Trexan Neo

Trexan Neo to lek z metotreksatem. Hamuje szybko namnażające się komórki i zmniejsza aktywność układu immunologicznego. Stosowany przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, ciężkiej łuszczycy, łuszczycowym zapaleniu stawów oraz w leczeniu białaczki limfoblastycznej.

Działanie Trexan Neo

Trexan Neo to lek zawierający substancję czynną o nazwie metotreksat. Ten lek działa poprzez hamowanie enzymu o nazwie dihydrofolatreduktaza, co prowadzi do zakłócenia syntezy DNA i podziału komórek. Oto, jak działają różne aspekty tego leku:

Hamowanie szybko namnażających się komórek: Metotreksat jest lekiem przeciwnowotworowym, który działa poprzez zablokowanie enzymu niezbędnego do wzrostu i podziału komórek. W ten sposób pomaga zahamować wzrost pewnych komórek w organizmie, które szybko się namnażają, co jest szczególnie ważne w leczeniu nowotworów, takich jak białaczka limfoblastyczna.

Zmniejszenie aktywności układu immunologicznego: Metotreksat jest również immunosupresantem, co oznacza, że ​​zmniejsza aktywność układu immunologicznego. Działa na układ immunologiczny, hamując reakcje, które prowadzą do stanu zapalnego. Ta właściwość jest wykorzystywana w leczeniu stanów autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów.

Terapia celowana: Metotreksat jest lekiem o działaniu specyficznym, który działa tylko na komórki o pewnych cechach. Dzięki temu, jest on skuteczny przeciwko określonym typom komórek, co pozwala lekarzom kierować leczenie na specyficzne problemy zdrowotne pacjenta.

Wskazania do stosowania Trexan Neo

Lek Trexan Neo jest stosowany w wielu stanach chorobowych, ze względu na jego zdolność do hamowania wzrostu pewnych komórek w organizmie, które szybko się namnażają, oraz na zmniejszenie aktywności układu immunologicznego.

 1. Reumatoidalne zapalenie stawów: Lek jest stosowany w leczeniu czynnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych. Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba autoimmunologiczna, która powoduje przewlekłe zapalenie stawów.
 2. Łuszczyca: Lek stosuje się również w leczeniu ciężkiej, opornej na leczenie łuszczycy, która nie reaguje odpowiednio na inne sposoby leczenia, takie jak fototerapia, PUVA i retinoidy u dorosłych. Łuszczyca to przewlekła choroba skóry, charakteryzująca się pojawianiem się czerwonych, łuszczących się plam.
 3. Łuszczycowe zapalenie stawów: Metotreksat jest również zalecany w przypadku łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych. To stan, w którym osoba z łuszczycą doświadcza również zapalenia stawów.
 4. Białaczka limfoblastyczna: Lek jest również używany w leczeniu podtrzymującym ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 3 lat i starszych. Białaczka limfoblastyczna to rodzaj białaczki, który zwykle zaczyna się od limfocytów w szpiku kostnym.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Trexan Neo

Przeciwwskazania do stosowania leku Trexan Neo:

 1. Nadwrażliwość na metotreksat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 2. Karmienie piersią oraz ciąża w przypadku stosowania leku we wskazaniach nieonkologicznych (w leczeniu choroby nienowotworowej).
 3. Ciężka choroba wątroby lub nerek – nasilenie tej choroby powinno ocenić lekarz.
 4. Obecne lub wcześniejsze choroby szpiku kostnego lub ciężkie choroby krwi.
 5. Ciężkie ostre lub przewlekłe zakażenia lub zespół niedoboru odporności.
 6. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub owrzodzenie jamy ustnej.
 7. Owrzodzenie żołądka lub jelit.
 8. Choroba alkoholowa.
 9. Niedawne otrzymanie szczepionki zawierającej żywe drobnoustroje lub planowanie przyjęcia takiej szczepionki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania leku Trexan Neo:

