Tamivil

Tamivil (oseltamiwir) to lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A i B poprzez hamowanie enzymu neuraminidazy, co ogranicza replikację wirusa.

Działanie Tamivil

Tamivil, czyli oseltamiwir, jest lekiem przeciwwirusowym, który działa na wirusy grypy typu A i B. Działa poprzez hamowanie aktywności enzymu nazywanego neuraminidazą, który jest niezbędny dla replikacji wirusa w organizmie.

W wyniku zahamowania działania tego enzymu, wirusy grypy nie mogą się dalej rozmnażać i rozprzestrzeniać w organizmie. Dzięki temu objawy choroby są łagodniejsze, a czas trwania grypy może ulec skróceniu. Tamivil jest skuteczny, jeśli zostanie zastosowany we wczesnym etapie choroby, najlepiej w ciągu 48 godzin od wystąpienia pierwszych objawów.

Tamivil jest również stosowany w profilaktyce, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę u osób narażonych na zakażenie, np. w przypadku kontaktu z chorymi lub podczas sezonowych epidemii grypy. Należy jednak pamiętać, że Tamivil nie zastępuje szczepienia przeciw grypie i nie chroni przed innymi wirusami niż wirusy grypy typu A i B.

Wskazania do stosowania Tamivil

Tamivil (oseltamiwir) jest wskazany w następujących przypadkach:

 • Leczenie grypy: Tamivil jest stosowany do leczenia grypy u osób dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia. Lek może skrócić czas trwania objawów grypy, zmniejszyć nasilenie objawów oraz przyspieszyć powrót do normalnej aktywności, pod warunkiem, że zostanie zastosowany w ciągu 48 godzin od wystąpienia pierwszych objawów.
 • Profilaktyka grypy: Tamivil może być stosowany w celu prewencji grypy u osób dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia. Lek może być szczególnie korzystny dla osób narażonych na kontakt z chorymi na grypę lub dla tych, którzy nie mogą otrzymać szczepionki przeciwko grypie z powodu alergii lub innych przeciwwskazań. Profilaktyczne stosowanie Tamivilu może zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz skrócić czas trwania ewentualnych objawów choroby.
 • Grypa u osób z podwyższonym ryzykiem powikłań: Tamivil jest szczególnie wskazany dla osób z podwyższonym ryzykiem powikłań związanych z grypą, takich jak osoby starsze, pacjenci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, serca, nerek, wątroby, układu nerwowego, z zaburzeniami metabolicznymi, z obniżoną odpornością czy dla dzieci w wieku poniżej 5 lat. Stosowanie Tamivilu może zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań związanych z grypą, takich jak zapalenie płuc czy sepsa.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Tamivil

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Tamivil (oseltamiwir) obejmują:

 1. Nadwrażliwość na oseltamiwir lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Osoby uczulone na oseltamiwir czy inne składniki zawarte w Tamivilu nie powinny stosować tego leku. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, takiej jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.
 2. Dzieci poniżej 1 roku życia: Tamivil nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 1 roku ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Środki ostrożności:

 1. Choroby nerek: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, takimi jak przewlekła niewydolność nerek, może być konieczne dostosowanie dawki Tamivilu. Lekarz powinien ocenić czynność nerek przed wdrożeniem leczenia i, jeśli to konieczne, dostosować dawkę leku.
 2. Choroby wątroby: Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby, takimi jak marskość wątroby czy wirusowe zapalenie wątroby, powinni zachować ostrożność podczas stosowania Tamivilu. Lekarz może ocenić potrzebę dostosowania dawki leku w zależności od stanu pacjenta.
 3. Zaburzenia psychiczne i neurologiczne: Tamivil może powodować rzadkie, ale poważne działania niepożądane, takie jak napady, halucynacje, dezorientacja, agresja czy samookaleczenia. Pacjenci z historią zaburzeń psychicznych czy neurologicznych, takich jak depresja, schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, padaczka czy choroba Parkinsona, powinni być pod ścisłym nadzorem lekarza podczas stosowania Tamivilu.
 4. Interakcje z innymi lekami: Przed rozpoczęciem leczenia Tamivilem, pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uniknąć ewentualnych interakcji. Niektóre leki, takie jak szczepionki przeciwko grypie, mogą wpływać na skuteczność Tamivilu.
 5. Ciąża i karmienie piersią: Tamivil może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią tylko wtedy, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu lub dziecka. Lekarz powinien ocenić ryzyko i korzyści związane ze stosowaniem Tamivilu w ciąży i podczas karmienia piersią przed podjęciem decyzji o wdrożeniu leczenia.
 1. Osoby starsze: Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych związanych z Tamivilem, takich jak nudności, wymioty, biegunka czy bóle głowy. Lekarz może dostosować dawkę leku, jeśli to konieczne, w zależności od stanu zdrowia pacjenta.
 2. Wirusy oporne na oseltamiwir: Istnieje możliwość wystąpienia wirusów grypy opornych na oseltamiwir. W takim przypadku, Tamivil może nie być skuteczny w leczeniu grypy. Lekarz może zlecić inne leczenie, jeśli Tamivil nie przynosi pożądanych efektów.
 3. Stosowanie z innymi lekami przeciwwirusowymi: Stosowanie Tamivilu w połączeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi nie jest zalecane, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Współstosowanie różnych leków przeciwwirusowych może wpływać na skuteczność leczenia i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 4. Objawy grypy podobne do innych chorób: Objawy grypy mogą być podobne do objawów innych chorób, takich jak infekcje dróg oddechowych czy zakażenia bakteryjne. Należy poinformować lekarza o wszystkich objawach, aby umożliwić prawidłową diagnozę i leczenie.

