Pulmoterol

Pulmoterol to lek zawierający salmeterol, który rozszerza oskrzela i ułatwia oddychanie. Jest stosowany w profilaktyce ataków astmy oraz w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Działa w ciągu 10-20 min po zastosowaniu, utrzymując efekt przez 12h lub więcej. Nie jest przeznaczony do natychmiastowej pomocy w razie nagłego ataku. Stosowany jest jako inhalacja. W przypadku astmy, zaleca się równoczesne stosowanie steroidów wziewnych.

Działanie Pulmoterol

Pulmoterol zawiera substancję czynną salmeterol, która jest lekiem z grupy długodziałających beta2-agonistów. Salmeterol działa na receptory beta2-adrenergiczne w mięśniach gładkich dróg oddechowych, powodując ich rozluźnienie. To rozluźnienie mięśni przyczynia się do rozszerzenia dróg oddechowych (oskrzeli), co ułatwia przepływ powietrza do płuc i z płuc.

Działanie salmeterolu rozpoczyna się zazwyczaj w ciągu 10 do 20 minut po zastosowaniu leku i utrzymuje się przez 12 godzin lub dłużej. W przeciwieństwie do krótkodziałających beta2-agonistów, takich jak salbutamol, salmeterol nie jest przeznaczony do natychmiastowej pomocy w przypadku nagłego ataku duszności czy kaszlu. Zamiast tego, Pulmoterol jest stosowany regularnie, aby kontrolować i zapobiegać objawom przewlekłych chorób dróg oddechowych, takich jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Pacjenci z astmą powinni stosować Pulmoterol razem z lekami steroidowymi wziewnymi, aby kontrolować stan zapalny w płucach. Salmeterol nie powinien być stosowany jako jedyny lek w leczeniu astmy, ponieważ nie leczy stanu zapalnego w płucach, który jest kluczowy w patogenezie astmy.

Wskazania do stosowania Pulmoterol

Pulmoterol, który zawiera substancję czynną salmeterol, jest stosowany w leczeniu następujących stanów:

 • Astma: Pulmoterol jest stosowany w profilaktyce objawów astmy, w tym trudności z oddychaniem, duszności i kaszlu. Jest skuteczny w zapobieganiu astmie wysiłkowej oraz objawom astmy występującym tylko w nocy. W przypadku astmy, Pulmoterol zawsze powinien być stosowany razem z wziewnymi steroidami, które kontrolują stan zapalny w płucach.
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Pulmoterol jest również stosowany w leczeniu i profilaktyce objawów POChP, które obejmują duszność, kaszel i produkcję śluzu. POChP jest chorobą, która powoduje długotrwałe ograniczenie przepływu powietrza do i z płuc.
 • Inne schorzenia klatki piersiowej: Pulmoterol może być również stosowany do zapobiegania trudnościom w oddychaniu spowodowanym innymi schorzeniami klatki piersiowej.

Ważne jest zaznaczenie, że Pulmoterol nie jest lekiem ratunkowym i nie powinien być używany do natychmiastowego ulżenia w objawach duszności lub ataku astmy. W takich sytuacjach powinno się stosować krótkodziałający lek rozszerzający oskrzela, taki jak salbutamol.

Wszystkie decyzje dotyczące leczenia powinny być podejmowane we współpracy z lekarzem, który najlepiej zna historię medyczną pacjenta, obecny stan zdrowia i potencjalne ryzyko związane z danym lekiem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Pulmoterol

Przeciwwskazania do stosowania Pulmoterol:

 • Nadwrażliwość na salmeterol, ksynafonian lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Jeśli pacjent miał wcześniej reakcję alergiczną na Pulmoterol lub na którykolwiek z jego składników, leku nie powinien stosować.

Ostrzeżenia i środki ostrożności do stosowania Pulmoterol:

 • Wzrost objawów astmy: Jeśli astma lub trudności w oddychaniu nasilają się, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie powinien samodzielnie zwiększać liczby inhalacji Pulmoterolu.
 • Kontynuowanie innych leków na astmę: Jeżeli Pulmoterol jest stosowany do leczenia astmy, pacjent powinien kontynuować przyjmowanie innych leków na astmę, takich jak steroidy wziewne lub w tabletkach.
 • Kontrola stanu zdrowia: Lekarz będzie regularnie kontrolował stan zdrowia pacjenta, jeśli występują u niego: nadczynność tarczycy, cukrzyca (Pulmoterol może zwiększać stężenie cukru we krwi) lub choroba serca.
 • Interakcje z innymi lekami: Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Może nie być właściwe stosowanie Pulmoterolu z niektórymi innymi lekami, zwłaszcza z niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi, lekami na HIV, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne.
 • Ciąża i karmienie piersią: Jeżeli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Pulmoterolu.
 • Nietolerancja laktozy: Pulmoterol zawiera laktozę. Jeśli pacjent ma nietolerancję laktozy, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Pulmoterolu.

