Trulicity

Trulicity (dulaglutid) to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Jest to syntetyczny peptyd o działaniu podobnym do naturalnego inkretyny GLP-1 (glucagon-like peptide-1), który pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi.

Działanie Trulicity

Główne działania Trulicity to:

 • Stymulacja wydzielania insuliny: Dulaglutid zwiększa wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki w odpowiedzi na podwyższony poziom glukozy we krwi.
 • Hamowanie wydzielania glukagonu: Trulicity hamuje wydzielanie glukagonu, hormonu zwiększającego stężenie glukozy we krwi, przez komórki alfa trzustki.
 • Spowolnienie opróżniania żołądka: Dulaglutid opóźnia opróżnianie żołądka, co prowadzi do zmniejszenia szybkości wchłaniania glukozy z przewodu pokarmowego do krwi.
 • Poprawa uczucia sytości: Trulicity działa na ośrodek sytości w mózgu, powodując uczucie sytości i zmniejszenie apetytu, co może pomóc w utracie wagi.

Wszystkie te mechanizmy działania przyczyniają się do obniżenia poziomu cukru we krwi oraz kontrolowania glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Wskazania do stosowania Trulicity

Trulicity (dulaglutid) jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 jako lek pomocniczy w celu poprawy kontroli glikemii. Wskazania do stosowania Trulicity obejmują:

 1. Monoterapia: Trulicity może być stosowany jako monoterapia u pacjentów, u których sama zmiana stylu życia (dieta, aktywność fizyczna) nie wystarcza do utrzymania odpowiedniej kontroli glikemii.
 2. Terapia skojarzona z metforminą: Trulicity może być stosowany w skojarzeniu z metforminą, jeśli sama metformina nie jest wystarczająca do uzyskania odpowiedniej kontroli glikemii.
 3. Terapia skojarzona z innymi lekami przeciwcukrzycowymi: Trulicity może być stosowany w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. inhibitorami DPP-4, insuliną bazalną), jeśli jednoczesne podawanie tych leków jest uzasadnione klinicznie.
 4. U pacjentów z ryzykiem sercowo-naczyniowym: W niektórych przypadkach Trulicity może być stosowany u pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy mają zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe, aby pomóc w redukcji tego ryzyka.
 5. Utrata wagi: Trulicity może być stosowany u pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy wymagają redukcji masy ciała, ponieważ dulaglutid może pomóc w utracie wagi poprzez wpływ na uczucie sytości i zmniejszenie apetytu.

Ostateczną decyzję o zastosowaniu Trulicity podejmuje lekarz prowadzący, który ocenia indywidualne potrzeby pacjenta, jego historię medyczną oraz odpowiedź na inne leki przeciwcukrzycowe. Trulicity nie jest wskazany do leczenia cukrzycy typu 1 ani cukrzycowej kwasicy ketonowej.

Przeciwwskazania do stosowania Trulicity

Przeciwwskazania do stosowania Trulicity (dulaglutid) obejmują:

 1. Nadwrażliwość na dulaglutid lub dowolny składnik leku: Pacjenci, którzy wykazują objawy alergii na dulaglutid lub którykolwiek z jego składników, nie powinni stosować Trulicity. Objawy alergii mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk twarzy, języka lub gardła oraz trudności w oddychaniu.
 2. Cukrzyca typu 1: Trulicity nie jest wskazany do leczenia cukrzycy typu 1, ponieważ nie wpływa na produkcję insuliny przez organizm. W przypadku cukrzycy typu 1 konieczne jest leczenie insuliną.
 3. Kwasica ketonowa: Trulicity nie jest wskazany do leczenia cukrzycowej kwasicy ketonowej, stanu zagrożenia życia wynikającego z niedoboru insuliny.
 4. Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania Trulicity w ciąży, lek nie jest zalecany dla kobiet w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia Trulicity, lekarz może zdecydować o zmianie leczenia na bardziej odpowiedni lek. Nie ma danych na temat stosowania Trulicity podczas karmienia piersią, więc lek nie jest zalecany dla kobiet karmiących piersią.
 5. Choroba trzustki: Pacjenci z ostrym zapaleniem trzustki lub zaostrzeniem przewlekłego zapalenia trzustki nie powinni stosować Trulicity, ponieważ lek może zwiększać ryzyko dalszych powikłań trzustkowych. Lekarz może zdecydować o przerwaniu leczenia Trulicity, jeśli wystąpią objawy zapalenia trzustki.
 6. Osoby poniżej 18 roku życia: Bezpieczeństwo i skuteczność Trulicity u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie zostały ustalone, dlatego lek nie jest zalecany dla tej grupy wiekowej.

