Tarivid

Tarivid jest lekiem przeciwbakteryjnym zawierającym substancję czynną o nazwie ofloksacyna. Ofloksacyna jest typem antybiotyku znanego jako fluorochinolon.

Działanie Tarivid

Ofloksacyna działa poprzez hamowanie enzymu bakteryjnego odpowiedzialnego za replikację i naprawę DNA bakteryjnego. Ten mechanizm działania prowadzi do destabilizacji DNA bakteryjnego, co z kolei powoduje zahamowanie podziałów komórkowych i prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej. Działanie to jest skuteczne głównie przeciwko bakteriom Gram-ujemnym.

Ofloksacyna jest dobrze wchłaniana po podaniu doustnym i dobrze przenika do różnych narządów i tkanek, w tym do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Wskazania do stosowania Tarivid

Tarivid, który zawiera substancję czynną ofloksacynę, jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów i jest stosowany do leczenia różnych infekcji bakteryjnych. Poniżej znajduje się lista niektórych z typowych wskazań do jego stosowania, ale zawsze należy pamiętać, że ostateczne decyzje dotyczące terapii powinien podejmować lekarz na podstawie indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

 • Zakażenia dróg oddechowych: Tarivid może być stosowany do leczenia bakteryjnych zakażeń dróg oddechowych, takich jak zapalenie płuc lub przewlekłe zapalenie oskrzeli.
 • Zakażenia układu moczowego: Ofloksacyna jest często stosowana do leczenia zakażeń dróg moczowych, takich jak zapalenie pęcherza moczowego (cystitis) czy zapalenie nerek (pyelonephritis), które są spowodowane przez bakterie wrażliwe na ofloksacynę.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: Tarivid może być używany do leczenia zakażeń skóry i tkanek miękkich, takich jak cellulitis, ropnie czy zakażenia pooperacyjne.
 • Zakażenia przewodu pokarmowego: Lek może być stosowany do leczenia pewnych bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego, takich jak salmonelloza czy shigellosis.
 • Zakażenia oczu: Roztwór do użytku miejscowego (krople do oczu) zawierający ofloksacynę może być stosowany do leczenia zakażeń oczu, takich jak bakteryjne zapalenie spojówek.
 • Zapobieganie zakażeniom: Tarivid może być stosowany w celu zapobiegania zakażeniom u osób z obniżonym układem odpornościowym, na przykład u pacjentów poddawanych chemioterapii.

Warto zauważyć, że skuteczność Tarividu zależy od wrażliwości bakterii na ofloksacynę.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Tarivid

Tarivid, jak każdy lek, ma swoje przeciwwskazania i wymaga ostrożności przy stosowaniu w pewnych warunkach. Przeciwwskazania to sytuacje, w których leku nie należy stosować, podczas gdy środki ostrożności oznaczają, że lek może być stosowany, ale wymaga specjalnej uwagi.

Przeciwwskazania do stosowania Tarivid:

 • Alergia na ofloksacynę lub inne chinolony: Osoby, które mają znane uczulenie na ofloksacynę, inne chinolony lub jakiekolwiek składniki leku, nie powinny go stosować.
 • Dzieci i młodzież: Tarivid zwykle nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia, ponieważ może wpływać na rozwój stawów u rosnących osób.
 • Ciąża i karmienie piersią: Ofloksacyna jest przeciwwskazana w ciąży i podczas karmienia piersią, ze względu na potencjalne ryzyko dla dziecka.
 • Epilepsja i inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: Tarivid nie powinien być stosowany u osób z epilepsją lub innymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek.
 • Zaburzenia nerek: Tarivid może wymagać dostosowania dawki u osób z zaburzeniami funkcji nerek. W przypadku ciężkiego uszkodzenia nerek lek może być przeciwwskazany.

