Sirdalud

Sirdalud to lek o działaniu przeciwbólowym i rozkurczowym, który przyczynia się do obniżenia napięcia mięśniowego. Jest szeroko stosowany w neurologii oraz chirurgii ogólnej, zwłaszcza w przypadkach bólu mięśniowego, skurczów, czy dolegliwości związanych z układem nerwowym. Sirdalud pomaga pacjentom w łagodzeniu bólu i poprawie funkcjonowania mięśni.

Działanie Sirdalud

Działanie Sirdalud opiera się na substancji czynnej – tyzanidynie, która wykazuje działanie przeciwbólowe i rozkurczowe, a tym samym przyczynia się do obniżenia napięcia mięśniowego i łagodzenia bolesnych skurczów. Lek stosowany jest zarówno w neurologii, jak i chirurgii ogólnej, szczególnie w przypadkach bólu mięśniowego, skurczów, czy dolegliwości związanych z układem nerwowym.

Działanie tyzanidyny polega na bezpośrednim oddziaływaniu na rdzeń kręgowy, wpływając na niektóre receptory i blokując wydzielanie aminokwasów odpowiedzialnych za pobudzenie receptorów N-metylo-D-asparaginianowych. W efekcie, lek pomaga pacjentom w łagodzeniu bólu, poprawie funkcjonowania mięśni oraz zwiększa komfort życia osób dotkniętych schorzeniami, takimi jak stwardnienie rozsiane.

Sirdalud dostępny jest wyłącznie na receptę i oferowany jest w dwóch postaciach: tabletki o dawce 4 mg (po 10 lub 30 sztuk w opakowaniu) oraz tabletki MR 6 mg o zmodyfikowanym uwalnianiu (po 10 lub 30 sztuk w opakowaniu – tabletki po 30 sztuk są częściowo refundowane). Lek jest tańszy o 70% dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane, co pozwala im na bardziej przystępną cenę tego leku.

Wskazania do stosowania Sirdalud

Wskazania do stosowania Sirdalud obejmują różne dolegliwości, które wywołują wzmożone napięcie mięśniowe lub bolesne skurcze mięśni. Lek jest stosowany przede wszystkim w przypadkach, gdy napięcie mięśniowe towarzyszy chorobom neurologicznym lub gdy występują bolesne skurcze mięśni spowodowane schorzeniami kręgosłupa lub stanem po zabiegu chirurgicznym.

W przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego związanego z chorobami neurologicznymi, Sirdalud jest stosowany w leczeniu takich schorzeń, jak:

 • Stwardnienie rozsiane – przewlekła choroba autoimmunologiczna, która uszkadza osłonki mielinowe nerwów, prowadząc do problemów z przewodnictwem nerwowym oraz napięciem mięśniowym.
 • Przewlekłe choroby rdzenia kręgowego – różne schorzenia wpływające na rdzeń kręgowy, prowadzące do zaburzeń czucia, ruchu oraz napięcia mięśniowego.
 • Choroby zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego – degeneracyjne zmiany rdzenia kręgowego, które prowadzą do osłabienia lub uszkodzenia nerwów i mięśni.
 • Mózgowe porażenie dziecięce u osób dorosłych – stan neurologiczny wywołany uszkodzeniem mózgu, który może prowadzić do zaburzeń ruchowych i wzmożonego napięcia mięśniowego.
 • Stan po udarze mózgu – sytuacja, w której niedokrwienie lub krwawienie mózgu prowadzi do zaburzeń czucia, ruchu oraz wzmożonego napięcia mięśniowego.

W przypadkach łagodzenia bolesnych skurczów mięśni spowodowanych przez:

 • Statyczne schorzenia kręgosłupa – schorzenia związane z nieprawidłowościami postawy ciała, prowadzące do bólu i napięcia mięśniowego.
 • Czynnościowe schorzenia kręgosłupa – zaburzenia funkcji kręgosłupa, prowadzące do bólu i wzmożonego napięcia mięśniowego.
 • Stan po zabiegu chirurgicznym – sytuacja, w której pacjent doświadcza bolesnych skurczów mięśni po operacji, jako reakcja organizmu na uraz czy uszkodzenie tkanek.

W każdym z wymienionych przypadków lekarz oceni konieczność stosowania Sirdalud oraz ustali odpowiednie dawkowanie leku, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta.

