Tetracyclinum

Tetracyclinum TZF to antybiotyk z grupy tetracyklin, stosowany w leczeniu infekcji bakteryjnych (układ oddechowy, skóra, moczowo-płciowy, przewód pokarmowy).

Działanie Tetracyclinum TZF

Tetracyclinum TZF to antybiotyk z grupy tetracyklin, który działa przeciwbakteryjnie poprzez hamowanie syntezy białek bakterii. Działa na szeroki zakres bakterii, zarówno Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych, ale także na niektóre pierwotniaki.

Mechanizm działania Tetracyclinum TZF polega na łączeniu się z podjednostką 30S rybosomów bakteryjnych, co prowadzi do zakłócenia wiązania aminokwasów z RNA transportującym (tRNA) oraz zahamowania elongacji łańcucha peptydowego. W efekcie dochodzi do zablokowania syntezy białek i wzrostu bakterii.

Należy pamiętać, że antybiotyki są skuteczne tylko przeciwko infekcjom bakteryjnym, nie działają natomiast na infekcje wirusowe. Stosowanie Tetracyclinum TZF powinno być oparte na odpowiedniej diagnostyce i konsultacji z lekarzem, aby uniknąć rozwoju oporności bakterii na antybiotyki.

Wskazania do stosowania Tetracyclinum TZF

Tetracyclinum TZF jest antybiotykiem z grupy tetracyklin, stosowanym w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych. Poniżej przedstawiamy wskazania do stosowania Tetracyclinum TZF:

Infekcje układu oddechowego:

 • Zapalenie oskrzeli: infekcja bakteryjna dotycząca oskrzeli, objawiająca się kaszlem, dusznością i wydzielaniem śluzu.
 • Zapalenie płuc: infekcja bakteryjna dotycząca pęcherzyków płucnych, powodująca kaszel, duszność, gorączkę i osłabienie.

Zakażenia skóry:

 • Trądzik: stan zapalny gruczołów łojowych, prowadzący do powstawania zaskórników, grudek i krost.
 • Róża: ostre zapalenie skóry wywołane przez paciorkowce, objawiające się zaczerwienieniem, obrzękiem i bolesnością.
 • Liszajec: zakażenie skóry spowodowane przez bakterie, wywołujące owrzodzenia i zmiany skórne.

Infekcje przewodu pokarmowego:

 • Wrzodziejące zapalenie jelita: przewlekła choroba zapalna jelit, charakteryzująca się okresami zaostrzeń i remisji, prowadząca do owrzodzeń błony śluzowej jelita.
 • Dur brzuszny: infekcja bakteryjna wywołana przez Salmonella typhi, objawiająca się wysoką gorączką, bólami brzucha i wzdęciami.

Infekcje układu moczowo-płciowego:

 • Zapalenie cewki moczowej: infekcja bakteryjna cewki moczowej, powodująca ból, pieczenie i świąd podczas oddawania moczu.
 • Rzeżączka: infekcja wywołana przez bakterie Neisseria gonorrhoeae, prowadząca do żółto-zielonego wycieku z cewki moczowej, bólów podczas oddawania moczu i, w przypadku kobiet, bólów miednicy.

Warto podkreślić, że stosowanie Tetracyclinum TZF powinno być oparte na odpowiedniej diagnostyce i konsultacji z lekarzem. Antybiotyki są skuteczne tylko przeciwko infekcjom bakteryjnym i nie działają na infekcje wirusowe. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może prowadzić do rozwoju oporności bakterii.

