Sotahexal

SotaHEXAL to lek przeciwarytmiczny, zawierający sotalolu chlorowodorek. Stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takich jak nadkomorowe i komorowe częstoskurcze.

Działanie Sotahexal

SotaHEXAL zawiera sotalol, substancję czynną o działaniu przeciwarytmicznym. Sotalol działa na serce poprzez spowolnienie przewodzenia impulsów elektrycznych, co pomaga kontrolować rytm serca. Zastosowanie SotaHEXAL pomaga zapobiegać nieprawidłowym rytmom serca, takim jak nadkomorowe i komorowe częstoskurcze, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Wskazania do stosowania SotaHEXAL

SotaHEXAL, zawierający substancję czynną sotalolu chlorowodorek, jest lekiem przeciwarytmicznym stosowanym w następujących przypadkach:

 • Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca: Nadkomorowe zaburzenia rytmu to stany, w których serce bije nieprawidłowo szybko lub nieregularnie z powodu problemów z elektryczną aktywnością w górnej części serca. SotaHEXAL jest stosowany do regulacji tych rytmów i utrzymania prawidłowej aktywności serca.
 • Komorowe zaburzenia rytmu serca: Komorowe zaburzenia rytmu są poważnym stanem, w którym dolna część serca bije zbyt szybko, co może prowadzić do niewydolności serca lub nagłej śmierci. SotaHEXAL jest stosowany w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza pod postacią częstoskurczu komorowego, pomagając utrzymać prawidłowy rytm serca.

Zawsze powinieneś używać SotaHEXAL tak, jak zalecił lekarz. Nie należy stosować tego leku samodzielnie bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ może to prowadzić do poważnych powikłań. Lek ten ma także pewne przeciwwskazania i może powodować działania niepożądane, które powinny być omówione z lekarzem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania SotaHEXAL

Przeciwwskazania do stosowania SotaHEXAL obejmują:

 • Uczulenie na sotalol, sulfonamidy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawy uczulenia to wysypka, świąd, obrzęk twarzy lub warg, duszność.
 • Wydłużenie odstępu QT na EKG, groźne dla życia zaburzenia rytmu serca (typu torsade de pointes), lub przyjmowanie leków, które mogą wywołać takie zaburzenia.
 • Astma oskrzelowa, napady duszności, przewlekła obturacyjna choroba dróg oddechowych.
 • Zwolniona czynność serca (<45-50 skurczów na minutę), niskie ciśnienie tętnicze krwi, ciężkie zaburzenia krążenia, niewyrównana niewydolność serca.
 • Niedawny zawał mięśnia sercowego.
 • Kwasicę metaboliczną lub cukrzycową kwasicę ketonową.
 • Niewydolność nerek, nieleczony guz rdzenia nadnerczy.
 • Przyjmowanie leku przeciwdepresyjnego z grupy inhibitorów MAO-A lub floktafeninę.

Przed rozpoczęciem stosowania SotaHEXAL, lekarz może zalecić badania stężenia potasu i magnezu we krwi. Jeśli stężenia tych składników są niskie, lekarz może nie zastosować leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą między innymi: choroby nerek, cukrzycy, nadczynności tarczycy, alergii, ciężkiej biegunki, zabiegów chirurgicznych oraz przyjmowania innych leków, które mogą wpływać na działanie SotaHEXAL.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, zastosowanie SotaHEXAL musi być konsultowane z lekarzem.

Pacjenci, którzy doświadczają uczucia oszołomienia, zmęczenia lub zawrotów głowy, powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn.

Jak stosować SotaHEXAL?

Stosowanie leku SotaHEXAL powinno odbywać się zgodnie z dokładnymi instrukcjami lekarza. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje na temat sposobu przyjmowania tego leku:

Dawkowanie: Dorośli zazwyczaj stosują dawkę od 80 mg do 320 mg na dobę. W przypadku niektórych pacjentów, którzy są leczeni z powodu komorowych zaburzeń rytmu serca zagrażających życiu, konieczne może być zastosowanie większej dawki dobowej, a mianowicie od 480 do 640 mg.

Lekarz może zasugerować podzielenie tej dawki na mniejsze dawki przyjmowane w ciągu dnia, a wszystko zależy od indywidualnej potrzeby pacjenta.

Lekarz może także zalecić stosowanie mniejszych dawek dla pacjentów w podeszłym wieku lub dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Stosowanie u dzieci: Lek SotaHEXAL nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku SotaHEXAL: Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę SotaHEXAL, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku lub ulotkę, aby personel medyczny mógł szybko zidentyfikować lek. Objawy przedawkowania mogą obejmować zwolnienie czynności serca, niewydolność serca, obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, obniżenie poziomu glukozy we krwi oraz zaburzenia rytmu serca.

Pominięcie dawki leku SotaHEXAL: Jeśli pacjent zapomni o zażyciu leku, powinien zażyć dawkę, jak tylko sobie o tym przypomni, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę. W takim przypadku pacjent powinien zażyć dawkę o normalnej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku SotaHEXAL: Nie wolno przerywać stosowania SotaHEXAL bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nagłe zaprzestanie stosowania leku może prowadzić do poważnych zaburzeń krążenia, które mogą zagrażać życiu. Jeżeli konieczne jest przerwanie leczenia, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku przez okres od 1 do 2 tygodni, a w razie potrzeby może zaproponować leczenie zastępcze.

Regularność stosowania: Zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia, co pomaga w utrzymaniu regularności i pamiętaniu o zażyciu leku.

