Zentel

Zentel jest to lek, który wykazuje działanie przeciwpasożytnicze. Substancją czynną leku jest albendazol. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci zawiesiny doustnej oraz tabletek do rozgryzania i żucia.

Działanie Zentel

Zentel to lek o działaniu przeciwpasożytniczym, który stosowany jest w leczeniu różnorodnych infekcji pasożytniczych. Jego szerokie spektrum działania obejmuje między innymi owsicę, glistnicę, trichurozę, tasiemczycę, zarażenie węgorkiem jelitowym, tęgoryjcem amerykańskim oraz tęgoryjcem dwunastnicy. Właśnie dzięki takiej różnorodności zastosowań, Zentel jest powszechnie wykorzystywany w medycynie.

Lek Zentel jest dostępny wyłącznie na receptę, co oznacza, że może być przepisany jedynie przez lekarza. Preparat występuje w dwóch formach: zawiesiny doustnej o stężeniu 400 mg/20 ml oraz tabletek do rozgryzania i życia o dawce 400 mg. Dzięki temu pacjenci mają możliwość wyboru formy leku najlepiej odpowiadającej ich potrzebom i preferencjom.

Zentel może być stosowany u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 2. roku życia. Jest to lek o szerokim zastosowaniu, co pozwala na skuteczne leczenie infekcji pasożytniczych u osób w różnym wieku.

Głównym składnikiem aktywnym Zentelu jest albendazol. Jego zadaniem jest blokowanie wchłaniania cukrów przez pasożyty, co prowadzi do ich osłabienia i ostatecznie śmierci z powodu braku glukozy. Ważne jest, aby lek był przyjmowany wraz z posiłkiem bogatym w tłuszcze, ponieważ wtedy albendazol najlepiej się wchłania, a tym samym zwiększa swoją skuteczność.

Wskazania do stosowania leku Zentel

Wskazania do stosowania Zentel obejmują:

 • Owsica (Enterobius vermicularis) – infekcja spowodowana przez małe, białawe robaki, które zwykle żyją w jelitach człowieka.
 • Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) – infekcja spowodowana przez większe, cylindryczne robaki, które również żyją w jelitach.
 • Węgorek jelitowy (Strongyloides stercoralis) – infekcja spowodowana przez małe, wąskie robaki, które żyją w jelitach i powodują silne bóle brzucha.
 • Tasiemiec nieuzbrojony (Taenia saginata) i tasiemiec uzbrojony (Taenia solium) – infekcje spowodowane przez tasiemce, które mogą rosnąć do dużych rozmiarów w jelitach człowieka.
 • Bąblowiec (Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis) – infekcje spowodowane przez larwy tasiemców, które powodują tworzenie torbieli w różnych narządach, takich jak wątroba, płuca, mózg czy nerki.
 • Włośnica (Trichuris trichiura) – infekcja spowodowana przez robaki z rodzaju Trichuris, które żyją w jelitach człowieka.
 • Nicienie (Necator americanus i Ancylostoma duodenale) – infekcje spowodowane przez nicienie, które mogą powodować anemię z powodu ubytku żelaza.
 • Toxocara canis i Toxocara cati – infekcje spowodowane przez larwy pasożytów toksokar, które mogą przenikać do różnych tkanek organizmu, powodując larwomigrację.
 • Giardiaza (Giardia lamblia) – infekcja spowodowana przez jednokomórkowego pasożyta, który zaraża jelito cienkie człowieka.
 • Cysticerkoza – infekcja spowodowana przez larwy tasiemca uzbrojonego (Taenia solium), które powodują tworzenie torbieli w różnych narządach, takich jak mózg, mięśnie czy oczy.

Przeciwwskazania do stosowania leku Zentel

Przed rozpoczęciem leczenia Zentelem, ważne jest, aby być świadomym przeciwwskazań oraz potencjalnych ryzyk związanych z jego stosowaniem. Należy pamiętać, że ta lista przeciwwskazań może nie być kompletna, dlatego zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii.

