Trajenta

Trajenta to lek przeciwcukrzycowy w postaci tabletek powlekanych, zawierający substancję czynną linagliptynę. Stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, których glikemia nie jest wystarczająco kontrolowana przez inne leki przeciwcukrzycowe, w tym insulinę. Działa poprzez zwiększenie stężenia hormonów inkretynowych, co prowadzi do zwiększenia wydzielania insuliny i obniżenia stężenia glukozy we krwi.

Działanie Trajenta

Trajenta to lek przeciwcukrzycowy, którego substancją czynną jest linagliptyna. Działa poprzez hamowanie aktywności enzymu peptydazy dipeptydylowej-4 (DPP-4), który odpowiedzialny jest za inaktywację hormonów inkretynowych, takich jak glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1) i zależny od glukozy peptyd insulinotropowy (GIP). Hormony inkretynowe są produkowane przez komórki jelita cienkiego w odpowiedzi na glukozę i zwiększają wydzielanie insuliny po posiłku przez komórki beta trzustki.

Działanie Trajenta polega na zahamowaniu DPP-4, co prowadzi do zwiększenia stężenia hormonów inkretynowych we krwi. W efekcie zwiększa się uwalnianie insuliny w odpowiedzi na glukozę, a także regulowane jest wydzielanie glukagonu. W rezultacie u pacjentów z cukrzycą typu 2 poprawia się kontrola glikemii poprzez obniżenie stężenia glukozy we krwi na czczo oraz po posiłku.

Wskazania do stosowania Trajenta

Trajenta (linagliptyna) jest lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Oto niektóre z głównych wskazań do stosowania Trajenta:

 • Monoterapia: Trajenta może być stosowana jako monoterapia (samodzielne leczenie) u pacjentów z cukrzycą typu 2, u których diety i aktywność fizyczna nie są wystarczające do osiągnięcia prawidłowego poziomu glikemii (stężenie glukozy we krwi).
 • Terapia skojarzona z metforminą: W przypadku pacjentów, u których metformina w monoterapii nie daje oczekiwanych wyników, Trajenta może być stosowana w terapii skojarzonej z metforminą, co może prowadzić do lepszej kontroli glikemii.
 • Terapia skojarzona z innymi lekami przeciwcukrzycowymi: Trajenta może być stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak pochodne sulfonylomocznika, tiazolidynediony czy insulina, jeśli leczenie tych lekami w monoterapii lub z metforminą nie daje wystarczającej kontroli glikemii.
 • Terapia skojarzona z insuliną: W niektórych przypadkach, gdy samodzielne leczenie insuliną nie daje wystarczającej kontroli glikemii, Trajenta może być dodawana do terapii insulinowej.

Należy pamiętać, że Trajenta nie jest wskazana do stosowania u pacjentów z cukrzycą typu 1 ani do leczenia kwasicy ketonowej cukrzycowej. Decyzję o rozpoczęciu leczenia Trajentą powinien podjąć lekarz prowadzący, który oceni stan zdrowia pacjenta, jego historię choroby i stosowane leki.

Przeciwwskazania do stosowania Trajenta

Przeciwwskazania i środki ostrożności dotyczące stosowania Trajenta (linagliptyny) obejmują:

 • Nadwrażliwość na linagliptynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Pacjenci, którzy mają uczulenie na linagliptynę lub inny składnik tego leku, nie powinni go stosować. Objawy nadwrażliwości mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu lub utratę przytomności.
 • Cukrzyca typu 1: Trajenta nie jest przeznaczona do leczenia cukrzycy typu 1, ponieważ działa na poprawę wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki, co nie jest skuteczne w przypadku tego typu cukrzycy. Osoby z cukrzycą typu 1 powinny stosować insulinozależne metody leczenia.
 • Kwasica ketonowa cukrzycowa: Trajenta nie jest wskazana do leczenia kwasicy ketonowej cukrzycowej, stanu, który może wystąpić u pacjentów z niekontrolowaną cukrzycą. Leczenie tego stanu wymaga natychmiastowej interwencji medycznej, w tym podawania insuliny, nawadniania i elektrolitów.
 • Niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek mogą wymagać szczególnej ostrożności przy stosowaniu Trajenty, ponieważ istnieje ryzyko związane z gromadzeniem się leku w organizmie. Lekarz może dostosować dawkę leku lub zalecić inne leki przeciwcukrzycowe.
 • Niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Trajenty, ponieważ jej bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie pacjentów nie zostały odpowiednio zbadane. Konsultacja z lekarzem jest kluczowa, aby określić, czy lek jest odpowiedni w takim przypadku.
 • Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Trajenty u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostały ustalone, dlatego lek nie jest zalecany w tej grupie wiekowej.
 • Interakcje z innymi lekami: Trajenta może oddziaływać z niektórymi innymi lekami, co może wpływać na ich działanie lub skutki uboczne. Przed rozpoczęciem leczenia Trajentą pacjenci powinni poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, zarówno na receptę, jak i bez recepty.

Dawkowanie Trajenta

Dawkowanie Trajenta (linagliptyna) oraz sposób jego stosowania zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i powinno być zawsze ustalane przez lekarza prowadzącego.

Zalecana dawka: Zwykle zalecana dawka Trajenty to 5 mg raz na dobę, niezależnie od posiłków. Lekarz może dostosować dawkę, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, poziom glukozy we krwi, inne przyjmowane leki oraz reakcje na leczenie.

Jak stosować Trajenta: Lek należy przyjmować raz dziennie, o tej samej porze każdego dnia, aby utrzymać stałe stężenie leku we krwi. Tabletkę można połknąć w całości, popijając szklanką wody. Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania do posiłków, ponieważ Trajenta może być przyjmowana niezależnie od spożywanych pokarmów.

