Xartan

Xartan to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. Działa jako antagonista receptora angiotensyny II, rozszerzając naczynia krwionośne, co obniża ciśnienie krwi.

Działanie Xartan

Xartan, czyli losartan, to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Angiotensyna II to substancja powodująca zwężenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. Xartan zapobiega działaniu angiotensyny II, co skutkuje rozszerzeniem naczyń i obniżeniem ciśnienia tętniczego. Dodatkowo, Xartan zabezpiecza nerki u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, zwalniając pogarszanie się ich czynności.

Wskazania do stosowania Xartan

Xartan, czyli losartan, jest lekiem o szerokim spektrum zastosowań. Poniżej znajdują się główne wskazania do jego stosowania:

 • Nadciśnienie tętnicze: Jest to najczęstsze zastosowanie losartanu. Działa poprzez blokowanie receptora angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego.
 • Choroba nerek u osób z cukrzycą typu 2: Losartan pomaga chronić nerki przed dalszym uszkodzeniem u osób z cukrzycą typu 2 i jednoczesnym mikroalbuminurią (niewielkim wydalaniem białka moczu). W tym przypadku lek działa na drodze ochrony nerek przed działaniem angiotensyny II, która może prowadzić do dalszych uszkodzeń tych narządów.
 • Przewlekła niewydolność serca: Losartan może być stosowany do leczenia przewlekłej niewydolności serca, gdy inne leki, takie jak inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), są nietolerowane przez pacjenta.
 • Przerost lewej komory serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym: U pacjentów z przerostem lewej komory serca (LVH) i jednocześnie cierpiących na nadciśnienie, losartan może być stosowany do zmniejszenia ryzyka udaru mózgu.

Pomimo tego, że jest to lek dostępny na receptę, to zawsze powinien być przepisany i nadzorowany przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, takiego jak lekarz lub pielęgniarka, ze względu na możliwe działania niepożądane i interakcje z innymi lekami.

Przeciwwskazania do stosowania Xartan

Przeciwwskazania i środki ostrożności przy stosowaniu Xartan (losartanu) obejmują:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na losartan lub jakikolwiek składnik leku: osoby z alergią na losartan nie powinny go stosować.
 • Ciężka niewydolność wątroby: losartan jest metabolizowany przez wątrobę, a zatem jego eliminacja może być zaburzona u osób z ciężką niewydolnością wątroby.
 • Ciąża: losartan jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży, ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu.
 • Karmienie piersią: nie zaleca się stosowania losartanu podczas karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy przenika do mleka matki.

Środki ostrożności:

 • Niewydolność nerek: dawka losartanu może wymagać dostosowania u osób z niewydolnością nerek.
 • Niewydolność wątroby: choć losartan jest przeciwwskazany u osób z ciężką niewydolnością wątroby, u osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami funkcji wątroby może być konieczne dostosowanie dawki.
 • Hipowolemia lub odwodnienie: u osób z niskim poziomem płynów lub elektrolitów w organizmie, lek może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.
 • Stenoza tętnicy nerkowej: losartan może spowodować pogorszenie funkcji nerek u osób ze stenozą tętnicy nerkowej.
 • Wiek: Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej podatne na działania niepożądane leku, dlatego stosowanie losartanu u tych pacjentów powinno być rozważane z ostrożnością.

Jak dawkować i stosować Xartan?

Lek Xartan, który zawiera losartan, stosuje się w różny sposób, w zależności od schorzenia pacjenta i innych czynników, takich jak wiek i masa ciała. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o stosowaniu i dawkowaniu leku:

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi Leczenie zaczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Xartan 50 mg) raz na dobę. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie krwi powinno wystąpić po 3 do 6 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. W niektórych przypadkach dawka może zostać zwiększona do 100 mg losartanu (dwie tabletki leku Xartan 50 mg) raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (6 do 18 lat) U pacjentów o masie ciała od 20 kg do 50 kg, którzy potrafią połykać tabletki, zalecana dawka wynosi 25 mg. Można ją zwiększyć do 50 mg raz na dobę w wyjątkowych przypadkach. U pacjentów o masie ciała powyżej 50 kg, zwykle stosuje się 50 mg raz na dobę, choć w wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 100 mg raz na dobę.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi i cukrzycą typu 2 Leczenie zaczyna się od dawki 50 mg losartanu (jedna tabletka leku Xartan 50 mg) raz na dobę. Dawka może być następnie zwiększona do 100 mg losartanu (dwie tabletki leku Xartan 50 mg) raz na dobę, w zależności od uzyskanej zmiany wartości ciśnienia tętniczego.

