Tetralysal

Tetralysal jest to antybiotyk, który stosowany jest w dermatologii oraz wenerologii. Występuje w postaci kapsułek twardych w dawkach 150 mg oraz 300 mg, po 16 sztuk w opakowaniu.

Działanie Tetralysal

Lek Tetralysal zaliczany jest do antybiotyków z grupy tetracyklin. Występuje w postaci kapsułek twardych w dawkach 150 mg oraz 300 mg po 16 sztuk w opakowaniu. Dostępny jest jedynie z przepisu lekarza – na receptę i nie podlega refundacji.

Tetralysal głównie jest stosowany w leczeniu trądziku. Wykazuje różne właściwości m.in.:

 • działa antybakteryjnie – głównie na drobnoustroje Propionibacterium acnes,
 • działa przeciwzapalnie w wyniku hamowania aktywności niektórych rodzajów białych krwinek (enzymów wielojądrzastych),
 • zmniejsza podrażnienia w wyniku hamowania enzymu bakteryjnego, który wytwarza kwasy tłuszczowe,
 • w efekcie powyższych działań prowadzi do zmniejszenia liczby zmian zapalnych na skórze.

Substancją czynną leku Tetralysal jest limecyklina, wykazująca działanie bakteriostatyczne, przeciwzapalne. Mechanizm działania tej substancji polega na zablokowanie bakteryjnych rybosomów, co prowadzi do zahamowania syntezy białek bakteryjnych.  W efekcie wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych zostaje zablokowane. Dodatkowo limecyklina wpływa na zahamowanie aktywności komórek prozapalnych, enzymów bakteryjnych, które z kolei są odpowiedzialne za podrażnienie skóry. Ponadto zmniejsza liczbę grudek, krost, cyst oraz nacieków. Limecyklina jest bardzo dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego. Jej maksymalne stężenie osiągane jest po ok. 3-4 godzinach od przyjęcia leku, natomiast działanie lecznicze można zaobserwować już po upływie godziny od zastosowania preparatu. Limecyklina stosowana jest doustnie.

Wskazania do stosowania leku Tetralysal

Lek Tetralysal przeznaczony jest do stosowania w przypadku:

 1. Trądzik pospolity: Tetralysal jest skuteczny w leczeniu trądziku pospolitego, szczególnie w przypadkach umiarkowanych i ciężkich. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu bakterii, które powodują trądzik.
 2. Zakażenia dróg oddechowych: Tetralysal jest stosowany w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, takich jak zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie gardła i krtani. Lek działa na wiele różnych bakterii, które mogą powodować te infekcje.
 3. Zakażenia układu moczowo-płciowego: Tetralysal jest stosowany w leczeniu różnych zakażeń układu moczowo-płciowego, takich jak zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, rzeżączka i chlamydia. Lek działa poprzez hamowanie rozwoju i wzrostu bakterii.
 4. Zakażenia skóry: Tetralysal jest stosowany w leczeniu zakażeń skóry, takich jak owrzodzenia, ropnie i łysienie pęcherzowe. Lek działa poprzez hamowanie wzrostu bakterii, które powodują te infekcje.

Przeciwwskazania do stosowania Tetralysal

Niekiedy stosowanie leku Tetralysal jest przeciwwskazane. Przeciwwskazaniami są:

 • Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku: Osoby, które są uczulone na lymecyklinę lub jakikolwiek inny składnik leku Tetralysal, nie powinny stosować tego leku. Może to spowodować poważne reakcje alergiczne.
 • Występowanie w przeszłości reakcji alergicznej po podaniu antybiotyków należących do grupy tetracyklin: Osoby, które w przeszłości miały reakcje alergiczne po podaniu jakiegokolwiek antybiotyku z grupy tetracyklin, nie powinny stosować leku Tetralysal. Może to spowodować poważne reakcje alergiczne.
 • Równoległe stosowanie retinoidów podawanych ogólnie: Równoczesne stosowanie leku Tetralysal z retinoidami podawanymi ogólnie (np. izotretinoina) może zwiększyć ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak ciężka depresja, myślenie o samobójstwie, a także zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
 • Okres ciąży: Tetralysal może szkodzić płodowi, zwłaszcza w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Tetralysal bez konsultacji z lekarzem.
 • Okres karmienia piersią: Lek Tetralysal może przenikać do mleka matki i szkodzić dziecku karmionemu piersią. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Tetralysal bez konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie leku Tetralysal

Dawkę leku Tetralysal oraz czas trwania kuracji ustala lekarz na podstawie indywidualnych czynników dla każdego pacjenta  w oparciu o stopień zaawansowania zmian.

