Tianesal (Tianeptyna)

Tianesal to skuteczny lek stosowany w leczeniu depresji i stanów lękowych. Jego głównym składnikiem aktywnym jest sól sodowa tianeptyny, która wpływa na układ nerwowy centralny. Działanie leku opiera się na modulacji przekaźnictwa glutaminianowego, co przyczynia się do regulacji nastroju i zmniejszenia uczucia lęku u pacjentów.

Działanie Tianesal (Tianeptyna)

Lek Tianesal wykazuje działanie przeciwdepresyjne oraz przeciwlękowe i stosowany jest w leczeniu depresji. Preparat ten – dostępny jedynie na receptę – występuje w postaci tabletek powlekanych 12,5 mg w opakowaniach po 30 lub 90 sztuk. Substancją czynną leku jest tianeptyna, której mechanizm działania nie został do końca poznany. Jej zadaniem jest pobudzanie aktywności elektrycznej komórek. Substancja ta szybko i w całości wchłania się z przewodu pokarmowego. Wiąże się ona z białkami aż w ok. 94% i w dużym stopniu jest metabolizowana w wątrobie. Jej głównym metabolitem jest czynny kwas pentanowy, a większość metabolitów wydalana jest wraz z moczem.

Wskazania do stosowania leku Tianesal

Wskazania do stosowania tianesal (tianeptyny sodowej) obejmują:

 • Depresja: Leczenie różnych rodzajów depresji, w tym depresji jednobiegunowej i dwubiegunowej. Tianeptyna może być szczególnie skuteczna u osób z objawami depresji opornych na inne leki przeciwdepresyjne.
 • Zaburzenia lękowe: Tianeptyna może być stosowana w leczeniu zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenie lękowe uogólnione, fobie społeczne, zaburzenie paniki czy lęk napadowy.
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD): Tianeptyna może być stosowana w leczeniu PTSD ze względu na jej właściwości przeciwlękowe i stabilizujące nastrój.
 • Zespół przewlekłego zmęczenia (CFS): Tianeptyna może być stosowana jako leczenie wspomagające w CFS ze względu na jej zdolność do zmniejszania uczucia zmęczenia i poprawy energii.
 • Zaburzenia adaptacyjne: Tianeptyna może być stosowana w leczeniu zaburzeń adaptacyjnych, które są reakcją na stresujące wydarzenia życiowe, takie jak śmierć bliskiej osoby, rozwód czy utratę pracy.
 • Fibromialgia: Tianeptyna może być stosowana w leczeniu objawów fibromialgii, takich jak ból, zmęczenie czy zaburzenia snu.
 • Zaburzenia snu: Tianeptyna może być stosowana w leczeniu niektórych zaburzeń snu, szczególnie u osób z depresją, które mają trudności z zasypianiem, utrzymaniem snu czy wczesnym przebudzeniem.

Warto pamiętać, że stosowanie tianesal (tianeptyny sodowej) powinno być zawsze zgodne z zaleceniami lekarza prowadzącego, który oceni czy lek jest odpowiedni dla pacjenta oraz ustali dawkowanie i długość kuracji. Przed rozpoczęciem leczenia ważne jest, aby poinformować lekarza o innych przyjmowanych lekach oraz istniejących schorzeniach.

Przeciwwskazania do stosowania leku Tianesal

Przeciwwskazania do stosowania tianesal (Tianeptyna) obejmują sytuacje, w których stosowanie leku jest niewskazane lub może prowadzić do poważnych działań niepożądanych. Przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną sodową należy skonsultować się z lekarzem, który oceni, czy lek jest odpowiedni dla pacjenta. Przeciwwskazania obejmują:

 • Nadwrażliwość na tianeptynę lub którykolwiek składnik leku: Pacjenci z alergią lub nadwrażliwością na tianeptynę sodową lub inne składniki zawarte w leku nie powinni go stosować, gdyż może to prowadzić do reakcji alergicznych lub działań niepożądanych.
 • Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Bezpieczeństwo stosowania tianeptyny sodowej u dzieci i młodzieży nie zostało wystarczająco udokumentowane, dlatego lek nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia.
 • Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania tianeptyny sodowej u kobiet w ciąży i karmiących piersią nie jest w pełni poznane. Lek może przenikać do mleka matki, co oznacza, że może wpłynąć na dziecko. Stosowanie tianeptyny sodowej w czasie ciąży i karmienia piersią jest możliwe tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka. Konsultacja z lekarzem jest niezbędna w takich przypadkach.
 • Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO (monoaminooksydazy): Tianeptyna sodowa nie powinna być stosowana równocześnie z inhibitorami MAO, ponieważ może prowadzić to do interakcji lekowych związanych z efektami serotoninergicznymi (zespół serotoninowy). Pacjent powinien poinformować lekarza o innych przyjmowanych lekach przed rozpoczęciem leczenia tianeptyną sodową.
 • Zaburzenia funkcji wątroby: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami funkcji wątroby powinni zachować ostrożność przy stosowaniu tianeptyny sodowej, gdyż może to prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki lub wybraniu alternatywnego leczenia.
 • Zaburzenia funkcji nerek: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami funkcji nerek również powinni zachować ostrożność przy stosowaniu tianeptyny sodowej, gdyż może to prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki lub wybraniu alternatywnego leczenia.
 • Epizody manii: Osoby z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, które doświadczają epizodów manii, powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tianeptyny sodowej, gdyż lek może potencjalnie nasilać objawy manii. Lekarz może dostosować dawkowanie lub zdecydować się na inną strategię farmakologiczną w celu uniknięcia nasilenia objawów.
 • Historia uzależnienia: Osoby z historią uzależnienia od alkoholu lub substancji psychoaktywnych powinny zachować ostrożność, gdyż tianeptyna sodowa może powodować psychiczne lub fizyczne uzależnienie. Lekarz powinien dokładnie monitorować takich pacjentów podczas leczenia.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania tianesal (Tianeptinum natricum) lub jeśli pacjent ma wątpliwości co do stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz może dostosować dawkowanie, zmienić leczenie na inny lek lub zastosować inne strategie terapeutyczne w celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych i zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Dawkowanie Tianesal

Dawkę, częstotliwość stosowania leku oraz czas trwania leczenia tianeptyną sodową (Tianesal) ustala lekarz prowadzący, który uwzględnia indywidualne potrzeby pacjenta, stan zdrowia oraz odpowiedź na leczenie. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy się z nim skonsultować.

Standardowe dawkowanie Tianesal wynosi zazwyczaj 1 tabletka leku 3 razy na dobę. Tabletki należy przyjmować przed posiłkami, aby zapewnić optymalne wchłanianie i działanie leku. W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby dawkę ustala lekarz na podstawie indywidualnych czynników, takich jak nasilenie zaburzeń, inne stosowane leki czy ogólny stan zdrowia pacjenta.

Przedawkowanie Tianesal (Tianeptyna)

Przedawkowanie tianeptyny sodowej może prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych objawów, takich jak:

 • uczucie splątania,
 • senność,
 • drgawki,
 • problemy z oddychaniem,
 • suchość w jamie ustnej.

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić na najbliższy oddział ratunkowy. Leczenie przedawkowania może obejmować płukanie żołądka oraz monitorowanie parametrów życiowych pacjenta, takich jak:

 • czynność serca,
 • czynność nerek,
 • oddech,
 • parametry metaboliczne.

Pominięcie dawki Tianesal (Tianeptyna)

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, powinien ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować leczenie zgodnie z planem. Nie należy podwajać dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania Tianesal (Tianeptyna)

Nagle odstawienie tianeptyny sodowej może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych. Zaleca się, aby dawkę stopniowo zmniejszać przez okres 7-14 dni, aby uniknąć nieprzyjemnych efektów ubocznych. Objawy odstawiennych mogą obejmować:

 • uczucie niepokoju,
 • bezsenność,
 • bóle brzucha,
 • bóle mięśni oraz stawów.