Połączenie z innymi lekami: Trajenta może być stosowana samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak metformina, sulfonylomoczniki, inhibitor SGLT2, czy insulinoterapia. Lekarz może zalecić dodanie innych leków, jeśli kontrola poziomu cukru we krwi nie jest wystarczająca przy stosowaniu samej Trajenty.

Monitorowanie: Regularne monitorowanie poziomu glukozy we krwi jest istotne podczas leczenia Trajentą, aby ocenić skuteczność leku i dostosować dawkowanie w razie potrzeby. Pacjent powinien też kontrolować objawy hipoglikemii (niski poziom cukru we krwi) i zgłaszać je lekarzowi.

Przypadki pominięcia dawki: Jeśli pacjent pominie dawkę Trajenty, powinien przyjąć ją jak najszybciej po zauważeniu pominięcia. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, pominiętą dawkę należy opuścić, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z regularnym schematem dawkowania. Nie należy podwajać dawki, aby nadrobić pominiętą dawkę.

Przedawkowanie: W przypadku przedawkowania Trajenty, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy. Objawy przedawkowania mogą obejmować silne nudności, wymioty, biegunkę lub objawy hipoglikemii.

Przeciwwskazania i środki ostrożności: Wcześniejsze odpowiedzi obejmują informacje na temat przeciwwskazań i środków ostrożności dotyczących stosowania Trajenty. Upewnij się, że pacjent jest świadomy wszelkich przeciwwskazań i środków ostrożności przed rozpoczęciem leczenia Trajentą. W razie wątpliwości lub pytań związanych z lekiem, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania Trajenty podczas ciąży nie jest dobrze ustalone. Jeśli pacjentka planuje ciążę, jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku. Lekarz może zalecić inną terapię przeciwcukrzycową, która jest bezpieczna dla matki i dziecka.

Trajenta nie wpływa bezpośrednio na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ale warto pamiętać, że cukrzyca sama w sobie może wpłynąć na te zdolności, zwłaszcza w przypadku wystąpienia hipoglikemii. Pacjenci powinni być ostrożni i monitorować swoje samopoczucie podczas wykonywania takich czynności.

Z czym nie łączyć leku Trajenta

Trajenta jest lekiem przeciwcukrzycowym, który może wchodzić w interakcje z innymi lekami, wpływając na ich skuteczność. Dlatego kluczowe jest informowanie lekarza o wszystkich stosowanych lekach, szczególnie tych przeciwpadaczkowych i antybiotykach.

Trajenta i leki przeciwpadaczkowe – Stosowanie leków takich jak karbamazepina, fenobarbital czy fenytoina wraz z Trajentą może zmniejszać skuteczność linagliptyny w kontrolowaniu poziomu glukozy. W takich przypadkach może być konieczne dostosowanie dawki Trajenty i regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi.

Trajenta i ryfampicyna – Ryfampicyna może obniżyć efektywność Trajenty przez indukcję enzymów wątrobowych rozkładających linagliptynę. W przypadku leczenia ryfampicyną, lekarz może zmienić dawkowanie Trajenty i zalecić częstsze badania kontrolne.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Trajenta

Skutki uboczne leku Trajenta

Potencjalne skutki uboczne Trajenta obejmują różne objawy, które mogą się różnić u poszczególnych pacjentów w zależności od częstości ich występowania:

 • Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 10 osób) to infekcje dróg moczowych, które charakteryzują się pieczeniem podczas oddawania moczu, częstszym parciem na pęcherz, bólem gardła, który może objawiać się pieczeniem, kłuciem lub suchością, oraz bólami głowy o różnym nasileniu.
 • Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 100 osób) to nudności z możliwością wymiotów, biegunka oraz zaparcia, które mogą występować z różnym nasileniem, a także reakcje skórne takie jak wysypka czy świąd.
 • Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób) obejmują reakcje alergiczne takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu, a nawet utrata przytomności. W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • Skutki uboczne o nieznanej częstości obejmują hipoglikemię, szczególnie kiedy Trajenta jest stosowana w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, co może objawiać się drżeniem, zawrotami głowy, uczuciem słabości, oraz zapalenie trzustki, które charakteryzuje się silnym bólem brzucha, nudnościami i wymiotami. Ponadto mogą wystąpić zmiany w wynikach badań wątrobowych i niewielki wzrost masy ciała.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem, który może dostosować dawkowanie lub zmienić terapię. Ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarza i regularnie monitorować swój stan zdrowia podczas terapii.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Trajenta

Pytania naszych Pacjentów

Czy Trajenta powoduje chudnięcie?

Chociaż Trajenta może wpłynąć na wagę pacjenta, nie jest ona stosowana jako lek wspomagający chudnięcie.

Czy Trajenta to dobry lek?

Trajenta (linagliptyna) jest uważana za skuteczny i dobrze tolerowany lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Ostateczna ocena, czy lek jest dobry dla konkretnego pacjenta, zależy od indywidualnych potrzeb oraz oceny lekarza prowadzącego.

Jak stosować lek Trajenta?

Stosuj lek Trajenta zgodnie z zaleceniami lekarza, zwykle przyjmuje się jedną tabletę o dawce 5 mg raz na dobę, niezależnie od posiłków. Ważne jest, aby nie przekraczać zalecanej dawki oraz regularnie kontrolować poziom glukozy we krwi.

Czy lek Trajenta jest refundowany?

Lek Trajenta nie jest refundowany.

Czy Trajenta jest na receptę?

Tak, Trajenta jest na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Trajenta ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLinagliptin
DostępnośćLek dostępny na receptę

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2024