Wymień przeciwwskazania do stosowania Tetracyclinum TZF

Przeciwwskazania do stosowania Tetracyclinum TZF to sytuacje, w których stosowanie tego leku jest niewskazane ze względu na ryzyko działań niepożądanych lub nieefektywności terapii. Oto szczegółowe informacje na temat przeciwwskazań:

 1. Nadwrażliwość na tetracykliny: Pacjenci, którzy mają uczulenie na tetracyklinę lub inne antybiotyki z grupy tetracyklin, nie powinni stosować Tetracyclinum TZF ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.
 2. Ciąża i karmienie piersią: Tetracykliny mogą przenikać przez łożysko i wpływać na rozwój kości i zębów u płodu. Dlatego Tetracyclinum TZF jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży. Ponadto, tetracykliny są wydalane w mleku matki, co może wpłynąć na rozwój zębów i kości u karmionego dziecka, więc lek nie jest zalecany dla matek karmiących piersią.
 3. Dzieci poniżej 8. roku życia: Tetracykliny, w tym Tetracyclinum TZF, mogą powodować trwałe przebarwienia zębów i zaburzenia wzrostu kości u dzieci poniżej 8 roku życia. Dlatego stosowanie tego leku jest przeciwwskazane u młodszych dzieci.
 4. Niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby mogą mieć problemy z metabolizmem i wydalaniem tetracyklin, co może prowadzić do kumulacji leku w organizmie i zwiększenia ryzyka działań niepożądanych. Stosowanie Tetracyclinum TZF u tych pacjentów może być przeciwwskazane, chyba że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.
 5. Jednoczesne stosowanie z retinoidami doustnymi: Ze względu na ryzyko nasilonych działań niepożądanych, takich jak zwiększone ryzyko wewnątrzczaszkowego ciśnienia, Tetracyclinum TZF nie powinno być stosowane jednocześnie z doustnymi retinoidami (np. izotretinoina).

Podczas stosowania Tetracyclinum TZF, istnieją pewne środki ostrożności, które można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych i zapewnić skuteczność leczenia. Oto niektóre z nich:

 1. Unikaj nadmiernego wystawiania się na słońce: Tetracykliny, w tym Tetracyclinum TZF, mogą powodować nadwrażliwość na słońce (fotosensybilizację). W związku z tym, podczas leczenia, warto unikać długotrwałego przebywania na słońcu, korzystać z ochrony przeciwsłonecznej i nosić odpowiednią odzież ochronną.
 2. Spożywanie pokarmów i suplementów z wapniem, żelazem, magnezem czy glinu: Tetracykliny, w tym Tetracyclinum TZF, mogą tworzyć trudno wchłanialne kompleksy z kationami poliwalentnymi, co zmniejsza ich biodostępność. Dlatego należy unikać jednoczesnego przyjmowania leku z mlekiem, antacidami, preparatami żelaza, wapnia, magnezu czy glinu. Lek najlepiej przyjmować na czczo lub co najmniej 2 godziny przed lub po spożyciu tych substancji.
 3. Uwaga przy chorobach nerek i wątroby: Pacjenci z niewydolnością nerek czy wątroby mogą potrzebować dostosowania dawki Tetracyclinum TZF. Przed rozpoczęciem terapii, informuj lekarza o istniejących problemach zdrowotnych, aby dostosować dawkę i monitorować stan zdrowia.
 4. Stosowanie antykoncepcji: Tetracykliny mogą obniżać skuteczność antykoncepcji doustnej. Kobiety, które przyjmują antykoncepcję doustną, powinny rozważyć stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji podczas leczenia Tetracyclinum TZF.
 5. Poinformuj lekarza o przyjmowanych lekach: Przed rozpoczęciem terapii Tetracyclinum TZF, poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, suplementach, ziołach czy witaminach, aby uniknąć niebezpiecznych interakcji.
 6. Regularne kontrole lekarskie: W trakcie leczenia Tetracyclinum TZF, regularne wizyty kontrolne u lekarza są zalecane, aby monitorować stan zdrowia i postęp leczenia.
 7. Przerwanie leczenia: Leczenie antybiotykami, w tym Tetracyclinum TZF, powinno być kontynuowane przez cały okres zalecony przez lekarza, nawet jeśli objawy infekcji ustąpią wcześniej. Przerwanie leczenia przed czasem może prowadzić do nawrotu infekcji oraz rozwoju oporności na antybiotyki.
 1. Uwaga w przypadku dzieci i młodzieży: Tetracykliny, w tym Tetracyclinum TZF, mogą wpłynąć na rozwój kości i zębów u dzieci poniżej 8 lat, dlatego nie zaleca się ich stosowania w tej grupie wiekowej. W przypadku dzieci i młodzieży, lekarz powinien dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem tetracyklin.
 2. Ciąża i karmienie piersią: Tetracykliny, w tym Tetracyclinum TZF, nie są zalecane dla kobiet w ciąży, szczególnie w drugiej połowie ciąży, ponieważ mogą wpływać na rozwój kości i zębów płodu. Ponadto, tetracykliny przenikają do mleka matki i mogą wpłynąć na rozwój kości i zębów noworodka. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem Tetracyclinum TZF.
 3. Reakcje alergiczne: Rzadko, Tetracyclinum TZF może powodować reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, języka czy gardła oraz trudności z oddychaniem. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pamiętaj, że powyższe środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa leczenia oraz zwiększenie skuteczności terapii. Zawsze konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem leczenia Tetracyclinum TZF, aby uzyskać indywidualne zalecenia.

