Xigduo

Lek Xigduo zawiera dapagliflozynę i metforminę i jest używany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych. Dapagliflozyna usuwa nadmiar cukru z organizmu przez mocz, a metformina ogranicza produkcję glukozy w wątrobie. Jest stosowany, gdy inne leki przeciwcukrzycowe nie są skuteczne i może być łączony z innymi lekami, takimi jak insulina. Stosowanie Xigduo wymaga również przestrzegania diety i programu ćwiczeń fizycznych. Jeśli pacjent przyjmuje obie substancje aktywne w osobnych tabletkach, lekarz może zalecić przejście na Xigduo.

Działanie Xigduo

Działanie Xigduo skupia się na kontroli poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Lek łączy w sobie dwa mechanizmy działania: dapagliflozyna pomaga w usuwaniu nadmiaru glukozy z krwi przez mocz, co może również przyczynić się do zapobiegania chorobom serca. Z kolei metformina działa na wątrobę, ograniczając produkcję glukozy. Ta dwuskładnikowa terapia umożliwia efektywniejszą kontrolę cukrzycy i jest często stosowana, gdy inne metody leczenia okazują się niewystarczające.

Wskazania do stosowania Xigduo

Wskazania do stosowania Xigduo obejmują głównie leczenie cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów (w wieku 18 lat i starszych). Oto szczegółowe sytuacje, w których lek ten może być zalecany:

Niewystarczająca Kontrola Cukrzycy za Pomocą Innych Leków: Xigduo jest często zalecane dla pacjentów, u których inne leki przeciwcukrzycowe, takie jak tylko metformina czy sulfonylomoczniki, nie zapewniają skutecznej kontroli poziomu glukozy we krwi.

Kombinacyjna Terapia: Może być stosowany w kombinacji z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, w tym z insuliną czy agonistami receptora GLP-1, w celu skuteczniejszej kontroli cukrzycy.

Zapobieganie Powikłaniom: Ponieważ dapagliflozyna może pomagać w zapobieganiu chorobom serca, Xigduo może być zalecany dla pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy są w grupie zwiększonego ryzyka kardiovaskularnego.

Przejście z Podwójnej Terapii: Jeśli pacjent jest już na terapii zawierającej dapagliflozynę i metforminę w osobnych tabletkach, lekarz może zalecić przejście na Xigduo w celu uproszczenia reżimu lekowego.

Utrzymanie Stylu Życia: Wskazane jest dla pacjentów, którzy są również zobowiązani do przestrzegania zaleconej diety i programu ćwiczeń fizycznych, jako elementu kompleksowego leczenia cukrzycy.

Przeciwwskazania do stosowania Xigduo

Przeciwwskazania do stosowania Xigduo obejmują różne stany i sytuacje medyczne, które mogą ograniczać lub wykluczać możliwość jego stosowania. Oto niektóre z nich:

 • Niewydolność Nerek: Xigduo jest przeciwwskazany u osób z ciężką niewydolnością nerek lub z zaburzeniami nerek, ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych.
 • Kwasica Mlekowa: Pacjenci z ryzykiem wystąpienia kwasicy mlekowej, szczególnie związanej z metforminą, nie powinni stosować tego leku.
 • Ciąża i Karmienie Piersią: Xigduo nie jest zalecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
 • Zaburzenia Wątroby: Osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby są zazwyczaj wyłączane z leczenia Xigduo.
 • Ostre Stany Chorobowe: W przypadkach ostrej dehydratacji, ciężkich infekcji, wstrząsu czy hipoksji, stosowanie Xigduo jest zwykle przeciwwskazane.
 • Alergie na Składniki Leku: Osoby uczulone na dapagliflozynę, metforminę lub jakikolwiek inny składnik leku nie powinny go stosować.
 • Przed i Po Badaniach Z Użyciem Kontrastu Jodowego: Zaleca się zaprzestanie stosowania Xigduo przed i po badaniach obrazowych z kontrastem jodowym, ze względu na ryzyko uszkodzenia nerek.
 • Stosowanie z Alkoholem: Xigduo jest przeciwwskazany u osób z alkoholizmem lub u tych, którzy regularnie spożywają duże ilości alkoholu.
 • Dzieci i Młodzież: Lek nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia.

Zawsze decyzję o zastosowaniu Xigduo podejmuje lekarz, który dokładnie analizuje stan zdrowia pacjenta i ocenia, czy korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko.

