Trajenta

Trajenta to lek przeciwcukrzycowy w postaci tabletek powlekanych, zawierający substancję czynną linagliptynę. Stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, których glikemia nie jest wystarczająco kontrolowana przez inne leki przeciwcukrzycowe, w tym insulinę. Działa poprzez zwiększenie stężenia hormonów inkretynowych, co prowadzi do zwiększenia wydzielania insuliny i obniżenia stężenia glukozy we krwi.

Działanie Trajenta

Trajenta to lek przeciwcukrzycowy, którego substancją czynną jest linagliptyna. Działa poprzez hamowanie aktywności enzymu peptydazy dipeptydylowej-4 (DPP-4), który odpowiedzialny jest za inaktywację hormonów inkretynowych, takich jak glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1) i zależny od glukozy peptyd insulinotropowy (GIP). Hormony inkretynowe są produkowane przez komórki jelita cienkiego w odpowiedzi na glukozę i zwiększają wydzielanie insuliny po posiłku przez komórki beta trzustki.

Działanie Trajenta polega na zahamowaniu DPP-4, co prowadzi do zwiększenia stężenia hormonów inkretynowych we krwi. W efekcie zwiększa się uwalnianie insuliny w odpowiedzi na glukozę, a także regulowane jest wydzielanie glukagonu. W rezultacie u pacjentów z cukrzycą typu 2 poprawia się kontrola glikemii poprzez obniżenie stężenia glukozy we krwi na czczo oraz po posiłku.

Wskazania do stosowania Trajenta

Trajenta (linagliptyna) jest lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów. Oto niektóre z głównych wskazań do stosowania Trajenta:

 • Monoterapia: Trajenta może być stosowana jako monoterapia (samodzielne leczenie) u pacjentów z cukrzycą typu 2, u których diety i aktywność fizyczna nie są wystarczające do osiągnięcia prawidłowego poziomu glikemii (stężenie glukozy we krwi).
 • Terapia skojarzona z metforminą: W przypadku pacjentów, u których metformina w monoterapii nie daje oczekiwanych wyników, Trajenta może być stosowana w terapii skojarzonej z metforminą, co może prowadzić do lepszej kontroli glikemii.
 • Terapia skojarzona z innymi lekami przeciwcukrzycowymi: Trajenta może być stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak pochodne sulfonylomocznika, tiazolidynediony czy insulina, jeśli leczenie tych lekami w monoterapii lub z metforminą nie daje wystarczającej kontroli glikemii.
 • Terapia skojarzona z insuliną: W niektórych przypadkach, gdy samodzielne leczenie insuliną nie daje wystarczającej kontroli glikemii, Trajenta może być dodawana do terapii insulinowej.

Należy pamiętać, że Trajenta nie jest wskazana do stosowania u pacjentów z cukrzycą typu 1 ani do leczenia kwasicy ketonowej cukrzycowej. Decyzję o rozpoczęciu leczenia Trajentą powinien podjąć lekarz prowadzący, który oceni stan zdrowia pacjenta, jego historię choroby i stosowane leki.

Przeciwwskazania do stosowania Trajenta

Przeciwwskazania i środki ostrożności dotyczące stosowania Trajenta (linagliptyny) obejmują:

 • Nadwrażliwość na linagliptynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Pacjenci, którzy mają uczulenie na linagliptynę lub inny składnik tego leku, nie powinni go stosować. Objawy nadwrażliwości mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu lub utratę przytomności.
 • Cukrzyca typu 1: Trajenta nie jest przeznaczona do leczenia cukrzycy typu 1, ponieważ działa na poprawę wydzielania insuliny przez komórki beta trzustki, co nie jest skuteczne w przypadku tego typu cukrzycy. Osoby z cukrzycą typu 1 powinny stosować insulinozależne metody leczenia.
 • Kwasica ketonowa cukrzycowa: Trajenta nie jest wskazana do leczenia kwasicy ketonowej cukrzycowej, stanu, który może wystąpić u pacjentów z niekontrolowaną cukrzycą. Leczenie tego stanu wymaga natychmiastowej interwencji medycznej, w tym podawania insuliny, nawadniania i elektrolitów.
 • Niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek mogą wymagać szczególnej ostrożności przy stosowaniu Trajenty, ponieważ istnieje ryzyko związane z gromadzeniem się leku w organizmie. Lekarz może dostosować dawkę leku lub zalecić inne leki przeciwcukrzycowe.
 • Niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Trajenty, ponieważ jej bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie pacjentów nie zostały odpowiednio zbadane. Konsultacja z lekarzem jest kluczowa, aby określić, czy lek jest odpowiedni w takim przypadku.
 • Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Trajenty u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostały ustalone, dlatego lek nie jest zalecany w tej grupie wiekowej.
 • Interakcje z innymi lekami: Trajenta może oddziaływać z niektórymi innymi lekami, co może wpływać na ich działanie lub skutki uboczne. Przed rozpoczęciem leczenia Trajentą pacjenci powinni poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, zarówno na receptę, jak i bez recepty.