W przypadku wątpliwości dotyczących przeciwwskazań i środków ostrożności związanych ze stosowaniem Tamivilu, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie Tamivilu

Dawkowanie i sposób stosowania Tamivilu zależy od różnych czynników, takich jak wiek pacjenta, stan zdrowia, rodzaj grypy oraz wrażliwość wirusa na lek. Poniżej przedstawiam ogólne zalecenia dotyczące dawkowania i stosowania Tamivilu. Zawsze należy przestrzegać wskazówek lekarza i informacji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

 • Leczenie: Zwykle zalecana dawka to 75 mg oseltamiwiru dwa razy dziennie przez 5 dni. Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej po wystąpieniu objawów grypy, najlepiej w ciągu 48 godzin.
 • Profilaktyka: Zalecana dawka to 75 mg oseltamiwiru raz dziennie przez co najmniej 10 dni lub dłużej, w zależności od narażenia na wirusa grypy.

Dzieci poniżej 12 lat:

 • Leczenie: Dawkowanie zależy od masy ciała dziecka. Lekarz określi odpowiednią dawkę na podstawie masy ciała. Leczenie należy rozpocząć jak najszybciej po wystąpieniu objawów grypy, najlepiej w ciągu 48 godzin.
 • Profilaktyka: Dawkowanie profilaktyczne również zależy od masy ciała dziecka. Lekarz określi odpowiednią dawkę.
 1. Osoby z niewydolnością nerek: W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek, dawka Tamivilu może być zmniejszona. Lekarz dostosuje dawkę na podstawie klirensu kreatyniny, który jest wskaźnikiem funkcji nerek.
 2. Osoby w podeszłym wieku: Dawkowanie u osób starszych nie różni się zwykle od zaleceń dla dorosłych, jednak lekarz może dostosować dawkę w zależności od stanu zdrowia pacjenta.
 3. Sposób podawania: Tamivil jest dostępny w formie kapsułek lub proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Kapsułki należy przyjmować doustnie, popijając szklanką wody. W przypadku stosowania proszku do sporządzania zawiesiny, należy dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w ulotce.
 4. Optymalne dawkowanie: Dawkowanie Tamivilu musi być indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta. Należy zawsze konsultować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania odpowiednich zaleceń dotyczących dawkowania.
 5. Przypadkowe pominięcie dawki: Jeśli pacjent pominie dawkę leku, powinien przyjąć ją jak najszybciej, gdy sobie przypomni. Jeśli jednak zbliża się czas na kolejną dawkę, pominiętą dawkę należy opuścić i kontynuować stosowanie leku zgodnie z planem. Nie należy przyjmować podwójnej dawki, aby uzupełnić pominiętą dawkę.

Przedawkowanie: W przypadku przypadkowego przyjęcia zbyt dużej dawki Tamivilu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, zawroty głowy, dezorientację, drgawki czy inne niepożądane reakcje.

Ważne informacje:

 • Stosowanie Tamivilu nie zastępuje szczepienia przeciwko grypie. Szczepionka przeciwko grypie jest nadal najlepszą formą ochrony przed wirusem.
 • Podczas leczenia Tamivilu ważne jest, aby zachować ostrożność, szczególnie w kontaktach z innymi osobami, ponieważ można nadal przenosić wirusa, mimo stosowania leku.
 • Niektóre osoby mogą doświadczyć działań niepożądanych podczas stosowania Tamivilu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Zawsze należy informować lekarza o wszelkich lekach, które się przyjmuje, aby uniknąć potencjalnych interakcji lekowych.
 • Tamivil nie jest przeznaczony do leczenia innych infekcji wirusowych ani bakteryjnych, takich jak przeziębienie czy angina. Jest to lek specyficzny do leczenia grypy.
 • Stosowanie Tamivilu zgodnie z zaleceniami lekarza może skrócić czas trwania objawów grypy i zmniejszyć ryzyko powikłań.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania Tamivilu, dawkowania czy możliwych skutków ubocznych, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Dbaj o swoje zdrowie i pamiętaj, że odpowiednie stosowanie leków zgodnie z zaleceniami medycznymi jest kluczowe dla skutecznego leczenia i szybkiego powrotu do zdrowia.