Z czym nie łączyć leku Tetracyclinum

Tetracyclinum TZF i leki zmniejszające krzepliwość krwi – Tetracyclinum TZF może wpływać na działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, co może prowadzić do zmiany ich skuteczności i zwiększenia ryzyka krwawień.

Tetracyclinum TZF i metoksyfluran – Stosowanie Tetracyclinum TZF w połączeniu z metoksyfluranem może powodować wzajemne nasilanie działania obu substancji, co zwiększa ryzyko poważnych skutków ubocznych, szczególnie w czasie operacji czy zabiegów stomatologicznych.

Tetracyclinum TZF i leki moczopędne – Kombinacja Tetracyclinum TZF z lekami moczopędnymi, takimi jak furosemid, może prowadzić do zmian w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu, wymagając szczególnej ostrożności.

Tetracyclinum TZF i metotreksat – Jednoczesne stosowanie Tetracyclinum TZF i metotreksatu może zwiększać toksyczność metotreksatu, co wymaga monitorowania pacjenta, szczególnie w leczeniu chorób nowotworowych.

Tetracyclinum TZF i cyklosporyna A – Współstosowanie Tetracyclinum TZF z cyklosporyną A, stosowaną w atopowym zapaleniu skóry lub po przeszczepieniach, może wpływać na poziom cyklosporyny w organizmie.

Tetracyclinum TZF i penicyliny/antybiotyki bakteriobójcze – Tetracyclinum TZF może wchodzić w interakcje z innymi antybiotykami, takimi jak penicyliny, co może wpływać na skuteczność leczenia.

Tetracyclinum TZF i doustne środki antykoncepcyjne – Tetracyklina może obniżać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych, dlatego zaleca się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji w trakcie i do 7 dni po zakończeniu leczenia Tetracyclinum TZF.

Tetracyclinum TZF i teofilina – Stosowanie Tetracyclinum TZF razem z teofiliną może wpływać na poziom teofiliny w organizmie, co wymaga monitorowania i dostosowania dawek.

Wpływ Tetracyclinum TZF na wyniki badań diagnostycznych – Tetracyklina może wpływać na wyniki badań diagnostycznych, w tym oznaczenia glukozy, urobilinogenu, białka i katecholamin w moczu. Pacjenci stosujący Tetracyclinum TZF powinni informować o tym fakcie lekarza przed przystąpieniem do badań.