 1. Lek Trexan Neo należy przyjmować tylko raz na tydzień w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy lub łuszczycowego zapalenia stawów. Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Trexan Neo (metotreksat) może prowadzić do zgonu.
 2. Przed rozpoczęciem stosowania leku Trexan Neo należy skonsultować to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, szczególnie jeśli pacjent ma:
  • Kiedykolwiek chorobę wątroby lub nerek.
  • Utajone, przewlekłe zakażenie (np. gruźlicę, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, półpasiec).
  • Zły stan ogólny.
  • Zaburzenia czynności płuc.
  • Dużą nadwagę.
  • Gromadzenie się płynu w jamie brzusznej (wodobrzusze) lub w przestrzeni między płucami i klatką piersiową (wysięk opłucnowy).
  • Cukrzycę, która jest leczona insuliną.
  • Odwodnienie lub zaburzenia prowadzące do odwodnienia (np. wymioty, biegunka, zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej).
 3. W przypadku krwioplucia (odkrztuszanie wydzieliny z krwią) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 4. Biegunka jest działaniem niepożądanym, które może wymagać przerwania leczenia.
 5. Metotreksat może spowodować poronienie i ciężkie wady wrodzone. W związku z tym, kobiety powinny unikać poczęcia dziecka podczas przyjmowania metotreksatu i przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia, natomiast mężczyźni powinni unikać ojcostwa lub oddawania nasienia podczas leczenia oraz przez co najmniej 3 miesiące po jego zakończeniu.
 6. W trakcie radioterapii podczas stosowania Trexan Neo może zwiększyć ryzyko martwicy tkanek miękkich lub kości.
 7. U pacjentów otrzymujących metotreksat w małej dawce może wystąpić powiększenie węzłów chłonnych (chłoniak). W takim przypadku leczenie należy zakończyć.
 8. W przypadku nowych objawów neurologicznych, takich jak ogólne osłabienie mięśni, zaburzenia widzenia, zmiany myślenia, pamięci i orientacji prowadzące do dezorientacji i zmian osobowości, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 9. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien przeprowadzić badania w celu oceny stanu zdrowia pacjenta, takie jak badania krwi, badania wątroby, badania nerek i badania płuc. Te badania powinny być regularnie powtarzane podczas stosowania leku Trexan Neo.
 10. Jeżeli pacjent ma jakiekolwiek objawy związane z bólami brzucha, krwawieniem, zmęczeniem, bladością, żółtaczką, gorączką, dreszczami, infekcjami, guzkami na skórze, osłabieniem, dusznością, kaszlem, utratą masy ciała, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 11. Pacjenci przyjmujący Trexan Neo powinni unikać alkoholu oraz leków zawierających alkohol.
 12. Pacjenci powinni przyjmować kwas foliowy lub folinian wapnia w celu zmniejszenia toksyczności metotreksatu, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 13. Przyjmowanie Trexan Neo może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, zmęczenia i zaburzeń widzenia.

Jak stosować Trexan Neo?

Dawkowanie i sposób przyjmowania leku Trexan Neo zależy od specyficznej sytuacji pacjenta i powinny być dokładnie dostosowane przez lekarza.

Pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów, łuszczycą lub łuszczycowym zapaleniem stawów muszą przyjmować tabletki doustnie tylko raz w tygodniu, zawsze w tym samym dniu tygodnia. Nie powinni przyjmować większej liczby tabletek niż zalecił lekarz. Codzienne przyjmowanie może doprowadzić do ciężkich reakcji toksycznych, w tym zgonu. Tabletki należy przyjmować w pozycji siedzącej lub stojącej, popijając szklanką wody.

Dawkowanie w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i ciężkiej postaci łuszczycowego zapalenia stawów: Tabletki należy przyjmować raz w tygodniu, zawsze tego samego dnia tygodnia. Dawka wynosi zwykle od 7,5 do 15 mg raz w tygodniu.

Dawkowanie w przypadku leczenia podtrzymującego w ostrej białaczce limfoblastycznej: Lekarz obliczy wymaganą dawkę na podstawie powierzchni ciała. Lekarz podejmie decyzję dotyczącą właściwej dawki.

Szczególne grupy pacjentów: U pacjentów w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek stosowana jest zwykle dawka zmniejszona, w zależności od decyzji lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: U dzieci i młodzieży w terapii podtrzymującej w ostrej białaczce limfoblastycznej lekarz obliczy dawkę indywidualnie, w zależności od powierzchni ciała.

Jeżeli pacjent (lub inna osoba) przyjął większą niż zalecana dawkę leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej, jeśli pacjent przypomni sobie o tym w ciągu dwóch dni. Jeżeli jednak od planowanego momentu przyjęcia dawki minęło więcej niż dwa dni, należy skontaktować się z lekarzem.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, nie należy przerywać przyjmowania leku Trexan Neo. W razie konieczności przerwania stosowania leku Trexan Neo, lekarz podejmie decyzję dotyczącą najlepszej metody odstawienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Z czym nie łączyć leku Trexan Neo