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca Leczenie zaczyna się od dawki 12,5 mg losartanu raz na dobę. Ta dawka jest zwykle stopniowo zwiększana w odstępach tygodniowych (12,5 mg na dobę podczas pierwszego tygodnia, 25 mg na dobę podczas drugiego tygodnia, 50 mg na dobę podczas trzeciego tygodnia, 100 mg na dobę podczas czwartego tygodnia, 150 mg na dobę podczas piątego tygodnia) aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej. Maksymalna dawka wynosi 150 mg losartanu (trzy tabletki leku Xartan) raz na dobę, jeśli jest tolerowana przez pacjenta.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca Zazwyczaj stosowana dawka początkowa losartanu wynosi 50 mg raz na dobę. W zależności od uzyskanej zmiany wartości ciśnienia tętniczego, można dodać hydrochlorotiazyd w małej dawce i/lub zwiększyć dawkę losartanu do 100 mg raz na dobę.

Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów, takich jak pacjenci stosujący leki moczopędne w dużych dawkach, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub pacjenci w wieku powyżej 75 lat. Losartanu nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Podawanie Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xartan W przypadku omyłkowego przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Xartan W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Z czym nie łączyć leku Xartan

Xartan i Inhibitory ACE/Aliskiren – Stosowanie Xartanu razem z inhibitorami ACE lub aliskirenem może prowadzić do zwiększenia ryzyka hiperkalemii (podwyższonego poziomu potasu we krwi), obniżenia ciśnienia krwi oraz pogorszenia funkcji nerek. W szczególności, współużywanie tych substancji jest niewskazane u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek.

Xartan i Leki Obniżające Ciśnienie Krwi – Dodatkowe stosowanie leków obniżających ciśnienie krwi może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia. Grupy leków, które mogą nasilać ten efekt, to między innymi trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen oraz amifostyna.

Xartan i Leki Zatrzymujące Potas – Suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas, leki oszczędzające potas (np. amiloryd, triamteren, spironolakton) oraz heparyna mogą zwiększać stężenie potasu w krwi przy jednoczesnym stosowaniu z Xartanem, co może prowadzić do hiperkalemii.

Xartan i Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne (NLPZ) – Leki takie jak indometacyna czy inhibitory COX-2 mogą osłabiać efekt hipotensyjny (obniżający ciśnienie krwi) Xartanu. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ich jednoczesne stosowanie z Xartanem może dodatkowo pogorszyć funkcję nerek.

Xartan i Lit – Bez ścisłej kontroli lekarza nie zaleca się stosowania leków zawierających lit w połączeniu z Xartanem. Może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań krwi, ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia litu w organizmie, co może prowadzić do toksyczności.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Xartan

Skutki uboczne leku Xartan

Lek Xartan, podobnie jak każdy inny lek, może wywołać pewne działania niepożądane. Poniżej znajduje się ich wykaz, z podziałem na częstotliwość występowania:

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 10):

 • zawroty głowy,
 • niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu, np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych),
 • zależne od dawki objawy ortostatyczne, takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej,
 • osłabienie,
 • zmęczenie,
 • zbyt mało cukru we krwi (hipoglikemia),
 • zbyt dużo potasu we krwi (hiperkaliemia),
 • zmiany w czynności nerek, w tym niewydolność nerek,
 • zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość),
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi, stężenia kreatyniny oraz potasu w surowicy krwi u pacjentów z niewydolnością serca.

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 100):

 • senność,
 • ból głowy,
 • zaburzenia snu,
 • uczucie przyspieszonej czynności serca (kołatanie),
 • silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa),
 • skrócenie oddechu (duszność),
 • ból brzucha,
 • zaparcie,
 • biegunka,
 • nudności,
 • wymioty,
 • pokrzywka,
 • swędzenie (świąd),
 • wysypka,
 • miejscowe obrzęki,
 • kaszel.

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 osoby na 1000):

 • nadwrażliwość,
 • obrzęk naczynioruchowy,
 • zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schönleina-Henocha),
 • uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje),
 • omdlenie,
 • bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków),
 • udar mózgu,
 • zapalenie wątroby,
 • zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) we krwi, zwykle ustępująca po zaprzestaniu leczenia.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszona liczba płytek krwi,
 • migrena,
 • zaburzenia czynności wątroby,
 • ból mięśni i stawów,
 • objawy grypopodobne,
 • ból pleców oraz zakażenia dróg moczowych,
 • zwiększona wrażliwość na słońce (fotosensytyzacja),
 • niewyjaśniony ból mięśni z ciemnym (koloru herbaty) moczem (rabdomioliza),
 • impotencja,
 • zapalenie trzustki,
 • niskie poziomy sodu we krwi (hiponatremia),
 • depresja,
 • ogólne złe samopoczucie,
 • dzwonienie, szum, brzęczenie lub trzaski w uszach (szum w uszach),
 • zaburzenia smaku.

Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, ust lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu) to ciężkie, lecz rzadko występujące działanie niepożądane, pojawiające się u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów. W razie ich wystąpienia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub udaj się do najbliższego szpitala.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Xartan

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLosartanum kalicum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023