Symbicort Turbuhaler

Symbicort Turbuhaler to lek stosowany w leczeniu astmy u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Zawiera budezonid, kortykosteroid zmniejszający obrzęki i stany zapalne w płucach, oraz formoterolu fumaran dwuwodny, lek rozszerzający oskrzela.

Działanie Symbicort Turbuhaler

Lek Symbicort Turbuhaler zawiera dwa składniki aktywne: budezonid i formoterol fumaran dwuwodny. Ich działanie jest komplementarne i skierowane na leczenie objawów astmy.

 • Budezonid: Jest to kortykosteroid, który działa przeciwzapalnie w płucach. Działa poprzez zmniejszanie i zapobieganie obrzękom i stanom zapalnym w tkance płucnej. Efekt ten pomaga zmniejszyć objawy astmy takie jak duszność, kaszel, świszczący oddech.
 • Formoterol fumaran dwuwodny: Jest to lek z grupy długo działających agonistów receptorów beta2-adrenergicznych (LABA), zwanych również lekami rozszerzającymi oskrzela. Jego głównym zadaniem jest rozszerzenie dróg oddechowych poprzez rozluźnienie mięśni w nich znajdujących. Rozszerzenie dróg oddechowych ułatwia przepływ powietrza do płuc, co umożliwia łatwiejsze oddychanie.

Wskazania do stosowania Symbicort Turbuhaler

Lek Symbicort Turbuhaler jest używany w leczeniu następujących chorób:

 • Astma: Lek jest stosowany w leczeniu astmy u dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 6 lat. Astma to przewlekła choroba, której główne objawy to napadowe duszności, kaszel, świszczący oddech, a przyczyną jest przewlekłe zapalenie oskrzeli, nadreaktywność i obrzęk błony śluzowej. Budezonid, będący składnikiem Symbicort Turbuhaler, działa przeciwzapalnie, zmniejszając i zapobiegając obrzękowi i stanom zapalnym w płucach, a formoterol rozszerza oskrzela, umożliwiając łatwiejsze oddychanie.
 • Przewlekła Obstrukcyjna Choroba Płuc (POChP): Chociaż nie jest to bezpośrednio wskazane w treści ulotki, której fragment podałeś, Symbicort jest często stosowany w leczeniu POChP. To przewlekłe schorzenie, które charakteryzuje się utrudnionym przepływem powietrza przez drogi oddechowe. Główne objawy to duszność, kaszel i nadmierna produkcja śluzu. Formoterol, składnik leku, pomaga rozszerzyć drogi oddechowe, a budezonid zmniejsza stan zapalny, co pomaga złagodzić objawy choroby.

Należy zauważyć, że Symbicort Turbuhaler jest lekiem na receptę i powinien być stosowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza. Pacjent powinien regularnie monitorować swoje objawy i skonsultować wszelkie zmiany z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania i środki ostrożności Symbicort Turbuhaler

Przeciwwskazania do stosowania Symbicort Turbuhaler:

 • Uczulenie: Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid, formoterol lub na inny składnik tego leku, w tym laktozę, która zawiera małe ilości białka mleka.

Środki ostrożności przed stosowaniem Symbicort Turbuhaler:

 • Cukrzyca: Jeżeli pacjent ma cukrzycę, należy skonsultować to z lekarzem, ponieważ lek może wpływać na poziom glukozy we krwi.
 • Zakażenie płuc: Osoby z zakażeniem płuc powinny skonsultować z lekarzem stosowanie leku.
 • Choroby serca: Osoby z wysokim ciśnieniem krwi, a także te, które miały w przeszłości problemy z sercem, powinny porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.
 • Zaburzenia tarczycy lub nadnerczy: Pacjenci z tymi zaburzeniami powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
 • Niski poziom potasu we krwi: Symbicort Turbuhaler może prowadzić do niskiego poziomu potasu we krwi, więc pacjenci z tym stanem powinni być pod specjalną opieką.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: Pacjenci z tymi zaburzeniami powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
 • Inne leki: Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków wymienionych w ulotce, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Symbicort Turbuhaler.
 • Ciąża i karmienie piersią: Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Symbicort Turbuhaler. Pacjentka karmiąca piersią powinna również porozmawiać z lekarzem prowadzącym przed rozpoczęciem stosowania leku.
 • Nietolerancja laktozy: Lek zawiera laktozę, rodzaj cukru, który może powodować problemy u osób z nietolerancją laktozy.

Jak stosować i dawkować Symbicort Turbuhaler

Symbicort Turbuhaler jest lekiem stosowanym w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Poniżej przedstawiam szczegółowy opis jak stosować Symbicort Turbuhaler:

Zasady ogólne:

 • Zawsze stosuj lek Symbicort Turbuhaler zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Ważne jest, aby stosować lek codziennie, nawet jeśli nie występują objawy astmy.
 • Lekarz będzie regularnie kontrolował nasilenie objawów astmy.

