Xarelto

Xarelto to lek przeciwzakrzepowy w tabletkach, stosowany w profilaktyce i leczeniu zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej i udaru. Działa dzięki substancji czynnej rywaroksaban, dostępny jest na receptę. Lek pomaga zapobiegać powstawaniu zakrzepów, chroniąc pacjentów przed poważnymi powikłaniami.

Działanie Xarelto

Xarelto to lek przeciwzakrzepowy i rozrzedzający krew, zawierający rywaroksaban jako substancję czynną. Rywaroksaban jest inhibitorem czynnika Xa, co oznacza, że hamuje aktywność tego białka uczestniczącego w procesie krzepnięcia krwi. W ten sposób Xarelto pomaga zapobiegać powstawaniu zakrzepów oraz zatorów.

Rywaroksaban jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, a jego maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest między 2 a 4 godziną od przyjęcia leku. Lek jest w około 92-95% wiązany z białkami osocza. Eliminacja rywaroksabanu odbywa się głównie przez nerki (w postaci niezmienionej) oraz z kałem i moczem. Okres półtrwania leku wynosi około 5-9 godzin u osób młodych oraz 11-13 godzin u osób w wieku powyżej 75 lat.

Wskazania do stosowania Xarelto

Lek stosowany jest w leczeniu oraz profilaktyce różnych stanów zakrzepowo-zatorowych, takich jak:

 1. Zatorowość obwodowa u osób dorosłych z niezastawkowym migotaniem przedsionków i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, takim jak:
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Zastoinowa niewydolność serca
  • Wiek powyżej 75 roku życia
  • Udaru
 2. Przebytego, przemijającego napadu niedokrwiennego, będącego stanem, w którym przepływ krwi do części mózgu zostaje chwilowo zablokowany, powodując objawy przypominające udar.
 3. Zakrzepicy żył głębokich, czyli stanu, w którym powstaje zakrzep w głębokich żyłach, zwykle w kończynach dolnych.
 4. Zatorowości płucnej, która polega na zablokowaniu jednej lub większej liczby tętnic płucnych przez zakrzep krwi.
 5. Nawrotowej zakrzepicy żył głębokich oraz nawrotowej zatorowości płucnej u osób dorosłych, jako środek zapobiegawczy.

Przeciwwskazania do stosowania Xarelto

Przeciwwskazania do stosowania Xarelto obejmują:

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną lub składniki preparatu.
 2. Występowanie istotnych klinicznie czynnych krwawień.
 3. Stany zwiększające ryzyko poważnych krwawień, takie jak:
  • Czynne lub niedawno przebyte owrzodzenia przewodu pokarmowego.
  • Stwierdzona lub podejrzewana obecność żylaków przełyku.
  • Nowotwór złośliwy z wysokim ryzykiem krwawienia.
  • Niedawno przebyty zabieg chirurgiczny mózgu, kręgosłupa lub okulistyczny.
  • Niedawno przebyty uraz mózgu lub kręgosłupa.
  • Niedawno przebyty krwotok wewnątrzczaszkowy.
  • Wady rozwojowe żylno-tętnicze.
  • Tętniak naczyniowy lub poważne nieprawidłowości naczyń wewnątrzrdzeniowych lub śródmózgowych.
 4. Stosowanie niektórych przeciwzakrzepowych, jak heparyna niefrakcjonowana czy pochodne heparyny (np. fondaparynkus), z wyjątkiem określonych sytuacji.
 5. Ciąża i karmienie piersią.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem Xarelto

W trakcie stosowania leku Xarelto należy zachować ostrożność w sytuacjach, takich jak:

 1. Ryzyko krwotoku u osób z zaburzeniami czynności nerek, wrodzonymi/nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi, niekontrolowanym ciężkim nadciśnieniem tętniczym, czynnymi lub niedawno przebytymi owrzodzeniami przewodu pokarmowego, retinopatią naczyniową, niedawno przebytym krwotokiem wewnątrzczaszkowym lub śródmózgowym, nieprawidłowościami naczyń wewnątrzrdzeniowych lub śródmózgowych, niedawno przebytym zabiegiem neurologicznym lub okulistycznym, rozstrzeniami oskrzeli, krwawieniem płucnym w wywiadzie, protezami zastawek czy ostrą zatorowością płucną.
 2. Rzadko występujące dziedziczne nietolerancje, jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
 3. Równoczesne stosowanie produktów leczniczych z grupy pochodnych azolowych, inhibitorów HIV-proteazy, niesteroidowych przeciwzapalnych produktów leczniczych, kwasu acetylosalicylowego, inhibitorów agregacji płytek krwi, innych produktów o działaniu przeciwzakrzepowym, ziela dziurawca, ryfampicyny oraz uczulenie na rywaroksaban lub inne składniki leku.
 4. Ciąża lub okres karmienia piersią.

