Plavix

Plavix jest popularnym lekiem przeciwpłytkowym, który zawiera klopidogrel jako substancję czynną. Lek ten jest stosowany w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów z objawową miażdżycą, ostrym zespołem wieńcowym lub ostrym zawałem mięśnia sercowego. Działanie Plavix polega na hamowaniu agregacji płytek krwi, co zmniejsza ryzyko tworzenia się skrzeplin i zapobiega wystąpieniu poważnych powikłań sercowych. Plavix jest zwykle dobrze tolerowany przez pacjentów i może być stosowany jako skuteczny element terapii u osób z chorobami układu krążenia.

Działanie Plavix

Plavix (klopidogrel) to lek przeciwpłytkowy, który działa poprzez hamowanie procesu agregacji płytek krwi, czyli ich łączenia się w celu tworzenia skrzepu. Jego głównym celem jest zapobieganie zakrzepicy oraz zatorom naczyniowym, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i innych poważnych problemów związanych z układem krążenia.

Mechanizm działania Plavixu polega na nieodwracalnym blokowaniu receptorów ADP na powierzchni płytek krwi. W efekcie dochodzi do zmniejszenia aktywacji tych płytek, a tym samym ich zdolności do łączenia się i tworzenia skrzepów. Skutkiem tego jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Lek jest podawany doustnie, a jego stosowanie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki ładunkowej, aby szybko osiągnąć wymagane stężenie w organizmie. Następnie stosuje się dawki podtrzymujące, które utrzymują działanie leku na odpowiednim poziomie. Dawkowanie leku Plavix oraz długość terapii powinny być indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta, a decyzję o tym podejmuje lekarz prowadzący.

W trakcie leczenia Plavixem pacjenci powinni być regularnie monitorowani pod kątem skuteczności terapii oraz ewentualnych działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, takich jak krwawienia, objawy alergiczne czy uczucie zmęczenia, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Wskazania do stosowania Plavix

Lek Plavix jest przeciwpłytkowy i jest stosowany w profilaktyce powikłań zakrzepowych związanych z miażdżycą oraz innymi chorobami naczyniowymi. Poniżej przedstawiamy rozbudowane wskazania do stosowania leku:

Profilaktyka powikłań zakrzepowych u osób dorosłych z różnymi chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak:

 • Zawał serca – lek jest wskazany dla osób, które doświadczyły zawału serca od kilku dni do 35 dni po zdarzeniu.
 • Udar niedokrwienny – lek jest stosowany u pacjentów, którzy doświadczyli udaru niedokrwiennego od 7 dni do 6 miesięcy po zdarzeniu.
 • Choroba tętnic obwodowych – stosowanie leku jest zalecane u pacjentów z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych.
 • Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST – lek jest wskazany u pacjentów z zawałem serca bez załamka Q lub niestabilną dławicą piersiową.
 • Niedawno wystąpił zawał serca z uniesieniem odcinka ST – lek jest stosowany w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym u pacjentów, którzy są leczeni zachowawczo i kwalifikują się do leczenia trombolitycznego.

Profilaktyka powikłań zakrzepowych w miażdżycy i zakrzepowo-zatorowych w migotaniu przedsionków (także udaru):

 • Lek jest wskazany dla osób dorosłych z migotaniem przedsionków oraz co najmniej jednym czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań naczyniowych. Plavix jest stosowany, gdy leczenie antagonistami witaminy K nie może być wdrożone, a ryzyko wystąpienia krwawienia jest niewielkie. W takich przypadkach lek Plavix jest stosowany w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym.

Należy pamiętać, że wskazania do stosowania leku Plavix mogą różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarza prowadzącego. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia Plavixem konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia, czy lek jest odpowiedni dla danego pacjenta.

Przeciwwskazania do stosowania Plavix

Plavix to lek przeciwpłytkowy stosowany w celu zapobiegania powikłaniom zakrzepowym. Jednakże, istnieją pewne przeciwwskazania, które uniemożliwiają jego stosowanie u niektórych pacjentów. Poniżej przedstawiamy rozbudowaną listę przeciwwskazań do stosowania Plavix:

 • Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku: Pacjenci uczuleni na klopidogrel, jak również na pozostałe składniki leku, nie powinni stosować Plavix.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, które mogą utrudniać metabolizm i eliminację leku, powinni unikać stosowania Plavix.
 • Czynne patologiczne krwawienia: Pacjenci z czynnymi patologicznymi krwawieniami, takimi jak wrzód trawienny czy krwotok wewnątrzczaszkowy, nie powinni stosować Plavix, ponieważ lek może zwiększyć ryzyko dalszych krwawień.
 • Ciąża: Stosowanie Plavix jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży, ponieważ bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży nie zostało ustalone. W przypadku konieczności leczenia przeciwpłytkowego, lekarz powinien ocenić ryzyko i korzyści stosowania leku u ciężarnej kobiety.
 • Okres karmienia piersią: Nie zaleca się stosowania Plavixu u kobiet karmiących piersią, ponieważ nie wiadomo, czy klopidogrel przenika do mleka matki i czy może wpłynąć na dziecko.
 • Dzieci i młodzież do 18. roku życia: Bezpieczeństwo i skuteczność Plavixu u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone, dlatego lek jest przeciwwskazany u tej grupy wiekowej.