Przeciwwskazania do stosowania Zentel obejmują:

 • Nadwrażliwość na albendazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku – jeśli pacjent ma uczulenie na albendazol lub inne składniki preparatu, nie powinien go stosować, ponieważ może wystąpić reakcja alergiczna.
 • Ciąża – Zentel jest przeciwwskazany w ciąży, ponieważ może powodować uszkodzenie płodu. Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować tego leku. Przed rozpoczęciem terapii, należy wykluczyć ciążę, a kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia Zentelem i przez co najmniej jeden miesiąc po zakończeniu terapii.
 • Okres karmienia piersią – nie zaleca się stosowania Zentel podczas karmienia piersią, ponieważ albendazol może przenikać do mleka matki i wpłynąć na dziecko. Kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
 • Dzieci poniżej 2 lat – Zentel jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 2 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leczenia w tej grupie wiekowej.
 • Zaburzenia czynności wątroby – pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Zentel, gdyż lek jest metabolizowany przez wątrobę i może wpłynąć na jej funkcjonowanie.
 • Zaburzenia krwiotwórcze – Zentel może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia) i płytek krwi (trombocytopenia). Pacjenci z istniejącymi zaburzeniami krwiotwórczymi powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia, gdyż może być konieczne dostosowanie dawki lub zastosowanie innych środków ostrożności.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania Zentel poinformować lekarza o wszelkich innych lekach, które pacjent przyjmuje, a także o istniejących chorobach i alergiach.

Dawkowanie leku Zentel

Dawkowanie leku Zentel zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj pasożyta, wiek pacjenta oraz stan zdrowia. Lekarz indywidualnie dostosowuje dawkowanie, częstotliwość oraz czas trwania terapii. Zentel może być stosowany doustnie, zarówno w formie tabletek, jak i zawiesiny, niezależnie od posiłków.

 • W przypadku owsicy, glistnicy, nekatriozy, ankylostomatozy i trichurozy, zalecana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 2. roku życia to 400 mg (1 tabletka lub 20 ml zawiesiny) podana jednorazowo. Tabletkę można połknąć, rozgryźć, żuć lub pokruszyć, a następnie popić wodą. W przypadku dzieci i osób z trudnościami z połykaniem, zaleca się stosowanie zawiesiny.
 • W leczeniu tasiemczycy oraz strongyloidozy, dawkowanie wynosi 400 mg (1 tabletka lub 20 ml zawiesiny) podawane raz dziennie przez 3 dni. Jeśli infekcja nie ustąpi, można powtórzyć kurację po upływie 3 tygodni.
 • Osoby starsze oraz pacjenci z zaburzeniami czynności nerek nie muszą modyfikować dawki leku, jednak zaleca się ostrożność, zwłaszcza u osób z zaburzeniami nerkowymi.
 • Pacjenci z nieprawidłową czynnością wątroby oraz zaburzeniami aktywności aminotransferaz powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii Zentelem, aby ustalić właściwe dawkowanie i monitorować ewentualne skutki uboczne.
 • W przypadku innych infekcji, takich jak bąblowiec, cysticerkoza czy giardiaza, dawkowanie i schemat terapii mogą się różnić. Zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i regularnie kontrolować efekty leczenia.