Z czym nie łączyć leku Tamivil

Chlorpropamid i Tamivil – Tamivil może wpływać na działanie chlorpropamidu, stosowanego w leczeniu cukrzycy. Należy monitorować poziom cukru we krwi po zażyciu Tamivilu, gdyż może dojść do zmian w jego działaniu.

Metotreksat i Tamivil – Współużywanie Tamivilu i metotreksatu, leku używanego w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, może prowadzić do wzrostu stężenia metotreksatu w organizmie, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych. Należy zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem.

Fenylobutazon i Tamivil – Fenylobutazon, stosowany w leczeniu bólu i stanów zapalnych, w połączeniu z Tamivilem może nasilać swoje działanie, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych. Konieczna jest ostrożność i konsultacja z lekarzem.

Probenecyd i Tamivil – Probenecyd, lek stosowany w leczeniu dny moczanowej, może wpływać na sposób wydalania Tamivilu z organizmu. Współużywanie tych leków może zwiększać stężenie Tamivilu w organizmie, co wymaga dokładnej obserwacji i konsultacji z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Tamivil

Skutki uboczne leku Tamivil

U różnych pacjentów Tamivlu może powodować skutki uboczne o różnej intensywności. Prezentuję poniżej szczegółowe opisy skutków ubocznych według ich częstotliwości oraz w zależności od grupy wiekowej pacjenta.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Ból głowy
 • Nudności

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Zapalenie oskrzeli
 • Wirus opryszczki
 • Kaszel
 • Zawroty głowy
 • Gorączka
 • Ból
 • Ból kończyn
 • Wodnista wydzielina z nosa
 • Trudności ze spaniem
 • Ból gardła
 • Ból żołądka
 • Zmęczenie
 • Uczucie pełności w nadbrzuszu
 • Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie nosa, gardła i zatok)
 • Rozstrój żołądka
 • Wymioty

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Reakcje alergiczne
 • Zmieniony poziom świadomości
 • Drgawki
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Łagodne do ciężkich zaburzenia czynności wątroby
 • Reakcje skórne (zapalenie skóry, zaczerwieniona i swędząca wysypka, łuszczenie się skóry)

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Małopłytkowość (niska liczba płytek krwi)
 • Zaburzenia widzenia

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Kaszel
 • Przekrwienie błony śluzowej nosa
 • Wymioty

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Zapalenie spojówek (czerwone oczy i wydzielina lub ból w oku)
 • Zapalenie ucha i inne choroby uszu
 • Ból głowy
 • Nudności
 • Wodnista wydzielina z nosa
 • Ból żołądka
 • Uczucie pełności w nadbrzuszu
 • Rozstrój żołądka

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Zapalenie skóry
 • Zaburzenia błony bębenkowej

Jeśli doświadczysz nasilonych lub nieznanych wcześniej skutków ubocznych podczas stosowania Tamivlu, konieczne jest natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Szczególną uwagę należy zwrócić, gdy:

 • Pacjent lub dziecko doświadcza wielokrotnych wymiotów
 • Symptomy grypy pogarszają się lub gorączka nie ustępuje

Pamiętaj, aby zawsze informować lekarza o doświadczanych skutkach ubocznych, aby mógł on monitorować reakcję organizmu i dostosować dawkowanie leku w razie potrzeby. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania Tamivlu, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem terapii.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Tamivil

Pytania naszych Pacjentów

Czy Tamivil to antybiotyk?

Tamiflu to lek przeciwwirusowy, a nie antybiotyk.

Na co działa lek Tamivil?

Jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu grypie, zwłaszcza typu A i B. Oseltamiwir hamuje działanie neuraminidazy, enzymu występującego na powierzchni wirusa grypy, co przyczynia się do zahamowania namnażania się wirusa w organizmie i łagodzenia objawów grypy.

Po jakim czasie działa Tamivil?

W przypadku leczenia grypy, Tamiflu może skrócić czas trwania objawów o około 1-1,5 dnia, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie i długość trwania leczenia zależy od wieku pacjenta, stanu zdrowia oraz celu terapii (leczenie lub profilaktyka). Leczenie trwa zwykle 5 dni, ale może być przedłużone w przypadku ciężkiego przebiegu choroby lub u osób z obniżoną odpornością.

Czy lek Tamivil można kupić bez recepty?

Lek Tamiflu (oseltamiwir) jest dostępny wyłącznie na receptę.

Czy lek Tamivil jest refundowany?

Lek Tamiflu nie jest refundowany i obecnie nie znajduje się na liście leków do refundacji w Polsce.

Czy Tamivil można łączyć z alkoholem?

Łączenie leku Tamiflu z alkoholem nie jest zalecane.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Tamivil? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaOseltamivirum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBiofarm Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Tamivil

Ebilfumin, Segosana, Tamiflu.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023