Antybiotyki i Trexan Neo – Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, sulfonamidy, cyprofloksacyna, cefalotyna, trimetoprim/sulfametoksazol, tetracyklina, i chloramfenikol mogą wpływać na działanie Trexan Neo. Na przykład, penicyliny mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu z organizmu, co prowadzi do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Leki na reumatoidalne zapalenie stawów lub łuszczycę i Trexan Neo – Leki takie jak leflunomid, sulfasalazyna i azatiopryna mogą interakcjonować z Trexan Neo, wpływając na jego efektywność i bezpieczeństwo.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i Trexan Neo – NLPZ, w tym ibuprofen, diklofenak, salicylany (np. kwas acetylosalicylowy) i pochodne pirazolu (np. metamizol) mogą wpływać na działanie Trexan Neo, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Pirymetamina i Trexan Neo – Stosowana w profilaktyce i leczeniu malarii, może interakcjonować z Trexan Neo, zmieniając jego skuteczność.

Leki przeciwnowotworowe i Trexan Neo – Leki takie jak merkaptopuryna, 5-fluorouracyl, doksorubicyna i prokarbazyna mogą wpływać na działanie Trexan Neo.

Leki przeciwdrgawkowe i Trexan Neo – Te leki mogą wpływać na efektywność Trexan Neo.

Omeprazol, pantoprazol i Trexan Neo – Ograniczające wytwarzanie kwasu żołądkowego, mogą interakcjonować z Trexan Neo.

Diuretyki i Trexan Neo – Leki moczopędne mogą wpływać na działanie Trexan Neo.

Leki hipoglikemizujące i Trexan Neo – Na przykład, metformina może interakcjonować z Trexan Neo.

Cholestyramina i Trexan Neo – Lek wiążący kwasy żółciowe, może wpływać na działanie Trexan Neo.

Cyklosporyna i Trexan Neo – Lek hamujący odpowiedź immunologiczną, może wpływać na działanie Trexan Neo.

Retinoidy i Trexan Neo – Stosowane w leczeniu łuszczycy i innych chorób skóry, mogą interakcjonować z Trexan Neo.

Doustne leki antykoncepcyjne i Trexan Neo – Mogą wpływać na działanie Trexan Neo.

Barbiturany, leki uspokajające i Trexan Neo – Mogą wpływać na efektywność Trexan Neo.

Tlenek azotu i Trexan Neo – Stosowany do znieczulenia ogólnego, może wpływać na działanie Trexan Neo.

Probenecyd i Trexan Neo – Stosowany w leczeniu dny, może interakcjonować z Trexan Neo.

Teofilina i Trexan Neo – Stosowana w leczeniu chorób układu oddechowego, może wpływać na działanie Trexan Neo.

Preparaty witaminowe i inne produkty zawierające kwas foliowy, kwas folinowy i jego pochodne – Mogą wpływać na działanie Trexan Neo.

Szczepionki zawierające żywe drobnoustroje i Trexan Neo – Mogą interakcjonować z Trexan Neo.

Trexan Neo z jedzeniem, piciem i alkoholem – Podczas terapii Trexan Neo należy unikać alkoholu, dużych ilości kawy, napojów zawierających kofeinę oraz czarnej herbaty. Zaleca się picie dużej ilości płynów, aby zapobiec odwodnieniu, które może nasilać działania niepożądane metotreksatu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Trexan Neo