Podczas leczenia Plavixem, ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza oraz stosowanie leku zgodnie z dawkowaniem ustalonym przez specjalistę. Lek należy zażywać codziennie o tej samej porze, niezależnie od posiłków. Przed rozpoczęciem leczenia Plavixem, pacjent powinien dokładnie zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania, która zawiera szczegółowe informacje na temat dawkowania, przeciwwskazań, działań niepożądanych i warunków przechowywania leku.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Plavix

Stosowanie leku Plavix, jak każdego innego leku, może wiązać się z pewnymi ryzykami i wymaga zachowania ostrożności w niektórych sytuacjach. Poniżej przedstawiamy rozbudowane środki ostrożności związane ze stosowaniem Plavix:

 1. Nadwrażliwość na składniki leku: Jeśli pacjent jest uczulony na klopidogrel lub jakąkolwiek substancję pomocniczą występującą w składzie leku, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem terapii.
 2. Zaburzenia czynności wątroby: Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Plavix, ponieważ wątroba odgrywa kluczową rolę w metabolizmie leku.
 3. Zaburzenia czynności nerek: Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni również zachować ostrożność, gdyż problemy z nerkami mogą wpłynąć na eliminację leku z organizmu.
 4. Krwawienia o charakterze patologicznym: Osoby z krwawieniami o charakterze patologicznym, takimi jak wrzód trawienny, krwawienie pooperacyjne czy uraz, powinny być ostrożne przy stosowaniu Plavix, gdyż lek może zwiększyć ryzyko dalszych krwawień.
 5. Równoległe stosowanie innych leków przeciwzakrzepowych: Pacjenci, którzy równocześnie stosują inne leki przeciwzakrzepowe, takie jak kwas acetylosalicylowy, warfaryna czy heparyna, powinni zachować ostrożność, gdyż może to zwiększyć ryzyko krwawienia.
 6. Ciąża lub jej podejrzenie: Przed rozpoczęciem terapii Plavixem kobiety w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny skonsultować się z lekarzem, gdyż bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży nie zostało ustalone.
 7. Okres karmienia piersią: Kobiety karmiące piersią powinny zachować ostrożność, gdyż nie wiadomo, czy klopidogrel przenika do mleka matki i czy może wpłynąć na dziecko.

Dawkowanie Plavix

Plavix, zawierający klopidogrel jako substancję czynną, jest lekiem przeciwpłytkowym, który pomaga zapobiegać zakrzepom krwi. Dawki leku są indywidualnie dostosowywane do potrzeb pacjenta, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Poniżej znajdują się ogólne wytyczne dotyczące dawkowania leku Plavix.

Dawkowanie dla osób dorosłych:

 • Standardowe dawkowanie: 1 tabletka (75 mg) raz dziennie. Ta dawka jest zwykle stosowana przez pacjentów, którzy nie mają dodatkowych objawów lub ryzyka sercowo-naczyniowego.
 • Dawka początkowa: 300 mg (4 tabletki po 75 mg) jako jednorazowa dawka na początku leczenia, szczególnie w przypadku pacjentów z silnymi bólami w klatce piersiowej lub ostrych zespołach wieńcowych. Następnie dawkowanie zmniejsza się do standardowej dawki (75 mg) raz na dobę.
 • Stosowanie z kwasem acetylosalicylowym: 75 mg Plavixu raz dziennie w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym, zgodnie z zaleceniami lekarza. Ta kombinacja może być szczególnie korzystna dla pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub innych problemów związanych z układem krążenia.

Warto zaznaczyć, że długotrwałe stosowanie Plavixu, zwłaszcza w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym, może zwiększyć ryzyko krwawienia. Dlatego ważne jest, aby pacjenci byli regularnie monitorowani podczas leczenia i zgłaszali wszelkie niepokojące objawy swojemu lekarzowi.

W przypadku osób w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek lub wątroby, dawka Plavixu może być dostosowana przez lekarza prowadzącego, biorąc pod uwagę ogólny stan pacjenta, istniejące choroby oraz inne leki, które pacjent może przyjmować równocześnie.

