Propranolol

Propranolol to lek beta-adrenolityczny, który obniża ciśnienie krwi, redukuje częstość pracy serca i jest stosowany w leczeniu nadciśnienia, migotania przedsionków, oraz w profilaktyce migren. Działa również na objawy związane z lękiem, poprzez zmniejszenie objawów fizycznych, takich jak drżenie rąk.

Działanie Propranolol

Propranolol działa przez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych w sercu i innych częściach ciała. To blokowanie zmniejsza efekty adrenaliny i innych substancji stresowych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi, spowolnienia pracy serca, oraz zmniejszenia siły skurczu mięśnia sercowego. W rezultacie, lek ten znajduje zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niektórych rodzajów bólu w klatce piersiowej (dusznica bolesna), zaburzeń rytmu serca, oraz w profilaktyce migren. Dodatkowo, ze względu na jego zdolność do zmniejszania objawów fizycznych lęku, takich jak drżenie, jest również używany w sytuacjach wywołujących stres, na przykład przed wystąpieniami publicznymi.

Lek Propranolol występuje pod 2 nazwami handlowymi:

 • Propranolol Accord: pod taką nazwą występuje w postaci tabletek powlekanych 10 mg lub 50 mg (w 1 opakowaniu znajduje się 50 sztuk tabletek);
 • Propranolol WZF pod taką nazwą występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań 1mg/ml (10 ampułek po 1 ml), tabletek powlekanych 10 mg oraz tabletek powlekanych 50 mg (50 sztuk).

Wskazania do stosowania Propranolol

Nadciśnienie tętnicze: Propranolol jest używany do obniżania wysokiego ciśnienia krwi, co pomaga w zapobieganiu powikłaniom, takim jak udar, zawał serca i niewydolność nerek.

Dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej): Poprzez zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen (poprzez spowolnienie tętna i obniżenie ciśnienia krwi), propranolol może pomóc w redukcji bólu w klatce piersiowej związanego z niedokrwieniem serca.

Zaburzenia rytmu serca (arytmie): Lek jest stosowany do kontrolowania niektórych rodzajów arytmi serca, stabilizując rytm serca.

Profilaktyka migreny: Propranolol może być stosowany w celu zmniejszenia częstotliwości i nasilenia ataków migrenowych, działając poprzez efekty rozszerzające naczynia i stabilizujące.

Lęk sytuacyjny i społeczny: Pomimo że nie jest to pierwotne wskazanie, propranolol jest czasem przepisywany do łagodzenia objawów fizycznych lęku, takich jak drżenie rąk, serce walące w piersi, czy pocenie się, szczególnie w sytuacjach wywołujących stres.

Tachykardia zatokowa: Używany do spowolnienia nadmiernie szybkiego rytmu serca.

Hiperthyreoidyzm: Może być stosowany w celu łagodzenia niektórych objawów nadczynności tarczycy, takich jak szybki rytm serca, drżenie i lęk, chociaż nie leczy samej przyczyny nadczynności.

Profilaktyka wtórna po zawale mięśnia sercowego: U niektórych pacjentów propranolol może być stosowany po zawale serca w celu zmniejszenia ryzyka kolejnych zawałów.

Feochromocytoma: W połączeniu z innymi lekami, propranolol może być stosowany w leczeniu tej rzadkiej guzów nadnerczy, ale tylko w celu kontroli nadciśnienia przed operacją.

Dławica naczynioruchowa: Chociaż mniej powszechne, propranolol może pomagać w niektórych przypadkach dławicy spowodowanej skurczem naczyń krwionośnych.

Kiedy nie stosować Propranolol?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku: Osoby, które wykazują reakcje alergiczne na propranolol lub którykolwiek składnik preparatu, nie powinny go stosować.

Zespół chorego węzła zatokowego: Stan, w którym naturalny rozrusznik serca (węzeł zatokowy) nie funkcjonuje prawidłowo, co może prowadzić do niewystarczającej liczby uderzeń serca.

Blok zatokowo-przedsionkowy: Zakłócenie przewodzenia impulsów elektrycznych między węzłem zatokowym a przedsionkami serca.

Niekontrolowana niewydolność serca: Stosowanie Propranololu może pogorszyć stan osób z niewydolnością serca, której nie udało się ustabilizować leczeniem.