Środki ostrożności przy stosowaniu Xigduo

Środki ostrożności przy stosowaniu Xigduo są kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego leczenia. Oto niektóre z nich:

 • Regularne Badania Kontrolne: Pacjenci stosujący Xigduo powinni regularnie poddawać się badaniom krwi i moczu, aby monitorować poziomy glukozy i funkcje nerek.
 • Hydratacja: Ze względu na możliwość odwodnienia, szczególnie podczas upałów czy intensywnego wysiłku fizycznego, zaleca się utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia.
 • Zmiany w Diecie i Aktywności Fizycznej: Każda znacząca zmiana w diecie lub programie ćwiczeń fizycznych powinna być konsultowana z lekarzem, ponieważ może to wpłynąć na kontrolę poziomu glukozy.
 • Ostre Stany Zdrowia: W przypadku wystąpienia ostrej infekcji czy operacji, konieczna jest konsultacja z lekarzem na temat kontynuacji leczenia Xigduo.
 • Stosowanie Innych Leków: Xigduo może wchodzić w interakcje z innymi lekami, więc przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowego leku, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Oznaki Kwasicy Mlekowej: W razie wystąpienia objawów takich jak osłabienie, nudności, wymioty, ból brzucha, trudności z oddychaniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Unikanie Alkoholu: Stosowanie alkoholu podczas leczenia Xigduo zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy mlekowej i innych działań niepożądanych.
 • Starość: U pacjentów w podeszłym wieku lek może być stosowany z ostrożnością, ze względu na naturalny spadek funkcji nerek i wątroby z wiekiem.
 • Ciąża i Planowanie Rodziny: Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne podczas leczenia Xigduo i konsultować się z lekarzem w przypadku planowania ciąży.

Jak stosować Xigduo?

Dawkowanie jest indywidualne i zależne od aktualnie przyjmowanych dawek metforminy i dapagliflozyny. Zazwyczaj zalecana dawka to jedna tabletka dwa razy na dobę. W przypadku zaburzonej funkcji nerek, lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

Sposób Podania: Tabletkę połknąć w całości, popijając połową szklanki wody. Należy przyjmować tabletkę w trakcie posiłku, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych ze strony żołądka.

Częstotliwość: Tabletki należy przyjmować dwa razy na dobę: jedną rano podczas śniadania i jedną wieczorem podczas kolacji.

Skomplikowany Reżim Leczenia: Lekarz może zalecić stosowanie Xigduo razem z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, podawanymi doustnie lub wstrzyknięciach, takimi jak insulina lub agonista receptora GLP-1. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza w tym zakresie.

Dieta i Ćwiczenia: Ważne jest kontynuowanie zalecanej diety i programu ćwiczeń fizycznych w trakcie leczenia Xigduo, aby utrzymać odpowiednią kontrolę cukrzycy.

Przypadki Nadmiernego Dawkowania: W razie zażycia większej niż zalecana dawki, ryzyko kwasicy mlekowej rośnie. Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem i zaprzestać przyjmowania leku.

Pominięcie Dawki: Jeśli dawka została pominięta, należy ją przyjąć jak najszybciej po przypomnieniu. Jeśli jest już czas na kolejną dawkę, pominiętą dawkę należy opuścić. Nie należy przyjmować podwójnej dawki.

Przerwanie Leczenia: Nie przerywaj leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to zwiększyć poziomy cukru we krwi.

Dodatkowe Wątpliwości: W razie dodatkowych pytań związanych ze stosowaniem leku, konsultacja z lekarzem lub farmaceutą jest zalecana.

Z czym nie łączyć leku Xigduo

Przyjmowanie leku Xigduo wymaga ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu środków kontrastowych zawierających jod, leków moczopędnych, innych leków przeciwcukrzycowych, cymetydyny, leków rozszerzających oskrzela, kortykosteroidów, leków przeciwzapalnych oraz leków na wysokie ciśnienie krwi. Ponadto, nadmierne spożywanie alkoholu w trakcie leczenia lekiem Xigduo zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej.