Przed rozpoczęciem leczenia Trulicity lekarz powinien ocenić historię medyczną pacjenta oraz wszystkie leki, które pacjent przyjmuje, aby uniknąć potencjalnych przeciwwskazań i interakcji lekowych.

Dawkowanie Trulicity

Stosowanie i dawkowanie Trulicity (dulaglutid) powinno być zawsze zgodne z zaleceniami lekarza prowadzącego. Poniżej przedstawiam ogólne informacje dotyczące stosowania i dawkowania leku:

 1. Dawkowanie: Trulicity jest dostępny w postaci gotowych do użycia, jednorazowych wstrzyknięć o dawkach 0,75 mg i 1,5 mg. Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od dawki 0,75 mg podawanej raz na tydzień. W zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie, lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 1,5 mg raz na tydzień. Dawkę leku należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.
 2. Sposób podawania: Trulicity podaje się podskórnie, czyli w tkankę tłuszczową pod skórą, za pomocą jednorazowego wstrzyknięcia. Najbardziej odpowiednie miejsca do wstrzyknięć to brzuch, udo lub tylna część ramienia. Należy unikać wstrzyknięć w obszarach zranionych, podrażnionych lub zaczerwienionych. Aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia skóry, zaleca się zmiana miejsca podawania leku z każdym kolejnym wstrzyknięciem.
 3. Czas podawania: Lek Trulicity podaje się raz na tydzień, niezależnie od posiłków. Aby zapewnić równomierny poziom leku w organizmie, zaleca się przyjmowanie dawek w regularnych odstępach czasu, np. w tym samym dniu tygodnia.
 4. Przechowywanie: Trulicity należy przechowywać w lodówce (2-8°C) z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Po zdjęciu leku z lodówki, można go przechowywać w temperaturze pokojowej (do 30°C) przez maksymalnie 14 dni.
 5. Przygotowanie do wstrzyknięcia: Przed wstrzyknięciem należy sprawdzić, czy wstrzyknięcie nie jest uszkodzone, czy lek nie zmienił koloru ani konsystencji i czy nie ma widocznych cząstek. Wstrzyknięcie powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta.
 6. Pominięcie dawki: Jeśli pacjent opuści dawkę Trulicity, powinien poinformować o tym lekarza i omówić, co zrobić w tej sytuacji. Zwykle zaleca się wzięcie pominiętej dawki, jak najszybciej się przypomni, pod warunkiem, że do następnej planowanej dawki pozostaje przynajmniej 3 dni. Jeśli do kolejnej planowanej dawki pozostaje mniej niż 3 dni, pacjent powinien pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować leczenie zgodnie z ustalonym planem. Należy unikać podwójnych dawek, aby nadrobić pominięte dawki. W razie wątpliwości co do postępowania w przypadku pominięcia dawki, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne jest, aby pamiętać, że indywidualne zalecenia dotyczące stosowania i dawkowania Trulicity mogą się różnić w zależności od konkretnej sytuacji pacjenta. Lekarz prowadzący może dostosować dawkowanie lub sposób podawania leku w oparciu o odpowiedź organizmu na leczenie, współistniejące schorzenia lub przyjmowane jednocześnie inne leki. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza i w razie pytań lub wątpliwości dotyczących leczenia Trulicity skonsultować się z nim.