Dawkowanie Trajenta

Dawkowanie Trajenta (linagliptyna) oraz sposób jego stosowania zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i powinno być zawsze ustalane przez lekarza prowadzącego.

Zalecana dawka: Zwykle zalecana dawka Trajenty to 5 mg raz na dobę, niezależnie od posiłków. Lekarz może dostosować dawkę, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, poziom glukozy we krwi, inne przyjmowane leki oraz reakcje na leczenie.

Jak stosować Trajenta: Lek należy przyjmować raz dziennie, o tej samej porze każdego dnia, aby utrzymać stałe stężenie leku we krwi. Tabletkę można połknąć w całości, popijając szklanką wody. Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania do posiłków, ponieważ Trajenta może być przyjmowana niezależnie od spożywanych pokarmów.

Połączenie z innymi lekami: Trajenta może być stosowana samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak metformina, sulfonylomoczniki, inhibitor SGLT2, czy insulinoterapia. Lekarz może zalecić dodanie innych leków, jeśli kontrola poziomu cukru we krwi nie jest wystarczająca przy stosowaniu samej Trajenty.

Monitorowanie: Regularne monitorowanie poziomu glukozy we krwi jest istotne podczas leczenia Trajentą, aby ocenić skuteczność leku i dostosować dawkowanie w razie potrzeby. Pacjent powinien też kontrolować objawy hipoglikemii (niski poziom cukru we krwi) i zgłaszać je lekarzowi.

Przypadki pominięcia dawki: Jeśli pacjent pominie dawkę Trajenty, powinien przyjąć ją jak najszybciej po zauważeniu pominięcia. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, pominiętą dawkę należy opuścić, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z regularnym schematem dawkowania. Nie należy podwajać dawki, aby nadrobić pominiętą dawkę.

Przedawkowanie: W przypadku przedawkowania Trajenty, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy. Objawy przedawkowania mogą obejmować silne nudności, wymioty, biegunkę lub objawy hipoglikemii.

Przeciwwskazania i środki ostrożności: Wcześniejsze odpowiedzi obejmują informacje na temat przeciwwskazań i środków ostrożności dotyczących stosowania Trajenty. Upewnij się, że pacjent jest świadomy wszelkich przeciwwskazań i środków ostrożności przed rozpoczęciem leczenia Trajentą. W razie wątpliwości lub pytań związanych z lekiem, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania Trajenty podczas ciąży nie jest dobrze ustalone. Jeśli pacjentka planuje ciążę, jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku. Lekarz może zalecić inną terapię przeciwcukrzycową, która jest bezpieczna dla matki i dziecka.

Trajenta nie wpływa bezpośrednio na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ale warto pamiętać, że cukrzyca sama w sobie może wpłynąć na te zdolności, zwłaszcza w przypadku wystąpienia hipoglikemii. Pacjenci powinni być ostrożni i monitorować swoje samopoczucie podczas wykonywania takich czynności.

Z czym nie łączyć leku Trajenta

Tiazydowe leki moczopędne i Osteogenon – Tiazydowe leki moczopędne, często stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, mogą wpływać na stężenie wapnia we krwi. Osteogenon, będący suplementem wapnia, w połączeniu z tymi lekami, może prowadzić do niepożądanych zmian w poziomie wapnia, co wymaga ostrożności i monitorowania.

Glikozydy naparstnicy i Osteogenon – Leki zawierające glikozydy naparstnicy, stosowane w przypadku zaburzeń rytmu serca, mogą wykazywać niepożądane działania w połączeniu z Osteogenonem. Wapń zawarty w Osteogenonie może wpływać na efektywność i bezpieczeństwo glikozydów, zwiększając ryzyko działań ubocznych.

