Triplixam

Triplixam to lek przeciwnadciśnieniowy zawierający peryndopryl, indapamid i amlodypinę. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składniki leku działają wspólnie, kontrolując ciśnienie krwi. Peryndopryl rozszerza naczynia krwionośne, indapamid zwiększa ilość moczu, a amlodypina rozluźnia naczynia krwionośne.

Działanie Triplixam

Triplixam działa poprzez połączone efekty trzech aktywnych składników: peryndoprylu, indapamidu i amlodypiny.

Peryndopryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi przez nie.

Indapamid jest lekiem moczopędnym. Zwiększa on ilość moczu produkowanego przez nerki, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Indapamid różni się od innych leków moczopędnych, powodując tylko niewielkie zwiększenie produkcji moczu.

Amlodypina jest antagonistą wapnia. Działa poprzez rozluźnianie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi i obniża ciśnienie krwi.

Dzięki tym trzem składnikom, Triplixam efektywnie obniża i kontroluje wysokie ciśnienie krwi, redukując ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, takich jak udar mózgu i zawał serca.

Wskazania do stosowania Triplixam

Oto niektóre szczegółowe wskazania:

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego: Główne wskazanie dla Triplixam to leczenie nadciśnienia tętniczego, kiedy inne, mniej skomplikowane terapie nie są skuteczne. Nadciśnienie tętnicze to stan, w którym ciśnienie krwi w tętnicach jest niebezpiecznie wysokie, co zwiększa ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca i udary mózgu.
 • Skomplikowane schematy leczenia: Triplixam może być stosowany u pacjentów, którzy wcześniej przyjmowali peryndopryl/indapamid i amlodypinę w dwóch oddzielnych tabletach, ale teraz mogą przyjmować wszystkie trzy leki w jednej tabletce. Zmniejsza to ilość tabletek, które pacjent musi przyjmować każdego dnia, co może pomóc poprawić przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia.
 • Leczenie pacjentów z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych: Lekarz może zalecić Triplixam pacjentom z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, na przykład u osób starszych, osób z cukrzycą, lub pacjentów z istniejącymi chorobami serca. W tych przypadkach, kontrola ciśnienia krwi jest szczególnie ważna.

Wszystkie leki powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza i farmaceuty. Jest ważne, aby zawsze informować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach, w tym lekach bez recepty, aby minimalizować ryzyko interakcji lekowych.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Triplixam

Przeciwwskazania do stosowania leku Triplixam:

 • Uczulenie na peryndopryl, indapamid, amlodypinę lub inne składniki leku.
 • Wcześniejsze wystąpienie objawów świszczącego oddechu, obrzęku twarzy lub języka, intensywnego swędzenia lub nasilonej wysypki podczas stosowania inhibitora ACE, lub w przypadku wystąpienia takich objawów u pacjenta lub członka rodziny w dowolnych okolicznościach. Jest to stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym.
 • Ciężka choroba wątroby lub stan zwany encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności mózgu wywołane chorobą wątroby).
 • Podejrzewana nieleczona niewyrównana niewydolność serca (nasilone zatrzymanie wody w organizmie, trudności w oddychaniu).
 • Zwężenie zastawki aortalnej serca lub wstrząs kardiogenny (stan, w którym serce nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości krwi do organizmu).
 • Niewydolność serca po zawale serca.
 • Bardzo niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie tętnicze).
 • Małe stężenie potasu we krwi.
 • Ciężka choroba nerek, która powoduje zmniejszone dostarczenie krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).
 • Pacjent poddawany dializoterapii lub filtracji krwi inną metodą. Zależnie od stosowanego urządzenia, lek Triplixam może nie być odpowiedni.
 • Umiarkowana choroba nerek (dotyczy leku Triplixam o mocy 10 mg + 2,5 mg + 5 mg i 10 mg + 2,5 mg + 10 mg).
 • Stosowanie leku po 3. miesiącu ciąży.
 • Leczenie lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren w przypadku cukrzycy lub zaburzeń czynności nerek.
 • Przyjmowanie leku zawierającego sakubitryl i walsartan.

Ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu leku Triplixam:

 • Kardiomiopatia przerostowa lub zwężenie tętnicy nerkowej.
 • Niewydolność serca lub jakiekolwiek inne choroby serca.
 • Znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego.
 • Choroba wątroby.
 • Kolagenoza, taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina skóry.
 • Miażdżyca tętnic.
 • Wykonywanie badań czynności przytarczyc.
 • Dna moczanowa.
 • Cukrzyca.
 • Stosowanie diety o małej zawartości soli lub zamienników soli zawierających potas.
 • Przyjmowanie leku zawierającego lit lub moczopędne oszczędzające potas.
 • Starszy wiek pacjenta i konieczność zwiększenia dawki leku.
 • Reakcje uczuleniowe na światło.
 • Rasa czarna – częściej występuje obrzęk naczynioruchowy i lek może być mniej skuteczny.
 • Pacjent poddawany jest dializoterapii z użyciem błon o dużej przepuszczalności.
 • Choroba nerek lub dializowany pacjent.
 • Pogorszenie widzenia lub ból oka – mogą to być objawy gromadzenia się płynu w warstwie naczyniowej oka lub zwiększonego ciśnienia w oku.
 • Zaburzenia dotyczące mięśni.
 • Nieprawidłowo zwiększone stężenie hormonu aldosteronu we krwi.
 • Za duże stężenie kwasu we krwi.
 • Niewydolność serca.