Przeciwwskazania do stosowania Sirdalud

Przeciwwskazania do stosowania Sirdalud obejmują różne sytuacje, w których lek może prowadzić do działań niepożądanych lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Przeciwwskazania obejmują:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku – może prowadzić do alergii lub reakcji niepożądanych.
 • Znaczne i trwałe podwyższenie aktywności aminotransferaz, co przekracza trzykrotnie górną granicę normy – może wskazywać na zaburzenia wątroby.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby – stosowanie Sirdalud może pogorszyć stan zdrowia pacjenta.
 • Równoległe stosowanie silnych inhibitorów CYP1A2 – zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich skutków ubocznych, takich jak nasilone niedociśnienie tętnicze.
 • Równoległe stosowanie fluwoksaminy lub cyprofloksacyny – zwiększa ryzyko śpiączki lub silnego niedociśnienia tętniczego.
 • Rzadka dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy – lek zawiera laktozę, co może prowadzić do niepożądanych reakcji.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Sirdalud powinny być stosowane w różnych sytuacjach, w których lek może wpłynąć na działanie innych leków, nasilać działania uboczne lub prowadzić do innych problemów zdrowotnych. Należy zachować ostrożność w przypadku:

 • Równoległego stosowania leków wpływających na odstęp QT, przeciwarytmicznych, przeciwnadciśnieniowych lub o zbliżonym działaniu.
 • Równoległego stosowania leków nasennych, uspokajających lub przeciwhistaminowych.
 • Równoległego stosowania leków hipotensyjnych lub inhibitorów CYP1A2 – zwiększa ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego, utraty przytomności lub zapaści naczyniowej.
 • Stosowania dawki 12 mg i większej – zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby.
 • Zaburzeń czynności nerek.
 • Równoległego spożywania alkoholu – zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Ciąży lub podejrzenia ciąży – stosowanie leku jest dopuszczalne tylko pod nadzorem lekarza, gdy korzyści dla pacjentki przewyższają ewentualne ryzyko dla dziecka.

Dawkowanie Sirdalud

Dawkowanie Sirdalud zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, stanu zdrowia, a także rodzaju dolegliwości. W procesie dawkowania leku kluczowe jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego, który określa odpowiednią dawkę oraz długość terapii. Ważne jest również stopniowe zmniejszanie dawki leku przed jego odstawieniem, aby uniknąć niepożądanych skutków ubocznych, takich jak zaburzenia rytmu serca czy nadciśnienie tętnicze.

Sirdalud jest lekiem doustnym, dostępnym w formie tabletek, i nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od niewielkiej dawki początkowej, wynoszącej 2 mg trzy razy na dobę, z możliwością stopniowego jej zwiększania. Podejście to pozwala na minimalizację ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

W przypadku leczenia bolesnych skurczów mięśni, zalecana dawka to 2-4 mg leku trzy razy na dobę, z możliwością dodatkowego zwiększenia o 2-4 mg przed snem w cięższych przypadkach.

Gdy występuje wzmożone napięcie mięśniowe spowodowane chorobami neurologicznymi, początkowa dawka nie powinna przekraczać 6 mg w trzech podzielonych dawkach. Lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększaniu dawki o 2-4 mg na dobę co 3 do 7 dni, w zależności od potrzeb pacjenta. Typowo stosuje się dawkę 12-24 mg na dobę, podzieloną na 3-4 dawki. Maksymalna dawka wynosi 36 mg na dobę.

Zarówno w przypadku dawkowania, jak i stopniowego odstawienia leku, kluczowe jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza oraz monitorowanie odpowiedzi organizmu na terapię. W razie potrzeby lekarz może dostosować dawkowanie, aby zapewnić optymalne efekty leczenia i minimalizować ryzyko skutków ubocznych.

Skutki uboczne leku Sirdalud

Stosowanie leku Sirdalud może prowadzić do różnych działań niepożądanych, które mogą wpłynąć na jakość życia pacjenta. Poniżej przedstawiamy skutki uboczne, pogrupowane ze względu na częstotliwość występowania:

Występujące bardzo często:

 • zawroty głowy: może utrudniać codzienne funkcjonowanie i prowadzić do problemów z równowagą,
 • senność: może powodować trudności w utrzymaniu koncentracji lub wykonywaniu codziennych czynności,
 • suchość w jamie ustnej: może prowadzić do dyskomfortu, trudności w spożywaniu pokarmów, a także problemów z higieną jamy ustnej,
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe: mogą objawiać się bólami brzucha, wzdęciami, niestrawnością czy biegunką,
 • zmęczenie: może wpłynąć na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną,
 • osłabienie mięśniowe: może utrudniać wykonywanie codziennych czynności oraz prowadzić do problemów z koordynacją ruchów.

Występujące często:

 • problemy ze snem i bezsenność: mogą prowadzić do zaburzeń snu, które wpływają na ogólną jakość życia i funkcjonowanie pacjenta,
 • bradykardia: spowolnienie rytmu serca, które może powodować osłabienie, zawroty głowy lub omdlenia,
 • spadek ciśnienia tętniczego: może prowadzić do osłabienia, zawrotów głowy, omdleń lub problemów z krążeniem,
 • nudności: uczucie mdłości, które może wpływać na apetyt i ogólny komfort życia,
 • przemijający wzrost aktywności aminotransferaz w surowicy: może wskazywać na zaburzenia czynności wątroby.