Jak stosować Pulmoterol?

Lek Pulmoterol powinien zawsze być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezbędne jest skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Należy pamiętać, że pacjent może odczuć działanie leku już w ciągu pierwszego dnia stosowania.

Pulmoterol jest lekiem przeznaczonym do codziennego stosowania wziewnego, z użyciem inhalatora. Kapsułki z lekiem nie powinny być połykane. Nie należy przekraczać zalecanej przez lekarza dawki leku.

Stosowanie u pacjentów z astmą

Pulmoterol u pacjentów z astmą powinien być stosowany razem z wziewnym steroidem. Dawkowanie zależy od wieku i ciężkości astmy:

 • Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Standardowa dawka to inhalacja zawartości 1 kapsułki (1 x 50 mikrogramów) dwa razy na dobę. W przypadku ciężkiej astmy, lekarz może zwiększyć dawkę do inhalacji zawartości 2 kapsułek (2 x 50 mikrogramów) dwa razy na dobę.
 • Dzieci od 4 do 12 lat: Zalecana dawka to inhalacja zawartości 1 kapsułki (1 x 50 mikrogramów) dwa razy na dobę. Pulmoterol nie jest zalecany dla dzieci poniżej 4 lat. Należy pamiętać, że dzieci powinny stosować inhalator tylko wtedy, gdy potrafią prawidłowo się nim posługiwać, i zawsze pod opieką dorosłej osoby.

Stosowanie u dorosłych z POChP

Dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), standardowa dawka to inhalacja zawartości 1 kapsułki (1 x 50 mikrogramów) dwa razy na dobę. Uwaga: ta dawka nie dotyczy dzieci i młodzieży.

Jak prawidłowo używać inhalatora

Przed rozpoczęciem stosowania leku, pacjent powinien zapoznać się z instrukcją obsługi inhalatora, która zawiera następujące kroki:

 1. Zdjąć nasadkę inhalatora.
 2. Otworzyć inhalator przekręcając ustnik zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką.
 3. Umieścić kapsułkę z proszkiem w komorze inhalatora. Kapsułkę wyjąć z blistra bezpośrednio przed użyciem.
 4. Zamknąć inhalator przekręcając ustnik przeciwnie do kierunku strzałek.
 5. Przytrzymać inhalator w pozycji pionowej i do oporu nacisnąć przyciski inhalatora.(Resztę instrukcji znajdziesz poniżej w sekcji „Instrukcja obsługi inhalatora”)

Przyjęcie większej niż zalecana dawka Pulmoterolu

W przypadku przyjęcia większej dawki Pulmoterolu niż zalecana, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyspieszenie czynności serca, drżenie, ból głowy, osłabienie mięśni, bóle stawów mogą być objawami przedawkowania.

Pominięcie dawki Pulmoterolu

Jeżeli pacjent pominie dawkę Pulmoterolu, powinien ją przyjąć o zwykłej porze, kiedy sobie przypomni. Nie powinien jednak stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Pulmoterol

Interakcje Leku Pulmoterol z Inne Leki – W przypadku przyjmowania leku Pulmoterol istotne jest informowanie lekarza o wszystkich obecnie stosowanych lekach, w tym tych dostępnych bez recepty. Niektóre leki mogą nie być bezpieczne do równoczesnego stosowania z Pulmoterolem, mogąc wywoływać niepożądane interakcje.

Pulmoterol i Leki Przeciwgrzybicze – Jeśli pacjent jest leczony ketokonazolem lub itrakonazolem – lekami przeciwgrzybiczymi – może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych po leku Pulmoterol, takich jak nieregularne bicie serca. Konieczne jest poinformowanie lekarza o takiej terapii.

Pulmoterol i Rytonawir – Leczenie rytonawirem, stosowanym w terapii zakażenia HIV, równocześnie z Pulmoterolem może prowadzić do wzmożenia działań niepożądanych. Wzajemne oddziaływanie tych leków może wymagać zmiany schematu leczenia.