Zmiana dawki doustnych steroidów:

 • Jeśli stosujesz steroidy w postaci tabletek na astmę lub POChP, wprowadzając Symbicort Turbuhaler lekarz może zmniejszyć liczbę przyjmowanych tabletek doustnych steroidów.
 • Po zmniejszeniu dawki doustnych steroidów mogą nasilić się objawy ze strony układu oddechowego. W takim przypadku natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Objawy astmy podczas stosowania Symbicort Turbuhaler:

 • Jeżeli podczas stosowania leku wystąpi duszność lub świsty, należy kontynuować stosowanie leku, lecz jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowego leczenia.

Stosowanie leku w astmie:

Lek może być stosowany na dwa różne sposoby

 •  wraz z dodatkowym inhalatorem do stosowania doraźnie,
 • jako jedyny lek wziewny.

Stosowanie leku Symbicort Turbuhaler i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie

 • Symbicort Turbuhaler powinien być stosowany codziennie, niezależnie od tego, czy objawy astmy są obecne. Pomaga to zapobiegać wystąpieniu objawów astmy.
 • Dawkowanie dla dorosłych (od 18 lat) zwykle wynosi 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 4 inhalacji dwa razy na dobę. Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane, lekarz może zalecić stosowanie leku raz na dobę.
 • Dawkowanie dla młodzieży (od 12 do 17 lat) wynosi zazwyczaj 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę. W razie dobrej kontroli objawów lekarz może zalecić stosowanie leku raz na dobę.
 • Dawkowanie dla dzieci (od 6 do 11 lat) zwykle wynosi 2 inhalacje dwa razy na dobę. Symbicort Turbuhaler nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 roku życia.
 • Dodatkowy inhalator powinien być używany do natychmiastowego leczenia objawów astmy. Symbicort Turbuhaler nie powinien być używany do leczenia nagłych objawów astmy.

Stosowanie leku Symbicort Turbuhaler jako jedynego inhalatora w astmie

 • Stosowanie Symbicort Turbuhaler jako jedynego leku wziewnego jest zalecane tylko dla osób powyżej 12 roku życia i tylko jeżeli tak zalecił lekarz.
 • Dawkowanie może wynosić 1 inhalacja rano i 1 inhalacja wieczorem, lub 2 inhalacje rano, lub 2 inhalacje wieczorem.
 • Symbicort Turbuhaler może być również używany jako „inhalator doraźny” do leczenia objawów astmy. W przypadku wystąpienia objawów astmy, powinno się przyjąć 1 inhalację i poczekać kilka minut. Jeżeli objawy nie ustępują, powinno się przyjąć jeszcze jedną inhalację. Jednak nie powinno się przyjmować więcej niż 6 inhalacji jednorazowo.
 • Całkowita dawka dobowa nie powinna przekroczyć 8 inhalacji, chociaż w wyjątkowych przypadkach lekarz może zalecić do 12 inhalacji na dobę. Jeżeli jednak pacjent regularnie wymaga stosowania 8 lub więcej inhalacji na dobę, powinien skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczna zmiana leczenia. Nie należy stosować więcej niż 12 inhalacji to

Z czym nie łączyć leku Symbicort Turbuhaler

Leki blokujące receptory β-adrenergiczne i Symbicort Turbuhaler – Leki te, takie jak atenolol czy propranolol (stosowane w nadciśnieniu tętniczym), mogą osłabiać działanie formoterolu, składnika Symbicort. Dotyczy to również leków w postaci kropli do oczu, jak tymolol używany w leczeniu jaskry. Interakcja ta może prowadzić do zmniejszenia skuteczności leczenia astmy.

Leki na przyspieszoną lub niemiarową czynność serca i Symbicort Turbuhaler – Przykładem takiego leku jest chinidyna. Używanie tych leków razem z Symbicort Turbuhaler może zwiększyć ryzyko nieprawidłowości rytmu serca.

Digoksyna i Symbicort Turbuhaler – Digoksyna, stosowana w leczeniu niewydolności serca, może mieć zmieniony poziom w organizmie pod wpływem Symbicort Turbuhaler, co wymaga monitorowania stanu pacjenta.

Leki moczopędne i Symbicort Turbuhaler – Leki takie jak furosemid mogą zwiększać ryzyko niskiego poziomu potasu we krwi (hipokaliemii), szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu z formoterolem.

Steroidy doustne i Symbicort Turbuhaler – Stosowanie steroidów doustnych, np. prednizolonu, razem z Symbicort może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z kortykosteroidami.

Pochodne ksantyny i Symbicort Turbuhaler – Teofilina lub aminofilina, stosowane w astmie, mogą nasilać działanie pobudzające formoterolu na układ sercowo-naczyniowy.

Inne leki rozszerzające oskrzela i Symbicort Turbuhaler – Na przykład salbutamol może nasilać działania niepożądane związane z formoterolem, takie jak tachykardia.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i nefazodon i Symbicort Turbuhaler – Amitryptylina i nefazodon mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych formoterolu, np. zaburzeń rytmu serca.