Tetracyclinum TZF, jedzenie i picie – Pokarmy, szczególnie produkty mleczne, oraz leki zawierające jony metali mogą hamować wchłanianie tetracykliny z przewodu pokarmowego, co osłabia jej działanie przeciwbakteryjne. Zaleca się przyjmowanie Tetracyclinum TZF 1-3 godziny przed lub po spożyciu takich produktów.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Tetracyclinum

Skutki uboczne leku Tetracyclinum

Podczas stosowania Tetracyclinum mogą wystąpić różne skutki uboczne o różnym stopniu prawdopodobieństwa:

Częste skutki uboczne (1 na 10 osób):

 • Nudności i wymioty: Aby złagodzić te objawy, zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłków.
 • Biegunka: Może wystąpić w wyniku zaburzenia równowagi bakteryjnej w jelitach. W przypadku ciężkich objawów, trwających dłużej niż kilka dni lub towarzyszących gorączce, należy zgłosić to lekarzowi.

Niezbyt częste skutki uboczne (1 na 100 osób):

 • Ból brzucha: Jeśli ból jest silny lub długotrwały, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Reakcje uczuleniowe: Wysypka, świąd, obrzęk twarzy, języka lub gardła, oraz trudności z oddychaniem wymagają natychmiastowej konsultacji medycznej.

Rzadkie skutki uboczne (1 na 1000 osób):

 • Zaburzenia czynności wątroby: Objawy takie jak żółtaczka, ciemny kolor moczu lub jasny kolor stolca powinny skłonić do kontaktu z lekarzem.
 • Zaburzenia czynności nerek: Zmiany w ilości wydalanej moczu lub jego wyglądzie powinny być niezwłocznie zgłoszone lekarzowi.

Bardzo rzadkie skutki uboczne (1 na 10 000 osób):

 • Zaburzenia krwiotwórcze: Niedokrwistość, małopłytkowość, neutropenia manifestujące się osłabieniem, bladością, siniakami, krwawieniami z nosa czy dziąseł wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej.

Wszelkie niepokojące objawy pojawiające się podczas stosowania tego leku powinny być omówione z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie jeśli nie są wymienione w ulotce leku.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Tetracyclinum

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Tetracyclinum?

Tetracyclinum (tetracyklina) to antybiotyk stosowany w leczeniu wielu różnych infekcji bakteryjnych, takich jak infekcje układu oddechowego, układu moczowego, skóry i miękkich tkanek, a także niektóre choroby przenoszone drogą płciową. Działa poprzez hamowanie wzrostu i rozmnażania bakterii, co prowadzi do eliminacji infekcji.

Na jakie bakterie działa tetracyklina?

Tetracyklina jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, skutecznym przeciwko wielu Gram-dodatnim, Gram-ujemnym, atypowym oraz beztlenowym bakteriom. Działa bakteriostatycznie, hamując wzrost i namnażanie się bakterii.

Czy tetracyklina jest bezpieczna?

Tetracyklina jest generalnie uważana za bezpieczną, jeśli stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza. Niemniej jednak może powodować skutki uboczne i interakcje z innymi lekami, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń i konsultacja z lekarzem.

Jak długo brać tetracyklina?

Czas trwania leczenia tetracykliną zależy od rodzaju infekcji i indywidualnej reakcji pacjenta. Dawkowanie i czas trwania kuracji powinien określić lekarz prowadzący.

Czy Augmentin to tetracyklina?

Nie, Augmentin nie jest tetracykliną.

Czy tetracyklina to to samo co doksycyklina?

Tetracyklina i doksycyklina są różnymi, choć blisko spokrewnionymi.

Jak zażywać tetracyklina?

Tetracyklinę należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza, zwykle na pusty żołądek, na około 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku, popijając dużą ilością wody. Unikaj spożywania produktów mlecznych, antacidów i suplementów mineralnych w trakcie stosowania tetracykliny.

Czy można pić alkohol biorąc Tetracyclinum?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas przyjmowania Tetracyclinum (tetracykliny), ponieważ może to zmniejszyć skuteczność leku, nasilać działania niepożądane i obciążać wątrobę. Zawsze należy konsultować się z lekarzem lub farmaceutą w kwestii spożywania alkoholu podczas leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Tetracyclinum ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTetracyclini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPolfa

Zamienniki dla leku Tetracyclinum

Tetracyclinum Maść (tetracyklina).

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2024