Ważne jest, aby pacjenci regularnie konsultowali się z lekarzem prowadzącym podczas stosowania tianeptyny sodowej (Tianesal), aby monitorować postępy leczenia, ewentualne działania nie

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Tianesal

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Tianesal powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Lekarza należy poinformować o:

 • nadwrażliwości na substancję czynną leku lub którykolwiek z jego składników,
 • zaburzeniach czynności wątroby,
 • zaburzeniach czynności nerek,
 • równoległym stosowaniu innych leków stosowanych u osób z depresją np. inhibitorów monoaminooksydazy (MAO),
 • wszystkich stosowanych lekach (obecnie, w przeszłości, planowanych, a także o produktach ziołowych),
 • ciąży lub jej podejrzeniu,
 • okresie karmienia piersią.
 1. W trakcie leczenia z zastosowaniem preparatu Tianesal należy powstrzymać się od spożywania alkoholu,
 2. Leczenie powinno być zakończone stopniowo i pod nadzorem lekarskim. Nie należy samodzielnie i nagle przerywać terapii.
 3. Lek może mieć wpływ na sprawność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń oraz maszyn.
 4. W przypadku zaplanowanego znieczulenia ogólnego leku nie należy stosować na 24-48 godzin przed zabiegiem.
 5. W przypadku długotrwałego leczenia istnieje większe ryzyko rozwoju uzależnienia od leku.
 6. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku leku Tianesal nie jest on zalecany dla kobiet w ciąży, jednak jego stosowanie jest dopuszczalne, ale w możliwie jak najmniejszej dawce oraz w monoterapii ze stałym monitorowaniem stany płodu.
 7. Lek nie jest zalecany w przypadku kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku Tianesal równolegle z innymi preparatami

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu Tianesal lekarza należy poinformować o wszystkich ostatnio, obecnie stosowanych lekach (a także o tych, które pacjent planuje stosować, o preparatach ziołowych oraz dostępnych bez recepty).

Wpływ na płodność, ciążę i laktację:

Nie zaleca się stosowania tianeptyny w ciąży ze względu na brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży. W przypadku konieczności stosowania leku podczas ciąży, należy zachować ostrożność i stosować minimalną skuteczną dawkę. U kobiet karmiących piersią również nie zaleca się stosowania leku, ze względu na jego wydzielanie do mleka matki.

Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących wpływu tianeptyny na płodność u ludzi.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn:

U niektórych pacjentów lek może powodować zaburzenia sprawności psychomotorycznej i senność. Pacjentów, którzy prowadzą pojazdy lub obsługują maszyny, należy poinformować o możliwości wystąpienia takich objawów.

Z czym nie łączyć leku Tianesal (Tianeptyna)

Stosowanie Tianesalu w połączeniu z inhibitorami MAO, często przepisywanymi w leczeniu depresji, może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych. Do tych skutków należą: wysokie ciśnienie krwi, bardzo wysoka temperatura ciała, drgawki, a nawet zgon. Ważne jest, aby po zakończeniu terapii inhibitorami MAO odczekać przynajmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem stosowania Tianesalu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Tianesal (Tianeptyna)

Skutki uboczne leku Tianesal (Tianeptyna)

Zaburzenia odżywiania i układu nerwowego: Stosowanie Tianesal może prowadzić do utraty apetytu, co negatywnie wpływa na stan odżywienia. Ponadto lek może powodować koszmary senne, trudności z zasypianiem, senność, zawroty głowy, ból głowy, omdlenia oraz drżenia.

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy: Możliwe jest wystąpienie kołatań serca, nietypowych odczuć bicia serca, bólu w klatce piersiowej, uczucia gorąca oraz trudności w oddychaniu.

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe: Pacjenci mogą doświadczać bólu żołądka i brzucha, suchości w jamie ustnej, nudności, wymiotów, zaparć oraz wzdęć.

Ból mięśni i pleców: Niektórzy pacjenci mogą odczuwać ból mięśni lub pleców.

Osłabienie i uczucie ściśniętego gardła: U niektórych osób stosowanie Tianesal może prowadzić do ogólnego osłabienia lub uczucia ściśnięcia w gardle.

Reakcje alergiczne i skórne: Występują rzadziej, ale obejmują wysypkę, świąd, pokrzywkę oraz w wyjątkowych przypadkach trądzik lub pęcherzowe zapalenie skóry.

Ryzyko uzależnienia: Istnieje możliwość uzależnienia psychicznego i fizycznego od leku, chociaż jest to mniej powszechne.