Podczas stosowania Xarelto, należy pamiętać o ścisłym przestrzeganiu zaleceń lekarza, aby zminimalizować ryzyko działań niepożądanych i potencjalnych powikłań. Lekarz będzie monitorował pacjenta i dostosowywał dawkowanie leku w zależności od indywidualnej sytuacji klinicznej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, takich jak krwawienia, bóle głowy, zawroty głowy, problemy z oddychaniem czy uczucie osłabienia, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na pogotowie. Współpraca z lekarzem i przestrzeganie zaleceń terapeutycznych to klucz do skutecznego i bezpiecznego leczenia.

Interakcje z innymi lekami

Xarelto może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może wpłynąć na jego skuteczność lub bezpieczeństwo. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, suplementach diety oraz ziołach. Do najważniejszych interakcji należą:

 • Leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna, enoksaparyna, klopidogrel czy aspiryna, które mogą zwiększyć ryzyko krwawienia podczas przyjmowania Xarelto.
 • Leki wpływające na metabolizm rywaroksabanu, takie jak niektóre leki przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze czy przeciwpadaczkowe, mogące zmieniać stężenie leku we krwi i wpływać na jego skuteczność.
 • Niektóre leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które mogą zwiększyć ryzyko krwawienia.

Dawkowanie leku Xarelto

Dawkowanie leku Xarelto jest ściśle związane z indywidualnym stanem zdrowia pacjenta, schorzeniem, które ma być leczone, a także odpowiedzią organizmu na terapię. Oto niektóre ogólne informacje dotyczące dawkowania leku Xarelto:

 • Dawkowanie profilaktyczne: W przypadku profilaktyki zakrzepicy żylnej u pacjentów po operacji ortopedycznej kończyn dolnych, zwykle zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Terapia rozpoczyna się 6-10 godzin po operacji i jest kontynuowana przez 2-5 tygodni w zależności od rodzaju operacji.
 • Leczenie zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej oraz prewencja nawrotów: Zwykle stosuje się dawkę 15 mg dwa razy na dobę przez pierwsze 3 tygodnie, a następnie dawkę 20 mg raz na dobę.
 • Leczenie niezastawkowego migotania przedsionków: W celu zmniejszenia ryzyka udaru mózgu i zatorowości u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, zwykle stosuje się dawkę 20 mg raz na dobę.
 • Przerwanie leczenia: Należy pamiętać, że przerwanie leczenia Xarelto bez konsultacji z lekarzem może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jeśli pacjent musi przerwać leczenie, należy omówić to z lekarzem, który doradzi, jak bezpiecznie zakończyć terapię i czy jest potrzeba wdrożenia alternatywnego leczenia przeciwzakrzepowego.
 • Pominięcie dawki: Jeżeli pacjent pominie dawkę leku, powinien przyjąć ją, jak tylko sobie przypomni, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę. W takim przypadku pacjent powinien pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować schemat dawkowania. Nigdy nie należy przyjmować podwójnej dawki, aby nadrobić pominiętą dawkę.
 • Przedawkowanie: W przypadku przypadkowego przyjęcia zbyt dużej dawki leku Xarelto, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na oddział ratunkowy. Przedawkowanie może prowadzić do poważnych krwawień. W takiej sytuacji leczenie obejmuje zazwyczaj podawanie węgla aktywowanego, aby zmniejszyć wchłanianie substancji czynnej oraz monitorowanie funkcji krzepnięcia krwi.

Każdy pacjent powinien śledzić stan swojego zdrowia, regularnie zgłaszać się na kontrolne wizyty lekarskie.

Z czym nie łączyć leku Xarelto

Z czym nie łączyć Xarelto (Rivaroxaban):

 • Leki stosowane w zakażeniach grzybiczych, takie jak flukonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol (chyba że stosowane miejscowo na skórę).
 • Ketokonazol w tabletkach (stosowany w leczeniu zespołu Cushinga).
 • Leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych, np. klarytromycyna, erytromycyna.
 • Leki przeciwwirusowe stosowane w zakażeniu HIV lub leczeniu AIDS, takie jak rytonawir.
 • Leki zmniejszające krzepliwość krwi, np. enoksaparyna, klopidogrel, antagoniści witaminy K (jak warfaryna czy acenokumarol), prasugrel i tikagrelor.
 • Leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, takie jak naproksen lub kwas acetylosalicylowy.
 • Dronedaron, stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca.
 • Leki na depresję, takie jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI).

