Suvardio

Suvardio to statyna przepisywana dla obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu. Stosuje się go gdy dieta i ćwiczenia nie wystarczą. Lek ten jest również używany dla osób z ryzykiem zawału serca czy udaru spowodowanego miażdżycą.

Działanie Suvardio

Suvardio działa przez inhibicję enzymu reduktazy HMG-CoA, co prowadzi do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu (LDL-C) we krwi. W rezultacie zmniejsza się ryzyko odkładania się złogów lipidowych w tętnicach, co może prowadzić do miażdżycy i komplikacji jak zawał serca czy udar mózgu. Lek także wpływa na zwiększenie stężenia „dobrego” cholesterolu (HDL-C), co jest korzystne dla układu krążenia. Działanie Suvardio jest efektywne, gdy towarzyszy mu dieta obniżająca cholesterol i regularna aktywność fizyczna.

Wskazania do stosowania Suvardio

Wysokie stężenie cholesterolu: Suvardio jest często przepisywane dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi. Zmniejsza on stężenie „złego” cholesterolu (LDL-C), co przyczynia się do obniżenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Niewystarczająca efektywność diety i ćwiczeń: Jeśli zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej nie prowadzą do znaczącej poprawy poziomu cholesterolu, lekarz może zalecić Suvardio jako dodatkowe wsparcie terapeutyczne.

Istniejące czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego: U osób z dodatkowymi czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca, czy palenie tytoniu, Suvardio może być zalecane w celu zmniejszenia globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Dzieci i młodzież powyżej 6 roku życia z podwyższonym cholesterolem: Suvardio może być stosowane także u dzieci i młodzieży w celu obniżenia wysokich poziomów cholesterolu, zwłaszcza jeśli zmiana diety i stylu życia nie dają oczekiwanych wyników.

Prewencja wtórna: W przypadku osób, które już przeżyły zawał serca czy udar, lek może być zalecany w celu zmniejszenia ryzyka kolejnych epizodów sercowo-naczyniowych.

Miażdżyca: Suvardio może być stosowane jako element terapii mającej na celu spowolnienie postępu miażdżycy, choroby charakteryzującej się odkładaniem się złogów lipidowych w ścianach naczyń krwionośnych.

Przeciwwskazania do stosowania Suvardio

Uczulenie na składniki: Jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę czy inne składniki Suvardio, lek jest przeciwwskazany.

Ciąża i karmienie piersią: Lek nie jest zalecany dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią. W przypadku zajścia w ciążę, leczenie należy natychmiast przerwać.

Choroby wątroby: Pacjenci ze stwierdzoną chorobą wątroby nie powinni stosować Suvardio.

Ciężka choroba nerek: Osoby z ciężkimi zaburzeniami nerkowymi są zalecane do unikania tego leku.

Miopatia: Jeśli pacjent odczuwa nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśni, stosowanie leku jest przeciwwskazane.

Inne leki: Stosowanie Suvardio jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje skojarzenie sofosbuwiru z welpataswirem i woksylaprewirem lub cyklosporynę.

Ograniczenia dotyczące dawki 40 mg: Ta dawka jest niewskazana u pacjentów z historią miopatii, zaburzeniami nerek, nieprawidłową czynnością tarczycy, spożywających duże ilości alkoholu, przyjmujących fibraty do obniżenia cholesterolu, lub będących azjatyckiego pochodzenia.

Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do stosowania leku, zaleca się skonsultowanie z lekarzem.

Jak stosować Suvardio?

