenci na dietach niskosodowych powinni wziąć to pod uwagę.

Jak stosować Zinoxx

Zinoxx powinien być stosowany zgodnie z instrukcjami lekarza. Oto zasady ogólne dotyczące dawkowania i stosowania:

 1. Lek należy przyjmować po posiłku, aby zwiększyć skuteczność leczenia.
 2. Tabletki Zinoxx powinny być połykane w całości i popijane wodą. Nie należy ich rozgryzać, kruszyć ani dzielić, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Dawka leku zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia:

 • Dorośli: Zwykle stosowana dawka leku wynosi od 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę.
 • Dzieci: Zwykle stosowana dawka leku wynosi od 10 mg/kg mc. (nie więcej niż 125 mg) do 15 mg/kg mc. (nie więcej niż 250 mg) dwa razy na dobę. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy.

Dawka początkowa może być zmieniona w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Może być również konieczne przeprowadzenie więcej niż jednego cyklu leczenia.

Pacjenci z chorobami nerek mogą wymagać dostosowania dawki. Jeśli to dotyczy pacjenta, powinien on poinformować o tym lekarza.

Jeśli pacjent przyjął więcej niż zalecana dawka leku Zinoxx, może doświadczyć zaburzeń neurologicznych, w tym zwiększonego ryzyka drgawek. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Jeśli pacjent pominie dawkę leku, nie powinien przyjmować dawki podwójnej, aby nadrobić pominiętą dawkę. Zamiast tego powinien kontynuować zgodnie z regularnym harmonogramem.

Istotne jest, aby nie przerywać stosowania Zinoxx bez konsultacji z lekarzem, nawet jeżeli pacjent czuje się już lepiej. Przerwanie leczenia może prowadzić do nawrotu choroby.

Z czym nie łączyć leku Zinoxx

Zinoxx i leki zobojętniające kwas żołądkowy – Leki zmniejszające ilość kwasu w żołądku, takie jak preparaty stosowane w leczeniu zgagi, mogą wpływać na działanie leku Zinoxx. Interakcja ta może skutkować zmniejszoną skutecznością Zinoxx, ponieważ jego absorpcja w przewodzie pokarmowym może być zakłócona. Pacjenci przyjmujący Zinoxx i jednocześnie leki zobojętniające kwas żołądkowy powinni skonsultować się z lekarzem, aby dostosować dawkowanie lub rozważyć alternatywne metody leczenia.

Zinoxx i Probenecyd – Probenecyd, stosowany w leczeniu dny moczanowej, może wchodzić w interakcje z Zinoxx, prowadząc do zwiększenia stężenia Zinoxx w organizmie. Może to zwiększać ryzyko działań niepożądanych i wymagać dostosowania dawkowania Zinoxx. Ważne jest, aby pacjenci przyjmujący oba te leki byli ściśle monitorowani przez lekarza.

Zinoxx i doustne leki przeciwzakrzepowe – Antykoagulanty, takie jak warfaryna, stosowane w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi, mogą mieć zmienione działanie przy równoczesnym stosowaniu z Zinoxx. Wzajemne działanie tych leków może zwiększać ryzyko krwawień lub zakrzepów, dlatego konieczna jest regularna kontrola stanu krzepnięcia krwi i dostosowanie dawek.

Zinoxx i doustne środki antykoncepcyjne – Zinoxx może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. W przypadku równoczesnego stosowania tych leków, zaleca się stosowanie dodatkowych mechanicznych metod zapobiegania ciąży, takich jak prezerwatywy, aby uniknąć niechcianej ciąży. W razie wątpliwości lub pytań, pacjentki powinny skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Zinoxx

Skutki uboczne leku Zinoxx

Zinoxx, podobnie jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego pacjenta. Poniżej znajdują się potencjalne skutki uboczne, na które należy zwrócić uwagę:

 • Ciężka reakcja alergiczna – objawy mogą obejmować wypukłą, swędzącą wysypkę, obrzęk (czasami twarzy lub ust), który może utrudniać oddychanie.
 • Reakcje skórne – obejmują wysypkę, która może przekształcić się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie. Rozlane zmiany skórne z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem mogą być objawem zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.
 • Zakażenia grzybicze – leki takie jak Zinoxx mogą powodować nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) w organizmie, prowadząc do zakażenia grzybicznego (np. pleśniawek). Ryzyko jest większe, jeśli lek Zinoxx jest stosowany przez długi okres czasu.
 • Ciężka biegunka – Zinoxx może powodować zapalenie okrężnicy, powodując ciężką biegunkę, zwykle z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką.
 • Reakcja Jarischa-Herxheimera – podczas leczenia choroby z Lyme lekiem Zinoxx, mogą wystąpić objawy takie jak wysoka temperatura (gorączka), dreszcze, bóle mięśni i głowy, oraz wysypka na skórze.

Częstsze działania niepożądane, które mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów, obejmują zakażenia grzybicze, ból głowy, zawroty głowy, biegunkę, nudności, ból żołądka oraz zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia) i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt częste działania niepożądane, które mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów, obejmują wymioty, wysypki skórne, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), oraz dodatni wynik testu Coombs’a.

Inne działania niepożądane, których dokładna częstość występowania jest nieznana, obejmują ciężką biegunkę (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), reakcje alergiczne, reakcje skórne (w tym ciężkie), wysoką temperaturę (gorączkę), zażółcenie białkówek oczu lub skóry, zapalenie wątroby oraz zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Zinoxx

Pytania naszych Pacjentów

Czy Zinoxx jest na receptę?

Tak, Zinoxx jest lekiem na receptę.

Po jakim czasie działa Zinoxx?

Zinoxx, będący antybiotykiem, zaczyna działać stosunkowo szybko, ale objawy poprawy mogą być zauważalne dopiero po 2-3 dniach stosowania leku. Pełne wyleczenie infekcji może jednak zająć więcej czasu, dlatego ważne jest kontynuowanie kuracji zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Zinnat i Zinoxx to to samo?

Tak, Zinnat i Zinoxx to nazwy handlowe tego samego leku, którym jest cefuroksym, antybiotyk należący do grupy cefalosporyn drugiej generacji. Oba leki są stosowane w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych. Wybór między nimi często zależy od lokalnej dostępności i preferencji pacjenta.

Co to za lek Zinoxx?

Zinoxx to lek na receptę zawierający cefuroksym, antybiotyk z klasy cefalosporyn drugiej generacji. Stosowany jest w leczeniu szerokiego zakresu infekcji bakteryjnych, takich jak infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich oraz wczesnych etapów boreliozy. Dawkę i długość leczenia zawsze ustala lekarz, biorąc pod uwagę rodzaj i ciężkość infekcji, a także ogólny stan zdrowia pacjenta.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Zinoxx? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCefuroximum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPolfarmex S.A.

Zamienniki dla leku Zinoxx

Ceroxim, Zamur, Zinnat.

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2024