Jeśli pacjent przyjmuje powyższe leki, działanie Xarelto może być nasilone. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Xarelto.

 • Leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak fenytoina, karbamazepina, fenobarbital.
 • Ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), stosowane w leczeniu depresji.
 • Ryfampicynę, należącą do grupy antybiotyków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Xarelto

Skutki uboczne leku Xarelto

Często występujące skutki uboczne:

Krwawienia:

 • Krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak krwawienia z jelita czy żołądka, mogą powodować objawy takie jak krew w stolcu, wymioty z domieszką krwi, ból brzucha oraz zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
 • Krwawienia z układu moczowo-płciowego, takie jak obfite miesiączki czy krew w moczu, mogą być przyczyną bólu, dyskomfortu oraz anemii.
 • Krwotoki z nosa, dziąseł czy krwawienia do oka mogą występować niespodziewanie i prowadzić do osłabienia, bólu czy problemy z widzeniem.
 • Krwawienia do tkanek, jam ciała oraz krwiaki mogą powodować ból, obrzęk, zaczerwienienie czy wrażenie ucisku w miejscu krwawienia.

Inne często występujące skutki uboczne to obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmęczenie, bóle i zawroty głowy, bóle kończyn, obrzęki kończyn, gorączka, spadek liczby czerwonych krwinek, problemy jelitowo-żołądkowe oraz wysypka i świąd skóry.

Niezbyt często występujące skutki uboczne

Reakcje uczuleniowe oraz pokrzywka mogą wystąpić jako wynik nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek ze składników preparatu.

Krwawienia wewnątrzczaszkowe, do mózgu czy do stawu mogą prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak upośledzenie funkcji mózgu, ból, obrzęk czy ograniczenie ruchu.

Inne niezbyt często występujące skutki uboczne obejmują przyspieszone tętno, omdlenia, pogorszenie samopoczucia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia w pracy wątroby oraz zmiany w badaniach laboratoryjnych krwi.

Rzadko występujące skutki uboczne

Krwiaki w pachwinie po wykonanym cewnikowaniu serca mogą powodować ból, obrzęk i dyskomfort w miejscu wprowadzenia cewnika.

Krwawienia do mięśni i miejscowe obrzęki mogą prowadzić do bólu, zaczerwienienia, ograniczenia ruchu oraz zwiększonego ciśnienia w mięśniach.

Żółtaczka, będąca wynikiem zaburzeń w pracy wątroby, może powodować żółknącą skórę, białkówek oczu oraz ciemny mocz.

Skutki uboczne o nieznanej częstości występowania

Niewydolność nerek będąca wynikiem ciężkiego krwawienia może prowadzić do spadku wydolności filtracyjnej nerek, wzrostu stężenia kreatyniny oraz objawów związanych z zatruciem metabolicznym.

Podwyższone ciśnienie w mięśniach kończyn po wystąpieniu krwawienia może doprowadzić do zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych po krwawieniu, który objawia się bólem, obrzękiem, drętwieniem, zmianami odczuwania oraz porażeniem.

W przypadku wystąpienia poważnych skutków ubocznych, takich jak krwawienia wewnątrzczaszkowe, do mózgu czy do stawu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub udać się na oddział ratunkowy. W przypadku wystąpienia innych skutków ubocznych, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który oceni stan zdrowia pacjenta oraz zdecyduje o konieczności dostosowania dawki leku lub zastosowania alternatywnej terapii przeciwzakrzepowej. Stosowanie leku Xarelto niesie ze sobą ryzyko wystąpienia krwawień, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia chorego. Dlatego pilnej konsultacji lekarskiej wymagają także objawy takie jak wydłużony czas krwawienia, zbyt obfite krwawienie, zmęczenie, osłabienie, bladość, zawroty i/lub bóle głowy, obrzęk o nieznanej przyczynie, dławica piersiowa czy bóle w klatce piersiowej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Xarelto

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Xarelto?

Xarelto to lek przeciwzakrzepowy, który hamuje aktywność czynnika Xa i zapobiega powstawaniu skrzepów krwi.

Jak długo można przyjmować lek Xarelto?

Czas stosowania Xarelto zależy od indywidualnej sytuacji medycznej pacjenta i zaleceń lekarza, ale zwykle stosuje się go przez okres od kilku tygodni do kilku miesięcy lub dłużej, w zależności od przyczyny stosowania.

