Ospen

Ospen to antybiotyk z grupy penicylin, pochodna fenoksymetylopenicyliny. Stosowany w leczeniu infekcji wywołanych przez wrażliwe na penicylinę bakterie, takie jak angina, zapalenie ucha czy zatok.

Działanie Ospen

Ospen działa na bakterie poprzez zakłócanie procesu syntezy ściany komórkowej, co prowadzi do osłabienia i rozerwania bakterii, a w konsekwencji do ich śmierci. Jest skuteczny przeciwko szerokiemu spektrum bakterii Gram-dodatnich, takich jak Streptococcus i Staphylococcus, oraz niektórym Gram-ujemnym bakteriom.

Wskazania do stosowania Ospen

Ospen jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez wrażliwe bakterie. Oto niektóre z typowych wskazań do stosowania Ospen:

 • Zapalenie migdałków (angina) – wywołane przez bakterie Streptococcus pyogenes, Ospen może być stosowany jako leczenie pierwszego rzutu w przypadku uczulenia na penicyliny.
 • Zapalenie zatok przynosowych – Ospen może być stosowany w leczeniu zakażeń zatok spowodowanych przez wrażliwe na fenoksymetylopenicylinę bakterie.
 • Zapalenie ucha środkowego – Ospen może być stosowany do leczenia zakażeń ucha wywołanych przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oraz Moraxella catarrhalis.
 • Infekcje skóry i tkanek miękkich – Ospen może być stosowany w leczeniu różnych zakażeń skóry i tkanek miękkich wywołanych przez wrażliwe na fenoksymetylopenicylinę bakterie.
 • Zapalenie płuc – Ospen może być stosowany w leczeniu atypowego zapalenia płuc wywołanego przez Mycoplasma pneumoniae lub Chlamydia pneumoniae.
 • Zapobieganie reumatycznej gorączce – Ospen jest również stosowany w profilaktyce reumatycznej gorączki u pacjentów z przewlekłym zakażeniem gardła wywołanym przez Streptococcus pyogenes.

Dawkowanie i czas trwania leczenia Ospen zależy od rodzaju zakażenia, jego nasilenia oraz wieku i masy ciała pacjenta. Leczenie powinno być dostosowane indywidualnie przez lekarza prowadzącego.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Ospen

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Ospen obejmują:

 • Nadwrażliwość na penicyliny – Pacjenci uczuleni na penicyliny, w tym na fenoksymetylopenicylinę (substancja czynna Ospen), nie powinni stosować tego leku. Objawy uczulenia mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu czy wstrząs anafilaktyczny.
 • Nadwrażliwość na cefalosporyny – Pacjenci uczuleni na cefalosporyny mogą również wykazywać nadwrażliwość na penicyliny, takie jak Ospen. W przypadku stwierdzenia uczulenia na cefalosporyny, stosowanie Ospen należy omówić z lekarzem.
 • Mononukleoza zakaźna – Ospen nie jest zalecany dla pacjentów z mononukleozą zakaźną, ponieważ może prowadzić do wystąpienia wysypki skórnej.
 • Schorzenia nerek – Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia Ospen. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dawkowanie może wymagać dostosowania.
 • Astma – Pacjenci z astmą powinni zachować ostrożność podczas stosowania Ospen, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej.
 • Interakcje lekowe – Przed rozpoczęciem leczenia Ospen, należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Należy szczególnie uważać na interakcje z probenecidem, antykoagulantami, metotreksatem i doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

W przypadku podejrzenia przeciwwskazań lub wątpliwości dotyczących stosowania Ospen, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie Ospen

Stosowanie i dawkowanie Ospen różni się w zależności od wieku pacjenta, wagi oraz rodzaju i nasilenia zakażenia. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, który przepisuje dawkę i schemat leczenia dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Oto ogólne zasady stosowania i dawkowania Ospen:

Dorośli:

W przypadku infekcji łagodnych i umiarkowanych, zwykle zaleca się dawkę 500 mg do 1000 mg co 6-8 godzin. W przypadku infekcji cięższych lub opornych na leczenie, dawka może zostać zwiększona do 1500 mg co 6-8 godzin.

Dzieci:

Dla dzieci powyżej 6 miesięcy życia i do 12 lat, dawka jest zwykle obliczana na podstawie masy ciała. Zazwyczaj stosuje się 25-50 mg/kg masy ciała na dobę, podzielone na 2-4 dawki. W przypadku cięższych infekcji dawka może być zwiększona do 100 mg/kg masy ciała na dobę, podzielone na 2-4 dawki.

Noworodki i niemowlęta poniżej 6 miesiąca życia:

Dawka dla noworodków i niemowląt poniżej 6 miesiąca życia jest zwykle ustalana przez lekarza prowadzącego, z uwzględnieniem wieku, masy ciała oraz funkcji nerek dziecka.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dawka i częstotliwość podawania może być dostosowana przez lekarza, w zależności od stopnia zaburzenia czynności nerek.