Należy pamiętać, że lek Zentel może powodować działania niepożądane, takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha czy biegunka. W przypadku wystąpienia poważnych objawów lub reakcji alergicznej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Zentel

Stosowanie leku Zentel wymaga zachowania pewnych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie. Poniżej przedstawiamy poszerzoną treść na temat środków ostrożności związanych ze stosowaniem Zentel:

 1. Reakcje uczuleniowe: Zentel może wywoływać reakcje uczuleniowe u niektórych osób ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej w tabletkach. Osoby z nadwrażliwością na ten składnik powinny zachować ostrożność podczas stosowania leku.
 2. Nietolerancja laktozy: Lek zawiera laktozę, dlatego osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego preparatu.
 3. Podrażnienia błon śluzowych, skóry i oczu: Zawiesina Zentel zawiera kwas benzoesowy, który może prowadzić do podrażnień. Osoby stosujące zawiesinę powinny zachować ostrożność i unikać kontaktu z oczami.
 4. Wpływ na sprawność psychomotoryczną: Stosowanie Zentel może prowadzić do zawrotów głowy, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci powinni unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, jeśli doświadczają zawrotów głowy.
 5. Objawy neurologiczne: Stosowanie albendazolu może ujawnić obecność pasożytów w mózgu, które wcześniej nie dawały żadnych objawów. Gdy tasiemce obumierają w mózgu, mogą wystąpić objawy neurologiczne. W takim przypadku pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem, który może zastosować leczenie steroidami i/lub lekami przeciwdrgawkowymi.
 6. Ciąża i karmienie piersią: Kobiety w ciąży lub planujące ciążę nie powinny stosować Zentel bez konsultacji z lekarzem. Kobiety w wieku rozrodczym powinny wykonać test ciążowy przed rozpoczęciem leczenia i otrzymaniem negatywnego wyniku lub odczekać 7 dni od wystąpienia krwawienia miesiączkowego. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.
 7. Interakcje z innymi lekami: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ niektóre z nich mogą wpływać na skuteczność Zentel. Leki takie jak rytonawir, karbammazepina i fenytoina mogą obniżać skuteczność Zentel. Z kolei cymetydyna, prazykwantel i deksametazon mogą wpływać na wzrost stężenia aktywnego metabolitu albendazolu w osoczu krwi. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki Zentel lub zmianie planu leczenia, aby uniknąć interakcji.
 1. Regularne badania kontrolne: Pacjenci przyjmujący Zentel powinni regularnie zgłaszać się na badania kontrolne, aby monitorować skuteczność leczenia oraz wykryć ewentualne działania niepożądane. Lekarz może zlecić badania krwi, aby kontrolować liczbę krwinek i funkcje wątroby oraz nerki.
 2. Długotrwałe stosowanie: Długotrwałe stosowanie Zentel może prowadzić do działań niepożądanych, takich jak uszkodzenie wątroby, układu nerwowego lub układu krwiotwórczego. Dlatego leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza, który będzie monitorował stan pacjenta i dostosowywał dawkowanie w razie potrzeby.
 3. Informowanie lekarza o zmianach zdrowotnych: Pacjenci przyjmujący Zentel powinni poinformować lekarza o wszelkich istotnych zmianach zdrowotnych, takich jak pogorszenie się objawów, wystąpienie reakcji alergicznej lub objawów infekcji. Lekarz może dostosować plan leczenia w odpowiedzi na te zmiany.

Podsumowując, stosowanie leku Zentel wymaga zachowania środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i skuteczności leczenia. Ważne jest, aby pacjenci ścisło współpracowali z lekarzem podczas całego procesu leczenia, regularnie zgłaszali się na badania kontrolne oraz informowali o wszelkich zmianach zdrowotnych lub przyjmowanych innych lekach.

Z czym nie łączyć leku Zentel

Zentel i cymetydyna – Lek Zentel może wchodzić w interakcje z cymetydyną, stosowaną w leczeniu wrzodów żołądka. Współużywanie tych leków może wpływać na skuteczność obu środków lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Zentel i prazykwantel – Kombinacja Zentel i prazykwantelu, używanego w leczeniu zarażeń robakami, może prowadzić do zmian w efektywności leczenia lub wzmożenia działań ubocznych.

Zentel i deksametazon – Deksametazon, stosowany w leczeniu stanów zapalnych i alergii, może zmieniać sposób działania Zentel, co wymaga uwagi podczas współużywania tych leków.

