Peritol

Peritol to lek zawierający cyproheptadynę, substancję czynną z grupy leków przeciwhistaminowych. Blokuje on działanie histaminy i innych substancji wytwarzanych przez organizm, które wywołują alergię lub świąd. Peritol jest stosowany w leczeniu chorób alergicznych, zwłaszcza tych, którym towarzyszy świąd, np. ostrej i przewlekłej pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, wysypki polekowej, wyprysku, kontaktowego zapalenia skóry i innych.

Działanie Peritol

Cyproheptadyna działa przez blokowanie działania histaminy i innych substancji wywołujących alergię lub świąd, które są wytwarzane przez organizm. Jest również antagonistą serotoniny i histaminy, co oznacza, że blokuje ich aktywność.

Wskazania do stosowania Peritol

Peritol jest lekiem o szerokim zakresie zastosowań, zależnym od jego działania przeciwhistaminowego i antyserotoninowego. Poniżej szczegółowy opis głównych wskazań do jego stosowania:

Choroby alergiczne: Peritol działa przeciwhistaminowo, co oznacza, że blokuje działanie histaminy, związku odpowiedzialnego za objawy alergiczne takie jak kichanie, łzawienie, swędzenie, zaczerwienienie skóry. Choroby te obejmują m.in. alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny), pokrzywkę, alergie pokarmowe i lekowe, obrzęk naczynioruchowy, alergiczne zapalenie spojówek.

Anoreksja (utrata apetytu): Peritol, ze względu na swoje właściwości antyserotoninowe, ma zdolność stymulowania apetytu, co sprawia, że może być stosowany w leczeniu anoreksji czy w stanie niedożywienia.

Migrena: Dzięki działaniu antyserotoninowemu, Peritol jest często stosowany w profilaktyce migreny. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który bierze udział w mechanizmach wywołujących ból migrenowy.

Zespół Cushinga: Chociaż jest to stosowanie off-label, Peritol może być stosowany w leczeniu zespołu Cushinga, stanu charakteryzującego się nadmiarem kortyzolu, hormonu stresu, w organizmie. Jest to związane z antyserotoninowym działaniem leku.

Początkowe fazy zespołu serotoninowego: Peritol może być stosowany do leczenia początkowych objawów zespołu serotoninowego, stanu, który występuje, gdy poziom serotoniny w organizmie jest zbyt wysoki, często na skutek stosowania pewnych leków.

Przeciwwskazania do stosowania Peritol

Podobnie jak każdy lek, Peritol ma również szereg przeciwwskazań i wymaga pewnej ostrożności podczas stosowania.

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na cyproheptadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Osoby, które doświadczyły reakcji alergicznych na cyproheptadynę lub inne składniki Peritolu, nie powinny go stosować.
 • Jaskra z zamkniętym kątem przesączania: Lek może powodować rozszerzenie źrenic i zwiększyć ciśnienie wewnątrzgałkowe, co może pogorszyć stan osoby z jaskrą.
 • Przerost prostaty: Ze względu na działanie przeciwhistaminowe, Peritol może powodować problemy z oddawaniem moczu u mężczyzn z przerostem prostaty.
 • Stosowanie inhibitorów MAO: Peritol nie powinien być stosowany równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), grupą leków stosowanych głównie w leczeniu depresji, ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji niepożądanych.
 • Dzieci poniżej 2 roku życia: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Peritolu u dzieci poniżej 2 roku życia nie jest dobrze udokumentowane.

Środki ostrożności:

 1. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Peritol może powodować senność, dlatego pacjenci powinni być ostrożni przy prowadzeniu pojazdów lub obsłudze maszyn, dopóki nie poznają swojej reakcji na lek.
 2. Astma: Osoby z astmą powinny stosować Peritol z ostrożnością, gdyż lek może pogorszyć objawy tej choroby.
 3. Stosowanie z alkoholem: Peritol może nasilać efekty alkoholu, w tym senność i zawroty głowy. Należy unikać spożywania alkoholu podczas leczenia Peritolem.
 4. Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania Peritolu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią nie jest dobrze udokumentowane. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.

Jak stosować lek Peritol

Peritol jest lekiem, który powinien być zawsze stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Poniżej znajduje się ogólny przewodnik dotyczący dawkowania leku Peritol. W razie wątpliwości zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • Zalecana dawka początkowa to 12 mg (1 tabletka 3 razy na dobę).
 • W przewlekłej pokrzywce lek można stosować w całkowitej dawce dobowej 6 mg (3 razy po pół tabletki).
 • W ostrych napadach migreny zalecana dawka wynosi 4 mg (1 tabletka) raz na dobę. Jeżeli utrzymuje się migrenowy ból głowy po upływie pół godziny dawkę można powtórzyć, ale nie przekraczaj dawki 8 mg (2 tabletki) w ciągu 4 do 6 godzin.
 • W jadłowstręcie psychicznym zalecana dawka wynosi 4 mg (1 tabletka) trzy razy na dobę.
 • Dawka podtrzymująca: całkowita dawka dobowa 12 mg (1 tabletka 3 razy na dobę) jest przeważnie dawką wystarczającą.
 • Maksymalna dawka dobowa: 20 mg (5 tabletek).

Stosowanie leku Peritol u osób w podeszłym wieku jest przeciwwskazane, gdyż ta grupa pacjentów może być szczególnie podatna na wystąpienie niektórych działań niepożądanych charakterystycznych dla leków przeciwhistaminowych (np. zawroty głowy, senność, niedociśnienie).