Z czym nie łączyć leku Plavix

Jeśli pacjent przyjmuje lub planuje przyjmować inne leki, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceuty. Istnieje kilka leków, które mogą wpływać na działanie leku Plavix lub być przez niego wpływane:

 • Leki zwiększające ryzyko krwawienia: doustne leki przeciwzakrzepowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, heparynę, tyklopidynę, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna, fluwoksamina).
 • Leki stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych: omeprazol, ezomeprazol.
 • Leki przeciwgrzybicze: flukonazol, worykonazol.
 • Leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV: efawirenz.
 • Leki przeciwpadaczkowe: karbamazepinę.
 • Leki antydepresyjne: moklobemid.
 • Leki przeciwcukrzycowe: repaglinid.
 • Leki przeciwnowotworowe: paklitaksel.

Pacjentom z silnymi bólami w klatce piersiowej lub po zawałach serca może być przepisywany Plavix razem z kwasem acetylosalicylowym. Sporadyczne stosowanie kwasu acetylosalicylowego (do 1000 mg w ciągu 24h) zwykle nie powoduje problemów, ale regularne stosowanie tego leku powinno być skonsultowane z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Plavix

Skutki uboczne leku Plavix

Lek Plavix, jak każdy inny lek przeciwpłytkowy, może powodować działania niepożądane u niektórych pacjentów. Należy pamiętać, że nie u każdego wystąpią skutki uboczne, a korzyści związane ze stosowaniem leku często przewyższają ryzyko działań niepożądanych.

Poniżej przedstawiamy rozbudowaną listę potencjalnych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem leku Plavix:

Krwawienia:

 • krwawienia żołądkowo-jelitowe, które mogą prowadzić do niedokrwistości;
 • krwawienia z nosa, które mogą być nieznaczne lub obfite;
 • plamica, siniaki i krwiaki, które mogą pojawiać się na skórze lub błonach śluzowych;
 • krwiomocz, czyli obecność krwi w moczu;
 • krwawienie w oku, które może prowadzić do zaburzeń widzenia;
 • krwawienie wewnątrzczaszkowe, które może stanowić zagrożenie życia;
 • krwotok pozaotrzewnowy, który może prowadzić do objawów niedokrwistości;
 • wylew krwi do stawu, co może powodować ból i obrzęk;
 • krwioplucie, czyli wydalanie krwi z płuc podczas kaszlu;
 • krwotok płucny, który może prowadzić do duszności i bólu w klatce piersiowej;
 • krwotok z ran operacyjnych, co może opóźnić gojenie się i prowadzić do infekcji.

Zaburzenia ze strony układu nerwowego:

 • ból głowy, który może być łagodny lub silny;
 • zawroty głowy, które mogą prowadzić do utraty równowagi;
 • parestezje, czyli uczucie mrowienia, drętwienia lub pieczenia w kończynach.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

 • bóle brzucha, które mogą być łagodne lub silne;
 • niestrawność, która może prowadzić do wzdęć, uczucia pełności i dyskomfortu;
 • biegunka, która może prowadzić do odwodnienia i utraty elektrolitów.

Stosowanie leku Plavix zgodnie z zaleceniami lekarza nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, co oznacza, że nie obniża zdolności pacjenta do prowadzenia pojazdów czy obsługi maszyn. Ważne jest jednak, aby informować lekarza o wszystkich występujących skutkach ubocznych, aby mógł odpowiednio dostosować leczenie

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Plavix

Pytania naszych Pacjentów

Na co działa lek Plavix?

Lek Plavix działa przeciwpłytkowo, hamując agregację płytek krwi, co zmniejsza ryzyko tworzenia się skrzeplin i zapobiega wystąpieniu poważnych powikłań sercowych.

Jak długo można brać lek Plavix?

Czas trwania stosowania leku Plavix zależy od rodzaju choroby oraz wskazań lekarskich. W przypadku choroby wieńcowej, lek może być stosowany przez okres 12 miesięcy lub dłużej, zależnie od sytuacji klinicznej.

Czy Plavix jest lekiem przeciwzakrzepowym?

Tak, Plavix jest lekiem przeciwpłytkowym, który działa jako środek przeciwzakrzepowy.

Czy Plavix obniża ciśnienie krwi?

Plavix nie jest lekiem, którego głównym mechanizmem działania jest obniżanie ciśnienia krwi.

Czy Plavix powoduje siniaki?

Plavix może wpływać na krzepliwość krwi, co może prowadzić do większej skłonności do występowania siniaków u niektórych pacjentów.

Ile Plavixu przy zawale?

W niektórych przypadkach, lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia Plavixem od jednorazowej dawki 300 mg, zwanej dawką załadunkową. Ta większa dawka ma na celu szybsze osiągnięcie efektu terapeutycznego. Następnie, zwykle przepisuje się dawkę 75 mg raz na dobę w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym.

Czy Plavix jest na receptę?

Tak, lek Plavix jest dostępny na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Plavix? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaClopidogrelum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producentsanofi-aventis groupe

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2023