Poważne skutki uboczne o nieznanej częstości: Mogą wystąpić myśli lub zachowania samobójcze, uczucie dezorientacji, omamy, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, ciężkie zapalenie wątroby, mimowolne drżenie oraz niskie stężenie sodu we krwi.

W przypadku wystąpienia którychkolwiek z powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Ważne jest, aby pacjenci stosujący Tianesal byli świadomi potencjalnych działań niepożądanych i regularnie monitorowali swoje zdrowie, informując o wszelkich niepokojących objawach swojego lekarza.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Tianesal (Tianeptyna)

Pytania naszych Pacjentów

Jak długo się stosuje Tianesal?

Antydepresanty na receptę są przeznaczone do długotrwałego stosowania, ponieważ ich działanie polega na stopniowej regulacji procesów biochemicznych zachodzących w mózgu. Terapia lekiem Tianesal trwa zazwyczaj przynajmniej 6 miesięcy, ale czasem może być dłuższa, w zależności od ciężkości choroby i reakcji pacjenta na leczenie.

Czy Tianesal jest bezpieczny?

Tak, Tianesal jest stosunkowo bezpiecznym lekiem, jednak jak każdy lek może powodować niepożądane skutki uboczne. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przekraczać zalecanej dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czy Tianesal jest silnym lekiem?

Tianesal jest to stosunkowo silny lek, który może działać skutecznie w leczeniu ciężkich zaburzeń depresyjnych i lękowych. Jednakże, jak każdy lek, ma swoje ograniczenia i możliwe działania niepożądane, dlatego jego stosowanie powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza.

Czy Tianesal to psychotrop?

Tianesal to lek psychotropowy, czyli lek wpływający na czynność układu nerwowego i stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych. Należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, a konkretnie do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.

Czy Tianesal uzależnia?

Tianesal należy do grupy leków przeciwdepresyjnych i może powodować uzależnienie psychiczne u pacjentów z predyspozycjami do uzależnień.

Czy Tianesal jest na receptę?

Tak, Tianesal jest lekiem na receptę i można go kupić tylko po przedstawieniu ważnego recepty wystawionej przez lekarza.

Jak działa Tianeptyna?

Tianeptyna działa na wiele różnych systemów neuroprzekaźników w mózgu, m.in. na układ serotoninergiczny, dopaminergiczny, glutaminergiczny i GABA-ergiczny. Lek wykazuje również właściwości neuroprotekcyjne i przeciwwzapalne, a jego działanie przeciwdepresyjne wynika z normalizacji pracy układu neuroprzekaźników, zmniejszenia poziomu kortyzolu i poprawy funkcji mitochondrialnych.

Czy Tianeptyna pobudza?

Tianeptyna może działać pobudzająco u niektórych osób, ale u większości pacjentów działa uspokajająco i łagodzi objawy depresji. Wpływ Tianeptyny na poziom aktywności zależy od wielu czynników, takich jak indywidualna reakcja organizmu, dawka leku i czas trwania terapii.

Czy Tianeptyna to opioid?

Nie, Tianeptyna nie jest opioidem. Jest to lek przeciwdepresyjny z grupy stymulantów receptorów benzodiazepinowych (TSRBI), który wpływa na wiele różnych systemów neuroprzekaźników w mózgu, w tym na układ serotoninergiczny.

Jak odstawić Tianesal?

Zazwyczaj zaleca się zmniejszanie dawki stopniowo przez okres kilku tygodni, aby uniknąć objawów odstawienia, takich jak bóle głowy, nudności, lęk, drażliwość czy zaburzenia snu.

Czy Tianeptyna to SSRI?

Nie, Tianeptyna nie jest selektywnym inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Jest to lek przeciwdepresyjny z grupy stymulantów receptorów benzodiazepinowych (TSRBI), który wpływa na wiele różnych systemów neuroprzekaźników w mózgu, w tym na układ serotoninergiczny.

Po jakim czasie działa Tianeptyna?

Tianeptyna jest lekiem przeciwdepresyjnym, którego działanie zazwyczaj zaczyna się po kilku dniach lub tygodniach od rozpoczęcia stosowania. Pełny efekt leczniczy może być osiągnięty po kilku tygodniach lub nawet miesiącach regularnego stosowania.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Tianesal (Tianeptyna)? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTianeptinum natricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2024