Lekarz powinien być informowany, jeśli pacjent planuje zachodzić w ciążę lub jest w ciąży. Triplixam nie zaleca się na początku ciąży i nie może być stosowany, jeśli pacjentka jest w ciąży po 3. miesiącu, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli jest stosowany w tym okresie.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli ma zaplanowane leczenie anestezją i/lub operację, ponieważ Triplixam może powodować obniżenie ciśnienia krwi, gdy jest stosowany razem z niektórymi lekami stosowanymi podczas operacji.

Długotrwałe podawanie leku Triplixam może prowadzić do zwiększenia stężenia niektórych substancji we krwi (magnez, kreatynina), które mogą być niebezpieczne dla zdrowia pacjenta.

Wysoka temperatura, suchość w ustach, zmęczenie, słabe samopoczucie, zaspanie, ból głowy, zmniejszony apetyt, nudności, biegunka, wymioty, bóle mięśni, skurcze mięśni, zmniejszone wydalanie moczu, nieprawidłowe przyspieszenie tętna, niewielkie drgania mięśni, osłabienie mięśni, zaburzenia równowagi, spadek ciśnienia tętniczego, przyspieszone bicie serca mogą świadczyć o zaburzeniach elektrolitowych i/lub odwodnieniu, które mogą być spowodowane przez indapamid.

Jak stosować Triplixam?

Stosowanie leku Triplixam obejmuje kilka kluczowych aspektów:

Podstawowe zasady stosowania: Triplixam powinien być stosowany zgodnie z instrukcjami lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dawkowania lub sposobu przyjmowania leku, powinien skonsultować się z profesjonalistą.

Sposób przyjmowania: Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody. Idealny czas przyjmowania to rano, przed posiłkiem.

Dawkowanie: Dawkę Triplixam lekarz dostosowuje do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zazwyczaj zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę.

Przedawkowanie: Przyjęcie większej niż zalecana dawka Triplixam może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego. Inne możliwe objawy obejmują nudności, wymioty, kurcze, zawroty głowy, senność, dezorientację, skąpomocz, bezmocz, omdlenia i nawet wstrząs. W ciągu 24-48 godzin po przyjęciu zbyt wielu tabletek może również wystąpić obrzęk płuc. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie dawki: Jeśli pacjent pominie dawkę Triplixam, powinien kontynuować leczenie o zwykłej porze, nie stosując podwójnej dawki. Regularne przyjmowanie leku jest kluczowe dla skuteczności leczenia.

Przerwanie leczenia: Przerwanie stosowania Triplixam nie powinno nastąpić bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, ze względu na długotrwały charakter leczenia nadciśnienia tętniczego.

Z czym nie łączyć leku Triplixam

Triplixam a inne leki – Triplixam, stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, może wchodzić w interakcje z różnymi grupami leków. Należy unikać jednoczesnego stosowania Triplixam z litem, lekami oszczędzającymi potas, suplementami potasu, heparyną, trimetoprimem i kotrimoksazolem, dantrolenem, estramustyną, racekadotrylem, inhibitorami mTOR, sakubitrylem i walsartanem, oraz innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi jak inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę oraz antagoniści receptora angiotensyny II. Pacjenci z cukrzycą lub chorobami nerek powinni unikać aliskirenu.

Triplixam a leki moczopędne – Przyjmowanie Triplixam z innymi lekami moczopędnymi, w tym z antagonistami receptora angiotensyny II i aliskirenem, może wymagać szczególnej ostrożności. Eplerenon i spironolakton w dawkach od 12,5 mg do 50 mg na dobę również należy traktować z uwagą.

Triplixam a leki znieczulające – Podczas stosowania Triplixam, leki znieczulające i środki kontrastujące zawierające jod mogą oddziaływać na działanie leku.

Triplixam a leki sercowe – Beprydyl, metadon, leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, werapamil, diltiazem, digoksyna, i inne glikozydy nasercowe mogą oddziaływać z Triplixamem.

Triplixam a antybiotyki i leki przeciwgrzybicze – Antybiotyki takie jak ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, a także leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol, ketokonazol, amfoterycyna B) mogą wpływać na skuteczność Triplixamu.

