Spamilan

Spamilan to lek przeciwlękowy, stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych (z depresją lub bez). Zawiera chlorowodorek buspironu jako substancję czynną. Dostępny wyłącznie na receptę, występuje jako tabletki.

Działanie Spamilan

Spamilan to lek stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych, dzięki swoim właściwościom przeciwlękowym. Substancją czynną tego preparatu jest buspiron, a dokładniej jego sól – chlorowodorek buspironu. Buspiron działa na układ nerwowy, wpływając na równowagę neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, co przekłada się na redukcję lęku i napięcia.

Zastosowanie Spamilanu obejmuje leczenie różnych rodzajów zaburzeń lękowych, zarówno z towarzyszącą depresją, jak i bez niej. Ponadto, lek może być stosowany pomocniczo w leczeniu lęku uogólnionego, stanów niepokoju, a także w stanach napięcia związanego z objawami somatycznymi (np. bólami mięśni, zawrotami głowy) lub wegetatywnymi (np. uczucie duszności, przyspieszone bicie serca).

Spamilan jest dostępny na receptę, co oznacza, że może być przepisany tylko przez lekarza. Preparat występuje w postaci tabletek o dawce 5 mg oraz 10 mg, a każde opakowanie zawiera 60 sztuk. Dawka oraz długość kuracji są ustalane indywidualnie przez lekarza, w zależności od nasilenia objawów, stanu pacjenta oraz jego odpowiedzi na leczenie.

Wskazania do stosowania leku Spamilan

Lek Spamilan ma szereg wskazań do stosowania, które wynikają z jego właściwości przeciwlękowych. Oto najważniejsze z nich:

 • Zaburzenia lękowe z towarzyszącą depresją lub bez niej: Spamilan może być stosowany do leczenia różnych rodzajów zaburzeń lękowych, zarówno tych, które występują z objawami depresji, jak i tych, które się z nimi nie łączą.
 • Lęk uogólniony: Spamilan może być stosowany jako terapia pomocnicza w leczeniu lęku uogólnionego, który charakteryzuje się przewlekłym i nieuzasadnionym poczuciem niepokoju oraz obawami.
 • Stany niepokoju: Spamilan może być stosowany do łagodzenia stanów niepokoju, które są krótkotrwałe lub wynikają z określonych sytuacji życiowych, takich jak stres czy zmiana otoczenia.
 • Stany napięcia z towarzyszącymi objawami somatycznymi: Spamilan może być stosowany w leczeniu stanów napięcia, które objawiają się dolegliwościami ciała, takimi jak bóle mięśni, zawroty głowy czy bóle brzucha.
 • Stany napięcia z towarzyszącymi objawami wegetatywnymi: Spamilan może być stosowany w leczeniu stanów napięcia, które objawiają się objawami układu wegetatywnego, takimi jak uczucie duszności, przyspieszone bicie serca, drżenie czy pocenie się.

Przeciwwskazania do stosowania leku Spamilan

Przeciwwskazania do stosowania leku Spamilan:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub składniki leku: Jeżeli pacjent ma uczulenie na buspiron, chlorowodorek buspironu, czy jakikolwiek inny składnik Spamilanu, lek może wywołać reakcje alergiczne, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia.
 • Ciężka niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek mogą mieć problem z wydalaniem leku, co może prowadzić do jego nagromadzenia w organizmie i zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.
 • Padaczka: Spamilan może wpływać na układ nerwowy i może potencjalnie wpływać na przebieg padaczki u pacjentów z tą chorobą. Dlatego jego stosowanie jest przeciwwskazane u osób z epilepsją.
 • Ciężka choroba wątroby (obecnie lub w przeszłości): Osoby z ciężką chorobą wątroby mają ograniczoną zdolność do metabolizowania leków, co może prowadzić do ich nagromadzenia w organizmie i zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.
 • Ostre zatrucie alkoholowe: Spamilan może wpływać na układ nerwowy, a jednoczesne przyjęcie alkoholu może zwiększać ryzyko działań niepożądanych i pogorszenia stanu pacjenta.
 • Zatrucie lekami nasennymi, przeciwbólowymi, przeciwpsychotycznymi: Stosowanie Spamilanu u pacjentów z zatruciem takimi lekami może prowadzić do wzajemnych interakcji, które mogą nasilać objawy zatrucia i pogarszać stan pacjenta.

