Zelefion

Zelefion to lek w postaci tabletek o dawce 250 mg, który zawiera substancję czynną terbinafinę, działającą przeciwgrzybiczo, zwłaszcza na dermatofity. Stosuje się go w leczeniu grzybiczych zakażeń skóry, w tym grzybicy tułowia, pachwin, stóp, skóry owłosionej głowy, oraz grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity. Nie jest skuteczny w leczeniu łupieżu pstrego i zakażeń drożdżakowych.

Działanie Zelefion

Zelefion działa poprzez hamowanie produkcji sterolu, który jest niezbędny do wzrostu i rozmnażania grzybów. W ten sposób Zelefion pomaga w walce z zakażeniem grzybiczym i łagodzi symptomy związane z tymi infekcjami.

Wskazania do stosowania Zelefion

Zelefion jest lekiem przeciwgrzybiczym, który zawiera substancję czynną terbinafinę. Lek jest przeznaczony do leczenia szeregu różnych grzybiczych zakażeń skóry, które obejmują:

 • Grzybica tułowia: To zakażenie grzybicze skóry tułowia, które może powodować zaczerwienienie, swędzenie, łuszczenie i dyskomfort.
 • Grzybica pachwin: Jest to rodzaj grzybicy, który często dotyka obszaru pachwin. Jest to szczególnie powszechne u osób aktywnych fizycznie, ponieważ wilgoć i pot mogą tworzyć idealne warunki dla wzrostu grzybów. Objawy mogą obejmować zaczerwienienie, swędzenie i pieczenie.
 • Grzybica stóp (tinea pedis, czyli „stopa atlety”): To zakażenie grzybicze, które zazwyczaj zaczyna się pomiędzy palcami. Może powodować swędzenie, pieczenie, pęknięcia w skórze i ból.
 • Grzybica skóry owłosionej głowy: To zakażenie grzybicze skóry głowy, które może prowadzić do łupieżu, swędzenia i utraty włosów.
 • Grzybica paznokci wywołana przez dermatofity (onychomikoza): To zakażenie grzybicze paznokci stóp lub dłoni, które może powodować zmiany koloru, pęknięcia i stopniowe zniszczenie paznokcia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Zelefion

Przeciwwskazania do stosowania leku Zelefion mogą obejmować:

 • Nadwrażliwość na terbinafinę lub którykolwiek składnik leku: Osoby, które wcześniej doświadczyły alergicznej reakcji na terbinafinę lub którykolwiek składnik tego leku, nie powinny go stosować.
 • Ciężkie zaburzenia funkcji wątroby: Terbinafina jest metabolizowana w wątrobie, co oznacza, że osoby z ciężkimi zaburzeniami funkcji wątroby mogą mieć trudności z metabolizmem i eliminacją leku z organizmu, co może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Ciężkie zaburzenia funkcji nerek: Terbinafina jest wydalana z organizmu przez nerki, dlatego osoby z ciężkimi zaburzeniami funkcji nerek mogą mieć trudności z wydalaniem leku, co może prowadzić do jego nagromadzenia się w organizmie i zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.
 • Dzieci poniżej 2 roku życia: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania terbinafiny u dzieci poniżej 2 roku życia nie zostały ustalone, dlatego lek nie jest zalecany dla tej grupy wiekowej.
 • Ciąża i karmienie piersią: Zelefion nie powinien być stosowany podczas ciąży, chyba że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Kobiety karmiące piersią również nie powinny stosować tego leku, ponieważ nie wiadomo, czy terbinafina przenika do mleka matki.

Przy stosowaniu Zelefion, leku zawierającego terbinafinę, istotne jest przestrzeganie pewnych środków ostrożności:

 • Monitorowanie funkcji wątroby: Terbinafina jest metabolizowana w wątrobie, więc u pacjentów stosujących Zelefion, szczególnie długotrwale, zalecane jest monitorowanie funkcji wątroby. W przypadku wystąpienia objawów uszkodzenia wątroby, takich jak utrata apetytu, żółtaczka, ciemny mocz, ból brzucha, zmęczenie, nudności, wymioty, leczenie należy przerwać.
 • Uważne obserwowanie skóry: W przypadku wystąpienia reakcji skórnych, takich jak wysypka, zaczerwienienie, swędzenie, pęcherze, oddzielanie się skóry, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy poważnej reakcji skórnej.
 • Środki ostrożności u osób z zaburzeniami funkcji nerek: Zelefion jest wydalany przez nerki, więc u osób z zaburzeniami funkcji nerek może być konieczne dostosowanie dawki leku.
 • Przestrzeganie długości terapii: Aby skutecznie zwalczyć infekcję grzybiczą, ważne jest przestrzeganie pełnego okresu leczenia zaleconego przez lekarza, nawet jeśli objawy znikną wcześniej.
 • Unikanie spożycia alkoholu: Alkohol może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych związanych z wątrobą podczas stosowania Zelefion, dlatego zaleca się jego unikanie.
 • Kontrola reakcji alergicznych: Pacjenci powinni być monitorowani pod kątem objawów alergicznych. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, leczenie powinno być natychmiast przerwane.

Jak stosować Zelefion?

Zelefion to lek przeciwgrzybiczy stosowany doustnie. W celu skutecznego leczenia ważne jest przestrzeganie odpowiedniej dawki i harmonogramu podawania.

Dawkowanie dla dzieci: Dla dzieci w wieku powyżej 5 lat dawkowanie jest następujące:

 • Dzieci o masie ciała od 20 kg do 40 kg powinny przyjmować pół tabletki (125 mg) raz na dobę.
 • Dzieci o masie ciała powyżej 40 kg powinny przyjmować jedną tabletkę (250 mg) raz na dobę.