Z czym nie łączyć leku Trulicity

Trulicity, a alkohol – Trulicity nie powinno być łączone z alkoholem, ponieważ alkohol może powodować niebezpieczne wahania poziomu cukru we krwi oraz dodatkowo obciążać wątrobę. Zaleca się unikanie alkoholu lub konsultację z lekarzem przed jego spożyciem.

Trulicity i Leki Hipoglikemizujące – Trulicity, lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, może interakcjonować z innymi lekami obniżającymi stężenie glukozy we krwi, takimi jak insulina lub leki zawierające pochodne sulfonylomocznika. Istnieje ryzyko, że równoczesne stosowanie tych leków z Trulicity może prowadzić do nadmiernego obniżenia poziomu cukru we krwi, czyli hipoglikemii. W przypadku stosowania Trulicity w połączeniu z innymi lekami hipoglikemizującymi, może być konieczne dostosowanie dawki tych leków, aby zminimalizować ryzyko hipoglikemii.

Trulicity i Inne Leki – Pacjenci stosujący Trulicity powinni informować swojego lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również o tych, które planują stosować. Jest to niezbędne, aby lekarz mógł ocenić potencjalne interakcje i dostosować plan leczenia. Informacje o składzie przyjmowanych leków są kluczowe, zwłaszcza gdy pacjent przyjmuje inne leki wpływające na poziom cukru we krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Trulicity

Skutki uboczne leku Trulicity

Potencjalne skutki uboczne stosowania Trulicity obejmują różne dolegliwości przewodu pokarmowego, takie jak nudności, biegunka i wymioty, które zazwyczaj są łagodne i przemijające. Ból brzucha oraz zmniejszenie apetytu, mogące prowadzić do utraty masy ciała, również są możliwe. U niektórych osób mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka czy obrzęk twarzy, co wymaga natychmiastowej konsultacji lekarskiej.

Istnieje ryzyko hipoglikemii, szczególnie gdy Trulicity jest stosowany wspólnie z innymi lekami na cukrzycę, jak insulina czy pochodne sulfonylomocznika. Objawy to m.in. drżenie, poty, uczucie głodu oraz bóle głowy.

Rzadko Trulicity może także wpływać na wchłanianie witamin i minerałów, co może skutkować koniecznością suplementacji, zwłaszcza witaminy B12. W skrajnych przypadkach, choć bardzo rzadko, lek może prowadzić do ostrego zapalenia trzustki, manifestującego się silnym bólem brzucha oraz gorączką, co również wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Trulicity

Pytania naszych Pacjentów

Czy po Trulicity się chudnie?

Trulicity może prowadzić do utraty wagi u niektórych pacjentów, ponieważ może powodować uczucie sytości i zmniejszać apetyt. Niemniej jednak, utrata wagi może być indywidualna i nie jest głównym celem tego leku, który jest stosowany do kontroli poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2.

Jak długo można przyjmować Trulicity?

Czas przyjmowania Trulicity zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i reakcji na leczenie. Trulicity może być stosowany długoterminowo, pod warunkiem, że jest skuteczny i dobrze tolerowany. Decyzje dotyczące długości leczenia powinny być podejmowane wspólnie z lekarzem prowadzącym.

Czy Trulicity uszkadza trzustkę?

Trulicity może powodować rzadkie przypadki zapalenia trzustki (pankreatyt), które mogą prowadzić do uszkodzenia trzustki. Jeśli doświadczasz niepokojących objawów podczas stosowania Trulicity, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Na co jest lek Trulicity?

Trulicity to lek stosowany w terapii cukrzycy typu 2. Pomaga kontrolować poziom cukru we krwi poprzez nasilenie wydzielania insuliny oraz spowolnienie opróżniania żołądka.

Ile można schudnąć przy Trulicity?

Ilość utraty wagi podczas stosowania Trulicity może się różnić indywidualnie. W badaniach klinicznych, pacjenci tracili średnio od 1,5 do 5,5 kg w ciągu 26-52 tygodni terapii. Warto jednak pamiętać, że efektywność utraty wagi zależy również od zdrowego stylu życia i diety.

Czy lek Trulicity jest bezpieczny?