Przed rozpoczęciem leczenia Spamilanem, pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich przeciwwskazaniach i ewentualnych uczuleniach, aby lekarz mógł ocenić ryzyko i ewentualnie dobrać alternatywną terapię.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Spamilan – szczegółowy opis

Stosowanie leku Spamilan wymaga zachowania ostrożności w przypadku wielu sytuacji, takich jak:

 • Jaskra: Lek może wpływać na ciśnienie śródgałkowe, dlatego pacjenci z jaskrą powinni stosować Spamilan tylko pod ścisłym nadzorem lekarza.
 • Miastenia: Spamilan może wpływać na przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe, co może pogorszyć objawy miastenii. Stosowanie leku w przypadku tej choroby powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.
 • Zaburzenia czynności nerek: Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni być monitorowani podczas leczenia Spamilanem, gdyż dawka może wymagać dostosowania.
 • Zaburzenia czynności wątroby: Podobnie jak w przypadku zaburzeń czynności nerek, pacjenci z problemami wątroby powinni być monitorowani, gdyż dawka leku może wymagać modyfikacji.
 • Uzależnienie od narkotyków lub leków: Pacjenci z historią uzależnień mogą być bardziej podatni na rozwój uzależnienia od Spamilanu, dlatego leczenie powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza.
 • Stosowanie benzodiazepin: Pacjenci przyjmujący benzodiazepiny równocześnie ze Spamilanem mogą doświadczać nasilonych działań niepożądanych. Lekarz powinien monitorować stan pacjenta i dostosować dawkowanie obu leków, jeśli to konieczne.
 • Choroby współistniejące: W przypadku występowania innych chorób, pacjenci powinni być monitorowani podczas stosowania Spamilanu, a lekarz powinien dostosować dawkowanie lub rozważyć zmianę leku.

Spamilan jest przeciwwskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Lek może wpływać na sprawność psychomotoryczną, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn i urządzeń mechanicznych.

Interakcje Spamilanu z innymi lekami:

Spamilan może wchodzić w interakcje z wieloma innymi lekami, w tym z erytromycyną, ryfampicyną, linezolidem, moklobemidem, fenytoiną, warfaryną, karbamazepiną, lekami przeciwhistaminowymi, selegiliną, fluoksetyną, fluwoksaminą, litami, preparatami zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego, diazepamem, digoksyną, tramadolem, itrakonazolem, cytalopramem, diltiazemem, werapamilem, sertraliną, paroksetyną, trazodonem, nefazodonem, escytalopramem, cymetydyną, baklofenem, nabilonem, L-tryptofanem, tryptanami oraz lofeksydyną i fenobarbitalem.

W przypadku zażywania innych leków równocześnie ze Spamilanem, ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Lekarz może dostosować dawkowanie Spamilanu lub innych leków, aby uniknąć interakcji i nasilonych działań niepożądanych.

Stosowanie Spamilanu z alkoholem jest przeciwwskazane, gdyż może nasilać efekty sedacyjne leku oraz zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Dawkowanie leku Spamilan

Dawkowanie leku Spamilan zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i jest ustalane przez lekarza. Obejmuje ono dawkę, częstotliwość przyjmowania oraz czas trwania leczenia.

 • Dawkowanie dla osób dorosłych (również osób starszych): Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 5 mg przyjmowane 2 lub 3 razy na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę co 2-3 dni, w zależności od potrzeb pacjenta. W późniejszym okresie leczenia stosowana dawka wynosi zwykle od 15 do 30 mg na dobę, podzielona na kilka dawek. Maksymalna dawka dobowa to 60 mg, również w dawkach podzielonych.
 • Dawkowanie dla osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek i wątroby: Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku, biorąc pod uwagę stan pacjenta i możliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Przedawkowanie leku Spamilan może prowadzić do wystąpienia objawów, takich jak bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, senność, dzwonienie w uszach, problemy żołądkowe, zwężenie źrenic, niepokój ruchowy, niskie ciśnienie tętnicze, wolne bicie serca, drgawki, trudności z mówieniem, połykaniem, zaburzenia równowagi, maskowata twarz, chód z pociąganiem nogami, sztywność rąk i nóg oraz drżenie rąk i palców. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

Jeśli pacjent pominie dawkę leku, powinien przyjąć ją jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Wówczas należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować leczenie zgodnie z planem. Nie należy podwajać dawki, aby uzupełnić pominiętą.