Sposób podania:

Ospen jest dostępny w postaci tabletek, kapsułek i zawiesiny doustnej. Tabletki i kapsułki należy przyjmować z dużą ilością płynu, najlepiej wodą. Zawiesinę doustną należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, ale w przypadku wystąpienia nudności czy bólów brzucha, zaleca się przyjmowanie go w trakcie posiłku.

Czas trwania leczenia:

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju infekcji i jej nasilenia. Zwykle leczenie trwa od 7 do 14 dni, jednak lekarz może przedłużyć leczenie w przypadku cięższych infekcji lub opornych na terapię. Ważne jest, aby zakończyć pełen przepisany cykl leczenia, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej, aby zapobiec nawrotom infekcji lub rozwojowi oporności bakterii na antybiotyk. Należy unikać przerywania leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przypadki przedawkowania:

W przypadku przedawkowania Ospen, możliwe są objawy takie jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha oraz zaburzenia równowagi elektrolitowej. Jeśli podejrzewasz przedawkowanie, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub szpitalem w celu uzyskania pomocy medycznej.

W przypadku pominięcia dawki:

Jeśli pacjent pominie dawkę Ospen, powinien przyjąć ją jak najszybciej, o ile nie zbliża się czas na kolejną dawkę. Jeśli czas na kolejną dawkę jest bliski, pomiń zapomnianą dawkę i kontynuuj przyjmowanie leku zgodnie z regularnym harmonogramem. Nie należy podwajać dawek, aby nadrobić opuszczoną dawkę.

Interakcje z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta, w tym lekach bez recepty, suplementach oraz ziołach. Niektóre leki mogą oddziaływać z Ospen, wpływając na jego skuteczność lub nasilając działania niepożądane. Przykłady takich leków to antykoagulanty, leki przeciwpadaczkowe, metotreksat, probenecid, alopurynol czy doustne środki antykoncepcyjne.

Podsumowując, stosowanie i dawkowanie Ospen zależy od wielu czynników, takich jak wiek, masa ciała, rodzaj infekcji oraz stan zdrowia pacjenta. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego oraz stosować lek zgodnie z jego instrukcjami. Ważne jest również informowanie lekarza o innych przyjmowanych lekach oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, takich jak unikanie alkoholu podczas leczenia czy informowanie lekarza o wystąpieniu działań niepożądanych.

Z czym nie łączyć leku Ospen

Leki przeciwbakteryjne i Ospen – Przyjmowanie Ospen razem z innymi antybiotykami może wpływać na skuteczność obu leków. Współdziałanie z innymi antybiotykami może prowadzić do wzajemnego osłabienia działania lub zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Leki przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwgorączkowe i Ospen – Leki takie jak indometacyna, fenylobutazon i wysokie dawki salicylanów mogą wchodzić w interakcje z Ospenem, zwiększając ryzyko działań niepożądanych, takich jak problemy żołądkowo-jelitowe.

Probenecyd, sulfinpirazon i Ospen – Te leki stosowane w leczeniu dny moczanowej mogą wpływać na wydalanie Ospenu, co może prowadzić do zwiększenia jego stężenia w organizmie i związanych z tym działań niepożądanych.

Leki przeciwzakrzepowe i Ospen – Ospen może wchodzić w interakcje z lekami przeciwzakrzepowymi, zmieniając ich skuteczność, co może zwiększać ryzyko krwawień lub zakrzepów.

Metotreksat i Ospen – Metotreksat, lek stosowany w leczeniu chorób reumatycznych i nowotworowych, w połączeniu z Ospenem, może prowadzić do zwiększenia toksyczności metotreksatu, szczególnie na narządy takie jak nerki i wątroba.

Szczepionka przeciw durowi brzusznemu i Ospen – Ospen może hamować aktywność doustnej szczepionki przeciw durowi brzusznemu. W przypadku planowanego szczepienia, należy poinformować o tym lekarza.

Badania laboratoryjne i Ospen – Przyjmowanie Ospenu może wpływać na wyniki niektórych badań krwi i moczu, na przykład może powodować fałszywie dodatnie wyniki wykrywania glukozy w moczu.

Guma guar i Ospen – Guma guar, dodatek do żywności, może zmniejszać wchłanianie fenoksymetylopenicyliny, składnika aktywnego Ospenu. Z tego powodu należy zachować ostrożność przy jednoczesnym spożywaniu produktów zawierających gumę guar.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ospen

Skutki uboczne leku Ospen

Ospen 1500, podobnie jak inne leki, może powodować różne skutki uboczne. Choć nie każda osoba je doświadcza, istotne jest świadome podejście do leczenia oraz monitorowanie potencjalnych objawów niepożądanych.