Ciężka bradykardia: Bardzo wolne bicie serca, które może prowadzić do niewystarczającego przepływu krwi do organów ciała.

Dławica Prinzmetala: Rzadka forma bólu w klatce piersiowej spowodowana skurczami naczyń wieńcowych, na którą propranolol może mieć negatywny wpływ.

Ciężka postać nadciśnienia tętniczego: Propranolol nie jest zalecany u pacjentów z bardzo wysokim ciśnieniem krwi, które jest trudne do kontrolowania.

Kwasica metaboliczna: Stan, w którym krew staje się zbyt kwaśna, co może być pogorszone przez działanie propranololu.

Astma oskrzelowa, stany skurczowe oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc: Propranolol może nasilać skurcz oskrzeli, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z chorobami dróg oddechowych.

Blok serca II lub III stopnia: Ciężkie zaburzenia przewodzenia w sercu, które mogą być pogłębione przez działanie tego leku.

Stany ryzyka niewyrównania hipoglikemii: Propranolol może maskować objawy hipoglikemii, co jest szczególnie niebezpieczne dla diabetyków.

Wstrząs kardiogenny: Stan krytyczny, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do organizmu.

Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy: Propranolol może wpływać na regulację ciśnienia krwi u osób z tym guzem.

Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego: Może pogorszyć objawy związane z niedostatecznym przepływem krwi do kończyn.

Rzadko występująca dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lappa lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy – lek zawiera laktozę: Osoby z tymi zaburzeniami nie powinny przyjmować leku zawierającego laktozę.

Rzadkie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy – lek zawiera sacharozę: Stosowanie propranololu może być szkodliwe dla osób z tymi stanami ze względu na obecność sacharozy w preparacie.

Środki ostrożności przy stosowaniu Propranolol

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku: Osoby, które wykazują reakcje alergiczne na propranolol lub którykolwiek składnik preparatu, nie powinny go stosować.

Zespół chorego węzła zatokowego: Stan, w którym naturalny rozrusznik serca (węzeł zatokowy) nie funkcjonuje prawidłowo, co może prowadzić do niewystarczającej liczby uderzeń serca.

Blok zatokowo-przedsionkowy: Zakłócenie przewodzenia impulsów elektrycznych między węzłem zatokowym a przedsionkami serca.

Niekontrolowana niewydolność serca: Stosowanie Propranololu może pogorszyć stan osób z niewydolnością serca, której nie udało się ustabilizować leczeniem.

Ciężka bradykardia: Bardzo wolne bicie serca, które może prowadzić do niewystarczającego przepływu krwi do organów ciała.

Dławica Prinzmetala: Rzadka forma bólu w klatce piersiowej spowodowana skurczami naczyń wieńcowych, na którą propranolol może mieć negatywny wpływ.

Ciężka postać nadciśnienia tętniczego: Propranolol nie jest zalecany u pacjentów z bardzo wysokim ciśnieniem krwi, które jest trudne do kontrolowania.

Kwasica metaboliczna: Stan, w którym krew staje się zbyt kwaśna, co może być pogorszone przez działanie propranololu.

Astma oskrzelowa, stany skurczowe oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc: Propranolol może nasilać skurcz oskrzeli, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z chorobami dróg oddechowych.

Blok serca II lub III stopnia: Ciężkie zaburzenia przewodzenia w sercu, które mogą być pogłębione przez działanie tego leku.

Stany ryzyka niewyrównania hipoglikemii: Propranolol może maskować objawy hipoglikemii, co jest szczególnie niebezpieczne dla diabetyków.

Wstrząs kardiogenny: Stan krytyczny, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do organizmu.

Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy: Propranolol może wpływać na regulację ciśnienia krwi u osób z tym guzem.

Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego: Może pogorszyć objawy związane z niedostatecznym przepływem krwi do kończyn.

Rzadko występująca dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lappa lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy – lek zawiera laktozę: Osoby z tymi zaburzeniami nie powinny przyjmować leku zawierającego laktozę.

Rzadkie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy – lek zawiera sacharozę: Stosowanie propranololu może być szkodliwe dla osób z tymi stanami ze względu na obecność sacharozy w preparacie.

Jak stosować Propranolol?