Triplixam a inne grupy leków – Triplixam może oddziaływać z allopurynolem, lekami przeciwhistaminowymi, kortykosteroidami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, lekami immunosupresyjnymi, tetrakozaktydem, solami złota, halofantryną, baklofenem, lekami przeciwcukrzycowymi, wapniem, lekami przeczyszczającymi, lekami przeciwnowotworowymi, winkaminą, lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, pentamidyną, inhibitorami proteazy stosowanymi w leczeniu zakażeń HIV, Hypericum perforatum, trimetoprimem, lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy, oraz nitrogliceryną i innymi azotanami.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Triplixam

Skutki uboczne leku Triplixam

Niezbyt częste (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu
 • Obrzęk powiek, twarzy lub warg
 • Obrzęk błony śluzowej jamy ustnej, języka lub gardła, powodujący znaczne trudności w oddychaniu
 • Wahania nastroju, lęk, depresja, zaburzenia snu, drżenie, pokrzywka, omdlenie, nieodczuwanie bólu, nieregularna i (lub) szybka czynność serca, zapalenie błony śluzowej nosa (obrzęk lub wyciek z nosa), wypadanie włosów, plamica (czerwone punkciki na skórze), odbarwienie skóry, swędzenie, pocenie się, ból w klatce piersiowej, ból mięśni lub stawów, ból pleców, ból, złe samopoczucie, zaburzenia nerek, zaburzenia oddawania moczu, potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu, impotencja (niezdolność osiągnięcia lub utrzymania erekcji), gorączka lub podwyższona temperatura ciała, dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, zwiększenie liczby krwinek białych pewnego typu, duże stężenie potasu we krwi, hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi), małe stężenie sodu we krwi, co może powodować odwodnienie i obniżenie ciśnienia tętniczego, zapalenie naczyń krwionośnych, reakcja nadwrażliwości na światło (zmiany w wyglądzie skóry) po narażeniu na słońce lub sztuczne promienie UVA, skupiska pęcherzy na skórze, obrzęk rąk lub stóp, zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, upadki, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • Ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, nasilone swędzenie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne reakcje alergiczne
 • Zawał serca, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (częstość nieznana)
 • Zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców oraz bardzo złe samopoczucie
 • Zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi (co powoduje łatwe tworzenie się siniaków oraz krwawienia z nosa), niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych), dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej, ból żuchwy i pleców, wywołany przez wysiłek fizyczny i spowodowany zaburzeniami ukrwienia serca), eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc), opuchlizna dziąseł, ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona wysypka, zaczerwienienie skóry całego ciała, nasilone swędzenie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie i obrzęk skóry, rumień wielopostaciowy (wysypka, często rozpoczynająca się pojawieniem czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach), krwawiące, wrażliwe lub powiększone dziąsła, zaburzenie czynności wątroby, zapalenie wątroby, ciężkie zaburzenie czynności nerek, zażółcenie skóry (żółtaczka), wzdęcie brzucha (zapalenie żołądka), zaburzenia nerwów, mogące powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie, zwiększenie napięcia mięśni, hiperglikemia (bardzo duże stężenie cukru we krwi), duże stężenie wapnia we krwi, udar, prawdopodobnie wtórny do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego.

Częste (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Silne zawroty głowy lub omdlenie
 • Silne zawroty głowy lub omdlenie
 • Ból głowy
 • Kaszel
 • Zmęczenie
 • Nudności
 • Zaburzenia smaku
 • Obrzęk stóp lub kostek
 • Zmniejszenie apetytu

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Obniżenie ciśnienia krwi, szczególnie przy zmianie pozycji, co może prowadzić do omdlenia
 • Zawroty głowy
 • Osłabienie

Pamiętaj, że lista ta może nie obejmować wszystkich możliwych działań niepożądanych. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów lub działania niepożądanego, które nie zostały wymienione w tym wykazie, zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Triplixam

Pytania naszych Pacjentów

Kiedy zażywać Triplixam?

Triplixam zaleca się zażywać raz na dobę, preferowalnie rano. Przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia pomaga utrzymać stały poziom leku w organizmie i zapewnia najskuteczniejsze działanie.

Czy Triplixam obniża tętno?

Triplixam, składający się z perindoprilu, indapamidu i amlodypiny, jest lekiem na nadciśnienie, ale jego głównym celem nie jest bezpośrednie obniżanie tętna. W niektórych przypadkach, poprawa stanu układu sercowo-naczyniowego może prowadzić do normalizacji tętna, jeśli było ono wcześniej podwyższone.

Czy lek Triplixam można dzielić?

Lek Triplixam nie powinien być dzielony. Podział tabletek może wpływać na sposób działania leku i może prowadzić do niewłaściwej dawki. Zawsze powinieneś konsultować wszelkie zmiany w sposobie zażywania leków ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Czy lek Triplixam jest refundowany?

Triplixam nie jest on obecnie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Polsce.

Jak długo działa Triplixam?

Triplixam to lek o działaniu długotrwałym i zwykle jest przepisywany do stosowania raz na dobę. Jego efekty, w tym kontrola ciśnienia krwi, utrzymują się przez około 24 godziny po jednorazowym zażyciu.

Czy stosując Triplixam można pić alkohol?

Podczas stosowania Triplixam zaleca się unikanie spożywania alkoholu lub ograniczenie jego ilości. Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych leku, takich jak obniżenie ciśnienia krwi, zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.

Czy można dostać Triplixam bez recepty?

Triplixam to lek na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Triplixam? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPerindoprilum argininum + Indapamidum + Amlodipini besilas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentLes Laboratoires Servier

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2024