Zgodnie z zaleceniami lekarza, leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 5 mg lub 10 mg. Wybór tej dawki zależy od trzech głównych czynników:

  • Poziom cholesterolu u pacjenta
  • Ocena ryzyka zawału serca lub udaru
  • Czynniki ryzyka działań niepożądanych

Lekarz może zasugerować dawkę 5 mg w określonych przypadkach:

  • Jeżeli pacjent jest azjatyckiego pochodzenia
  • Jeżeli pacjent ma powyżej 70 lat
  • Jeżeli u pacjenta stwierdzono umiarkowane zaburzenia czynności nerek
  • Jeżeli u pacjenta istnieje ryzyko wystąpienia miopatii (bólów mięśni)

Zwiększanie dawki Lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększaniu dawki, aby dostosować jej poziom do potrzeb pacjenta. Zmiany te można dokonać co 4 tygodnie. Na przykład, jeśli dawka początkowa wynosiła 5 mg, możliwe jest zwiększenie jej do 10 mg, potem do 20 mg, i w końcu do 40 mg, jeśli jest to konieczne.

Maksymalna dawka Maksymalna dawka wynosi 40 mg i jest przeznaczona tylko dla pacjentów z wysokim poziomem cholesterolu i dużym ryzykiem zawału serca czy udaru, którzy nie zareagowali wystarczająco na dawkę 20 mg.

Zmniejszenie ryzyka zawału i innych problemów zdrowotnych Jeżeli celem leczenia jest zmniejszenie ryzyka zawału serca, udaru czy innych powiązanych problemów zdrowotnych, zalecana dawka to zwykle 20 mg na dobę. Mniejsze dawki mogą być jednak zalecane dla osób z określonymi czynnikami ryzyka.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Dla dzieci w wieku od 6 do 17 lat dawka początkowa to zazwyczaj 5 mg. Lekarz może ją zwiększyć w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej dawki. Maksymalna dobowa dawka wynosi 10 mg dla dzieci w wieku 6-9 lat i 20 mg dla dzieci w wieku 10-17 lat.

Sposób przyjmowania Lek przyjmuje się raz na dobę, niezależnie od posiłków. Tabletek 40 mg nie należy stosować u dzieci.

Z czym nie łączyć leku Suvardio

Suvardio i Kwas Fusydowy – Przyjmowanie Suvardio razem z kwasem fusydowym może prowadzić do rabdomiolizy, co objawia się osłabieniem mięśni, ich tkliwością uciskową lub bólem. W przypadku konieczności leczenia zakażenia bakteryjnego kwasem fusydowym, należy tymczasowo przerwać stosowanie Suvardio. Lekarz poinformuje, kiedy bezpiecznie można wznowić jego przyjmowanie.

Suvardio i Cyklosporyna – Cyklosporyna, używana głównie po przeszczepach narządów, może wchodzić w interakcje z Suvardio, potencjalnie zmieniając jego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Suvardio i Leki Przeciwzakrzepowe – Przyjmowanie Suvardio w połączeniu z lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna, tikagrelor, klopidogrel może powodować zmiany w ich działaniu, wymagające monitorowania.

Suvardio i Fibraty oraz Inne Leki Zmniejszające Stężenie Lipidów – Stosowanie Suvardio z gemfibrozylem, fenofibratem i innymi podobnymi lekami może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, w tym zaburzeń mięśniowych.

Suvardio i Leki na Cholesterol – Leki zmniejszające stężenie cholesterolu, takie jak ezetymib, stosowane z Suvardio, mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo obu leków.

Suvardio i Leki na Niestrawność – Leki zobojętniające kwas solny w żołądku mogą wpływać na wchłanianie i skuteczność Suvardio.

Suvardio i Erytromycyna – Ten antybiotyk, używany w leczeniu infekcji, może zmieniać działanie Suvardio i wymagać dostosowania dawkowania.

Suvardio i Hormonalne Metody Antykoncepcyjne – Doustne środki antykoncepcyjne oraz leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej mogą wchodzić w interakcje z Suvardio.

Suvardio i Leki na Raka – Regorafenib i darolutamid, stosowane w terapii nowotworów, mogą oddziaływać na działanie Suvardio.