Leki z grupy fenotiazyny i Symbicort Turbuhaler – Leki takie jak chloropromazyna mogą wpływać na działanie Symbicort, zwiększając ryzyko niepożądanych działań sercowych.

Inhibitory proteazy HIV i Symbicort Turbuhaler – Leki takie jak rytonawir mogą zwiększać stężenie formoterolu w organizmie, co wymaga ostrożności w stosowaniu.

Leki stosowane w zakażeniach i Symbicort Turbuhaler – Ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, klarytromycyna i telitromycyna mogą wpływać na metabolizm formoterolu, zwiększając jego stężenie w organizmie.

Leki na chorobę Parkinsona i Symbicort Turbuhaler – Na przykład lewodopa może nasilać działania pobudzające formoterolu.

Leki na choroby tarczycy i Symbicort Turbuhaler – Lewotyroksyna w połączeniu z formoterolem może zwiększać ryzyko działań niepożądanych sercowych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Symbicort Turbuhaler

Skutki uboczne leku Symbicort Turbuhaler

Symbicort Turbuhaler, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane. Nie u każdego pacjenta wystąpią, ale istotne jest, aby wiedzieć, co mogą oznaczać, aby odpowiednio reagować.

W przypadku wystąpienia następujących objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem:

 • Obrzęk twarzy, szczególnie wokół ust (języka i/lub gardła) i/lub trudności w przełykaniu, pokrzywka, trudności w oddychaniu, nagłe uczucie osłabienia. Te objawy mogą wskazywać na reakcję alergiczną. Występuje ona rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów).
 • Nagłe nasilenie świstów oskrzelowych i duszności po inhalacji leku. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Symbicort Turbuhaler i zastosować inhalator doraźny. Objawy te są bardzo rzadkie (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) i mogą wymagać zmiany leczenia.

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów) mogą wystąpić:

 • Kołatanie serca, drżenia. Zazwyczaj są łagodne i zwykle ustępują w czasie dalszego stosowania leku.
 • Pleśniawki (zakażenie grzybicze) w jamie ustnej. Ryzyko jest mniejsze, jeśli pacjent wypłucze jamę ustną wodą po zastosowaniu leku.
 • Lekkie podrażnienie gardła, kaszel, chrypka.
 • Bóle głowy.

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów) mogą wystąpić:

 • Niepokój, nerwowość, pobudzenie.
 • Zaburzenia snu.
 • Uczucie zawrotów głowy.
 • Nudności.
 • Przyspieszone bicie serca.
 • Siniaki na skórze.
 • Kurcze mięśni.
 • Nieostre widzenie.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów) mogą wystąpić:

 • Wysypka, świąd.
 • Skurcz oskrzeli. Jeśli wystąpią, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
 • Małe stężenie potasu we krwi.
 • Nierówne bicie serca.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić:

 • Depresja.
 • Zmiany zachowania, szczególnie u dzieci.
 • Ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej.
 • Zwiększone stężenie cukru (glukozy) we krwi.
 • Zaburzenia smaku, nieprzyjemny smak w ustach.
 • Zmiany ciśnienia tętniczego krwi.

Długotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych, takich jak Symbicort Turbuhaler, może wpływać na wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie. Objawy to:

 • Zmiany gęstości mineralnej kości (rozrzedzenie kości).
 • Zaćma.
 • Jaskra.
 • Spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży.
 • Wpływ na nadnercza.

Jednak prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów jest znacznie mniejsze przy stosowaniu glikokortykosteroidów wziewnych niż przy zażywaniu glikokortykosteroidów w tabletkach.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Symbicort Turbuhaler

Pytania naszych Pacjentów

Jak zażywać Symbicort Turbuhaler?

Stosując Symbicort Turbuhaler, należy usunąć pokrywkę, napełnić inhalator lekiem obracając czerwony pierścień, wydychając powietrze (ale nie do inhalatora), a następnie wdychając głęboko lek przez ustnik. Po zakończeniu, zamknij inhalator i wypłucz usta wodą. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania.

Czym się różni Symbicort od Symbicort Turbuhaler?

Symbicort i Symbicort Turbuhaler, choć zawierają te same substancje czynne, różnią się formą podania. Symbicort jest aerozolem do inhalacji, który dostarcza lek w formie zawiesiny, podczas gdy Symbicort Turbuhaler dostarcza lek jako suchy proszek do inhalacji. Różnica ta wpływa na sposób, w jaki pacjent przyjmuje dawkę leku, z Symbicort wymagającym koordynacji pomiędzy naciśnięciem inhalatora a wdychaniem, a Symbicort Turbuhalerem polegającym na głębokim oddechu przez ustnik inhalatora.

Czy Symbicort Turbuhaler jest na receptę?

Tak, Symbicort Turbuhaler jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Symbicort Turbuhaler? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBudesonidum + Formoteroli fumaras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAstraZeneca AB

Zamienniki dla leku Symbicort Turbuhaler

DuoResp Spiromax.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023