Pulmoterol i Beta-Blokery – Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, takie jak atenolol, propranolol, czy sotalol, mogą osłabiać lub hamować działanie Pulmoterolu. Stosowanie beta-blokerów, głównie w leczeniu nadciśnienia i schorzeń serca, powinno być dokładnie omówione z lekarzem, aby uniknąć negatywnych interakcji.

Pulmoterol i Zmniejszenie Stężenia Potasu – Pulmoterol może obniżać poziom potasu we krwi, co może objawiać się nieregularnym biciem serca, osłabieniem mięśni lub kurczami. Jest to szczególnie prawdopodobne przy jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych, teofiliny lub steroidów. W razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem, który może zalecić badania krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Pulmoterol

Skutki uboczne leku Pulmoterol

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

 • Reakcje alergiczne po zastosowaniu leku Pulmoterol – Mogą objawiać się nagłymi trudnościami w oddychaniu, nasileniem się świstów w drogach oddechowych i kaszlu, świądem, oraz obrzękiem (zazwyczaj twarzy, warg, języka lub gardła). W przypadku takich objawów konieczne jest niezwłoczne powiadomienie lekarza.

Często (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10):

 • Kurcze mięśni po leku Pulmoterol – Mogą wystąpić jako napięcie i skurcz mięśni.
 • Drżenia i nieregularne bicie serca po leku Pulmoterol – Symptomy mogą obejmować uczucie drżenia, szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca), ból głowy, drżenia (np. drżenie rąk). Częstsze przy stosowaniu więcej niż jednej kapsułki do inhalacji dwa razy na dobę. Zwykle zmniejszają się w czasie kontynuowania leczenia.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 osoby na 100):

 • Wysypka po leku Pulmoterol – Mogą wystąpić różne rodzaje wysypki na skórze.
 • Tachykardia po leku Pulmoterol – Bardzo szybkie uderzenia serca, zwłaszcza przy większych dawkach.
 • Nerwowość po leku Pulmoterol – Może objawiać się jako nadmierne napięcie i niepokój.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 1000):

 • Zawroty głowy po leku Pulmoterol – Mogą objawiać się jako uczucie wirowania lub niestabilności.
 • Bezsenność po leku Pulmoterol – Trudności w zasypianiu lub utrzymaniu snu.
 • Zmniejszenie stężenia potasu we krwi po leku Pulmoterol – Objawy mogą obejmować nierówne bicie serca, osłabienie mięśni i kurcze.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

 • Trudności w oddychaniu po leku Pulmoterol – Wymaga przerwania leczenia i skontaktowania się z lekarzem.
 • Zaburzenia rytmu serca po leku Pulmoterol – Nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe.
 • Ból w jamie ustnej i gardle po leku Pulmoterol – Może obejmować ból i dyskomfort.
 • Nudności po leku Pulmoterol – Mogą wystąpić uczucie mdłości.
 • Bóle i obrzęk stawów, ból w klatce piersiowej po leku Pulmoterol – Objawy mogą obejmować różne dolegliwości bólowe.
 • Zwiększone stężenie cukru we krwi po leku Pulmoterol – Może prowadzić do innych problemów metabolicznych.

W celu zmniejszenia ryzyka tych działań niepożądanych, lekarz zaleci najmniejszą dawkę leku, zapewniającą kontrolę astmy lub POChP.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Pulmoterol

Pytania naszych Pacjentów

Czy Pulmoterol to steryd?

Nie, Pulmoterol nie jest sterydem. To lek z grupy beta2-agonistów długodziałających, który jest używany do leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Czy Pulmoterol jest refundowany?

Tak, lek Pulmoterol jest objęty refundacją w Polsce.

Czy Pulmoterol jest na receptę?

Tak, lek Pulmoterol jest dostępny wyłącznie na receptę. Decyzję o przepisaniu tego leku podejmuje lekarz po ocenie stanu zdrowia pacjenta.

Jak brać Pulmoterol?

Pulmoterol jest lekiem wziewnym, który należy stosować dwa razy dziennie, zazwyczaj rano i wieczorem, co zapewnia równomierną ochronę przez cały dzień. Stosowanie leku nie jest związane z posiłkami, co oznacza, że może być zażywany niezależnie od czasu spożywania posiłków.

Na co jest Pulmoterol?

Pulmoterol jest lekiem stosowanym w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Pulmoterol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSalmeterolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPrzedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Pulmoterol

Serevent.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024