Relpax

Relpax to lek specjalistyczny, przepisywany głównie osobom cierpiącym na migreny, zarówno z aurą, jak i bez niej. Skutecznie łagodzi bóle migrenowe i związane z nimi objawy. Ze względu na swoje specyficzne zastosowanie i potencjalne skutki uboczne, dostępny jest wyłącznie na receptę. Ustalanie dawkowania i monitorowanie przez lekarza są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Działanie Relpax

Relpax zawiera substancję czynną Eletriptanum i jest często stosowany w leczeniu migreny. Działa przez wpływ na rozszerzone naczynia krwionośne w mózgu, co pomaga zmniejszyć ból i inne objawy migreny, takie jak światłowstręt czy nudności. Mechanizm działania opiera się na agonistycznym wpływie na receptory serotoninowe, co prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych. Jest to lek na receptę, co oznacza, że konieczne jest konsultowanie dawkowania i ewentualnych interakcji z innymi lekami z lekarzem.

Wskazania do stosowania Relpax

Migrena z aurą lub bez aury: Głównym wskazaniem do stosowania Relpax jest leczenie migreny, zarówno tych występujących z aurą, jak i bez niej. Aura to zestaw objawów neurologicznych, które mogą obejmować m.in. zaburzenia widzenia czy inne doznania sensoryczne i zazwyczaj pojawiają się przed rozpoczęciem bólu głowy.

Ostry epizod migrenowy: Relpax jest skuteczny w łagodzeniu objawów ostrego epizodu migrenowego. Zalecany jest wówczas, gdy inne leki przeciwbólowe nie przyniosły oczekiwanych efektów lub są przeciwwskazane.

Leczenie objawowe: Relpax jest często stosowany do łagodzenia objawów towarzyszących migrenie, takich jak nudności, wymioty czy światłowstręt.

Przeciwwskazania do stosowania Relpax

 • Uczulenie na substancję czynną lub inne składniki: Relpax nie powinien być stosowany, jeśli pacjent ma znane uczulenie na Eletriptanum lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Ciężka niewydolność wątroby lub nerek: Lek jest przeciwwskazany dla osób, u których stwierdzono ciężką niewydolność wątroby lub nerek, ze względu na możliwość gromadzenia się substancji czynnej w organizmie.
 • Nadciśnienie tętnicze: Relpax nie jest zalecany dla osób z umiarkowanie ciężkim lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym oraz dla tych, którzy mają niekontrolowane łagodne nadciśnienie.
 • Choroby serca i naczyń: Lek jest przeciwwskazany dla osób z chorobą wieńcową, dławicą piersiową, przebytym zawałem serca, skurczem naczyń tętnicy wieńcowej, czy też z istotnymi zaburzeniami rytmu serca i niewydolnością serca.
 • Choroba naczyń obwodowych: Nie zaleca się stosowania Relpax w przypadku rozpoznanej choroby naczyń obwodowych.
 • Udar mózgu lub przemijające niedokrwienie: Lek jest przeciwwskazany dla osób, które przebyły udar mózgu lub miały epizody przemijającego niedokrwienia mózgu.
 • Współdziałanie z innymi lekami: Relpax nie powinien być stosowany jednocześnie z ergotaminą, jej pochodnymi, a także z metyzergidem na 24 godziny przed lub po przyjęciu eletryptanu. Ponadto jest przeciwwskazany przy jednoczesnym przyjmowaniu innych agonistów receptora 5-HT.

Środki ostrożności do stosowania Relpax

 • Pacjenci z nierozpoznaną chorobą serca: Jeśli istnieje podejrzenie choroby serca, Relpax nie powinien być stosowany bez uprzedniego badania diagnostycznego.
 • Czynniki ryzyka choroby wieńcowej: U pacjentów z czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca, palenie papierosów, płeć męska, wiek powyżej 40 lat czy pomenopauza u kobiet, należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu Relpax.
 • Interakcje z lekami na depresję i choroby psychiczne: U pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Symptomami mogą być m.in. biegunka, wysoka temperatura i ciśnienie tętnicze, nadmierna potliwość i przyspieszenie rytmu serca.
 • Stosowanie z lekami ziołowymi: Nie zaleca się jednoczesnego stosowania Relpax z preparatami zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego, ze względu na możliwość interakcji.
 • Interakcja z ergotaminą i jej pochodnymi: Jeżeli pacjent stosuje leki zawierające ergotaminę lub jej pochodne, jak dihydroergotaminę, powinien zachować 24-godzinny odstęp pomiędzy ostatnią dawką tych leków a dawką Relpax.

Jak stosować Relpax?

Relpax powinien być zażywany zgodnie z instrukcjami lekarskimi i najlepiej jak najszybciej po wystąpieniu bólu migrenowego. Tabletki są przeznaczone do połykania w całości i należy je popijać wodą.