Skutki uboczne leku Trexan Neo

Potencjalne skutki uboczne leku Trexan Neo. Skutki uboczne są podzielone na kategorie w zależności od częstotliwości ich wystąpienia.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Brak apetytu, mdłości (nudności), wymioty, niestrawność, ból brzucha: To są typowe efekty uboczne na układ pokarmowy, które mogą powodować dyskomfort i zmniejszenie apetytu.
 • Zapalenie jamy ustnej (owrzodzenie jamy ustnej i warg): Metotreksat może powodować owrzodzenia w jamie ustnej, które mogą być bolesne i utrudniać jedzenie.
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: Enzymy wątrobowe są proteinami, które pomagają wątrobie w przetwarzaniu różnych substancji. Zwiększenie ich aktywności może świadczyć o problemach z wątrobą.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Zakażenia: Metotreksat może obniżać odporność organizmu, co zwiększa ryzyko zakażeń.
 • Zahamowanie wytwarzania komórek krwi ze zmniejszeniem liczby krwinek białych i (lub) krwinek czerwonych i (lub) płytek krwi (leukocytopenia, niedokrwistość, trombocytopenia): Może to prowadzić do większej podatności na zakażenia, zmęczenia i krwawienia.
 • Ból głowy, zawroty głowy: To są częste skutki uboczne wielu leków.
 • Nietypowe zmęczenie, senność: Metotreksat może powodować zmęczenie i senność, co może utrudniać codzienne funkcjonowanie.
 • Zapalenie płuc, suchy kaszel: Lek może wpływać na płuca, co może prowadzić do zapalenia i kaszlu.
 • Biegunka: Może to być efekt uboczny na układ pokarmowy.
 • Wysypka, zaczerwienienie, świąd skóry: Są to objawy alergiczne, które mogą wystąpić po zażyciu metotreksatu.
 • Łysienie: W niektórych przypadkach lek może powodować utratę włosów.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Nowotwór węzłów chłonnych (lub tkanek): W bardzo rzadkich przypadkach metotreksat może prowadzić do rozwoju nowotworów.
 • Cukrzyca: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć zmian w poziomie cukru we krwi po zażyciu metotreksatu.
 • Depresja, splątanie: Mogą wystąpić zaburzenia psychiczne.
 • Drgawki, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego: To są poważne skutki uboczne, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Owrzodzenie i krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie z nosa: To są objawy, które mogą wskazywać na poważne problemy zdrowotne.
 • Tworzenie nadmiaru włóknistej tkanki łącznej w narządach (włóknienie): Może to wpływać na funkcjonowanie różnych narządów.
 • Zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną (alergiczne zapalenie naczyń krwionośnych): To jest poważny skutek uboczny, który może wpływać na przepływ krwi w organizmie.
 • Uszkodzenie wątroby: To jest poważny skutek uboczny, który może wpływać na zdolność organizmu do przetwarzania substancji i usuwania toksyn.
 • Zaburzenia czynności nerek: Metotreksat może wpływać na zdolność nerek do filtracji krwi.
 • Ból stawów lub mięśni, rodzaj choroby kości, powodujący zmniejszenie zawartości związków mineralnych w kościach (osteoporoza): Metotreksat może wpływać na zdrowie kości, powodując ból stawów i mięśni. Może to również prowadzić do osteoporozy, co jest chorobą, która osłabia kości i zwiększa ryzyko złamań.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Zmiany nastroju: Pacjenci mogą doświadczać zmian nastroju, które mogą wpływać na ich zdolność do funkcjonowania na co dzień.
 • Zmiany w percepcji smaku: Niektóre osoby mogą doświadczać zmian w smaku po zażyciu metotreksatu.
 • Problemy z widzeniem: Niektóre osoby mogą mieć problemy z widzeniem, takie jak zamglone widzenie lub podwójne widzenie. Jest to poważny skutek uboczny, który wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Niewydolność serca: Metotreksat może powodować problemy z sercem, takie jak niewydolność serca.
 • Śródmiąższowe zapalenie płuc: To jest poważna komplikacja, która może prowadzić do problemów z oddychaniem.
 • Ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja): To jest bardzo poważny skutek uboczny, który może być potencjalnie zagrażający życiu.
 • Niewydolność nerek: Metotreksat może powodować problemy z nerkami, w tym niewydolność nerek.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • Wysokie stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia): To jest poważny skutek uboczny, który może prowadzić do problemów z sercem.
 • Ciężkie problemy z krwotokiem: To jest poważny skutek uboczny, który może prowadzić do utraty krwi i innych poważnych komplikacji.

Wszystkie te skutki uboczne nie muszą wystąpić u każdej osoby zażywającej Trexan Neo. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na to, jak osoba reaguje na lek, w tym jej stan zdrowia, inne leki, które bierze, i jej indywidualna tolerancja na lek. Jeżeli doświadczysz któregokolwiek z powyższych objawów, powinieneś skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Trexan Neo

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Trexan Neo?

Trexan Neo to lek zawierający metotreksat, substancję czynną o działaniu przeciwnowotworowym i immunosupresyjnym. Jest stosowany w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczyca.

Jak długo można brać Trexan Neo?

Długość kuracji lekiem Trexan Neo zależy od konkretnej choroby, jej ciężkości oraz odpowiedzi pacjenta na leczenie. Decyzję o długości terapii podejmuje lekarz prowadzący, monitorując efekty leczenia oraz ewentualne efekty uboczne.

Jak stosować Trexan Neo?

Stosowanie Trexan Neo powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza, który dostosuje dawkę do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy biorąc Trexan Neo można się opalać?

Przyjmując Trexan Neo, powinno się unikać bezpośredniego nasłonecznienia, ponieważ lek ten może zwiększyć wrażliwość skóry na światło, co może prowadzić do poparzeń słonecznych.

Czy można dostać Trexan Neo bez recepty?

Trexan Neo jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Trexan Neo? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMethotrexatum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion Corporation

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024