Uroflow

Uroflow to lek o działaniu rozkurczającym, stosowany w terapii nadreaktywnego pęcherza moczowego. Działa na mięśnie gładkie pęcherza, łagodząc objawy. Wydawany jest na receptę i występuje w formie tabletek powlekanych. Składnik aktywny to wodorowinian tolterodyny, który skutecznie łagodzi problemy z nietrzymaniem moczu, częstym oddawaniem moczu oraz pilnością mikcji. Przed zażyciem Uroflow warto skonsultować się z lekarzem, aby dostosować dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Działanie Uroflow

Lek Uroflow to popularny preparat stosowany w urologii w celu leczenia niestabilnego wypieracza pęcherza moczowego. Objawy tego stanu obejmują parcie naglące, nietrzymanie moczu z parcia oraz częstomocz. Wodorowinian tolterodyny, substancja czynna zawarta w Uroflow, działa rozkurczająco na mięśnie gładkie pęcherza moczowego, co pomaga w złagodzeniu objawów.

Aby uzyskać Uroflow, pacjent musi posiadać receptę od lekarza. Lek występuje w formie tabletek powlekanych o dawce 1 mg lub 2 mg. Tabletki są dostępne w opakowaniach zawierających 28 lub 56 tabletek. Dawka i długość leczenia są indywidualnie dostosowywane przez lekarza w zależności od potrzeb pacjenta.

Wskazania do stosowania Uroflow

Wskazania do stosowania Uroflow obejmują różne problemy związane z nietrzymaniem moczu i funkcjonowaniem pęcherza moczowego. Oto niektóre z nich:

 • Nadreaktywny pęcherz moczowy: Uroflow jest stosowany w leczeniu objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, który może powodować częste, nagłe i niekontrolowane oddawanie moczu.
 • Parcie naglące: Lek łagodzi objawy parcia naglącego, czyli silnego i nieodpartego uczucia muszenia oddać mocz.
 • Nietrzymanie moczu z parcia: Uroflow jest stosowany w leczeniu nietrzymania moczu z parcia, które polega na niekontrolowanym wycieku moczu pod wpływem zwiększonego ciśnienia w jamie brzusznej, np. podczas kaszlu, kichania czy śmiechu.
 • Częstomocz: Lek może być stosowany w przypadku częstomoczu, kiedy to pacjent odczuwa potrzebę częstego oddawania moczu, nawet w nocy, co może powodować zaburzenia snu.

Przeciwwskazania do stosowania leku Uroflow

Przeciwwskazania do stosowania leku Uroflow

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub składniki leku: Pacjenci, którzy mają uczulenie na wodorowinian tolterodyny lub na inne składniki leku Uroflow, nie powinni go stosować, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia reakcji alergicznych.
 • Jaskra trudna do leczenia: Osoby z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, która jest trudna do leczenia, powinny unikać stosowania Uroflow, gdyż może to spowodować zaostrzenie objawów jaskry.
 • Miastenia: Pacjenci z miastenią, czyli chorobą objawiającą się osłabieniem mięśni, nie powinni stosować Uroflow, gdyż lek może nasilać objawy osłabienia mięśni.
 • Wrzodziejące zapalenie okrężnicy (ciężka postać): W przypadku ciężkiego wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, stosowanie Uroflow jest przeciwwskazane, gdyż może nasilać stan zapalny i pogarszać stan pacjenta.
 • Toksyczne rozszerzenie okrężnicy (ciężka postać): U osób z ciężką postacią toksycznego rozszerzenia okrężnicy, Uroflow jest przeciwwskazany, ponieważ może zaostrzyć objawy i pogorszyć stan pacjenta.
 • Zmniejszona zdolność do opróżniania pęcherza moczowego: Pacjenci z problemami z opróżnianiem pęcherza moczowego, takimi jak zastój moczu czy niedrożność dróg moczowych, nie powinni stosować Uroflow, gdyż lek może pogłębiać trudności z oddawaniem moczu.

Dawkowanie Uroflow

Dawkę, częstotliwość stosowania leku Uroflow oraz czas trwania kuracji są ustalane indywidualnie przez lekarza. Preparat jest dostępny w postaci tabletek powlekanych przeznaczonych do stosowania doustnego. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego leku u dzieci i młodzieży, Uroflow jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Zwykle zalecana dawka leku to 2 mg, stosowana 2 razy na dobę. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, lekarz może zmniejszyć dawkę do 1 mg, również stosowanego 2 razy na dobę. Dawkowanie może być modyfikowane w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Przedawkowanie leku Uroflow

Jeśli pacjent zastosuje większą dawkę leku niż zalecana, powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Przedawkowanie może prowadzić do nasilenia się skutków ubocznych i pogorszenia stanu zdrowia.