Trulicity jest uważany za bezpieczny lek dla większości pacjentów z cukrzycą typu 2, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Jak każdy lek, Trulicity może powodować skutki uboczne, jednak większość z nich jest łagodna i przejściowa. Ważne jest konsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Czy po Trulicity wypadają włosy?

Wypadanie włosów nie jest typowym ani powszechnym skutkiem ubocznym stosowania Trulicity. Jeśli doświadczasz nadmiernego wypadania włosów podczas leczenia Trulicity, warto porozmawiać z lekarzem, aby wykluczyć inne przyczyny i uzyskać odpowiednie porady.

Czy można pić alkohol przy Trulicity?

Pić alkohol podczas stosowania Trulicity nie jest zalecane, ponieważ może wpłynąć na kontrolę poziomu cukru we krwi oraz nasilać skutki uboczne. W razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem.

Co jest lepsze Saxenda czy Trulicity?

Saxenda (liraglutyd) i Trulicity (dulaglutid) są lekami z grupy agonistów receptora GLP-1, stosowanymi w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz otyłości. Wybór pomiędzy Saxenda a Trulicity zależy od indywidualnych potrzeb, celów leczenia oraz reakcji organizmu na te leki.

Czy Trulicity to insuliną?

Trulicity nie jest insuliną, choć oba leki są stosowane w leczeniu cukrzycy.

Komu przysługuje refundacja Trulicity?

Refundacja Trulicity przysługuje pacjentom z cukrzycą typu 2, leczonym co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, mającym HbA1c ≥7,5%, otyłość (BMI ≥30) oraz bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. Kwalifikację do refundacji ocenia lekarz prowadzący.

Kiedy brać Trulicity?

Trulicity (dulaglutid) to lek stosowany raz na tydzień w leczeniu cukrzycy typu 2. Należy go przyjmować w regularnych odstępach czasu, czyli co tydzień, w tym samym dniu tygodnia.

Trulicity zamiennik - Jaki wybrać?

W Polsce, obok Trulicity (dulaglutyd), dostępne są również inne leki z grupy agonistów receptora GLP-1 takie jak Ozempic (semaglutyd) oraz Victoza (liraglutyd). Ozempic jest podawany raz na tydzień i oferuje również formę doustną znaną jako Rybelsus, podczas gdy Victoza jest aplikowana raz dziennie i może być stosowana także w terapii otyłości.  

Czy można przerwać leczenie Trulicity?

Decyzję o przerwaniu leczenia Trulicity powinien podejmować lekarz prowadzący. Przerwanie leczenia może wpłynąć na kontrolę cukru we krwi, dlatego ważne jest skonsultowanie się z lekarzem przed podjęciem decyzji.

Jak dostać Trulicity?

Aby dostać Trulicity, konieczne jest uzyskanie recepty od lekarza specjalisty, takiego jak endokrynolog lub diabetolog, który podejmuje decyzję o zastosowaniu tego leku w oparciu o indywidualne potrzeby i sytuację pacjenta.

Jak długo Trulicity może być poza lodówką?

Trulicity może być przechowywany poza lodówką przez maksymalnie 14 dni, pod warunkiem, że temperatura nie przekracza 30°C. To pozwala na większą elastyczność w przypadku podróży lub braku dostępu do lodówki. Po tym okresie lek powinien być utrzymany w chłodniejszych warunkach, aby zapewnić jego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Gdzie wstrzykiwać Trulicity?

Trulicity podaje się za pomocą wstrzyknięcia podskórnego, najczęściej w okolicach brzucha, uda lub ramienia. Należy unikać iniekcji w miejsca zaczerwienione, obolałe lub uszkodzone.

Czy przy Trulicity można pić alkohol?

Spożycie alkoholu w umiarkowanych ilościach podczas stosowania Trulicity nie jest bezpośrednio przeciwwskazane, ale warto zachować ostrożność i monitorować poziom cukru we krwi. Konsultacja z lekarzem prowadzącym przed spożyciem alkoholu w trakcie leczenia cukrzycy jest zawsze zalecana.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Trulicity? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDulaglutidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2024