Tisercin

Tisercin jest preparatem neuroleptycznym zawierającym lewomepromazynę, substancję o działaniu uspokajającym. Lek ten jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak psychoza, silna depresja oraz stany nadmiernego pobudzenia, w tym mania i borderline.

Działanie Tisercin

Tisercin, zawierający substancję czynną lewomepromazynę, to lek neuroleptyczny z grupy pochodnych fenotiazyny. Jego działanie jest wielokierunkowe i obejmuje:

 • Działanie przeciwpsychotyczne: Lewomepromazyna hamuje działanie receptorów dopaminergicznych w ośrodkowym układzie nerwowym, co pomaga zmniejszyć objawy psychotyczne, takie jak halucynacje czy urojenia. Jego siła działania przeciwpsychotycznego jest umiarkowana.
 • Działanie uspokajające: Lek ma silniejsze działanie uspokajające w porównaniu do innych neuroleptyków, pomaga w redukcji niepokoju i napięcia.
 • Działanie przeciwdepresyjne: Może być pomocny w leczeniu depresji, szczególnie gdy towarzyszy jej lęk.
 • Działanie przeciwwymiotne: Może pomóc w redukcji nudności i wymiotów.
 • Działanie przeciwhistaminowe, antyadrenergiczne, antycholinergiczne: Te efekty mogą przyczyniać się do łagodzenia objawów alergii, problemów z układem krążenia i niektórych problemów neurologicznych.
 • Wpływ na układ pozapiramidowy: Może pomagać w redukcji objawów pozapiramidowych, takich jak drżenie czy sztywność mięśni, choć jego wpływ w tym zakresie jest stosunkowo słaby.
 • Podwyższa próg bólowy: Może pomóc w leczeniu bólu, zwłaszcza gdy jest stosowany razem z innymi lekami przeciwbólowymi.
 • Efekt amnestyczny: Może powodować zapomnienie o niedawnym okresie czasu.

Należy pamiętać, że tak jak wszystkie leki, Tisercin może powodować skutki uboczne i nie jest odpowiedni dla wszystkich pacjentów. Powinien być stosowany tylko pod nadzorem lekarza.

Wskazania do stosowania Tisercin

Tisercin (lewomepromazyna) to lek stosowany w różnych stanach i schorzeniach, głównie z powodu swojego działania przeciwpsychotycznego, sedacyjnego, przeciwwymiotnego i przeciwbólowego. Poniżej wymienię niektóre z głównych wskazań do jego stosowania:

 • Psychozy: Tisercin jest lekiem neuroleptycznym i jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń psychicznych, takich jak schizofrenia czy psychozy o różnej etiologii.
 • Zaburzenia lękowe: Ze względu na swoje działanie uspokajające, Tisercin może być stosowany do leczenia stanów lękowych.
 • Depresja: Tisercin ma także działanie przeciwdepresyjne i może być stosowany w leczeniu depresji, zwłaszcza gdy towarzyszy jej lęk.
 • Nudności i wymioty: Tisercin jest często stosowany w kontroli nudności i wymiotów, zwłaszcza tych wywołanych przez chemioterapię przeciwnowotworową.
 • Ból przewlekły: Tisercin może być stosowany w leczeniu przewlekłego bólu, szczególnie jeśli jest on związany z lękiem lub depresją.
 • Insomnia: Z powodu swojego działania uspokajającego i senotwórczego, Tisercin może być stosowany do leczenia bezsenności.
 • Stan przekrwienia mózgu: Tisercin może być stosowany do zmniejszenia objawów wynikających ze stanu przekrwienia mózgu.
 • Inne stany neurologiczne: W niektórych przypadkach Tisercin może być stosowany do leczenia innych stanów, takich jak niektóre formy padaczki, choroba Parkinsona, a także do kontroli drgawek i innych stanów neurologicznych.

Pomimo swojego szerokiego zakresu zastosowań, Tisercin nie jest odpowiedni dla wszystkich pacjentów i powinien być stosowany tylko pod nadzorem lekarza. Lek może powodować liczne skutki uboczne i jest przeciwwskazany w niektórych sytuacjach, takich jak na przykład ciężkie uszkodzenie wątroby, choroba serca, czy hipotonia mięśniowa.

Przeciwwskazania do stosowania Tisercin

Lewomepromazyna, znana również jako Tisercin, jest silnym lekiem neuroleptycznym i, jak każdy lek, ma pewne przeciwwskazania i wymaga środków ostrożności podczas stosowania. Przy użyciu leku powinna być zachowana szczególna ostrożność, zwłaszcza u osób starszych, słabych, z obniżonym ciśnieniem tętniczym, chorobami układu krążenia, schorzeniami wątroby i nerek.

