Telmizek

Telmizek to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który obniża ciśnienie krwi poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych. Stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, pomaga również zmniejszyć ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka.

Działanie Telmizek

Telmizek działa jako antagonista receptora angiotensyny II, co oznacza, że blokuje działanie angiotensyny II – naturalnej substancji wytwarzanej w organizmie, która powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi.

Główne działanie Telmizek polega na blokowaniu receptorów angiotensyny II na powierzchni komórek, co zapobiega zwężaniu się naczyń krwionośnych. W rezultacie naczynia krwionośne rozszerzają się, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Przy regularnym przyjmowaniu, Telmizek pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi, co z kolei może zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak udar mózgu, atak serca, czy niewydolność nerek.

Wskazania do stosowania Telmizek

Lek Telmizek jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu następujących stanów:

 • Nadciśnienie tętnicze: Nadciśnienie tętnicze, zwane również wysokim ciśnieniem krwi, jest stanem, w którym ciśnienie krwi w tętnicach jest nieprawidłowo wysokie. Nieleczone nadciśnienie może prowadzić do poważnych problemów, takich jak choroba serca, udar, niewydolność nerek i inne problemy zdrowotne. Telmizek jest stosowany do obniżania ciśnienia krwi u osób z nadciśnieniem tętniczym.
 • Prewencja choroby sercowo-naczyniowej: Telmizek jest również stosowany do zmniejszania ryzyka poważnych problemów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca i udar, u osób, które są w grupie wysokiego ryzyka. Do grupy wysokiego ryzyka zaliczają się osoby, które miały już zawał serca lub udar, mają cukrzycę lub chorobę niedokrwienną serca.
 • Choroba nerek związana z cukrzycą: U niektórych pacjentów z cukrzycą typu 2 i proteinurią (nadmierna ilość białka w moczu), Telmizek może być stosowany do spowolnienia postępu choroby nerek.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Telmizek

Przeciwwskazania:

 • Uczulenie na telmisartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku: Jeśli pacjent jest uczulony na telmisartan lub jakikolwiek inny składnik leku Telmizek, nie powinien go stosować.
 • Ciąża: Stosowanie Telmizek jest przeciwwskazane po trzecim miesiącu ciąży. Wskazane jest unikanie tego leku również we wczesnym okresie ciąży.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: Telmizek nie jest odpowiedni dla osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, takimi jak zastój żółci lub zwężenie drogi jej odpływu.
 • Cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek: Jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren, nie powinien stosować Telmizek.

Środki ostrożności:

 • Choroby nerek lub stan po przeszczepieniu nerki: Jeśli pacjent cierpi na choroby nerek lub miał przeszczepienie nerki, lekarz może zalecić specjalne monitorowanie podczas przyjmowania Telmizek.
 • Zwężenie tętnicy nerkowej: Telmizek powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z tą chorobą.
 • Choroby wątroby: Pacjenci z chorobami wątroby powinni omówić to ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Telmizek.
 • Zaburzenia dotyczące serca: Jeśli pacjent cierpi na zaburzenia serca, powinien to omówić ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Telmizek.
 • Zwiększone stężenie aldosteronu: Telmizek powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z tym stanem.
 • Niskie ciśnienie tętnicze krwi: Telmizek powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów, którzy mają niskie ciśnienie krwi, szczególnie jeśli są odwodnieni lub mają niedobór soli.
 • Zwiększone stężenie potasu we krwi: Telmizek powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z tym stanem.
 • Cukrzyca: Pacjenci z cukrzycą powinni omówić to ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Telmizek.
 • Przyjmowanie innych leków: Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) lub aliskiren, jego lekarz może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.
 • Planowanie ciąży: Pacjentki, które planują ciążę lub są w ciąży, powinny omówić to ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Telmizek.
 • Planowany zabieg operacyjny lub znieczulenie: Pacjenci, którzy planują operację lub znieczulenie, powinni poinformować o tym swojego lekarza przed rozpoczęciem leczenia Telmizek.
 • Rasa: Telmizek może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej.
 • Dzieci i młodzież: Nie zaleca się stosowania leku Telmizek u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
 • Karmienie piersią: Telmizek nie jest zalecany dla matek karmiących piersią.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Pacjenci, którzy odczuwają zawroty głowy lub zmęczenie podczas stosowania Telmizek, powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
 • Interakcje lekowe: Telmizek może interakcjiować z niektórymi innymi lekami, w tym z preparatami litu, lekami moczopędnymi, inhibitorami ACE, aliskirenem, digoksyną, lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi, lekami NLPZ, kortykosteroidami, lekami przeciwnadciśnieniowymi i leki mogącymi zmniejszyć ciśnienie krwi, jak baklofen, amifostyna, barbiturany, narkotyki lub leki przeciwdepresyjne.
 • Preparaty litu, stosowane w leczeniu niektórych rodzajów depresji, mogą interakcjiować z Telmizek, zwiększając ryzyko toksycznych efektów litu. Takie interakcje wymagają ścisłego monitoringu stężenia litu we krwi.
 • Leki moczopędne, zwłaszcza przyjmowane w dużych dawkach razem z Telmizek, mogą prowadzić do znacznej utraty wody z organizmu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienia). Również stosowanie Telmizek razem z inhibitorami ACE lub aliskirenem może zwiększyć ryzyko hiperkaliemii (wysokiego stężenia potasu we krwi), niewydolności nerek i obniżenia ciśnienia krwi.
 • Digoksyna, lek stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń rytmu serca, może mieć zwiększoną biodostępność w obecności Telmizek, co może prowadzić do toksyczności digoksyny.
 • Leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, takie jak substytuty soli zawierające potas, niektóre diuretyki, antagoniści receptora angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), heparyna, leki immunosupresyjne (np. cyklosporyna lub takrolimus) oraz antybiotyk trimetoprim, mogą zwiększać ryzyko hiperkaliemii przy jednoczesnym stosowaniu z Telmizek.
 • Działanie Telmizek może być zmniejszone, gdy preparat przyjmowany jest z lekami z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen) lub kortykosteroidami. W efekcie może to prowadzić do nieefektywnego leczenia nadciśnienia tętniczego.
 • Inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia lub leki, które mogą wywołać zmniejszenie ciśnienia krwi (np. baklofen, amifostyna), mogą zwiększać efekt hipotensyjny Telmizek. Podobnie alkohol, barbiturany, narkotyki czy leki przeciwdepresyjne mogą dodatkowo obniżyć ciśnienie krwi, co może prowadzić do objawów takich jak zawroty głowy.
 • Ciąża i karmienie piersią: Telmizek jest przeciwwskazany po trzecim miesiącu ciąży, gdyż może poważnie zaszkodzić dziecku. Nie zaleca się stosowania leku Telmizek we wczesnym okresie ciąży. Podczas karmienia piersią stosowanie Telmizek nie jest zalecane. Lekarz może wybrać inne leczenie w trakcie karmienia piersią, zwłaszcza w okresie karmienia noworodków i wcześniaków.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Niektórzy pacjenci przyjmujący Telmizek mogą odczuwać zawroty głowy lub zmęczenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak stosować Telmizek?

Zalecana dawka leku Telmizek wynosi jedną tabletkę na dobę. Jest to standardowa dawka, która może ulec zmianie w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na lek lub stanu zdrowia. Lek powinien być przyjmowany codziennie, najlepiej o tej samej porze, aby zapewnić ciągłość leczenia i utrzymanie stałego stężenia leku we krwi.

Sposób Przyjmowania: Tabletkę Telmizek można przyjmować podczas posiłku lub pomiędzy posiłkami. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą lub innym płynem, który nie zawiera alkoholu. Alkohol może wpływać na skuteczność leku i powodować niepożądane skutki uboczne.

Reakcja na Lek: W przypadku wrażenia, że działanie leku Telmizek jest zbyt mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Może to oznaczać, że dawka leku musi zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dawka w Nadciśnieniu Tętniczym: Dla większości pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego zalecana dawka wynosi jedną tabletkę o mocy 40 mg raz na dobę. Taka dawka pozwala na kontrolę ciśnienia tętniczego przez całą dobę. Lekarz może jednak zdecydować o zmniejszeniu dawki do jednej tabletki o mocy 20 mg na dobę lub zwiększeniu do jednej tabletki o mocy 80 mg na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. W niektórych przypadkach Telmizek może być podawany w skojarzeniu z lekiem moczopędnym, takim jak hydrochlorotiazyd.

Dawka w Profilaktyce Zdarzeń Sercowo-Naczyniowych: W celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, zalecana dawka Telmizek to jedna tabletka o mocy 80 mg raz na dobę. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze, zwłaszcza na początku leczenia.

Dawka dla Pacjentów z Zaburzeniami Czynności Wątroby: W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, zalecana dawka nie może być większa niż 40 mg raz na dobę.