Kapsułki leku przeznaczone są do stosowania doustnego – należy je połknąć w całości, a następnie popić odpowiednią ilością wody. Dzięki temu ryzyko podrażnienia oraz wystąpienia owrzodzeń przełyku jest mniejsze. Posiłki oraz mleko nie powinny wywierać istotnego wpływu na wchłanianie leku.

Dawkowanie

 • u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia:
 • w celu długotrwałego leczenia trądziku pospolitego zalecana dawka to 300 mg na dobę stosowana przez okres 12 tygodni;
 • w celu leczenia trądziku różowatego początkowo zalecana dawka to 600 mg na dobę przez okres pierwszych 10 dni, a następnie 300 mg na dobę przez okres od 3 do 6 miesięcy;

U dzieci poniżej 12. roku życia bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania leku nie zostały określone. Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 8. roku życia, ponieważ wiążę się to z ryzykiem pogorszenia się stanu uzębienia (trwałe przebarwienia zębów, hipoplazja szkliwa).

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Tetralysal

Niekiedy stosowanie leku Tetralysal wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. W niektórych sytuacjach konieczne może być wykonanie badań kontrolnych.

 1. Leku Tetralysal nie należy stosować u dzieci poniżej 8. roku życia z uwagi na ryzyko wystąpienia przebarwień zębów o charakterze trwałym i hipoplazji szkliwa.
 2. Limecyklina – substancja czynna leku Tetralysal – może powodować nadwrażliwość na światło, szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek leku. W czasie kuracji należy unikać ekspozycji na promienie słoneczne i promieniowanie UV, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia skórnych reakcji nadwrażliwości tkj. rumień, obrzęk, pęcherzyki, łuszczenie skóry (rzadko). W przypadku wystąpienia pierwszych objawów rumienia skóry lub innych zmian na skórze konieczny jest kontakt z lekarzem (ryzyko wystąpienia ciężkich, zagrażających życiu zmian skórnych).
 3. Ostrożność – podczas stosowania leku Tetralysal – powinny zachować osoby z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Konieczne może być regularne wykonywanie kontrolnych badań oceniających czynność wątroby oraz nerek, a dodatkowo morfologii krwi – dotyczy to najczęściej długotrwałego leczenia lub stosowania dużych dawek leku.
 4. Stosowanie leku po dacie ważności może prowadzić do zaburzenia czynności nerek.
 5. Przedawkowanie leku może wywołać toksyczne działania dla wątroby.
 6. Stosowanie antybiotyków (również limecykliny) może prowadzić do nadmiernego rozwoju opornych na leczenie bakterii oraz grzybów. W przypadku wystąpienia nowych zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych w trakcie leczenia należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
 7. W przypadku wystąpienia biegunki – w trakcie lub po leczeniu – należy skonsultować się z lekarzem. Może to być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, którego przebieg może być ciężki, a nawet zagrażający życiu. Jest ono wywołane przez pałeczkę Clostridium difficile, która często namnaża się, gdy prawidłowa flora bakteryjna w jelitach jest zaburzona. Jego objawami mogą być: wodniste stolce z krwią i/lub śluzem, bóle brzucha o charakterze tępym, rozlanym, kolkowym, gorączka, okresowe parcie na stolec). Przeciwwskazane w tym przypadku jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit.
 8. Wpływ leku Tetralysal na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń oraz maszyn nie został wykazany.
 9. Szczególne środki ostrożności – podczas stosowania leku Tetralysal – powinny zachować osoby, u których:
 • występują problemy z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby – zbyt duża dawka leku może wywołać działanie hepatotoksyczne,
 • występuje miastenia – stosowanie leku może nasilić objawy tej choroby,
 • stwierdzono nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp oraz chorujących na zespół wchłaniania glukozy – galaktozy – lek zawiera laktozę (tabletki 150 mg).
 1. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji lekarzem. Substancja czynna, z uwagi na to, że przenika przez barierę łożyskową, może wpływać na płód. Stosowanie leku Tetralysal przez kobiety w ciąży może doprowadzić do wystąpienia hipoplazji szkliwa oraz dyschromii u dziecka.
 2. Leku nie powinny stosować kobiety karmiące piersią. Substancja czynna preparatu – limecyklina – przenika do mleka kobiecego razem z metabolitami. Ilości tej substancji w mleku matki są znaczące i może to doprowadzić do hipoplazji szkliwa i dyschromii zębów dziecka.