Częstotliwość występowania nie jest znana:

 • stan splątania: zaburzenia świadomości, które mogą prowadzić do dezorientacji i problemów z koncentracją,
 • problemy z równowagą: mogą utrudniać poruszanie się i prowadzić do upadków,
 • zaburzenia widzenia: mogą wpływać na jakość życia i bezpieczeństwo pacjenta,
 • omamy: nieprawdziwe percepcje, które mogą być niepokojące dla pacjenta,
 • omdlenia: nagłe utraty przytomności, które mogą prowadzić do urazów,
 • zapalenie wątroby, niewydolność wątroby: mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i konieczności modyfikacji leczenia,
 • osłabienie: ogólne pogorszenie kondycji fizycznej.

Nagłe odstawienie leku – po długotrwałej kuracji z zastosowaniem dużych dawek – zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, a także zwiększonej częstotliwości rytmu serca, a w efekcie udaru mózgu. Skutki uboczne występują częściej, a także są silniej zaznaczone w przypadku stosowania większych dawek leku.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Sirdalud

Pytania naszych Pacjentów

Na co pomaga Sirdalud?

Sirdalud pomaga w łagodzeniu napięciowych zaburzeń mięśniowych, takich jak bóle kręgosłupa lub skurcze mięśni.

Czy lek Sirdalud jest bezpieczny?

Lek Sirdalud jest uważany za bezpieczny, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcjami zawartymi w ulotce informacyjnej.

Ile razy dziennie można brać Sirdalud?

Dawkowanie Sirdaludu zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza, ale zazwyczaj dawka początkowa wynosi 2-4 mg, a dawkę można zwiększać stopniowo, maksymalnie do 36 mg na dobę, podzieloną na 3-4 dawki.

Kiedy stosować Sirdalud?

Sirdalud stosuje się w leczeniu napięciowych zaburzeń mięśniowych, takich jak bóle kręgosłupa lub skurcze mięśni, w sytuacjach, gdy inne metody leczenia okazały się nieskuteczne lub niewystarczające.

Czy Sirdalud można brać na noc?

Tak, Sirdalud można brać na noc.

Czy Sirdalud podnosi ciśnienie?

Sirdalud, może powodować obniżenie ciśnienia krwi jako skutek uboczny. Jednakże, u niektórych pacjentów może również wystąpić wzrost ciśnienia krwi jako rzadki skutek uboczny.

Czy Sirdalud szkodzi na wątrobę?

Podobnie jak wiele innych leków, Sirdalud jest metabolizowany przez wątrobę. Z tego powodu może istnieć ryzyko uszkodzenia wątroby, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu, nieprawidłowym dawkowaniu lub stosowaniu w przypadku istniejących problemów z wątrobą.

Po jakim czasie zaczyna działać Sirdalud?

W przypadku Sirdalud, czas potrzebny do rozpoczęcia działania leku może się różnić, jednak zazwyczaj można oczekiwać, że efekty przeciwbólowe i miorelaksacyjne zaczną się pojawiać w ciągu 1-2 godzin od przyjęcia dawki. Działanie leku może osiągnąć szczyt w ciągu 3-6 godzin po podaniu, a czas jego działania wynosi zazwyczaj od 3 do 8 godzin.

Jak odstawić Sirdalud?

Odstawienie Sirdalud powinno być przeprowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza, aby uniknąć ewentualnych działań niepożądanych.

Czy można łączyć Sirdalud z Ketonalem?

Nie ma bezpośrednich przeciwwskazań dotyczących łączenia Sirdalud z Ketonal.

Czy Sirdalud podnosi cukier?

Nie ma bezpośrednich dowodów na to, że Sirdalud podnosi poziom cukru we krwi.

Jak długo utrzymuje się w organizmie Sirdalud?

Okres półtrwania tizanidyny, substancji czynnej w Sirdalud, wynosi około 2-4 godzin, ale czas wydalania leku z organizmu może być różny w zależności od indywidualnych cech pacjenta oraz dawki i częstotliwości stosowania.

Czy Sirdalud działa przeciwbólowo?

Tizanidyna, substancja czynna w Sirdalud, działa miorelaksacyjnie, a jej działanie przeciwbólowe jest związane z łagodzeniem napięcia mięśniowego, co może przynosić ulgę w bólach mięśniowych.

Czy po Sirdalud można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania Sirdaludu, ponieważ może to zwiększać ryzyko działań niepożądanych, takich jak senność, zawroty głowy i zaburzenia koordynacji ruchowej.

Czy Sirdalud jest na receptę?

Tak, Sirdalud jest lekiem na receptę i można go dostać jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.

Czy Sirdalud to to samo co Mydocalm?

Nie, Sirdalud i Mydocalm to różne leki o podobnym działaniu miorelaksacyjnym, ale zawierające różne substancje czynne (tizanidynę i tolperizon) i mogą się różnić w zakresie skuteczności i działań niepożądanych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Sirdalud? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTizanidinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentNovartis Poland Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Sirdalud

Sirdalud MR.

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2023