Stosowanie Propranololu może różnić się w zależności od wskazań leczniczych, a dokładne dawkowanie powinno być zawsze ustalane indywidualnie przez lekarza. Ogólnie, dawkowanie Propranololu może obejmować:

Nadciśnienie tętnicze: Zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 80 mg dziennie, podzielonej na dwie lub trzy dawki. Dawkę tę można stopniowo zwiększać w zależności od reakcji pacjenta, do maksymalnie 320 mg dziennie.

Profilaktyka migreny: Początkowa dawka wynosi zwykle od 40 mg do 80 mg dziennie, podzielona na dwie lub trzy mniejsze dawki. Maksymalna dawka może wynosić do 240 mg dziennie.

Dusznica bolesna: Zazwyczaj stosuje się dawkę początkową 80 mg dziennie, podzieloną na dwie lub trzy mniejsze dawki, z możliwością zwiększenia do 160-320 mg w zależności od potrzeb pacjenta.

Leczenie objawów lękowych: Dawkowanie może się różnić, ale często stosuje się dawkę jednorazową w przedziale 40-80 mg przed sytuacją wywołującą lęk.

Zaburzenia rytmu serca: Dawkowanie jest indywidualne i zależy od konkretnego przypadku, ale często zaczyna się od 10 do 40 mg trzy lub cztery razy dziennie.

Roztwór do wstrzykiwań: lek występujący w postaci roztworu do wstrzykiwań przeznaczony jest do stosowania dożylnego. Terapię, w przypadku osób dorosłych, zaczyna się od 1 mg preparatu, który należy podawać w ciągu 1 minuty. Dawkę powtarza się co 2 minuty, aż do momentu, gdy wystąpi poprawa lub też zostanie osiągnięta maksymalna dawka leku czyli 10 mg w przypadku przytomnych pacjentów lub 5 mg w przypadku pacjentów będących w znieczuleniu. Dawkowanie u dzieci – w tej grupie wiekowej roztwór do wstrzykiwać można zastosować jedynie w przypadku nagłych zaburzeń rytmu serca. Dawka u dzieci i młodzieży wynosi od 0,025 do 0,05 mg na każdy kilogram masy ciała. Lek należy podawać dożylnie powoli oraz pod kontrolą EKG. W razie konieczności lek można podać powtórnie w odstępach 6-8 godzinnych.

Lek Propranolol należy odstawiać stopniowo po zakończonym leczeniu. Zaleca się zmniejszanie dawek przez okres od 7 do 14 dni. Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić najpóźniej 24 godziny przed operacją.  W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić objawy takie jak: spadek ciśnienia krwi, spadek akcji serca, ostra niewydolność serca, skurcz oskrzeli, który prowadzi do problemów z oddychaniem oraz duszności. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów należy w trybie pilnym skontaktować się z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Propranolol

Najistotniejsze jest, aby pamiętać, że Propranolol nie powinien być łączony z antagonistami wapnia o działaniu inotropowym ujemnym oraz z innymi lekami wpływającymi na pracę serca i ciśnienie krwi. Wymagane jest szczegółowe monitorowanie i dostosowanie dawek w przypadku leków kardiologicznych, psychotropowych, na nadciśnienie, migrenę, astmę, oraz środków rozrzedzających krew.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Propranolol

Skutki uboczne leku Propranolol

Często występujące skutki uboczne (u 1 na 10 osób):

 • zaburzenia snu i koszmary nocne,
 • bradykardia (spowolnienie akcji serca),
 • sinienie i ziębnięcie kończyn,
 • przemijające uczucie zmęczenia,
 • choroba Raynauda (zaburzenie przepływu krwi do kończyn).

Niezbyt często występujące skutki uboczne (u 1 na 100 osób): zaburzenia czynności układu pokarmowego, takie jak biegunka, nudności i wymioty.

Rzadko występujące skutki uboczne (u 1 na 1 000 osób):

 • wahania nastroju, omamy, psychozy,
 • zawroty głowy i parestezje (nieprzyjemne mrowienie),
 • małopłytkowość (niski poziom płytek krwi),
 • problemy z oczami, takie jak suchość oczu czy zaburzenia widzenia,
 • nasilenie niewydolności serca i bloku serca,
 • skurcz oskrzeli, łysienie, wysypka,
 • reakcje skórne o charakterze łuszczycy lub łuszczycopodobne,
 • hipotonia ortostatyczna z omdleniem,
 • zaostrzenie chromania przestankowego (ból nóg podczas chodzenia).