Interakcje leku Tetralysal z innymi lekami

Lek Tetralysal nie powinien być stosowany równolegle z niektórymi lekami:

 • z retinoidami – związane jest to z ryzykiem wystąpienia nadciśnienia śródczaskowego,
 • z witaminą A w dawce większej niż 10000 IU/dziennie,
 • z lekami zobojętniającymi – równoległe ich stosowanie z Tetralysalem może zaburzyć prawidłowe wchłanianie limecykliny, do takich leków należą wodorotlenki, sole magnezu, sole wapnia i glinu,
 • z węglem aktywnym, z kolestyraminami, sukralfatem, chelatami bizmutu, a także preparatami zawierającymi jony żelaza,
 • z lekami o działaniu podnoszącym pH w żołądku – może to zakłócić wchłanianie leku,
 • z dydanozami,
 • z induktorami enzymów (przede wszystkim w przypadku stosowania barbiturany, karbamazepiny i fenytoiny) – preparaty te mogą wpływać na szybszy rozkład tetracyklin poprzez zmniejszenie okresu półtrwania tetracyklin w organizmie, jeśli równolegle stosujemy Tetralysal z induktorami enzymów należy zachować 2 godzinny odstęp pomiędzy tymi preparatami,
 • z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi będącymi pochodnymi kumaryny,
 • z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi,
 • z cytostatykami,
 • z glikokortykosteroidami,
 • z penicyliną,
 • z antybiotykami beta-laktamowymi – limecyklina może zmieniać właściwości bakteriobójcze tych antybiotyków,
 • z metoksyfluranem – wzrost ryzyka niewydolności nerek (ryzyko zgonu).

Z czym nie łączyć leku Tetralysal

Interakcja z Lekami Rozrzedzającymi Krew i Tetralysal – Tetralysal może wchodzić w interakcje z lekami rozrzedzającymi krew, takimi jak warfaryna. Może to prowadzić do zmiany skuteczności leczenia przeciwzakrzepowego, dlatego ważne jest monitorowanie stanu krzepnięcia krwi podczas równoczesnego stosowania tych leków.

Interakcja z Lekami na HIV i Tetralysal – Leki przeciwko HIV, jak dydanozyna, mogą oddziaływać z Tetralysalem, co może wpływać na skuteczność obu leków. Należy zachować szczególną ostrożność przy ich jednoczesnym stosowaniu.

Interakcja z Innymi Antybiotykami i Tetralysal – Tetralysal może wchodzić w interakcje z innymi antybiotykami, w tym z penicylinami. Równoczesne stosowanie może prowadzić do zmniejszenia efektywności jednego lub obu antybiotyków.

Interakcja z Retinoidami Doustnymi i Tetralysal – Równoczesne stosowanie Tetralysalu z retinoidami doustnymi i produktami zawierającymi dużą dawkę witaminy A może prowadzić do nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Interakcja z Diuretykami i Tetralysal – Diuretyki, czyli leki zwiększające produkcję moczu, mogą wpływać na działanie Tetralysalu, szczególnie w kwestii równowagi elektrolitowej i funkcji nerek.

Interakcja z Littem i Tetralysal – Leki zawierające lit stosowane równolegle z Tetralysalem mogą prowadzić do zwiększenia stężenia litu we krwi, co wymaga monitorowania.