Dawkowanie dla dorosłych: Dorośli powinni zwykle przyjmować jedną tabletkę (250 mg) raz na dobę.

Czas trwania leczenia: Lekarz zaleci odpowiedni czas trwania leczenia w zależności od rodzaju infekcji grzybiczej:

 • Grzybica stóp międzypalcowa, typ podeszwowy / mokasynowy: zwykle od 2 do 6 tygodni.
 • Grzybica tułowia: zwykle 4 tygodnie.
 • Grzybica pachwin: zwykle od 2 do 4 tygodni.
 • Grzybica owłosionej skóry głowy: zwykle 4 tygodnie.
 • Grzybica paznokci: od 6 do 12 tygodni, w zależności od tego, czy infekcja dotyczy paznokci rąk czy stóp.

Pamiętaj, że pełne ustąpienie objawów zakażenia może nastąpić dopiero kilka tygodni (w przypadku skóry) lub kilka miesięcy (w przypadku paznokci) po wyeliminowaniu grzybów.

W przypadku pominięcia dawki: Jeżeli pominięto dawkę, należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe, chyba że do przyjęcia następnej dawki pozostało mniej niż 4 godziny. W takim przypadku należy poczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przy zastosowaniu większej niż zalecana dawki: W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku, konieczne jest niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem. Najważniejsze objawy przedawkowania to: nudności, ból brzucha, wymioty, ból i zawroty głowy.

Pamiętaj, że Zelefion powinien być zawsze stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Z czym nie łączyć leku Zelefion

Zelefion a Cyklosporyna – Stosowanie Zelefionu z cyklosporyną może wpływać na sposób, w jaki organizm metabolizuje oba leki. Zelefion może nieznacznie zmniejszać lub zwiększać wydalanie cyklosporyny, leku stosowanego w leczeniu chorób skóry oraz w zapobieganiu reakcji odrzucania przeszczepionych narządów.

Zelefion a Terfenadyna – Podczas leczenia Zelefionem należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu terfenadyny, leku przeciwhistaminowego używanego w leczeniu kataru siennego. Może dojść do zmian w metabolizmie terfenadyny.

Zelefion a Triazolam – Używanie Zelefionu razem z triazolamem, lekiem uspokajającym, może wpływać na efektywność i wydalanie triazolamu z organizmu.

Zelefion a Tolbutamid – Stosowanie Zelefionu może nieco zmieniać sposób wydalania tolbutamidu, leku na cukrzycę, co może wymagać dostosowania dawkowania.

Zelefion a Doustne Środki Antykoncepcyjne – Istnieją doniesienia o zaburzeniach miesiączkowania u pacjentek leczonych Zelefionem i stosujących doustne środki antykoncepcyjne. Należy monitorować skuteczność antykoncepcji.

Zelefion a Flukonazol i Ketokonazol – Leki przeciwgrzybicze jak flukonazol i ketokonazol mogą oddziaływać z Zelefionem, wpływając na ich metabolizm i efektywność.

Zelefion a Amiodaron – Zelefion może wpływać na metabolizm amiodaronu, leku stosowanego w zaburzeniach rytmu serca, co może wymagać dostosowania dawkowania.

Zelefion a Kofeina i Dezypramina – Metabolizm kofeiny i dezypraminy, leku przeciwdepresyjnego, może być zmieniony podczas stosowania Zelefionu.

Zelefion a Leki Metabolizowane przez CYP2D6 – Pacjenci przyjmujący leki metabolizowane głównie przez izoenzym CYP2D6, w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory β-adrenergiczne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki przeciwarytmiczne, i inhibitory MAO typu B, powinni być ściśle monitorowani podczas stosowania Zelefionu.

Zelefion a Leki Pobudzające Metabolizm – W przypadku jednoczesnego stosowania Zelefionu z lekami pobudzającymi metabolizm, jak ryfampicyna, lub lekami hamującymi aktywność cytochromu P450, jak cymetydyna, lekarz może zdecydować o zmianie dawkowania.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Zelefion

Skutki uboczne leku Zelefion

Zelefion, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawiono niektóre z możliwych działań niepożądanych:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób): objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, ból brzucha, utrata apetytu, dyspepsja, biegunka lub wzdęcia. Inne objawy to ból stawów i mięśni, wysypka lub zmiany nastroju.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób): mogą wystąpić reakcje alergiczne, objawy takie jak ból głowy, zawroty głowy, parestezje (uczucie mrowienia lub drętwienia), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek (co może prowadzić do bladości, osłabienia, duszności, zwiększonej podatności na infekcje), zmiany w wynikach badań funkcji wątroby.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 osób): mogą wystąpić poważne reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona (ciężka reakcja alergiczna z wysypką, pęcherzami, złuszczaniem skóry i owrzodzeniami), ciężka ogólnoustrojowa reakcja alergiczna (anafilaksja), zapalenie trzustki, zwiększenie masy ciała, utrata smaku.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób): mogą wystąpić ciężkie zaburzenia czynności wątroby, takie jak niewydolność wątroby, które mogą prowadzić do śpiączki wątrobowej lub zgonu.

Częstość nieznana (na podstawie dostępnych danych nie można ustalić częstości występowania): mogą wystąpić reakcje skórne związane ze światłem słonecznym (fotosensybilizacja).

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Zelefion

Pytania naszych Pacjentów

Czy Zelefion jest na receptę?

Zelefion jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Zelefion ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTerbinafinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBausch Health Ireland Limited

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2023