Jaka jest różnica między Acard a Xarelto?

Acard (kwas acetylosalicylowy) i Xarelto (rywaroksaban) to dwa różne leki przeciwzakrzepowe, które różnią się mechanizmem działania i zastosowaniem. Acard hamuje agregację płytek krwi, co zapobiega powstawaniu skrzepów, podczas gdy Xarelto hamuje aktywność czynnika Xa, który jest kluczowym białkiem biorącym udział w procesie krzepnięcia krwi. Xarelto jest zwykle przepisywany pacjentom z większym ryzykiem powstawania skrzepów krwi, a Acard jest stosowany w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

Czy Xarelto rozpuszcza skrzepy krwi?

Xarelto nie rozpuszcza skrzepów krwi, ale zapobiega ich powstawaniu, hamując aktywność czynnika Xa, który bierze udział w procesie krzepnięcia krwi.

Czego nie wolno jeść przy Xarelto?

Nie ma specjalnej diety, którą należy stosować podczas przyjmowania Xarelto, ale należy unikać spożywania dużej ilości pokarmów zawierających witaminę K, ponieważ może to wpłynąć na skuteczność leku.

Kto bierze Xarelto?

Xarelto jest przepisywany osobom, u których istnieje ryzyko powstania skrzepów krwi, na przykład u osób z migotaniem przedsionków, chorobą niedokrwienną serca, chorobą zakrzepową żył lub płucną chorobą zakrzepowo-zatorową.

Czy Xarelto niszczy nerki?

Nie ma dowodów na to, że Xarelto niszczy nerki, ale przed rozpoczęciem stosowania Xarelto, należy skonsultować się z lekarzem, szczególnie jeśli ma się problemy z nerkami.

Czy lek Xarelto ma wpływ na ciśnienie krwi?

Xarelto nie ma bezpośredniego wpływu na ciśnienie krwi, ale może wpływać na ryzyko krwawień, które w niektórych przypadkach mogą wpłynąć na ciśnienie krwi.

Czy stosując Xarelto można dostać zakrzepicy?

W przypadku prawidłowego stosowania zgodnie z zaleceniami lekarza, Xarelto pomaga zapobiegać powstawaniu zakrzepów krwi i nie powinien prowadzić do rozwoju zakrzepicy.

Czy można pić alkohol na lek Xarelto?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania Xarelto, ponieważ może to zwiększać ryzyko krwawień.

Czy można przestać brać Xarelto?

Nie należy przerywać stosowania Xarelto bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, ponieważ może to zwiększyć ryzyko powstawania skrzepów krwi.

Co jest lepsze Pradaxa czy Xarelto?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wybór leku przeciwzakrzepowego zależy od indywidualnej sytuacji medycznej pacjenta i zaleceń lekarza. Zarówno Pradaxa (dabigatran), jak i Xarelto (rywaroksaban) są skutecznymi lekami przeciwzakrzepowymi, ale różnią się między sobą w zakresie dawkowania, wskazań, interakcji z innymi lekami oraz potencjalnych skutków ubocznych. W każdym przypadku wybór leku powinien być dokładnie rozważony przez lekarza i pacjenta.

O jakiej porze dnia brać Xarelto?

Xarelto należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, ale zwykle można go brać rano lub wieczorem, najlepiej o stałej porze dnia.

Czy Xarelto można brać na noc?

Xarelto można brać zarówno rano, jak i wieczorem, ale należy przyjmować go zawsze o tej samej porze dnia i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Xarelto powoduje anemię?

Xarelto może powodować krwawienia, które w niektórych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości, ale samo stosowanie Xarelto nie jest bezpośrednią przyczyną anemii.

Jakie leki przeciwbólowe przy Xarelto?

Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków przeciwbólowych w połączeniu z Xarelto, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ niektóre leki mogą zwiększać ryzyko krwawień.

Czy Xarelto jest na receptę?

Tak, Xarelto jest lekiem na receptę i można go dostać wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Czy Xarelto podnosi cukier?

Xarelto nie powoduje podwyższenia poziomu cukru we krwi.

Czy przy Xarelto można pić kawę?

Nie ma przeciwwskazań do picia kawy podczas stosowania Xarelto, ale należy pamiętać o umiarze i unikać spożywania większych ilości kofeiny.

Jak długo działa lek Xarelto?

Działanie Xarelto utrzymuje się przez około 24 godziny.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Xarelto? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRivaroxabanum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBayer

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2024