Unikanie Pewnych Leków i Produktów – Nie należy przyjmować Tetralysalu równocześnie z lekami na niestrawność, produktami zawierającymi żelazo, lekami na epilepsję (jak fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), lekami zmniejszającymi ilość kwasu żołądkowego (np. cymetydyna, ranitydyna), lekami zobojętniającymi, węglem aktywnym, kolestyraminą, chelatami bizmutu, sukralfatem. Oczekiwanie co najmniej 2 godzin przed lub po zażyciu Tetralysalu jest zalecane, aby uniknąć interakcji.

Uwaga na Metoksyfluran – Nie zaleca się stosowania metoksyfluranu w połączeniu z Tetralysalem ze względu na ryzyko śmiertelnego zatrucia nerek. Ważne jest poinformowanie lekarza o planowanych zabiegach chirurgicznych wymagających znieczulenia.

Wpływ na Doustne Leki Przeciwzakrzepowe – Tetralysal może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, cytostatyków, doustnych leków przeciwcukrzycowych, glukokortykosteroidów.

Wpływ na Badania Diagnostyczne – Może utrudniać oznaczanie amin katecholowych i glukozy w moczu, dając fałszywie zawyżone wyniki.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Tetralysal

Skutki uboczne leku Tetralysal

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Nudności, ból brzucha, biegunka i ból głowy są najczęstszymi działaniami niepożądanymi leku Tetralysal. Zwykle są łagodne i ustępują same po kilku dniach stosowania leku.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 1. Zmiany w liczbie komórek krwi: Tetralysal może wpływać na ilość czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi, co może prowadzić do anemii, leukopenii i trombocytopenii.
 2. Zaburzenia widzenia: Tetralysal może powodować zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie lub trwałą utratę wzroku. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek zmian w widzeniu.
 3. Zapalenie języka i jelit: Tetralysal może powodować zapalenie języka i jelit, co prowadzi do bólu i dyskomfortu w jamie ustnej i jelitach.
 4. Wymioty, ból w górnej części brzucha i zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy: Tetralysal może powodować wymioty, bóle brzucha i zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy.
 5. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit: Tetralysal może powodować rzekomobłoniaste zapalenie jelit, które jest poważnym stanem zapalnym jelit, który może prowadzić do biegunki, bólu brzucha i gorączki.
 6. Zapalenie trzustki: Tetralysal może powodować zapalenie trzustki, co prowadzi do bólu brzucha, wymiotów i gorączki.
 7. Gorączka, żółtaczka i zapalenie wątroby: Tetralysal może prowadzić do gorączki, żółtaczki i zapalenia wątroby.
 8. Zmiany w wynikach testów laboratoryjnych: Tetralysal może wpływać na wyniki testów krwi i enzymów wątrobowych.
 9. Reakcje alergiczne: Tetralysal może powodować reakcje alergiczne, takie jak swędzenie skóry, wysypka lub pokrzywka.
 10. Nagłe, poważne reakcje alergiczne o uogólnionym charakterze powiązane ze złym samopoczuciem: Tetralysal może powodować nagłe, poważne reakcje alergiczne o uogólnionym charakterze, które mogą prowadzić do trudności z oddychaniem, spadku ciśnienia krwi i utraty przytomności.
 11. Blastomikoza, kandydoza (drożdżyce) i zapalenie pochwy: Tetralysal może zwiększać ryzyko rozwinięcia infekcji grzybiczych, takich jak blastomikoza, kandydoza (drożdżyce) i zapalenie pochwy.
 12. Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i zawroty głowy: Tetralysal może powodować zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego, co prowadzi do zawrotów głowy i bólu głowy.
 13. Nadwrażliwość na światło słoneczne: Tetralysal może powodować nadwrażliwość na światło słoneczne, co prowadzi do reakcji skórnych po ekspozycji na słońce.
 14. Toksyczna nekroliza naskórka: Tetralysal może prowadzić do toksycznej nekrolizy naskórka, co jest poważnym stanem zapalnym skóry, który może prowadzić do powstawania dużych obszarów owrzodzeń lub zmian w okolicy ust, warg, okolic intymnych i analnych.
 15. Depresja i koszmary senne: Tetralysal może powodować depresję i koszmary senne u niektórych pacjentów.