Suvardio i Leki Antywirusowe – Leki takie jak rytonawir, lopinawir, atazanawir, sofosbuwir, woksylaprewir, ombitaswir, parytaprewir, dazabuwir, welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym HIV czy HCV, mogą zmieniać działanie Suvardio.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Suvardio

Skutki uboczne leku Suvardio

Reakcje Alergiczne: Jeżeli wystąpią objawy takie jak trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka, gardła lub zaczerwienione plamy na tułowiu, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Suvardio i zwrócić się o pomoc medyczną. Te objawy są poważne i mogą być związane z zespołem Stevensa-Johnsona czy też zespołem DRESS.

Bóle Mięśni: Niewyjaśnione i utrzymujące się bóle mięśni mogą być sygnałem poważniejszego uszkodzenia mięśni, znanego jako rabdomioliza. Objawy te występują rzadziej, ale są poważne i wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Zespół Tocznio-podobny i Zerwanie Mięśnia: Rzadko mogą wystąpić objawy związane z układem immunologicznym i mięśniowym. Obejmują one wysypkę, zaburzenia dotyczące stawów oraz działanie na komórki krwi. Zerwanie mięśnia to również rzadki, ale poważny efekt uboczny.

Częste Działania Niepożądane: Te objawy, takie jak ból głowy, zawroty głowy, zaparcia czy nudności, występują rzadziej niż u 1 na 10 osób. Są zwykle łagodne i ustępują w krótkim czasie.

Niezbyt Częste Działania Niepożądane: Wysypka, świąd lub inne reakcje skórne mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób i zwykle nie są poważne.

Rzadkie Działania Niepożądane: Uszkodzenie mięśni, zapalenie trzustki, żółtaczka i nieprawidłowe powstawanie siniaków i krwawienia mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób, ale są poważne i wymagają interwencji lekarskiej.

Bardzo Rzadkie Działania Niepożądane: Objawy takie jak ginekomastia, utrata pamięci czy uszkodzenie nerwów w nogach i rękach są bardzo rzadkie (rzadziej niż 1 na 10 000 osób) i również wymagają konsultacji lekarskiej.

Działania Niepożądane o Nieznanej Częstości: Obejmuje to objawy takie jak biegunka, kaszel, duszność, zaburzenia snu i seksualne, które występują z nieokreśloną częstością.

Cukrzyca: Jest bardziej prawdopodobna u pacjentów z dużym stężeniem cukru i tłuszczów we krwi, z nadwagą i wysokim ciśnieniem tętniczym. Lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas stosowania leku Suvardio.

Ostateczną diagnozę i zalecenia co do dalszego postępowania może dać tylko kwalifikowany lekarz. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy obawy, skonsultuj się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Suvardio

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Suvardio?

Suvardio jest lekiem stosowanym do obniżania poziomów złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Czy Suvardio obniża trójglicerydy?

Tak, Suvardio (Rosuvastatinum calicum) jest lekiem z grupy statyn, który nie tylko obniża poziomy złego cholesterolu LDL, ale także może wpływać na obniżenie poziomów trójglicerydów we krwi. Ważne jest, aby pamiętać, że efektywność w obniżaniu trójglicerydów może być różna w zależności od indywidualnej reakcji organizmu i powinna być monitorowana przez lekarza.

Czy Suvardio to dobry lek?

Ocenę skuteczności i odpowiedniości leku Suvardio dla konkretnego pacjenta powinien dokonać lekarz, opierając się na indywidualnych potrzebach i stanach zdrowia. Generalnie, Suvardio jest uważany za efektywny w obniżaniu poziomów cholesterolu i zmniejszaniu ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Czy Suvardio to statyny?

Tak, Suvardio, zawierający substancję czynną Rosuvastatinum calicum, należy do grupy leków znanych jako statyny. Statyny są używane do obniżania poziomu złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Czy stosując Suvardio można pić alkohol?

Nie jest zalecane spożywanie alkoholu podczas leczenia Suvardio, ponieważ może to osłabić skuteczność leku i zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Suvardio? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRosuvastatinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Zamienniki dla leku Suvardio

Ridlip.

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2024