Spiriva

Spiriva to lek rozszerzający oskrzela o długotrwałym działaniu, stosowany w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Ułatwia oddychanie, redukuje duszność, i pomaga zmniejszyć skutki choroby w codziennym życiu.

Działanie Spiriva

Spiriva działa jako długotrwały bronchodilatator, co oznacza, że pomaga rozszerzać drogi oddechowe, umożliwiając łatwiejszy przepływ powietrza do i z płuc. Spiriva jest inhibitorem receptora muskarynowego, co oznacza, że blokuje działanie acetylocholiny, substancji chemicznej wytwarzanej w organizmie, która powoduje skurcz mięśni gładkich w drogach oddechowych. Poprzez blokowanie działania acetylocholiny, Spiriva pomaga zrelaksować i otworzyć drogi oddechowe. Regularne stosowanie Spiriva może pomóc w zmniejszeniu utrzymującej się duszności i zapobiec nagłemu, krótkotrwałemu nasileniu objawów POChP.

Wskazania do stosowania Spirivia

Lek Spiriva jest przede wszystkim wskazany do stosowania w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Oto szczegółowe wskazania do jego stosowania:

 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): To choroba, która prowadzi do zapalenia i zablokowania dróg oddechowych, co powoduje duszność, kaszel i nadmierną produkcję śluzu. Spiriva działa przez rozszerzanie dróg oddechowych, co ułatwia oddychanie.
 • Zapobieganie nasileniu objawów POChP: Spiriva jest często stosowany na co dzień, nawet gdy nie występują objawy, aby zapobiec nagłemu, krótkotrwałemu nasileniu objawów POChP, które mogą trwać kilka dni.
 • Leczenie utrzymującej się duszności: Spiriva pomaga w zmniejszeniu utrzymującej się duszności, jednego z głównych objawów POChP, poprzez rozszerzanie dróg oddechowych i umożliwianie lepszego przepływu powietrza.

Przeciwwskazania do stosowania Spirivia

Przeciwwskazania do stosowania leku Spiriva:

 • Nadwrażliwość na tiotropium lub inne składniki leku: Spiriva nie powinien być stosowany przez osoby, które mają uczulenie na tiotropium lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, a także na laktozę jednowodną, która zawiera białko mleka.
 • Nadwrażliwość na atropinę lub jej pochodne: Osoby, które są uczulone na atropinę lub jej pochodne, takie jak ipratropium lub oksytropium, nie powinny stosować Spiriva.
 • Wiek poniżej 18 lat: Lek nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Środki ostrożności:

 • Jaskra z wąskim kątem przesączania, problemy z prostatą, trudności z oddawaniem moczu, zaburzenia czynności nerek: Przed rozpoczęciem stosowania Spiriva, pacjenci z tymi problemami powinni skonsultować się z lekarzem.
 • Nagłe napady duszności lub świszczącego oddechu: Spiriva nie jest przeznaczony do leczenia nagłych napadów duszności lub świszczącego oddechu.
 • Natychmiastowe reakcje nadwrażliwości: Jeśli wystąpią natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, obrzęk, świąd, świszczący oddech i duszność, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Ryzyko dostania się leku do oczu: Nie wolno dopuścić, aby podczas inhalacji bromek tiotropiowy dostał się do oczu, ponieważ może to spowodować wystąpienie lub zaostrzenie objawów jaskry z wąskim kątem przesączania.
 • Długotrwała suchość błony śluzowej jamy ustnej: Może prowadzić do próchnicy zębów, dlatego należy pamiętać o utrzymaniu higieny jamy ustnej.
 • Ciąża i karmienie piersią: Nie powinny stosować tego leku, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Jeżeli wystąpią zawroty głowy, niewyraźne widzenie lub ból głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
 • Interakcje z innymi lekami: Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które wydawane są bez recepty.
 • Stosowanie leku częściej niż raz na dobę: Spiriva nie powinien być stosowany częściej niż raz na dobę.

Jak stosować Spirivia?

Lek Spiriva jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w postaci inhalacji i musi być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Oto szczegółowy opis sposobu stosowania leku Spiriva:

Dawkowanie: Inhaluj zawartość jednej kapsułki (18 mikrogramów tiotropium) raz na dobę. Dawki nie należy przekraczać. Przyjmuj lek o tej samej porze każdego dnia. Spiriva działa przez 24 godziny.

Sposób użycia: Kapsułki są przeznaczone wyłącznie do stosowania wziewnego, nie są do połykania. Kapsułkę należy umieścić w aparacie do inhalacji HandiHaler, a następnie przekłuć kapsułkę naciskając przycisk przekłuwający. To umożliwi inhalację leku.

Aparat do inhalacji HandiHaler: Pacjent musi posiadać aparat do inhalacji HandiHaler i umieć go prawidłowo stosować. Instrukcja użycia i obsługi aparatu do inhalacji HandiHaler znajduje się na końcu ulotki. Pamiętaj, aby nie wydychać powietrza do aparatu. W razie trudności z użyciem aparatu należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Aparat do inhalacji należy myć raz w miesiącu.

