Ramoclav

Ramoclav to antybiotyk zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci, np. zakażeń ucha, zatok, dróg oddechowych, moczowych, skóry, kości i stawów.

Działanie Ramoclav

Ramoclav działa na bakterie poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej. Składnik amoksycylina to szerokospektralny antybiotyk z grupy penicylin, który działa na wiele różnych bakterii. Kwas klawulanowy zwiększa zakres działania amoksycyliny, zapobiegając rozkładaniu jej przez enzymy wytwarzane przez niektóre bakterie (beta-laktamazy).

Współdziałanie tych dwóch składników pozwala na skuteczne leczenie zakażeń bakteryjnych, które mogą być oporne na samą amoksycylinę. Dzięki temu Ramoclav może być stosowany w leczeniu różnorodnych zakażeń, takich jak zapalenie ucha, zatok, górnych i dolnych dróg oddechowych, układu moczowego, skóry, kości i stawów.

Wskazania do stosowania Ramoclav

Ramoclav, ze względu na swoje działanie przeciwbakteryjne, jest wskazany w leczeniu różnych zakażeń wywołanych przez wrażliwe na amoksycylinę z kwasem klawulanowym bakterie. Wskazania do stosowania Ramoclav obejmują:

 • Zakażenia górnych dróg oddechowych: Ramoclav jest skuteczny w leczeniu zapalenia migdałków, zapalenia gardła, zapalenia zatok przynosowych oraz infekcji ucha środkowego.
 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych: Lek jest stosowany w leczeniu zapalenia płuc, ostrego i przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
 • Zakażenia układu moczowo-płciowego: Ramoclav może być stosowany w leczeniu infekcji dróg moczowych, takich jak zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej oraz zapalenie nerek i miedniczek nerkowych.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: Lek jest skuteczny w leczeniu zakażeń skóry, takich jak ropnie, czyraki, celulit, czy zakażenia ran.
 • Zakażenia kości i stawów: Ramoclav jest stosowany w leczeniu zakażeń kości, takich jak osteomyelitis, oraz zakażeń stawów, takich jak zapalenie stawów.
 • Zakażenia w obrębie jamy brzusznej: Lek może być stosowany w leczeniu zakażeń żołądka, jelit, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki oraz zakażeń wewnątrzbrzusznych.
 • Zakażenia stomatologiczne: Ramoclav może być stosowany w leczeniu zakażeń jamy ustnej i zębów, takich jak zapalenie miazgi, ropień okołowierzchołkowy czy ropień przyzębia.

Należy pamiętać, że lek powinien być stosowany tylko na zlecenie lekarza, który oceni, czy Ramoclav jest odpowiedni dla danego przypadku i ustali odpowiednią dawkę oraz czas trwania leczenia.

Przeciwwskazania do stosowania Ramoclav

 • Nadwrażliwość na substancje czynne: Pacjenci z nadwrażliwością na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicyliny lub inne β-laktamy nie powinni stosować Ramoclav, gdyż może to prowadzić do reakcji alergicznych.
 • Alergia na składniki pomocnicze: Pacjenci uczuleni na jakikolwiek składnik leku, np. na substancje pomocnicze, nie powinni stosować Ramoclav.
 • Mononukleozy zakaźnej: Pacjenci z mononukleozą zakaźną nie powinni stosować Ramoclav, gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia wysypki.
 • Historia żółtaczki cholestatycznej lub niewydolności wątroby: Pacjenci, którzy w przeszłości doświadczyli żółtaczki cholestatycznej lub niewydolności wątroby po leczeniu amoksycyliną i kwasem klawulanowym, nie powinni stosować Ramoclav.
 • Ciężka niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek mogą wymagać dostosowania dawki lub powinni unikać stosowania Ramoclav, gdyż eliminacja leku przez nerki może być zaburzona.
 • Dzieci poniżej 3 miesiąca życia: Ramoclav nie jest zalecany dla dzieci poniżej 3 miesiąca życia, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

W przypadku wątpliwości co do stosowania Ramoclav, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz oceni ryzyko i korzyści związane z leczeniem oraz może zdecydować o dostosowaniu dawki lub zastosowaniu innego leku.

Przy stosowaniu Ramoclav, należy zachować ostrożność i uwzględnić następujące środki ostrożności:

 1. Alergia na penicyliny i cefalosporyny: Pacjenci z uczuleniem na penicyliny mogą być bardziej podatni na reakcje alergiczne na cefalosporyny. Informuj lekarza, jeśli masz uczulenie na jakiekolwiek antybiotyki, aby uniknąć ryzyka reakcji alergicznych.
 2. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Ramoclav może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, nudności i wymioty. W razie wystąpienia takich objawów, poinformuj lekarza.
 3. Ryzyko nadkażenia: Stosowanie Ramoclav może prowadzić do nadkażenia opornymi drobnoustrojami, takimi jak gronkowce oporne na metycylinę (MRSA) lub Clostridium difficile. W przypadku podejrzenia nadkażenia, skonsultuj się z lekarzem.
 4. Interakcje z innymi lekami: Ramoclav może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, takimi jak antykoagulanty (np. warfaryna), allopurinol czy doustne antykoncepcyjne środki hormonalne. Poinformuj lekarza o wszystkich lekach, które przyjmujesz, aby uniknąć niepożądanych interakcji.
 5. Monitorowanie funkcji nerek i wątroby: W trakcie leczenia Ramoclav, lekarz może zalecić regularne monitorowanie funkcji nerek i wątroby, szczególnie u pacjentów z istniejącymi problemami zdrowotnymi związanymi z tymi narządami.
 6. Przedłużony czas krwawienia: Ramoclav może wpływać na czas krwawienia. Pacjenci, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe lub mają skłonność do krwawień, powinni informować o tym lekarza.
 7. Stosowanie u dzieci: Ramoclav powinien być stosowany z ostrożnością u dzieci, zwłaszcza tych poniżej 3 miesiąca życia, z uwagi na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.
 8. Stosowanie w ciąży i karmieniu piersią: W przypadku ciąży i karmienia piersią, Ramoclav może być stosowany tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka. Skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem Ramoclav w ciąży lub podczas karmienia piersią.

Jak stosować Ramoclav

Stosowanie Ramoclav powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza, który uwzględni indywidualne potrzeby pacjenta oraz rodzaj i nasilenie infekcji. Poniżej przedstawiam ogólne wskazówki dotyczące stosowania Ramoclav:

 • Dawka i częstotliwość: Dawka Ramoclav oraz częstotliwość przyjmowania leku będzie zależeć od wieku pacjenta, masy ciała, rodzaju infekcji i jej nasilenia. Lekarz określi odpowiednią dawkę i schemat dawkowania dla pacjenta. Ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarza i nie zmieniać dawek ani czasu przyjmowania leku bez jego zgody.
 • Sposób podawania: Ramoclav jest dostępny w postaci tabletek, zawiesin oraz w postaci do podawania dożylnego. Tabletki i zawiesiny przyjmuje się doustnie, najlepiej w trakcie posiłku lub tuż po nim, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nudności i bólów żołądka. Tabletki można połknąć w całości, popijając szklanką wody. Zawiesinę należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem i mierzyć odpowiednią dawkę za pomocą dołączonej miarki. W przypadku podawania dożylnego, lek podaje się w szpitalu przez specjalistyczny personel medyczny.
 • Czas trwania leczenia: Leczenie Ramoclav zwykle trwa od 5 do 14 dni, w zależności od rodzaju infekcji i jej nasilenia. Ważne jest, aby kontynuować leczenie przez cały okres zalecony przez lekarza, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej. Przedwczesne zakończenie kuracji może prowadzić do nawrotu infekcji lub rozwoju oporności na antybiotyk.
 • Przypadkowe pominięcie dawki: Jeśli przypadkowo pominiesz dawkę, przyjmij ją jak najszybciej, o ile nie zbliża się czas na kolejną dawkę. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować schemat dawkowania. Nie należy podwajać dawki, aby nadrobić pominiętą dawkę.
 • Przedawkowanie: W przypadku przypadkowego przedawkowania Ramoclav, mogą wystąpić objawy takie jak nudności, wymioty, biegunka i zaburzenia równowagi elektrolitowej. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy.

Pamiętaj, że stosowanie antybiotyków, w tym Ramoclav, powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem lekarza, który oceni indywidualne potrzeby pacjenta, rodzaj infekcji i jej nasilenie. Stosowanie antybiotyków w sposób niewłaściwy lub niezgodny z zaleceniami lekarza może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych i wzrostu oporności bakterii na leki.

Z czym nie łączyć leku Ramoclav

Ramoclav i allopurynol – Pacjenci stosujący Ramoclav wraz z allopurynolem (lekiem na dnę moczanową) mogą doświadczać zwiększonego ryzyka reakcji alergicznych skórnych. W przypadku wystąpienia wysypki, zaczerwienienia skóry lub swędzenia po zastosowaniu tych leków, zaleca się kontakt z lekarzem.

Ramoclav i probenecyd – Probenecyd, także stosowany w leczeniu dny moczanowej, może wpływać na eliminację amoksycyliny z organizmu, skutkując zwiększeniem jej stężenia we krwi. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania probenecydu i Ramoclavu ze względu na ryzyko nasilenia działań niepożądanych amoksycyliny.

Ramoclav i leki przeciwkrzepliwe – Przyjmowanie Ramoclavu razem z lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi, np. warfaryną, może wymagać dodatkowej kontroli parametrów krzepnięcia. Możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie efektu przeciwkrzepliwego, dlatego wskazane jest regularne badanie krwi i dostosowanie dawek przez lekarza prowadzącego.