Decyzję o przerwaniu leczenia podejmuje lekarz. Pacjent nie powinien samodzielnie przerywać stosowania Spamilanu, nawet jeśli nie zauważa poprawy. Ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza i regularne konsultacje w celu monitorowania postępów leczenia.

Z czym nie łączyć leku Spamilan

Spamilan a inhibitory monoaminooksydazy – Nie należy stosować Spamilanu równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy, takimi jak moklobemid i selegilina, stosowanymi w leczeniu depresji. Kombinacja tych leków może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi.

Spamilan a leki przeciwzakaźne – Stosowanie Spamilanu wraz z niektórymi lekami przeciwzakaźnymi, takimi jak erytromycyna, itrakonazol, linezolid i ryfampicyna, może wpływać na metabolizm i skuteczność leczenia infekcji.

Spamilan a antagoniści wapnia – Spamilan może wchodzić w interakcje z antagonistami wapnia, takimi jak diltiazem i werapamil, stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, co może prowadzić do zmian w skuteczności leczenia nadciśnienia.

Spamilan a selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny – Istnieje ryzyko interakcji między Spamilanem a selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, takimi jak cytalopram, escytalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina, stosowanymi w depresji i zaburzeniach lękowych.

Spamilan a inne leki przeciwdepresyjne – Należy zachować ostrożność podczas stosowania Spamilanu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak nefazodon, trazodon, preparaty dziurawca, L-tryptofan, ze względu na ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji.

Spamilan a leki psychotropowe – Stosowanie Spamilanu razem z lekami psychotropowymi, takimi jak haloperydol i lit, stosowanymi w chorobach psychicznych, może wpływać na ich działanie i skuteczność.

Spamilan a digoksyna – Stosowanie Spamilanu z digoksyną, lekiem stosowanym w leczeniu niewydolności serca, może wpłynąć na poziom digoksyny we krwi.

Spamilan a leki zmniejszające wydzielanie soku żołądkowego – Spamilan może wchodzić w interakcje z lekami zmniejszającymi wydzielanie soku żołądkowego, zawierającymi cymetydynę, stosowanymi w leczeniu wrzodów żołądka i zgagi.

Spamilan a tramadol – Spamilan może wpływać na skuteczność tramadolu, leku przeciwbólowego, ze względu na możliwość interakcji farmakologicznych.

Spamilan a tryptany – Stosowanie Spamilanu wraz z tryptanami, takimi jak sumatryptan stosowany w leczeniu migreny, może zwiększać ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji sercowo-naczyniowych.

Spamilan a baklofen – Współużywanie Spamilanu i baklofenu, stosowanego w zwiększonym napięciu mięśni, może modyfikować działanie obu leków.

Spamilan a lofeksydyna – Stosowanie Spamilanu z lofeksydyną, stosowaną w leczeniu zespołu odstawiennego, może wywierać wpływ na efektywność i bezpieczeństwo leczenia.

Spamilan a nabilon – Należy zachować ostrożność przy stosowaniu Spamilanu z nabilonem, stosowanym w leczeniu nudności i wymiotów, ze względu na ryzyko interakcji.

Spamilan a leki przeciwhistaminowe – Spamilan może wchodzić w interakcje z lekami przeciwhistaminowymi, stosowanymi w leczeniu reakcji alergicznych, co może wpłynąć na ich skuteczność.

Spamilan a diazepam – Stosowanie Spamilanu razem z diazepamem, stosowanym w leczeniu lęku, może prowadzić do wzajemnego wzmacniania efektów sedatywnych.

Spamilan a warfaryna – Spamilan może wpływać na działanie warfaryny, leku rozrzedzającego krew, przez co wymaga monitorowania parametrów krzepnięcia.

Spamilan a leki na padaczkę – Stosowanie Spamilanu z lekami na padaczkę, takimi jak fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, może wpływać na kontrolę napadów padaczkowych.

Stosowanie Spamilanu z jedzeniem, piciem i alkoholem – Podczas przyjmowania Spamilanu nie zaleca się spożywania alkoholu ani picia soku grejpfrutowego ze względu na ryzyko interakcji i zmiany w działaniu leku.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Spamilan

Skutki uboczne leku Spamilan

Lek o nazwie Spamilan może powodować różnorodne działania niepożądane. Poniżej przedstawiam je w podziale na ich prawdopodobieństwo wystąpienia oraz stopień nasilenia:

Ostre reakcje alergiczne: Jeżeli wystąpią objawy takie jak obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, omdlenie oraz swędząca wysypka skórna, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Są to objawy ciężkiej reakcji alergicznej, która może wymagać pilnej pomocy medycznej.