Dawki dla dorosłych: Zalecana początkowa dawka dla dorosłych wynosi 40 mg. W przypadku nawrotu bólu głowy w ciągu 24 godzin po pierwszej dawce, można przyjąć dodatkową dawkę, ale nie wcześniej niż po 2 godzinach od przyjęcia pierwszej. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 80 mg.

Brak efektu: Jeśli ból nie ustępuje w ciągu 2 godzin po pierwszej dawce, nie zaleca się przyjmowania kolejnej dawki do leczenia tego samego napadu.

Inne dawki: U osób, u których standardowa dawka 40 mg okazała się nieskuteczna, można zastosować dawkę 80 mg w przypadku kolejnych napadów, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyjęcia pierwszej dawki.

Ograniczenia wiekowe i stan zdrowia: Leku nie zaleca się dla dzieci i młodzieży. U osób z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek zaleca się początkową dawkę 20 mg, z maksymalną dobą dawką do 40 mg. Relpax jest przeciwwskazany dla pacjentów z ciężką niewydolnością nerek oraz wątroby. Osobom powyżej 65 roku życia też nie zaleca się stosowania Relpax.

Przedawkowanie: W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki, konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska. Objawy przedawkowania mogą obejmować zaburzenia układu sercowo-naczyniowego i nadciśnienie tętnicze.

Relpax nie jest lekiem profilaktycznym i nie powinien być stosowany w czasie aury migrenowej. W razie wątpliwości zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Relpax

Ketokonazol i Itrakonazol – Leki te, stosowane w leczeniu grzybic, nie powinny być przyjmowane jednocześnie z Relpaxem. Relpax może wpływać na metabolizm tych leków antygrzybiczych, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Rytonawir, Indynawir, Nelfinawir – Są to leki przeciwwirusowe używane w terapii HIV. Ich jednoczesne stosowanie z Relpaxem może prowadzić do zwiększenia stężenia Relpaxu we krwi, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Erytromycyna, Klarytromycyna, Jozamycyna – Antybiotyki te, stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, mogą wchodzić w interakcje z Relpaxem. Współużytkowanie tych leków może zwiększać ryzyko działań niepożądanych obu leków, ponieważ mogą one wzajemnie wpływać na swoje metabolizmy.

Leki na Depresję i Inne Choroby Psychiczne – Jeśli pacjent przyjmuje leki psychotropowe, konieczna jest ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z Relpaxem. Może to wpływać na skuteczność obu leków i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Tryptany i Leki Ziołowe Zawierające Ziele Dziurawca – Tryptany, stosowane na migreny, oraz preparaty z dziurawcem mogą wchodzić w interakcje z Relpaxem, zwiększając ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, stanu potencjalnie zagrażającego życiu.

Leki Zawierające Ergotaminę lub Jej Pochodne – Leki te, stosowane m.in. w leczeniu migren, nie powinny być łączone z Relpaxem. Może to prowadzić do wzajemnego nasilenia działań niepożądanych i zwiększenia ryzyka poważnych skutków ubocznych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Relpax

Skutki uboczne leku Relpax

Częste działania niepożądane (u 1 na 10 osób):

 • Osłabienie, senność, nudności, zawroty głowy, zapalenie gardła i nieżyt nosa, ból głowy.
 • Objawy związane z układem nerwowym jak mrowienie, zaburzenia czucia, wzmożone napięcie mięśniowe i niedoczulica.
 • Zmiany w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego, takie jak kołatanie serca i częstoskurcz.
 • Problemy ze strony przewodu pokarmowego, jak ból brzucha, suchość w jamie ustnej i niestrawność.
 • Objawy związane z układem mięśniowo-szkieletowym, takie jak nużliwość mięśni, ból pleców i bóle mięśni.

Niezbyt częste działania niepożądane (u 1 na 100 osób):

 • Psychiczne zaburzenia, takie jak depersonalizacja, euforia, depresja i bezsenność.
 • Zaburzenia związane z układem nerwowym, takie jak ataksja, hipokinezy i drżenie.
 • Problemy z narządami zmysłów, jak zaburzenia smaku, widzenia i ból w gałce ocznej.
 • Zaburzenia układu oddechowego i objawy dermatologiczne jak duszność, biegunka, wysypka i świąd.

Rzadkie działania niepożądane (u 1 na 1 000 osób):

 • Objawy związane z układem oddechowym, jak zakażenie dróg oddechowych i astma.
 • Problemy z układem pokarmowym, jak zaparcia i zapalenie przełyku.
 • Zmiany w badaniach laboratoryjnych, takie jak podwyższona aktywność AspAT i hiperbilirubinemia.

Częstość nieznana:

 • Reakcje alergiczne, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy.
 • Zespół serotoninowy, przypadki omdlenia i udar naczyniowy mózgu.
 • Zaburzenia układu krążenia, jak nadciśnienie tętnicze i zawał mięśnia sercowego.

Pamiętaj, że każdy lek działa indywidualnie i nie u każdego wystąpią te działania niepożądane. W razie jakichkolwiek niepokojących objawów, skonsultuj się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Relpax

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEletriptanum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentUpjohn EESV

Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2024