Pominięcie zastosowania dawki leku Uroflow

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że czas na przyjęcie kolejnej dawki jest bliski. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować leczenie według ustalonego schematu. Nie należy podwajać dawki leku w celu uzupełnienia tej dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Uroflow

Decyzja o przerwaniu stosowania leku Uroflow powinna być podjęta tylko i wyłącznie za zgodą i pod nadzorem lekarza prowadzącego. Nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do powrotu objawów lub nasilenia się problemów związanych z pęcherzem moczowym.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Uroflow

Stosowanie leku Uroflow może wymagać zachowania środków ostrożności w niektórych sytuacjach. W takich przypadkach pacjent powinien poinformować lekarza o:

 1. Nadwrażliwości na składniki leku: Lekarz powinien być poinformowany o alergiach, zwłaszcza na substancje zawarte w leku Uroflow.
 2. Problemy z oddawaniem moczu: W przypadku trudności z oddawaniem moczu, zatrzymaniu moczu lub słabym strumieniu moczu, należy poinformować lekarza, gdyż może to wpłynąć na leczenie.
 3. Jaskra z zamykającym się kątem przesączania, niepoddająca się leczeniu: W przypadku występowania tej choroby oczu, lekarz powinien być poinformowany przed rozpoczęciem terapii Uroflow.
 4. Bolesne rozdęcie brzucha: W przypadku wystąpienia ostrej postaci tego stanu, który wpływa na trawienie i przemieszczenie treści pokarmowej, lekarz powinien być poinformowany.
 5. Choroby utrudniające pasaż treści pokarmowej: W przypadku występowania takich chorób, lekarz powinien być poinformowany, gdyż może to wpłynąć na leczenie.
 6. Miastenia: W przypadku występowania miastenii, lekarz powinien być poinformowany przed rozpoczęciem terapii Uroflow.
 7. Ciężka postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i zaparcia: W przypadku występowania tego stanu, lekarz powinien być poinformowany przed rozpoczęciem terapii Uroflow.
 8. Neuropatia autonomiczna: W przypadku występowania tego stanu, lekarz powinien być poinformowany przed rozpoczęciem terapii Uroflow.
 9. Zaburzenia funkcji nerek: W przypadku występowania problemów z nerkami, lekarz powinien być poinformowany przed rozpoczęciem terapii Uroflow.
 10. Zaburzenia funkcji wątroby: W przypadku występowania problemów z wątrobą, lekarz powinien być poinformowany przed rozpoczęciem terapii Uroflow.
 11. Przepuklina roztworu przełykowego: W przypadku występowania tego stanu, lekarz powinien być poinformowany przed rozpoczęciem terapii Uroflow.
 12. Zaburzenia czynności serca: W przypadku występowania nieprawidłowego zapisu EKG, spowolnienia akcji serca, chorób serca takich jak kardiomiopatia, arytmia, niewydolność serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, lekarz powinien być poinformowany przed rozpoczęciem terapii Uroflow.
 13. Zmniejszone stężenie potasu, magnezu lub wapnia we krwi: W przypadku występowania tych stanów, lekarz powinien być poinformowany przed rozpoczęciem terapii Uroflow.
 14. Stosowanie leków cholinolitycznych, agonistów receptorów muskarynowych, metoklopramidu lub cisaprydu: Lekarz powinien być poinformowany o wszystkich przyjmowanych lekach, gdyż Uroflow może wchodzić z nimi w interakcje.

Kobiety w ciąży, planujące ciążę lub podejrzewające ciążę, powinny unikać stosowania leków bez konsultacji z lekarzem. Lek Uroflow nie jest zalecany w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Uroflow w okresie laktacji.

Uroflow jest przeznaczony dla osób dorosłych i nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Lek może wpływać na sprawność psychomotoryczną, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń czy maszyn mechanicznych.