Ramoclav i metotreksat – Penicyliny, w tym amoksycylina, mogą wpływać na wydalanie metotreksatu (stosowanego w leczeniu nowotworów i ciężkiej łuszczycy) z organizmu. Może to prowadzić do nasilenia działań niepożądanych metotreksatu, w tym toksyczności dla narządów. W przypadku stosowania tych leków razem, należy monitorować poziom metotreksatu we krwi oraz obserwować objawy niepożądane.

Ramoclav i mykofenolan mofetylu – Ramoclav może wpływać na skuteczność mykofenolanu mofetylu, leku stosowanego w zapobieganiu odrzucania przeszczepów. Możliwe jest zmniejszenie efektywności mykofenolanu, co wymaga szczególnej uwagi i monitorowania przez lekarza prowadzącego.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ramoclav

Skutki uboczne leku Ramoclav

Możliwe skutki uboczne związane z przyjmowaniem Ramoclav oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

Reakcje alergiczne:

Wysypka, zapalenie naczyń krwionośnych, gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów, obrzęk twarzy lub jamy ustnej – częstość nieznana.

Zapalenie jelita grubego:

Wodnista biegunka z domieszką krwi i śluzu, ból brzucha, gorączka – częstość nieznana.

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Biegunka (u dorosłych).

Częste działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

Zakażenie drożdżakowe, nudności, wymioty, biegunka (u dzieci).

Niezbyt częste działania niepożądane (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

Wysypka, świąd, pokrzywka, niestrawność, zawroty głowy, ból głowy.

Rzadkie działania niepożądane (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

Rumień wielopostaciowy, mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi, mała liczba białych komórek krwi.

Inne działania niepożądane o nieznanej częstości:

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi), zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie kanalików nerkowych, wydłużenie czasu krzepnięcia krwi, pobudzenie ruchowe, drgawki, czarny język, przebarwienie zębów (u dzieci).

W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pamiętaj, że każdy pacjent może reagować na lek inaczej, a powyższe prawdopodobieństwa są ogólnymi wytycznymi opartymi na badaniach i doświadczeniach pacjentów.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ramoclav

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Ramoclav?

Ramoclav to lek, który zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Jest stosowany w leczeniu infekcji bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc, zapalenie ucha, zakażenie dróg moczowych, zapalenie zatok i infekcje skórne.

Ile dni brać Ramoclav?

Długość stosowania Ramoclav zależy od rodzaju i nasilenia infekcji oraz odpowiedzi pacjenta na terapię. Zazwyczaj jest on przyjmowany przez około 7-14 dni, zgodnie z zaleceniami lekarza. Ważne jest, aby nie przerywać leczenia przed czasem, nawet jeśli objawy infekcji znikną wcześniej.

Czy Ramoclav to penicylina?

Tak, Ramoclav zawiera amoksycylinę, która należy do grupy antybiotyków beta-laktamowych, czyli penicylin. Dodatek kwasu klawulanowego zapobiega rozkładowi amoksycyliny przez niektóre bakterie, co zwiększa jej skuteczność w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Jak działa antybiotyk Ramoclav?

Ramoclav zawiera dwie substancje czynne: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina działa na bakterie poprzez niszczenie ich ściany komórkowej, co prowadzi do zahamowania ich wzrostu i namnażania. Kwas klawulanowy zapobiega rozkładowi amoksycyliny przez niektóre bakterie, co zwiększa skuteczność leku w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Czy Ramoclav jest na anginę?

Ramoclav może być stosowany w leczeniu bakteryjnej postaci anginy, jeśli lekarz uzna, że jest to właściwe leczenie. Jednak nie jest to pierwszy wybór leku w przypadku anginy, a decyzja o jego zastosowaniu powinna być podjęta przez lekarza na podstawie indywidualnej oceny pacjenta.

Czy Ramoclav to to samo co Amoksiklav?

Ramoclav i Amoksiklav to nazwy handlowe leków, które zawierają tę samą kombinację substancji czynnych, czyli amoksycylinę i kwas klawulanowy. Oba leki są równoważne pod względem składu i dawkowania, różnią się tylko nazwą handlową i producentem.

Ile dni po stosowaniu Ramoclav można pić alkohol?

Podczas stosowania Ramoclav należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilać działania niepożądane leku, takie jak nudności, wymioty i bóle brzucha. Po zakończeniu terapii i całkowitym wyeliminowaniu leku z organizmu (co zależy od indywidualnych czynników fizjologicznych), można spożywać alkohol, ale zaleca się ostrożność i umiar.

Czy Ramoclav jest na receptę?

Tak, Ramoclav jest lekiem na receptę.

Jak długo działa Ramoclav po odstawieniu?

Czas działania Ramoclav zależy od metabolizmu i wydalania leku przez organizm oraz od rodzaju infekcji. Po odstawieniu leku jego działanie stopniowo wygasa, a okres eliminacji z organizmu zależy od indywidualnych czynników fizjologicznych pacjenta. W przypadku większości pacjentów zakażenie bakteryjne jest wyleczone po zakończeniu terapii, a objawy ustępują w ciągu kilku dni.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ramoclav? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAmoxicillin trihydrate + Clavulanate Potassium
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentRanbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2023