Bardzo rzadko występujące skutki uboczne: objawy przypominające miastenię (osłabienie mięśni) oraz wzrost miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), które mogą wskazywać na reakcje autoimmunologiczne.

Skutki uboczne o nieznanej częstotliwości: drgawki związane z hipoglikemią (niski poziom cukru we krwi), szczególnie u pacjentów z ryzykiem hipoglikemii, takich jak osoby starsze, leczone przeciwcukrzycowo, na hemodializie, z przewlekłą chorobą wątroby lub będące w stanie głodu.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Propranolol

Pytania naszych Pacjentów

Czy Propranolol uspokaja?

Tak, Propranolol może działać uspokajająco, zmniejszając objawy fizyczne lęku, takie jak drżenie czy przyspieszone bicie serca.

Czy Propranolol jest na nerwicę?

Tak, Propranolol może być stosowany do łagodzenia niektórych objawów fizycznych związanych z nerwicą, szczególnie w przypadku lęku sytuacyjnego.

Czy Propranolol obniża ciśnienie?

Tak, Propranolol obniża ciśnienie krwi.

Czy Propranolol poprawia nastrój?

Nie, Propranolol nie jest stosowany bezpośrednio do poprawy nastroju.

Jaka dawkowanie Propranolol na stres?

Dawkowanie Propranololu na stres zazwyczaj wynosi od 10 do 40 mg przed sytuacją wywołującą lęk.

Czy Propranolol uspokaja serce?

Tak, Propranolol może uspokajać serce, zmniejszając jego częstotliwość pracy.

Czy Propranolol uzależnia?

Propranolol nie uzależnia.

Czy Propranolol można brać codziennie?

Tak, Propranolol można brać codziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak długo można brać Propranolol?

Czas stosowania Propranololu może być różny i zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz decyzji lekarza.

Czy można brać Propranolol na noc?

Tak, można brać Propranolol na noc, jeśli zostało to zalecone przez lekarza.

Przy jakim tętnie brać Propranolol?

Decyzja o przyjmowaniu Propranololu przy określonym tętnie należy do lekarza, który ustala dawkowanie na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Czy Propranolol działa przeciwlękowo?

Tak, Propranolol może działać przeciwlękowo, szczególnie w sytuacjach wywołujących stres.

Czy Propranolol chroni przed zawałem?

Tak, Propranolol może pomagać w zapobieganiu zawałom serca, szczególnie u osób z istniejącymi chorobami serca.

Czy Propranolol jest na arytmie?

Tak, Propranolol jest stosowany w leczeniu arytmii serca.

Czy Propranolol jest na ból głowy?

Tak, Propranolol może być stosowany w profilaktyce migren i bólów głowy.

Czy przy Propranololu można pić alkohol?

Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia Propranololem, ponieważ alkohol może nasilać niektóre działania uboczne leku.

Czy po Propranololu się tyje?

Przyjmowanie Propranololu może być związane z przyrostem masy ciała u niektórych osób.

Kiedy poprawa po Propranololu?

Poprawa po przyjęciu Propranololu może nastąpić już po kilku dniach regularnego stosowania, ale pełne efekty terapeutyczne mogą być widoczne po kilku tygodniach.

Czy lek Propranolol powinno się brać na czczo czy przy jedzeniu?

Lek Propranolol można przyjmować niezależnie od posiłków, ale dla zmniejszenia ryzyka podrażnienia żołądka, niektórzy pacjenci mogą preferować zażywanie go w trakcie jedzenia.

Czy Propranolol jest na migrenę?

Tak, Propranolol jest stosowany w profilaktyce migreny.

Czy można brać Propranolol i Hydroksyzyna?

Tak, można brać Propranolol i Hydroksyzynę razem, ale wymaga to ostrożności i powinno być monitorowane przez lekarza.

Czy po Propranololu można prowadzić samochód?

Tak, po przyjęciu Propranololu można prowadzić samochód, jednak należy uwzględnić indywidualną reakcję na lek, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Propranolol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPropranololi hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPOLFA

Zamienniki dla leku Propranolol

Propranolol WZF.

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2024