Środki ostrożności przy stosowaniu Tarivid:

 • Nadwrażliwość na słońce i UV: Tarivid może zwiększać wrażliwość skóry na słońce i promieniowanie UV, więc należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i solarium podczas terapii tym lekiem.
 • Problemy ze stawami i mięśniami: Istnieją doniesienia o możliwości wystąpienia uszkodzeń ścięgien, szczególnie u osób starszych lub przyjmujących kortykosteroidy. W przypadku bólu lub obrzęku ścięgna należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
 • Problemy z sercem: Osoby z określonymi problemami sercowymi, takimi jak przedłużony odstęp QT w EKG, powinny używać Tarividu z ostrożnością.
 • Zaburzenia psychiczne: Istnieją doniesienia o wystąpieniu zaburzeń psychicznych u osób przyjmujących ofloksacynę, takich jak lęk, halucynacje, depresja, a nawet myśli samobójcze. W przypadku wystąpienia takich objawów lek powinien być natychmiast przerwany i należy skontaktować się z lekarzem.
 • Zaburzenia glukozy we krwi: Ofloksacyna może powodować zarówno hiper- jak i hipoglikemię, dlatego pacjenci z cukrzycą powinni monitorować poziom glukozy we krwi i być świadomi tych możliwych skutków.

Zawsze należy pamiętać, że powyższe informacje są ogólne i nie zastąpią porady lekarza. Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku, w tym Tarividu, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie Tarivid

Dawkowanie leku Tarivid (ofloksacyna) zależy od wieku pacjenta, jego stanu zdrowia, rodzaju i ciężkości infekcji, a także od odporności bakterii na lek. Poniżej przedstawiam ogólne zasady dawkowania, ale zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza i nie należy samodzielnie modyfikować dawki leku.

Dorośli: Dawkowanie u dorosłych zależy od rodzaju i ciężkości infekcji. Zwykle dawka wynosi od 200 do 400 mg co 12 godzin przez 7 do 14 dni. W cięższych, trudniejszych do leczenia infekcjach, dawkę można zwiększyć do 400 mg co 12 godzin.

Dzieci: Tarivid zwykle nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia, chyba że zdecyduje o tym lekarz.

Osoby starsze: U pacjentów w podeszłym wieku dawkowanie może być dostosowane w zależności od stanu ogólnego i funkcji nerek.

Pacjenci z zaburzeniami nerek: Pacjenci z zaburzeniami nerek mogą wymagać dostosowania dawki leku. Dokładne dawkowanie powinno zostać ustalone przez lekarza.

Jak stosować Tarivid?

Tarivid jest lekiem doustnym i powinien być połykany w całości z dużą ilością wody. Może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Ważne jest, aby nie przekraczać zalecanej dawki i nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli objawy uległy poprawie. Zbyt wczesne przerwanie leczenia może prowadzić do powrotu infekcji.

Pamiętaj, że te zalecenia są ogólne. Zawsze należy przestrzegać instrukcji lekarza lub farmaceuty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z profesjonalistą opieki zdrowotnej.

Z czym nie łączyć leku Tarivid

Tarivid i leki wpływające na rytm serca – Tarivid może wchodzić w interakcje z lekami przeciwarytmicznymi, takimi jak chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid. Wzajemne działanie może prowadzić do zaburzeń rytmu serca.

Tarivid i leki przeciwdepresyjne – Stosowanie Tarivid z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilać działania niepożądane obu leków, w tym wpływ na rytm serca.

Tarivid i antybiotyki makrolidowe – Kombinacja z niektórymi antybiotykami z grupy makrolidów może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Tarivid i leki przeciwpsychotyczne – Współużywanie z niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych.

Tarivid i metotreksat – Stosowanie Tarivid z metotreksatem, lekiem stosowanym w chorobach reumatycznych lub nowotworowych, może zmieniać skuteczność i bezpieczeństwo obu leków.

Tarivid i leki antykoagulacyjne – Tarivid może wpływać na skuteczność leków zmniejszających krzepliwość krwi.

Tarivid i suplementy żelaza lub cynku – Leki zawierające żelazo lub cynk mogą zmniejszać skuteczność Tarivid.

Tarivid i leki psychotropowe – Stosowanie Tarivid z lekami na zaburzenia psychiczne może prowadzić do wzajemnego nasilania działania.

Tarivid i diuretyki (np. furosemid) – Współużywanie Tarivid z lekami moczopędnymi może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Tarivid i leki zobojętniające kwas żołądkowy – Leki zawierające magnez lub glin mogą wpływać na wchłanianie Tarivid.

Tarivid i glibenklamid – Stosowanie Tarivid z glibenklamidem, lekiem na cukrzycę, wymaga szczególnej ostrożności.

Tarivid i probenecyd – Probenecyd, stosowany w dnie moczanowej, może zmieniać działanie Tarivid.