Żelazo, cynk, bisfosfoniany, chinolony i tetracykliny, glikokortykosteroidy, stront, hormony tarczycy, estramustyna i Osteogenon – Osteogenon może obniżać wchłanianie tych leków. Aby zminimalizować ryzyko interakcji, zaleca się przyjmowanie Osteogenonu co najmniej 2 godziny po zażyciu wymienionych leków. Jest to szczególnie ważne w przypadku leków, których skuteczność zależy od odpowiedniego wchłaniania, jak antybiotyki (chinolony, tetracykliny) czy bisfosfoniany.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Trajenta

Skutki uboczne leku Trajenta

Potencjalne skutki uboczne Trajenta (linagliptyny) mogą się różnić u poszczególnych pacjentów. Poniżej przedstawiono niektóre możliwe skutki uboczne wraz z szacunkowym prawdopodobieństwem wystąpienia:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Infekcje dróg moczowych: Może wystąpić uczucie pieczenia podczas oddawania moczu, wzmożone parcie na pęcherz lub częste oddawanie moczu.
 • Ból gardła: Może wystąpić uczucie pieczenia, kłucia lub suchości w gardle.
 • Ból głowy: Może wystąpić ból głowy o różnym nasileniu i lokalizacji.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Nudności: Może wystąpić uczucie mdłości, które może prowadzić do wymiotów.
 • Biegunka: Może wystąpić luźne, wodniste stolce, które mogą być częste i nagłe.
 • Zaparcia: Może wystąpić nieregularne, twarde i trudne do wypróżnienia stolce.
 • Wysypka: Może wystąpić zaczerwienienie, swędzenie lub łuszczenie się skóry.
 • Świąd: Może wystąpić swędzenie skóry, które może być miejscowe lub obejmować większą część ciała.

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):

 • Reakcje alergiczne (nadwrażliwość): Może wystąpić wysypka, świąd, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu lub utrata przytomności. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na reakcję alergiczną, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Hipoglikemia: Może wystąpić niski poziom cukru we krwi, zwłaszcza gdy Trajenta jest stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak sulfonylomoczniki lub insulina. Objawy hipoglikemii obejmują drżenie, zawroty głowy, uczucie słabości, poty, tachykardię, dezorientację lub utratę przytomności. W przypadku wystąpienia objawów hipoglikemii, pacjent powinien natychmiast spożyć coś słodkiego, a następnie skontaktować się z lekarzem.
 • Zapalenie trzustki: Zapalenie trzustki jest rzadkim, ale poważnym skutkiem ubocznym, który może wystąpić podczas stosowania Trajenty. Objawy obejmują silny ból brzucha, który może promieniować do pleców, nudności, wymioty, gorączkę i szybkie tętno. W przypadku wystąpienia tych objawów, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy.
 • Zmiany w wynikach badań wątrobowych: Trajenta może powodować nieznaczne, rzadko występujące zmiany w wynikach badań wątrobowych. Lekarz może zalecić regularne badania wątroby podczas leczenia, aby monitorować jej funkcjonowanie.
 • Niewielki wzrost masy ciała: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć niewielkiego wzrostu masy ciała podczas stosowania Trajenty, chociaż ten efekt uboczny jest rzadko zgłaszany.

Warto zauważyć, że większość pacjentów stosujących Trajentę nie doświadcza żadnych poważnych skutków ubocznych. Jeśli wystąpią jednak jakiekolwiek nietypowe objawy lub dolegliwości, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, aby sprawdzić, czy są one związane z lekiem i ewentualnie dostosować dawkowanie lub zmienić terapię.

Wszystkie leki mogą powodować indywidualne reakcje i skutki uboczne, dlatego zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza i przestrzegać instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Trajenta

Pytania naszych Pacjentów

Czy Trajenta powoduje chudnięcie?

Chociaż Trajenta może wpłynąć na wagę pacjenta, nie jest ona stosowana jako lek wspomagający chudnięcie.

Czy Trajenta to dobry lek?

Trajenta (linagliptyna) jest uważana za skuteczny i dobrze tolerowany lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Ostateczna ocena, czy lek jest dobry dla konkretnego pacjenta, zależy od indywidualnych potrzeb oraz oceny lekarza prowadzącego.

Jak stosować lek Trajenta?

Stosuj lek Trajenta zgodnie z zaleceniami lekarza, zwykle przyjmuje się jedną tabletę o dawce 5 mg raz na dobę, niezależnie od posiłków. Ważne jest, aby nie przekraczać zalecanej dawki oraz regularnie kontrolować poziom glukozy we krwi.

Czy lek Trajenta jest refundowany?

Lek Trajenta nie jest refundowany.

Czy Trajenta jest na receptę?

Tak, Trajenta jest na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Trajenta ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLinagliptin
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMarketing Authorisation Holder

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2024