Przeciwwskazania do stosowania Tisercin obejmują:

 • Nadwrażliwość na lewomepromazynę lub jakikolwiek inny składnik leku: W przypadku jakiejkolwiek reakcji alergicznej na lewomepromazynę lub składniki pomocnicze zawarte w leku, Tisercin jest przeciwwskazany.
 • Ciężkie uszkodzenie wątroby lub nerek: Tisercin jest metabolizowany w wątrobie i wydalany przez nerki, więc jest przeciwwskazany u osób z ciężkimi chorobami tych narządów.
 • Choroba serca: Tisercin może wpływać na pracę serca, dlatego jest przeciwwskazany u osób z ciężkimi chorobami serca, zwłaszcza z zaburzeniami rytmu serca.
 • Ciężka niewydolność oddechowa: Tisercin może nasilać sedację i depresję oddechową, dlatego jest przeciwwskazany u osób z ciężką niewydolnością oddechową.
 • Ciężka depresja centralnego układu nerwowego (OUN): Ze względu na działanie depresyjne na OUN, Tisercin jest przeciwwskazany u osób z ciężką depresją OUN.
 • Coma: Lek jest przeciwwskazany u pacjentów w stanie śpiączki.
 • Dzieci poniżej 2. roku życia: ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak nagłe zatrzymanie oddechu (apnoe), nie jest zalecany dla dzieci poniżej 2. roku życia.

Środki ostrożności:

 • Stosowanie u osób starszych: U osób starszych Tisercin może powodować sedację, spowolnienie psychoruchowe, a nawet upośledzenie pamięci i koncentracji. Dodatkowo, lek ten może zwiększać ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych, takich jak drżenie, sztywność, bradykinezja, niestabilność posturalna.
 • Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn: Tisercin może powodować zawroty głowy, senność i zmniejszać zdolność skupienia uwagi, co może utrudniać prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.
 • Stosowanie u pacjentów z chorobą Parkinsona: Tisercin może nasilać objawy choroby Parkinsona, dlatego powinien być stosowany z ostrożnością u tych pacjentów.
 • Stosowanie u pacjentów z padaczką: Lek może obniżać próg drgawkowy, dlatego powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z padaczką.
 • Stosowanie u pacjentów z chorobami tarczycy: Tisercin może zaburzać regulację hormonalną, dlatego powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z chorobami tarczycy.
 • Stosowanie u pacjentów z cukrzycą: Lek może wpływać na gospodarkę cukrową organizmu, dlatego powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z cukrzycą.

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku, w tym Tisercinu, aby zapewnić, że jest on bezpieczny i odpowiedni do stosowania w danym przypadku.

Dawkowanie Tisercin

Dawkowanie lewomepromazyny, znanej jako Tisercin, może się różnić w zależności od wieku pacjenta, stanu zdrowia i konkretnej sytuacji klinicznej. Poniżej znajduje się przykładowy schemat dawkowania, ale zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

Dorośli:

Dawka początkowa zwykle wynosi od 25 do 50 mg na dobę, podawana w podzielonych dawkach. Dawkę można zwiększać co kilka dni, aż do osiągnięcia optymalnej dawki terapeutycznej, która zwykle wynosi od 100 do 300 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 600 mg.

Dzieci i młodzież (powyżej 2 lat):

Dawka dla dzieci jest zazwyczaj mniejsza i jest dostosowana do ich masy ciała. Zwykle wynosi ona 0,5-1,5 mg/kg masy ciała na dobę, podzielona na kilka dawek.

Osoby starsze:

Osoby starsze zwykle wymagają mniejszych dawek ze względu na większą wrażliwość na działanie leku i większe ryzyko działań niepożądanych.

Tisercin jest dostępny w postaci tabletek lub roztworu do iniekcji. Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej po posiłku, natomiast roztwór do iniekcji jest podawany przez personel medyczny.

To tylko ogólne wytyczne dotyczące dawkowania Tisercinu. Zawsze należy stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ każdy przypadek jest inny i może wymagać indywidualnego podejścia. Ważne jest również, aby regularnie monitorować efekty leczenia i informować lekarza o wszelkich niepokojących objawach lub działaniach niepożądanych.

Z czym nie łączyć leku Tisercin

Tisercin a leki na wysokie ciśnienie – Tisercin nie może być stosowany razem z lekami na wysokie ciśnienie krwi, ze względu na ryzyko niepożądanych reakcji lub zmiany skuteczności obu leków.

Tisercin a inhibitory MAO – Nie wolno łączyć Tisercinu z inhibitorami MAO, które są lekami przeciwdepresyjnymi. Takie połączenie może prowadzić do poważnych interakcji.

Tisercin a leki działające na OUN – Przyjmowanie Tisercinu z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, znieczulające ogólne, przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, amfetaminy) wymaga konsultacji lekarskiej.

Tisercin a lewodopa – W przypadku stosowania lewodopy w chorobie Parkinsona, przyjmowanie Tisercinu wymaga konsultacji lekarskiej.

Tisercin a leki przeciwcukrzycowe – Należy skonsultować się z lekarzem przed łączeniem Tisercinu z lekami przeciwcukrzycowymi.

Tisercin a leki na serce i arytmie – Przyjmowanie Tisercinu z niektórymi lekami na serce lub arytmie wymaga konsultacji lekarskiej.