Zentel i rytonawir – Rytonawir, lek na zakażenie HIV, w połączeniu z Zentelem może prowadzić do zmiany efektywności obu leków lub zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Zentel i fenytoina – Stosowanie Zentel razem z fenytoiną, lekiem na padaczkę, może wpływać na skuteczność leczenia lub zwiększać ryzyko działań ubocznych.

Zentel i karbamazepina – Karbamazepina, lek na padaczkę i chorobę afektywną dwubiegunową, może wchodzić w interakcje z Zentelem, co wymaga szczególnej uwagi.

Zentel i fenobarbital – Połączenie Zentel z fenobarbitalem, lekiem przeciwdrgawkowym i uspokajającym, może wpływać na efektywność i bezpieczeństwo obu leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Zentel

Skutki uboczne leku Zentel

Układ pokarmowy: Najczęstsze objawy to nudności, wymioty, ból brzucha i biegunka, które mogą pojawić się zwłaszcza na początku leczenia. Rzadziej występują wzdęcia, suchość w ustach, utrata apetytu oraz zaparcia, które zwykle ustępują po zakończeniu kuracji.

Układ nerwowy: Możliwe są bóle głowy i zawroty głowy, a w rzadszych przypadkach senność, drgawki oraz zaburzenia równowagi. W przypadku wystąpienia tych objawów należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas prowadzenia pojazdów.

Reakcje alergiczne: Rzadkie, ale możliwe reakcje obejmują wysypkę, swędzenie, pokrzywkę, a w bardzo rzadkich przypadkach obrzęk naczynioruchowy oraz anafilaksję, która wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Układ krwiotwórczy: Możliwe jest zmniejszenie liczby granulocytów, leukocytów czy płytek krwi oraz niedokrwistość, co może prowadzić do zwiększonej podatności na infekcje.

Pozostałe skutki uboczne: Rzadko występujące objawy to bóle mięśni i stawów, kaszel, duszność, nieregularne miesiączkowanie, zmiany libido, a także problemy z funkcjonowaniem nerek oraz wątroby, które mogą wymagać monitorowania.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zaleca się kontakt z lekarzem, aby ocenić konieczność dalszej diagnostyki lub modyfikacji leczenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Zentel

Pytania naszych Pacjentów

Na jakie pasożyty działa Zentel?

Zentel jest lekiem przeciwpasożytniczym, który działa na różne rodzaje pasożytów, w tym: glisty ludzkie (Ascaris lumbricoides), owsiki (Enterobius vermicularis), włośnie (Trichuris trichiura), tasiemce (Taenia spp.), schistosomy (Schistosoma spp.), echinokoki (Echinococcus spp.) i in. Działanie Zentelu polega na niszczeniu struktur pasożytów i zaburzaniu ich metabolizmu, co prowadzi do ich śmierci.

Kiedy najlepiej wziąć Zentel?

Zentel należy przyjmować razem z posiłkiem, ponieważ tłuszcz zawarty w jedzeniu poprawia wchłanianie leku z przewodu pokarmowego do krwiobiegu. Zazwyczaj Zentel jest przyjmowany jednorazowo, ale czas trwania leczenia i częstotliwość dawkowania zależy od rodzaju i ciężkości infekcji pasożytniczej oraz wieku pacjenta, więc należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Czy Zentel zabija glistę ludzka?

Tak, Zentel jest skutecznym lekiem przeciwpasożytniczym i może być stosowany do zwalczania różnych rodzajów pasożytów, w tym glisty ludzkiej. Działa on poprzez niszczenie struktur pasożytów i zaburzanie ich metabolizmu, co prowadzi do ich śmierci.

Jak stosować Zentel dawkowanie?

Dawkowanie Zentelu zależy od rodzaju infekcji pasożytniczej i wieku pacjenta. Zazwyczaj stosuje się jednorazową dawkę 400 mg dla dorosłych oraz 200 mg dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Lek należy przyjmować razem z posiłkiem, a dawkę i czas trwania leczenia ustala lekarz.