Dzieci i młodzież:

 • Lek Peritol nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
 • Zalecana dawka u dzieci w wieku powyżej 2 lat to 0,25 mg/kg masy ciała na dobę, tzn. 8 mg/m2 powierzchni ciała.
 • Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: zalecana dobowa dawka początkowa to 2 mg dwa lub trzy razy na dobę (pół tabletki 2 lub 3 razy na dobę) dostosowana do wagi i odpowiedzi klinicznej pacjenta. Jeśli potrzebna jest dodatkowa dawka to należy ją podać przed snem. Maksymalna dawka dobowa w tej grupie wiekowej wynosi 8 mg (2 tabletki).
 • Dzieci w wieku od 7 do 14 lat: zalecana dawka dobowa to 8 do 12 mg (2 lub 3 razy po 1 tabletce). Jeśli potrzebna jest dodatkowa dawka to należy ją podać przed snem. Maksymalna dawka dobowa w tej grupie wiekowej to 16 mg (4 tabletki).
 • Dzieci w wieku od 15 do 18 lat: brak danych dotyczących stosowania cyproheptadyny u dzieci w wieku 15-18 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: ze względu na możliwość zmniejszenia szybkości metabolizmu substancji czynnej leku, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.

Czas trwania leczenia: Lekarz poinformuje, ile czasu będzie trwało leczenie lekiem Peritol.

Kiedy przyjmować: Należy przyjmować lek Peritol mniej więcej o stałej porze każdego dnia. Będzie to najkorzystniejsze i pomoże również pamiętać o przyjmowaniu tabletek.

Przedawkowanie: W przypadku przyjęcia większej dawki leku Peritol niż zalecana lub, jeżeli ktoś inny przypadkowo przyjął lek, należy zgłosić się na ostry dyżur do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę i wszystkie pozostałe tabletki, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie dawki: Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Peritol jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy zwrócić się do lekarza. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku Peritol

Interakcje Peritol z innymi lekami – Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z Peritolem, powodując nasilenie lub zmianę jego działania. Na przykład, leki stosowane w leczeniu depresji, jak fenelzyna, selegilina czy moklobemid, mogą nasilać i przedłużać działanie Peritolu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia niepożądanych efektów. Podobnie, leki nasenne, uspokajające i przeciwlękowe mogą wzmacniać uspokajające działanie Peritolu, co wymaga ostrożności, szczególnie w przypadku potrzeby prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn. Peritol może również wpływać na działanie leków przeciwdepresyjnych, szczególnie tych działających na układ serotoninowy, co może prowadzić do nawrotu depresji i związanych z nią objawów. Dodatkowo, cyproheptadyna (substancja czynna w Peritolu) może być przyczyną fałszywie dodatniego wyniku testu na obecność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych w badaniu moczu.

Peritol a alkohol – Podczas przyjmowania Peritolu nie zaleca się spożywania alkoholu. Alkohol może nasilać działania uspokajające i sedatywne Peritolu, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, szczególnie podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Peritol

Skutki uboczne leku Peritol

Podobnie jak wszystkie leki, Peritol może powodować skutki uboczne, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawione są potencjalne skutki uboczne związane ze stosowaniem Peritolu, choć dokładne prawdopodobieństwo ich wystąpienia może się różnić w zależności od indywidualnej wrażliwości na lek oraz innych czynników, takich jak inne stosowane leki, stan zdrowia i styl życia.

Często występujące skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Senność, zmęczenie
 • Wzrost apetytu
 • Wzrost masy ciała

Niezbyt często występujące skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • Zawroty głowy
 • Nerwowość, bezsenność
 • Suchość w ustach, problemy z trawieniem

Rzadko występujące skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • Halucynacje, dezorientacja, pobudzenie, euforia
 • Drżenie, drgawki
 • Zaburzenia widzenia
 • Zatwardzenie, nudności, wymioty
 • Zaburzenia czynności wątroby
 • Wysypka, świąd, obrzęki

Bardzo rzadko występujące skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10,000 osób):

 • Anafilaksja (ciężka reakcja alergiczna)
 • Zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Trudności z oddychaniem
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Zaburzenia hematologiczne, takie jak anemia, małopłytkowość

Jeżeli zaobserwujesz jakiekolwiek skutki uboczne, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Szczególnie jeżeli skutki uboczne są poważne, nie ustępują lub pogarszają się. W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Pamiętaj, że zawsze lekarz przed przepisaniem leku ocenia potencjalne korzyści dla pacjenta w porównaniu do potencjalnego ryzyka skutków ubocznych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Peritol

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Peritol?

Peritol jest lekiem, który zawiera cyproheptadynę - lek przeciwhistaminowy stosowany do leczenia różnych alergii, takich jak pokrzywka czy alergiczny nieżyt nosa. Jest również wykorzystywany do zapobiegania napadom migreny oraz w leczeniu problemów z apetytem i odżywianiem, gdyż może zwiększać apetyt. Dodatkowo, Peritol może być stosowany do łagodzenia świądu i innych objawów niektórych chorób skóry.

Czy lek Peritol jest na receptę?

Tak, Peritol jest lekiem na receptę.

Jak długo działa Peritol?

Maksymalne stężenie w osoczu krwi jest osiągane po około 1-3 godzinach od podania leku. Eliminacja cyproheptadyny z organizmu ma charakter dwufazowy, z okresem półtrwania pierwszej fazy wynoszącym około 8 godzin, a drugiej fazy - 16 godzin. To oznacza, że efekty leku mogą trwać przez kilka do kilkunastu godzin, w zależności od indywidualnych cech pacjenta, takich jak masa ciała, metabolizm, stan zdrowia i inne czynniki. W praktyce, cyproheptadyna jest zazwyczaj stosowana 2-3 razy dziennie.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Peritol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCyproheptadini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentEgis Pharmaceuticals PLC

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2024