 • Xigduo i środki kontrastowe zawierające jod – W przypadku konieczności przeprowadzenia badania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej z użyciem środków kontrastowych zawierających jod, pacjent musi przerwać stosowanie leku Xigduo. Przerwanie przyjmowania leku powinno nastąpić przed lub w momencie wstrzyknięcia środka kontrastowego. Decyzję o wznowieniu leczenia lekiem Xigduo podejmuje lekarz.
 • Xigduo i leki moczopędne – Leki zwiększające wytwarzanie moczu mogą wpływać na stężenie glukozy we krwi, co wymaga monitorowania i potencjalnej modyfikacji dawki leku Xigduo.
 • Xigduo i inne leki przeciwcukrzycowe – Podczas stosowania leku Xigduo wraz z innymi lekami obniżającymi poziom cukru we krwi, takimi jak insulina lub pochodne sulfonylomocznika, istnieje ryzyko hipoglikemii. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki tych leków.
 • Xigduo i cymetydyna – Cymetydyna, stosowana w leczeniu problemów żołądkowych, może oddziaływać na działanie leku Xigduo, wymagając dostosowania dawki.
 • Xigduo i leki rozszerzające oskrzela – Agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych, używane w leczeniu astmy, mogą wpływać na skuteczność leku Xigduo.
 • Xigduo i kortykosteroidy – Stosowanie kortykosteroidów (w leczeniu astmy, zapalenia stawów itp.) może wymagać dostosowania dawki leku Xigduo.
 • Xigduo i leki przeciwzapalne – NLPZ i inhibitory COX-2, takie jak ibuprofen i celekoksyb, mogą oddziaływać na działanie leku Xigduo.
 • Xigduo i leki na wysokie ciśnienie krwi – Inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II mogą wpływać na skuteczność leku Xigduo.
 • Xigduo i alkohol – Spożywanie nadmiernych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Xigduo zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej. Pacjenci powinni unikać nadmiernego spożycia alkoholu w trakcie leczenia.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Xigduo

Skutki uboczne leku Xigduo

Poważne i potencjalnie poważne działania niepożądane

 • Kwasica mleczanowa: Jest to bardzo rzadki skutek uboczny, który może prowadzić do śpiączki. W takim przypadku natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem lub najbliższym szpitalem jest konieczne.
 • Cukrzycowa kwasica ketonowa: Rzadko występuje, ale może być bardzo poważna. Objawy obejmują szybką utratę wagi, nudności, ból brzucha, silne pragnienie i zmiany w zapachu oddechu. Konsultacja z lekarzem jest wymagana.
 • Martwicze zapalenie powięzi krocza: Bardzo rzadko występuje, ale jest bardzo poważne. Należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.
 • Zakażenia układu moczowego: Często występują i mogą być poważne, z objawami takimi jak gorączka, ból pleców i krew w moczu. Wymagają one natychmiastowej konsultacji lekarskiej.
 • Małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia): Bardzo często występuje podczas stosowania tego leku z innymi lekami zmniejszającymi zawartość cukru we krwi. Objawy obejmują drżenie, uczucie głodu i zaburzenia widzenia. Leczenie polega na spożyciu produktów bogatych w cukry i późniejszym odpoczynku.

Inne działania niepożądane

 • Bardzo częste: nudności, wymioty, biegunka, utrata łaknienia.
 • Częste: zakażenia narządów płciowych, ból pleców, dyskomfort przy oddawaniu moczu, zmiany w poziomach cholesterolu, obniżenie klirensu kreatyniny i zaburzenia smaku.
 • Niezbyt częste: odwodnienie, pragnienie, zaparcia, suchość w ustach, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny.
 • Bardzo rzadkie: zmniejszenie zawartości witaminy B12, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, zapalenie wątroby, zaczerwienienie skóry i pokrzywka.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Xigduo

Pytania naszych Pacjentów

Czy po Xigduo się chudnie?

Xigduo, zawierający Dapagliflozinum i Metforminum, może mieć efekt uboczny w postaci utraty wagi u niektórych pacjentów. Jednakże, spadek masy ciała nie jest gwarantowany i może różnić się w zależności od indywidualnej reakcji na lek.

Co to jest za lek Xigduo?

Xigduo to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, który zawiera dwie substancje czynne: Dapagliflozinum i Metforminum. Te substancje współdziałają, aby pomóc w kontroli poziomu cukru we krwi przez poprawę wrażliwości na insulinę i eliminację nadmiaru cukru przez nerki.

Po jakim czasie dziala Xigduo?

Czas, w którym Xigduo zaczyna działać, może być różny dla różnych osób, ale zwykle efekty na poziomie cukru we krwi można zauważyć już po kilku dniach regularnego stosowania. Ważne jest jednak ścisłe monitorowanie i konsultacja z lekarzem, aby dostosować dawkę i ocenić efektywność leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Xigduo? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDapagliflozinum + Metforminum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAstraZeneca AB

Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2024