Konsultacje i kontrole: Pacjenci powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących regularnych wizyt i badań kontrolnych, aby monitorować postępy leczenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania leku SotaHEXAL, zawsze można skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Sotahexal

SotaHEXAL i leki na nadciśnienie – SotaHEXAL może oddziaływać na skuteczność leków na nadciśnienie, co może prowadzić do niepożądanych zmian ciśnienia krwi.

SotaHEXAL i leki na niewydolność serca – Współużytkowanie tych leków z SotaHEXAL może wpłynąć na kontrolę niewydolności serca i zaburzeń rytmu.

SotaHEXAL i leki przeciwcukrzycowe – Możliwe modyfikacje efektów leków przeciwcukrzycowych podczas stosowania SotaHEXAL.

SotaHEXAL i leki moczopędne – Wzajemne działanie tych leków z SotaHEXAL może wpływać na gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu.

SotaHEXAL i leki na astmę – Stosowanie SotaHEXAL razem z lekami na astmę może wpływać na efektywność terapii astmy i innych chorób dróg oddechowych.

SotaHEXAL i leki psychiatryczne – Interakcja SotaHEXAL z lekami na depresję, lęk, zaburzenia nerwowe i choroby psychiczne może wpływać na ich skuteczność i profil bezpieczeństwa.

SotaHEXAL i antybiotyki – Możliwe zmiany w działaniu leków przeciwbakteryjnych podczas leczenia SotaHEXAL.

SotaHEXAL i leki na alergię – Współstosowanie tych leków z SotaHEXAL może modyfikować efekty leczenia alergii.

SotaHEXAL i steroidy – Możliwe interakcje z grupą leków steroidowych, wpływające na ich efektywność.

SotaHEXAL i NLPZ – Leki przeciwzapalne mogą oddziaływać na SotaHEXAL, wpływając na kontrolę bólu i stanów zapalnych.

SotaHEXAL i leki przeczyszczające – Stosowanie leków przeczyszczających może wpływać na wchłanianie i efektywność SotaHEXAL.

SotaHEXAL i posiłki – Zaleca się przyjmowanie SotaHEXAL przed posiłkami, gdyż jedzenie, szczególnie mleczne, może obniżać wchłanianie leku w organizmie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Sotahexal

Skutki uboczne leku Sotahexal

SotaHEXAL, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane. Nie muszą one wystąpić u każdego pacjenta i zwykle są przemijające, ustępują po zmniejszeniu dawki i rzadko są powodem przerwania leczenia. Poniżej opis i prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych skutków ubocznych:

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • Zaburzenia psychiczne: lęk, zmiany nastroju, depresja, zaburzenia snu.
 • Zaburzenia nerwowe: zawroty głowy, oszołomienie, ból głowy, parestezje, omdlenie, odczucie omdlewania.
 • Zaburzenia zmysłów: zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu.
 • Zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, arytmia, zwolnienie czynności serca (bradykardia), kołatanie serca, zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG), zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, niewydolność serca.
 • Zaburzenia układu oddechowego: duszność.
 • Zaburzenia układu krążenia: niedociśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej.
 • Zaburzenia układu pokarmowego: ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej.
 • Zaburzenia mięśni: kurcze mięśni.
 • Zaburzenia seksualne: zaburzenia funkcji seksualnych.
 • Inne: odczucie zmęczenia, astenia, gorączka, obrzęk.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • Zaburzenia układu oddechowego: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub objawami astmy w wywiadzie.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • Zaburzenia oka: zmniejszone wydzielanie łez.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Zaburzenia krwi: nieprawidłowo mała liczba trombocytów we krwi, zwanych również płytkami krwi.
 • Zaburzenia naczyniowe: choroba Raynauda, nasilenie chromania przestankowego, ból i ziębnięcie kończyn.
 • Zaburzenia skóry: wysypka, zaostrzenie objawów łuszczycy, wypadanie włosów, nadmierne pocenie się.
 • Zaburzenia układu immunologicznego: wytwarzanie przeciwciał przeciwjądrowych.

Pamiętaj, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych działań, powinieneś niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Sotahexal

Pytania naszych Pacjentów

Czy można dostać Sotahexal bez recepty?

SotaHEXAL jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę.

Czy stosując Sotahexal można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania SotaHEXAL, ponieważ alkohol może nasilać niektóre skutki uboczne leku, takie jak zawroty głowy czy niskie ciśnienie krwi. Przed podjęciem decyzji o spożyciu alkoholu podczas leczenia SotaHEXAL, zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Czy SotaHEXAL obniża ciśnienie?

Tak, SotaHEXAL ma potencjał do obniżania ciśnienia krwi. Jest to jeden z możliwych skutków ubocznych, a pacjenci przyjmujący ten lek powinni być monitorowani pod kątem objawów takich jak zawroty głowy lub omdlenia.

Czy SotaHEXAL jest bezpieczny?

SotaHEXAL jest zazwyczaj bezpieczny do stosowania, gdy jest przepisywany i monitorowany przez lekarza. Jak każdy lek, może powodować skutki uboczne, które powinny być omówione z lekarzem lub farmaceutą.

Na co jest SotaHEXAL?

SotaHEXAL jest lekiem stosowanym głównie do leczenia pewnych typów nieprawidłowego rytmu serca, zwanych arytmią. Może być używany do kontroli rytmu serca u osób z chorobą wieńcową, kardiomiopatią, lub po zawale serca, aby zmniejszyć ryzyko poważnych komplikacji.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Sotahexal? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSotaloli hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2024