Co lepsze Zentel czy Pyrantelum?

Zentel (albendazol) i Pyrantelum to dwa różne leki przeciwpasożytnicze, które stosuje się w leczeniu różnych rodzajów pasożytów. O wyborze leku decyduje rodzaj i ciężkość infekcji oraz preferencje lekarza. Dlatego też, nie można stwierdzić, który lek jest lepszy - oba leki mogą być skuteczne w leczeniu różnych rodzajów infekcji pasożytniczych.

Czy Zentel szkodzi wątrobie?

Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami lekarza, Zentel jest zazwyczaj dobrze tolerowany i nie powoduje szkód wątroby. Jednakże, jak każdy lek, Zentel może powodować skutki uboczne, w tym rzadko może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Osoby z chorobami wątroby powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Zentelem.

Ile dni po odrobaczaniu Zentel prać pościel?

Po odrobaczeniu Zentelem zaleca się wymianę pościeli i wypranie jej w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza w ciągu 3-5 dni od zakończenia leczenia. W przypadku silnego zakażenia pasożytami, zaleca się wypranie pościeli nawet codziennie przez okres 2 tygodni, aby uniknąć ponownego zakażenia.

Kiedy zaczyna działać Zentel efekty?

Efekty terapeutyczne Zentelu zazwyczaj zaczynają się pojawiać po kilku dniach od rozpoczęcia leczenia.

Czy Zentel jest bezpieczny?

Zentel jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez pacjentów, ale jak każdy lek, może powodować skutki uboczne u niektórych osób. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić poważne skutki uboczne, takie jak uszkodzenie wątroby, zmiany krwi czy reakcje alergiczne. Przed rozpoczęciem stosowania Zentelu należy skonsultować się z lekarzem, aby ocenić indywidualne ryzyko powikłań i korzyści z zastosowania leku.

Czy Zentel można brać profilaktycznie?

Zentel jest lekiem przeciwpasożytniczym stosowanym w leczeniu już istniejących inwazji pasożytniczych. Nie jest zalecany do stosowania profilaktycznego w celu zapobiegania infekcjom pasożytniczym. W profilaktyce inwazji pasożytniczych zaleca się stosowanie środków higienicznych, takich jak częste mycie rąk, picie przegotowanej wody, spożywanie w pełni ugotowanego jedzenia oraz unikanie kontaktu z osobami zarażonymi pasożytami.

Czy po Zentelu jest biegunka?

Tak, biegunka może być jednym z możliwych skutków ubocznych stosowania Zentelu, choć nie występuje u wszystkich pacjentów. Inne możliwe skutki uboczne to m.in. bóle brzucha, nudności, wymioty, zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia snu, bóle głowy, a także rzadziej, objawy alergiczne. Jeśli wystąpią niepokojące objawy lub działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

Czy Zentel można połykać?

Tak, Zentel należy połykać w całości, popijając wodą. Nie powinno się go rozgryzać ani kruszyć przed połknięciem. W celu uzyskania maksymalnej skuteczności, lek należy przyjmować razem z posiłkiem, który zawiera tłuszcz, aby poprawić wchłanianie leku z przewodu pokarmowego do krwiobiegu.

Jak wychodzą pasożyty z organizmu po Zentel?

Po zastosowaniu Zentelu pasożyty ulegają uszkodzeniu i giną. Martwe pasożyty są następnie wydalane z organizmu wraz z kałem, najczęściej w ciągu kilku dni po zakończeniu leczenia. Możliwe jest także, że pacjent zauważy obecność martwych pasożytów w kale lub w wymiocinach.

Czy Zentel jest na receptę?

Zentel jest lekiem na receptę.

Jak często można brać Zentel?