Interakcje z innymi lekami: Przy jednoczesnym przyjmowaniu Spamilanu oraz selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takich jak fluoksetyna lub paroksetyna, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Jego objawami mogą być uczucie splątania, niepokój ruchowy, poty, drżenia, dreszcze, omamy, nagłe skurcze mięśni lub szybkie bicie serca.

Objawy niepożądane wg częstości występowania:

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • uczucie omdlewania
 • bóle głowy
 • senność

Częste (do 1 na 10 pacjentów):

 • nerwowość, bezsenność, zaburzenia koncentracji, depresja, stan splątania, zaburzenia snu, złość
 • parestezje (drętwienie lub mrowienie)
 • nieostre widzenie, zaburzenia koordynacji ruchów, drżenie, szum w uszach
 • szybsze bicie serca, ból w klatce piersiowej
 • nudności, ból brzucha, suchość w ustach, biegunka, zaparcia, wymioty
 • zimne poty, wysypka
 • ból mięśni, ścięgien, więzadeł i kości
 • zmęczenie

Rzadkie (do 1 na 1000 pacjentów):

 • wybroczyny (siniaki)
 • pokrzywka

Bardzo rzadkie (do 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia psychiczne, halucynacje, depersonalizacja, chwiejność afektu
 • drgawki, widzenie tunelowe, zaburzenia pozapiramidowe, sztywność mięśni, dyskinezy, dystonia, omdlenie, utrata pamięci, ataksja, parkinsonizm, akatyzja, zespół niespokojnych nóg, niepokój ruchowy
 • niemożność całkowitego lub częściowego opróżnienia pęcherza
 • nadmierne wytwarzanie mleka

Należy zwrócić uwagę, że działania niepożądane nie występują u każdego pacjenta. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, zawsze warto skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Spamilan

Pytania naszych Pacjentów

Na co pomaga Spamilan?

Spamilan pomaga w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń lękowych, w tym z towarzyszącą depresją, jak i bez niej, a także może być stosowany pomocniczo w leczeniu lęku uogólnionego, stanów niepokoju oraz w stanach napięcia związanego z objawami somatycznymi lub wegetatywnymi.

Jak długo można brać Spamilan?

Długość kuracji z Spamilanem jest ustalana indywidualnie przez lekarza, w zależności od nasilenia objawów, stanu pacjenta oraz jego odpowiedzi na leczenie.

Czy Spamilan uspokaja?

Tak, Spamilan jest lekiem przeciwlękowym, który działa na układ nerwowy, wpływając na równowagę neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, co przekłada się na redukcję lęku i napięcia.

Czy Spamilan powoduje tycie?

Spamilan nie jest zwykle związany z tyciem, ale może powodować nieznaczne zmiany masy ciała w niektórych przypadkach.

Kiedy brać Spamilan?

Dawkowanie Spamilanu zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i jest ustalane przez lekarza, a lek należy przyjmować zgodnie z jego zaleceniami.

Czy Spamilan uzależnia?

Spamilan nie jest lekiem uzależniającym się, ale pacjenci powinni zawsze stosować się do zaleceń lekarza i nie przekraczać zalecanej dawki.

Czy Spamilan jest bezpieczny?

Spamilan jest stosunkowo bezpiecznym lekiem, ale jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, dlatego przed rozpoczęciem stosowania warto omówić z lekarzem ewentualne przeciwwskazania i interakcje z innymi lekami.

Czy Spamilan obniża ciśnienie?

Spamilan może powodować niewielkie zmiany w ciśnieniu krwi, ale zwykle nie jest on znaczący i nie wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta.

Co to za lek Spamilan?

Spamilan to lek przeciwlękowy stosowany w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń lękowych, zawierający jako substancję czynną chlorowodorek buspironu.

Czy Spamilan jest na receptę?

Tak, Spamilan jest lekiem na receptę i może być przepisany tylko przez lekarza.

Jak długo trwa leczenie Spamilan?

Długość leczenia Spamilanem jest ustalana indywidualnie przez lekarza, w zależności od nasilenia objawów, stanu pacjenta oraz jego odpowiedzi na leczenie.

Czy stosując Spamilan można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania Spamilanu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych oraz obniżyć skuteczność leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Spamilan? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBuspironi hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentEgis Polska Sp z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2023