Objawy takie jak zaburzenia widzenia, bóle głowy czy wymioty mogą być wynikiem wystąpienia nadciśnienia śródczaszkowego podczas leczenia lekiem Tetralysal, który jest tetracykliną zawierającą lymecyklinę. W przypadku wystąpienia objawów zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego, należy przerwać stosowanie leku. W trakcie stosowania tetracyklin zgłaszano również łagodne nadciśnienie śródczaszkowe, które może powodować ból głowy, wymioty, zaburzenia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie, mroczki (ciemne plamki lub błyski w polu widzenia), diplopia (podwójne widzenie) lub trwałą utratę wzroku.

Ponadto, podczas leczenia innymi lekami z grupy tetracyklin, do których należy Tetralysal, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

 1. Przebarwienia zębów i niedorozwój szkliwa zębów u dzieci poniżej 8 roku życia w przypadku długotrwałego stosowania leku.
 2. Zmiany w wynikach badań krwi, takie jak zmniejszenie liczby czerwonych krwinek lub zwiększenie liczby pewnych grup białych krwinek.
 3. Hiperazotemia, czyli zbyt duże stężenie związków azotowych we krwi, co może być nasilone jednoczesnym stosowaniem leków moczopędnych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych podczas stosowania Tetralysal lub innych leków z grupy tetracyklin, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Tetralysal

Pytania naszych Pacjentów

Czy Tetralysal to silny antybiotyk?

Tetralysal to lek przeciwbakteryjny z grupy tetracyklin, który jest stosunkowo skuteczny w leczeniu chorób bakteryjnych, jednak nie jest uznawany za szczególnie silny antybiotyk w porównaniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi.

Czy Tetralysal jest na receptę?

Tak, Tetralysal jest na receptę, aby otrzymać ten lek, musisz skonsultować się z lekarzem, który oceni, czy jest to odpowiednie leczenie dla Ciebie i w razie potrzeby wystawi receptę. Pamiętaj, że stosowanie antybiotyków bez odpowiedniego nadzoru lekarskiego może prowadzić do poważnych skutków ubocznych i wzrostu oporności bakterii na antybiotyki.  

Czy Tetralysal jest szkodliwy?

Tetralysal (lymecycline) nie jest szkodliwy dla większości osób, jednak może powodować działania niepożądane. Ważne jest konsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego antybiotyku, aby uniknąć potencjalnych przeciwwskazań lub skutków ubocznych.

Po jakim czasie poprawa po Tetralysalu?

Czas poprawy po przyjęciu Tetralysalu może się różnić w zależności od osoby i rodzaju infekcji. W przypadku trądziku, efekty leczenia często można zauważyć po 3-4 tygodniach, ale pełne rezultaty mogą wymagać kilku miesięcy regularnego stosowania.

Czy po Tetralysalu się tyje?

Tetralysal nie jest bezpośrednio związany z przyrostem masy ciała jako typowym efektem ubocznym. Niemniej jednak każdy organizm może reagować inaczej na leczenie, dlatego warto monitorować swój stan zdrowia podczas stosowania leku.

Czy Tetralysal wpływa na hormony?

Tetralysal (lymecycline) nie wpływa bezpośrednio na hormony, ale może rzadko wpłynąć na skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.

Czy Tetralysal niszczy wątrobę?

Tetralysal nie niszczy wątroby w przypadku większości osób, jednak bardzo rzadko może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza i monitorować stan zdrowia podczas leczenia.

Czy Tetralysal wysusza skórę?

Tetralysal (lymecycline) nie jest związany z bezpośrednim wysuszaniem skóry jako typowym działaniem niepożądanym. Niemniej jednak, każdy organizm może reagować inaczej na leczenie antybiotykami, co może prowadzić do różnych efektów ubocznych, w tym sucha skóra u niektórych osób.

Czy przy Tetralysal trzeba brać probiotyk?

Przyjmowanie probiotyku podczas leczenia Tetralysalem (lymecycline) nie jest konieczne, ale może być korzystne dla utrzymania równowagi flory bakteryjnej jelit, która może być zaburzona przez antybiotyki. Konsultacja z lekarzem jest zalecana, aby uzyskać indywidualne zalecenia dotyczące suplementacji probiotyków.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Tetralysal? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLymecyclinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGalderma Polska Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2023