Częstotliwość stosowania Zentelu zależy od rodzaju i ciężkości infekcji pasożytniczej, wieku pacjenta i innych czynników indywidualnych. Zazwyczaj lek jest stosowany jednorazowo, ale czas trwania leczenia i częstotliwość dawkowania ustala lekarz. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani zmieniać schematu dawkowania bez konsultacji z lekarzem.

Jak działa lek Zentel?

Zentel jest lekiem przeciwpasożytniczym, który działa na różne rodzaje pasożytów, niszcząc ich struktury i zaburzając ich metabolizm, co prowadzi do ich śmierci. Lek hamuje aktywność enzymów pasożytniczych, co uniemożliwia im przyswajanie składników odżywczych z pokarmu, a także wpływa na przepuszczalność ich błon komórkowych, co prowadzi do degradacji i eliminacji pasożytów z organizmu.

Czy po Zentelu boli brzuch?

Tak, bóle brzucha mogą być jednym z możliwych skutków ubocznych stosowania Zentelu, ale nie występują u wszystkich pacjentów. Inne możliwe skutki uboczne to m.in. biegunka, nudności, wymioty, zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia snu, bóle głowy, a także rzadziej, objawy alergiczne. Jeśli wystąpią niepokojące objawy lub działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

Czy Zentel się powtarza?

Powtórne zastosowanie Zentelu może być konieczne, jeśli wystąpi nawrót infekcji pasożytniczej lub gdy pierwotne leczenie okazało się nieskuteczne. Decyzję o ponownym zastosowaniu Zentelu powinien podjąć lekarz, który oceni indywidualną sytuację pacjenta i rodzaj pasożytów. W przypadku nawrotu infekcji pasożytniczej zaleca się ponowne wykonanie badania kału, aby określić typ i liczbę pasożytów oraz skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia optymalnego schematu leczenia.

Jak długo Zentel utrzymuje się w organizmie?

Okres półtrwania Zentelu wynosi około 8-12 godzin, co oznacza, że po tym czasie połowa dawki leku zostanie wydalona z organizmu. Całkowite usunięcie leku z organizmu zależy od wielu czynników, takich jak wiek pacjenta, funkcjonowanie nerek i wątroby, a także dawka i częstotliwość podawania leku. Przeważnie Zentel jest całkowicie wydalany z organizmu w ciągu kilku dni po zakończeniu leczenia.

Czy Zentel zabija jaja?

Zentel nie działa bezpośrednio na jaja pasożytów, ale niszczy dorosłe postacie pasożytów, co uniemożliwia ich rozmnażanie i dalszy rozwój. Eliminacja dorosłych pasożytów z organizmu pacjenta prowadzi do zmniejszenia liczby jaj pasożytniczych, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka infekcji i rozprzestrzenienia się inwazji. Jednakże, ponieważ Zentel nie działa bezpośrednio na jaja pasożytów, czasami może być konieczne powtórne leczenie w celu całkowitego wyleczenia infekcji.

Czy Zentel zabija tasiemca?

Tak, Zentel jest skutecznym lekiem przeciwpasożytniczym, który działa na różne rodzaje pasożytów, w tym na tasiemce. Lek hamuje rozwój i rozmnażanie się pasożytów, co prowadzi do ich usunięcia z organizmu pacjenta. Jednakże, jak każdy lek, Zentel powinien być stosowany tylko na zalecenie lekarza po wykonaniu odpowiednich badań i ocenie indywidualnego ryzyka powikłań i korzyści z zastosowania leku.

Jak długo działa Zentel w organizmie?

Zentel (albendazol) działa w organizmie przez kilka dni po zażyciu, a jego okres półtrwania wynosi około 8-12 godzin. Efekty leczenia Zentelem można zaobserwować już w ciągu kilku dni po zażyciu leku. Czas działania leku może się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta, takich jak wiek, masa ciała czy stan zdrowia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Zentel? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAlbendazolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2024