Tisercin a antybiotyki makrolidowe i przeciwgrzybicze – Należy skonsultować się z lekarzem przed łączeniem Tisercinu z tymi lekami.

Tisercin a leki przeciwhistaminowe i cyzapryd – Wymaga konsultacji lekarskiej.

Tisercin a leki diuretyczne – Stosowanie Tisercinu z niektórymi lekami diuretycznymi wymaga konsultacji lekarskiej.

Tisercin a leki fotosensybilizujące – Przyjmowanie Tisercinu z lekami zwiększającymi wrażliwość skóry na promienie słoneczne wymaga konsultacji lekarskiej.

Tisercin a deferoksamina – Należy skonsultować się z lekarzem przed łączeniem Tisercinu z deferoksaminą.

Tisercin a epinefryna (adrenalina) – Przyjmowanie Tisercinu z epinefryną wymaga konsultacji lekarskiej.

Tisercin a alkohol – Spożywanie alkoholu jest surowo zabronione podczas leczenia Tisercinem oraz przez 4-5 dni po jego odstawieniu, ponieważ alkohol może znacznie nasilać działania uboczne leku i wpływać na bezpieczeństwo terapii. Kombinacja ta może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, w tym depresji oddechowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo leczenia, należy całkowicie unikać alkoholu podczas stosowania Tisercinu i przez kilka dni po jego odstawieniu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Tisercin

Skutki uboczne leku Tisercin

Często występujące skutki uboczne (do 1 na 10 osób):

 • Sedacja: zmęczenie, senność, spowolnienie myślenia i reakcji.
 • Układ nerwowy: drżenie, sztywność, bradykinezja, rzadko trwała dyskineza późna.
 • Układ pokarmowy: nudności, wymioty, zaparcia, suchość w ustach.

Mniej często występujące skutki uboczne (do 1 na 100 osób):

 • Zaburzenia psychiczne: niepokój, pobudzenie, bezsenność, koszmary senne.
 • Zaburzenia widzenia: nieostrość widzenia (zaburzenia akomodacji).
 • Układ krążenia: obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca.

Rzadko występujące skutki uboczne (do 1 na 1000 osób):

 • Agranulocytoza: spadek liczby białych krwinek prowadzący do infekcji.
 • Nadwrażliwość: reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, obrzęk, świąd, wysypka.
 • Układ moczowo-płciowy: trudności z oddawaniem moczu.
 • Neuroleptyczny zespół złego przystosowania (NMS): wysoka gorączka, sztywność mięśni, zmiany stanu psychicznego, niestabilność ciśnienia krwi.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Tisercin

Pytania naszych Pacjentów

Czy Tisercin to silny lek?

Tak, Tisercin jest uważany za silny lek ze względu na swoje działanie na centralny układ nerwowy. Jego moc wynika zarówno z efektywności w łagodzeniu objawów niektórych zaburzeń psychicznych, jak i potencjalnych poważnych skutków ubocznych, które mogą wystąpić podczas jego stosowania.

Jak stosować Tisercin?

Stosowanie Tisercin powinno być zgodne z zaleceniami lekarza. Lek w postaci tabletek przyjmuje się doustnie, zwykle w dawkach podzielonych przez cały dzień, natomiast w formie wstrzykiwań podaje się go domięśniowo lub dożylnie. Ważne jest regularne monitorowanie przez lekarza i unikanie nagłego zaprzestania przyjmowania leku.

Czy Tisercin podnosi ciśnienie?

Tisercin, czyli tietylperazyna, nie jest zazwyczaj związany z podwyższeniem ciśnienia krwi. Niemniej jednak, wszelkie nieoczekiwane zmiany w stanie zdrowia, w tym ciśnieniu krwi, podczas stosowania tego leku powinny być skonsultowane z lekarzem.

Jak odstawić Tisercin?

Odstawianie Tisercinu powinno zawsze odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza. Zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od zaleceń lekarza, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych.

Ile czasu działa Tisercin?

Efekty Tisercinu, w tym działanie przeciwlękowe i sedacyjne, zazwyczaj pojawiają się po około 1 do 2 godzin od przyjęcia dawki i mogą utrzymywać się przez 4 do 6 godzin. Jednak czas działania leku może być dłuższy w zależności od dawki i indywidualnego metabolizmu pacjenta. Często efekty przeciwlękowe mogą utrzymywać się dłużej, nawet do 12 godzin. Lekarz prowadzący powinien dostosować dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Pamiętaj, że te czas są przybliżone i mogą się różnić w zależności od konkretnej osoby.

Czy Tisercin jest na receptę?

Tak, Tisercin, jako lek przeciwpsychotyczny, jest lekiem na receptę.

Czy można przedawkować Tisercin?

Tak, możliwe jest przedawkowanie Tisercinu. Przedawkowanie tego leku może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, takich jak drgawki, utrata przytomności, a nawet zgon. W razie podejrzenia przedawkowania Tisercinu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udzielić pomocy medycznej.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Tisercin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLevomepromazini maleas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentProterapia

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2024