Przyjęcie Zbyt Dużej Dawki: Jeżeli przez pomyłkę zostanie przyjęta większa liczba tabletek niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą, lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Zapomnienie o Dawce: Jeżeli zapomnisz o dawce, należy ją przyjąć, jak tylko przypomnisz sobie o niej, a potem kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z ustalonym schematem. Jeżeli tabletka nie zostanie przyjęta w ciągu całego dnia, następnego dnia należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Z czym nie łączyć leku Telmizek

 • Preparaty Litowe – stosowane w leczeniu depresji. Współużytkowanie tych leków z Telmizekiem może prowadzić do zwiększenia stężenia litu we krwi, co może wywołać szereg skutków ubocznych.
 • Leki Zwiększające Stężenie Potasu – takich jak substytuty soli zawierające potas, niektóre diuretyki, antagoniści receptora angiotensyny II, NLPZ, heparyna, leki immunosupresyjne oraz antybiotyk trimetoprim. Równoczesne przyjmowanie tych leków z Telmizekiem może prowadzić do hiperkaliemii (wysokiego poziomu potasu we krwi).
 • Duże Dawki Diuretyków (Moczopędnych) – mogą one w połączeniu z Telmizekiem powodować znaczną utratę wody z organizmu i obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie).
 • Inhibitory ACE lub Aliskirenu – stosowanie tych leków razem z Telmizekiem może zwiększać ryzyko hiperkaliemii, a także niewydolności nerek.
 • Digoksyny – jednoczesne stosowanie z Telmizekiem może wpływać na stężenie digoksyny we krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Telmizek

Skutki uboczne leku Telmizek

Lek Telmizek, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, choć nie występują one u każdego pacjenta. W zależności od częstości ich występowania, można je podzielić na kilka kategorii:

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u do 1 na 1000 pacjentów): Niektóre z tych działań mogą być ciężkie i wymagać natychmiastowej pomocy medycznej. Przykłady to posocznica (zwana też zatruciem krwi, będąca ciężkim zakażeniem z reakcją zapalną całego organizmu) i nagły obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy). Jeśli te objawy wystąpią, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i przerwać przyjmowanie leku, ponieważ mogą one prowadzić do zgonu.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u do 1 na 10 pacjentów): Przykładem jest niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie) u osób leczonych w celu zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u do 1 na 100 pacjentów): Te działania obejmują zakażenia układu moczowego, zakażenia górnych dróg oddechowych, anemię, duże stężenie potasu w osoczu, trudności z zasypianiem, depresję, omdlenie, uczucie wirowania, wolną czynność serca, niskie ciśnienie tętnicze, duszność, kaszel, ból brzucha, biegunkę, dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia, wymioty, świąd, nadmierne pocenie się, wysypkę, ból pleców, kurcze mięśni, ból mięśni, zaburzenia czynności nerek, ból w klatce piersiowej, uczucie osłabienia i zwiększone stężenie kreatyniny we krwi.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u do 1 na 10 000 pacjentów): Postępujące bliznowacenie pęcherzyków płucnych (śródmiąższowa choroba płuc) to przykład bardzo rzadkiego działania niepożądanego. Mimo że zgłaszano przypadki tej choroby pozostające w związku czasowym z przyjmowaniem telmisartanu, nie ustalono jednak związku przyczynowego.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Telmizek

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Telmizek?

Lek Telmizek jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego oraz do zmniejszania częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych.

O jakiej porze dnia brać Telmizek?

Lek Telmizek można zażywać o dowolnej porze dnia, jednak dla utrzymania stałego poziomu leku w organizmie, zaleca się przyjmowanie go o tej samej porze każdego dnia. Często lekarze zalecają zażywanie go rano, ale ostateczna decyzja powinna być uzgodniona z lekarzem prowadzącym.

Jak zażywać Telmizek?

Lek Telmizek zażywa się doustnie, popijając dużą ilością wody, zwykle raz dziennie o tej samej porze.

Czy lek Telmizek jest moczopędny?

Nie, lek Telmizek nie jest moczopędny, jest to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, stosowany głównie do leczenia nadciśnienia tętniczego.

Czy można odstawić Telmizek?

Nie powinno się przerywać stosowania Telmizeku bez konsultacji z lekarzem, ponieważ nagłe odstawienie może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi i innych powiązanych ryzyk.

Czy Telmizek wypłukuje potas?

Nie, Telmizek nie wypłukuje potasu z organizmu. W rzeczywistości, jeden z potencjalnych skutków ubocznych telmisartanu, substancji czynnej w Telmizeku, to hiperkaliemia, czyli zwiększone stężenie potasu we krwi.

Jak szybko działa Telmizek?

Telmizek zaczyna działać w ciągu kilku godzin po pierwszej dawce, ale pełny efekt obniżenia ciśnienia krwi może wystąpić dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania. W razie potrzeby, dawka leku może być dostosowana przez lekarza po kilku tygodniach stosowania.

Czy Telmizek można dostać bez recepty?

Telmizek jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Telmizek? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTelmisartanum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Zamienniki dla leku Telmizek

Tezeo.

Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2024