Interakcje z innymi lekami: Uroflow może wchodzić w interakcje z lekami takimi jak erytromycyna, klarytromycyna, leki przeciwgrzybicze, leki stosowane w zakażeniach wirusem HIV, leki przeciwmuskarynowe, leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca czy leki o działaniu przeciwnym do Uroflow, np. leki cholinergiczne. Dlatego należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach przed rozpoczęciem terapii Uroflow.

Z czym nie łączyć leku Uroflow

Uroflow i antybiotyki – Stosowanie Uroflow z erytromycyną lub klarytromycyną może zwiększać ryzyko skutków ubocznych. W przypadku równoczesnego stosowania, dawkowanie Uroflow powinno być dostosowane pod nadzorem lekarza.

Uroflow i leki przeciwgrzybicze – Przeciwgrzybicze mogą podwyższać poziom Uroflow, co wymaga monitorowania i ewentualnej korekty dawki przez lekarza.

Uroflow i leki na HIV – Leki antyretrowirusowe mogą zwiększać stężenie Uroflow w krwi, co wymaga ostrożności i dostosowania dawkowania.

Uroflow i leki na arytmie serca – Uroflow w połączeniu z lekami na nieregularny rytm serca może wpływać na ich działanie. Monitorowanie funkcji serca jest zalecane.

Uroflow i leki przeciwmuskarynowe oraz cholinergiczne – Równoczesne stosowanie może nasilać lub osłabiać wzajemnie ich działanie, co wymaga konsultacji z lekarzem.

Uroflow i leki stymulujące perystaltykę jelit – Uroflow może zmniejszać działanie tych leków, co może wymagać dostosowania terapii.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Uroflow

Skutki uboczne leku Uroflow

Skutki uboczne leku Uroflow można podzielić na kilka sekcji, zgodnie z częstotliwością występowania.

Często występujące

 • Suchość w jamie ustnej: Uroflow może powodować zmniejszenie wydzielania śliny, co prowadzi do uczucia suchości w jamie ustnej.
 • Bóle głowy: Lek może powodować bóle głowy u niektórych pacjentów.
 • Zawroty głowy: Niektórzy pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy podczas stosowania leku Uroflow.
 • Zaparcia: Lek może wpływać na perystaltykę jelit, co może prowadzić do zaparć u niektórych pacjentów.

Umiarkowanie częste

 • Nudności: Niektórzy pacjenci mogą odczuwać nudności podczas stosowania leku Uroflow.
 • Ból brzucha: Lek może powodować ból brzucha u niektórych pacjentów.
 • Wzmożone oddawanie gazów: Uroflow może prowadzić do wzmożonego oddawania gazów u niektórych pacjentów.
 • Senność: Lek może powodować uczucie senności u niektórych pacjentów.

Rzadko występujące

 • Trudności w oddawaniu moczu: Uroflow może powodować trudności w oddawaniu moczu u niektórych pacjentów.
 • Zatrzymanie moczu: Lek może prowadzić do zatrzymania moczu u niektórych pacjentów.
 • Reakcje alergiczne: Uroflow może wywołać reakcje alergiczne u niektórych pacjentów, objawiające się np. wysypką, świądem czy obrzękiem.

Bardzo rzadko występujące

 • Jaskra z zamykającym się kątem przesączania: Uroflow może powodować jaskrę z zamykającym się kątem przesączania u niektórych pacjentów.
 • Nieprawidłowy rytm serca: Lek może wpływać na rytm serca, prowadząc do zaburzeń rytmu serca u niektórych pacjentów.

Należy pamiętać, że nie każdy pacjent doświadcza skutków ubocznych podczas stosowania leku Uroflow.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Uroflow

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Uroflow?

Uroflow działa poprzez hamowanie działania acetylocholiny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za skurcze mięśni gładkich pęcherza moczowego. W rezultacie, lek pomaga zmniejszyć częstość i nasilenie niekontrolowanych skurczów pęcherza, co prowadzi do zmniejszenia częstotliwości oddawania moczu, nietrzymania moczu oraz uczucia nagłego parcia na pęcherz.

Po jakim czasie działa Uroflow?

Czas, w którym pacjent zacznie doświadczać poprawy w objawach po rozpoczęciu leczenia Uroflow, może się różnić indywidualnie. W przypadku niektórych pacjentów efekty mogą wystąpić stosunkowo szybko, podczas gdy inni mogą potrzebować więcej czasu, aby zauważyć poprawę.

Czy Uroflow jest na receptę?

Tak, Uroflow jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Uroflow? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTolterodini hydrogenotartras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZentiva

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2024