Tarivid i cymetydyna – Cymetydyna może wpływać na metabolizm Tarivid.

Tarivid i sukralfat – Sukralfat, stosowany w owrzodzeniach żołądka, może zmniejszać skuteczność Tarivid.

Tarivid i inne antybiotyki – Erytromycyna, azytromycyna, klarytromycyna mogą nasilać działania niepożądane Tarivid.

Tarivid i leki antydepresyjne – Amitryptylina, klomipramina, imipramina mogą wzmacniać działania niepożądane Tarivid.

Tarivid i teofilina – Współużywanie z teofiliną może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Tarivid i leki regulujące rytm serca – Amiodaron, chinidyna, prokainamid, dyzopiramid mogą wchodzić w interakcje z Tarivid.

Tarivid i NLPZ – Fenbufen oraz inne NLPZ mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych Tarivid.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Tarivid

Skutki uboczne leku Tarivid

Tarivid, podobnie jak każdy inny lek, może powodować różne skutki uboczne, choć nie u każdego pacjenta muszą one wystąpić. Wszystkie leki są przepisywane, ponieważ przewiduje się, że korzyści ze stosowania leku będą większe niż potencjalne szkody wynikające z działań niepożądanych. Poniżej przedstawiono potencjalne skutki uboczne, które mogą wystąpić podczas stosowania Tarivid:

Niezbyt częste skutki uboczne:

 • Nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha
 • Bóle i zawroty głowy
 • Podrażnienie i pieczenie oczu
 • Kaszel i wydzielina z nosa
 • Wysypka, świąd
 • Pobudzenie, zwiększona aktywność psychomotoryczna
 • Zaburzenia snu
 • Namnażanie się opornych bakterii i grzybów (po dłuższym stosowaniu preparatu)

Rzadkie skutki uboczne:

 • Zapalenie okrężnicy
 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelit (ciężka, uporczywa biegunka w trakcie lub po zakończeniu leczenia), którego przebieg może zagrażać życiu
 • Przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny
 • Reakcje psychotyczne, splątanie, omamy, reakcje lękowe, myśli samobójcze
 • Parestezje, drżenia, zaburzenia smaku i węchu, senność
 • Zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie), zaburzenia słuchu i równowagi
 • Tachykardia, omdlenia, zmniejszenie/zwiększenie ciśnienia tętniczego, uderzenia gorąca, duszność, stan astmatyczny
 • Bóle i zapalenie ścięgien
 • Ostra niewydolność nerek lub śródmiąższowe zapalenie nerek
 • Utrata apetytu

Bardzo rzadkie skutki uboczne:

 • Żółtaczka zastoinowa, ciężkie uszkodzenie wątroby
 • Drgawki i zaburzenia koordynacji mięśniowej (zaburzenia koordynacji ruchu, zakłócenia chodu)
 • Zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, pancytopenia lub hamowanie czynności szpiku kostnego
 • Reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), wstrząs anafilaktyczny
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (martwica skóry, wybroczyny, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka)
 • Zapalenie naczyń krwionośnych, gorączka, osłabienie mięśni, bóle mięśni i stawów, zapalenia i zerwania ścięgien (głównie ścięgna Achillesa)
 • Wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG
 • Ostre napady porfirii u chorych na porfirię, alergiczne zapalenie płuc, nasilenie objawów miastenii, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza), hipoglikemia u osób stosujących leki przeciwcukrzycowe

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych skutków ubocznych, pacjenci powinni natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Tarivid

Pytania naszych Pacjentów

Czy Tarivid jest na receptę?

Tak, Tarivid jest lekiem dostępnym na receptę.

Na co jest lek Tarivid?

Tarivid, czyli lek zawierający ofloksacynę, jest antybiotykiem stosowanym do leczenia szerokiego zakresu zakażeń bakteryjnych, takich jak zakażenia układu moczowego, skóry, dróg oddechowych, a także zakażenia związane z występowaniem bakterii opornych na inne antybiotyki.

Czy Tarivid to antybiotyk?

Tak, Tarivid jest klasyfikowany jako antybiotyk, a bardziej szczegółowo jest to chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Tarivid? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaOfloxacinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSanofi-Aventis Deutschland GmbH

Zamienniki dla leku Tarivid

Floxal, Oflodinex.

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023