Zachowanie ostrożności: Unikać kontaktu leku z oczami, ponieważ może to spowodować niewyraźne widzenie, ból oka i/lub zaczerwienienie oczu. Jeżeli lek dostał się do oka, natychmiast przemyj oko ciepłą wodą i skontaktuj się z lekarzem. Jeżeli odczuwasz nasilenie trudności z oddychaniem, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: Lek Spiriva nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Spiriva: W razie zastosowania większej dawki leku Spiriva niż zalecana (więcej niż jedna kapsułka na dobę), natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Pominięcie dawki: Jeżeli pominięto dawkę leku, należy przyjąć ją tak szybko, jak to jest możliwe. Nigdy nie należy przyjmować dwóch dawek jednocześnie lub w tym samym dniu, w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki, pomiń ją i kontynuuj leczenie jak dotychczas. Następną dawkę przyjmij o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Spiriva: Przed przerwaniem stosowania leku Spiriva skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po przerwaniu stosowania leku mogą nasilić się objawy POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Spiriva

Spiriva i leki na choroby płuc – Przyjmowanie Spirivy razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób płuc, takimi jak ipratropium czy oksytropium, może wymagać szczególnej ostrożności. Współużytkowanie tych leków powinno być monitorowane przez lekarza lub farmaceutę, aby uniknąć potencjalnych interakcji lub nasilenia działań niepożądanych.

Spiriva i leki doraźne – Spiriva może być bezpiecznie stosowana z lekami wziewnymi używanymi doraźnie, jak salbutamol. Nie odnotowano negatywnych interakcji między tymi substancjami, co pozwala na ich wspólne stosowanie w leczeniu POChP.

Spiriva i metyloksantyny – Przyjmowanie Spirivy wraz z metyloksantynami (np. teofilina) nie wykazuje negatywnych interakcji. Jednakże, każda kombinacja leków powinna być dokładnie omówiona z lekarzem, szczególnie w przypadku chorób płuc.

Spiriva i steroidy – Spiriva może być bezpiecznie stosowana razem ze steroidami doustnymi lub wziewnymi, takimi jak prednizolon. Nie odnotowano negatywnych interakcji między tymi lekami, co pozwala na ich wspólne stosowanie w leczeniu POChP.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Spiriva

Skutki uboczne leku Spiriva

Lista potencjalnych działań niepożądanych leku Spiriva wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

Często (występuje u 1 do 10 osób na 100):

 • Suchość błony śluzowej jamy ustnej (zazwyczaj o łagodnym nasileniu)

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 osób na 1 000):

 • Zawroty głowy
 • Ból głowy
 • Zaburzenia smaku
 • Niewyraźne widzenie
 • Nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków)
 • Zapalenie gardła
 • Chrypka (dysfonia)
 • Kaszel
 • Choroba refluksowa przełyku (objawia się m.in. zgagą)
 • Zaparcie
 • Zakażenia grzybicze w obrębie jamy ustnej i gardła (kandydoza jamy ustnej i gardła)
 • Wysypka
 • Trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu)
 • Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

Rzadko (występuje u 1 do 10 osób na 10 000):

 • Trudności w zasypianiu (bezsenność)
 • Widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub zmienione widzenie kolorów, wraz z zaczerwienieniem oczu (jaskra)
 • Zwiększone ciśnienie w oku
 • Nieregularne bicie serca (częstoskurcz nadkomorowy)
 • Przyspieszenie czynności serca (tachykardia)
 • Kołatanie serca
 • Ucisk w klatce piersiowej powiązany z kaszlem, świszczącym oddechem lub dusznością występującą natychmiast po zainhalowaniu leku (skurcz oskrzeli)
 • Krwawienie z nosa
 • Zapalenie krtani
 • Zapalenie zatok
 • Zamknięcie światła jelita lub brak ruchów robaczkowych jelit (niedrożność jelit, w tym porażenna niedrożność jelit)
 • Zapalenie dziąseł
 • Zapalenie języka
 • Utrudnione przełykanie (dysfagia)
 • Zapalenie jamy ustnej
 • Nudności
 • Nadwrażliwość, w tym reakcje natychmiastowe
 • Ciężka reakcja alergiczna, która może powodować obrzęk w obrębie twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy)
 • Pokrzywka
 • Swędzenie (świąd)
 • Zakażenia dróg moczowych

Częstość nieznana (nie można ustalić na podstawie dostępnych danych):

 • Ubytek wody z organizmu (odwodnienie)
 • Próchnica zębów
 • Ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne)
 • Zakażenia lub owrzodzenie skóry
 • Suchość skóry
 • Obrzęk stawów

Dodatkowo, bardzo ważne jest, aby pacjenci byli świadomi, że ciężkie działania niepożądane, takie jak reakcje alergiczne, które mogą wywołać obrzęk w obrębie twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy), lub inne reakcje nadwrażliwości (takie jak nagłe obniżenie ciśnienia krwi lub zawroty głowy) mogą wystąpić same lub jako część ciężkiej reakcji alergicznej (reakcji anafilaktycznej) po zastosowaniu leku Spiriva. Dodatkowo, tak jak w przypadku innych leków stosowanych w postaci inhalacji, u niektórych pacjentów mogą wystąpić: nieoczekiwany ucisk w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub duszność bezpośrednio po inhalacji leku (skurcz oskrzeli). W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Spiriva

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest Spiriva?

Spiriva to lek stosowany w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w tym przewlekłego oskrzelowego zapalenia płuc oraz rozedmy. Działa przez rozszerzanie drożnych dróg oddechowych, co ułatwia oddychanie.

Czy Spiriva zawiera sterydy?

Nie, Spiriva nie zawiera sterydów. Jest to lek antycholinergiczny, stosowany do rozszerzania dróg oddechowych u osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Chociaż może być stosowany razem ze sterydami w leczeniu POChP, sam nie zawiera sterydów.

Czy lek Spiriva jest refundowany?

Tak, Lek Spiriva jest refundowany, co oznacza, że część jego ceny jest pokrywana przez państwo, dzięki czemu pacjent płaci mniej za lek.

Czy Spiriva jest na receptę?

Tak, lek Spiriva jest dostępny na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Spiriva? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTiotropium bromide monohydrate
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBoehringer Ingelheim International GmbH

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2023