Bardzo częste skutki uboczne:

 • Biegunka – Rozluźnienie stolca i częstsze wypróżnienia.
 • Nudności – Poczucie mdłości, które może prowadzić do wymiotów.
 • Wymioty – Gwałtowne wydalenie zawartości żołądka przez usta.
 • Ból brzucha – Dyskomfort lub ból w obszarze brzucha.

Częste skutki uboczne:

 • Wysypka skórna – Czerwone plamy lub grudki na skórze.
 • Świąd skóry – Nieprzyjemne uczucie, prowadzące do potrzeby drapania.

Niezbyt częste skutki uboczne:

 • Zaburzenia żołądkowe – Możliwe objawy to ból żołądka, niestrawność, wzdęcia czy zaparcia.
 • Zmniejszenie apetytu – Spadek chęci do jedzenia.
 • Zawroty głowy – Uczucie wirowania lub niestabilności.
 • Ból głowy – Uciążliwy ból w okolicy głowy.
 • Zaburzenia smaku – Przez krótki czas smaki mogą być zniekształcone.

Rzadkie skutki uboczne:

 • Gorączka – Podwyższona temperatura ciała.
 • Zmęczenie – Poczucie osłabienia lub braku energii.
 • Zaburzenia snu – Problemy z zasypianiem lub budzeniem się w nocy.
 • Reakcje alergiczne – Mogą objawiać się jako pokrzywka, obrzęk czy duszność.
 • Zaburzenia nerek – Problemy z funkcjonowaniem nerek, mogące prowadzić do zwiększonego stężenia kreatyniny.
 • Zaburzenia wątroby – Zapalenie wątroby czy żółtaczka.
 • Zaburzenia krwiotwórcze – Problemy z produkcją krwi, mogące prowadzić do małopłytkowości czy neutropenii.

Bardzo rzadkie skutki uboczne:

 • Ciężkie reakcje alergiczne – Poważne reakcje, które wymagają natychmiastowej interwencji.
 • Zaburzenia krążenia – Możliwe objawy to obniżone ciśnienie krwi.
 • Zaburzenia słuchu – Tymczasowa lub trwała utrata słuchu.

Jeżeli zaobserwujesz u siebie którykolwiek z powyższych skutków ubocznych lub inne objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, zaleca się skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ospen

Pytania naszych Pacjentów

Czy Ospen to silny antybiotyk?

Ospen jest antybiotykiem należącym do grupy penicylin, a konkretnie jest pochodną fenoksymetylopenicyliny. Jest skuteczny w zwalczaniu wielu bakteryjnych infekcji wywołanych przez wrażliwe na penicylinę bakterie, takie jak Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae czy Staphylococcus aureus.

Na co działa antybiotyk Ospen 1500?

Antybiotyk Ospen 1500 działa na różne bakteryjne infekcje, takie jak angina, zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, zapalenie zatok oraz infekcje układu moczowego, wywołane przez wrażliwe na penicylinę bakterie.

Po jakim czasie zaczyna działać antybiotyk Ospen?

Czas, po którym antybiotyk Ospen zaczyna działać, może się różnić w zależności od indywidualnych cech organizmu pacjenta oraz nasilenia i rodzaju infekcji. Zwykle jednak, po kilku dawkach leku, pacjenci zaczynają odczuwać poprawę swojego stanu zdrowia.

Czy Ospen jest na anginę?

Tak, Ospen może być stosowany w leczeniu anginy, która jest również nazywana zapaleniem gardła i migdałków.

Ile dni brać Ospen?

Czas stosowania Ospen zależy od rodzaju infekcji i jej nasilenia. Zwykle trwa to od 7 do 14 dni, ale ostateczną decyzję podejmuje lekarz prowadzący.

Czy Ospen to penicylina?

Tak, Ospen jest lekiem z grupy antybiotyków beta-laktamowych, do której należy penicylina. Substancją czynną Ospen jest fenoksymetylopenicylina, która jest pochodną penicyliny. Działa ona poprzez zakłócanie procesu syntezy ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do ich śmierci.

Czy antybiotyk Ospen można brać na czczo?

Przyjmowanie antybiotyku Ospen na czczo nie jest zalecane.

Co ile godzin Ospen?

Dawkowanie Ospen zależy od indywidualnych przypadków, ale ogólnie przyjmuje się, że u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat można podawać co 8 godzin (3 razy dziennie) lub co 12 godzin (2 razy dziennie), a u dzieci poniżej 12 lat - co 8 godzin (3 razy dziennie) lub co 12 godzin (2 razy dziennie). Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego.

Czy Ospen trzeba trzymać w lodówce?

Tak, Ospen w postaci zawiesiny po przygotowaniu należy przechowywać w lodówce, w temperaturze od 2°C do 8°C. Ważne jest również, aby chronić lek przed światłem.

Co zamiast Ospen?

Zamiast Ospen, lekarz może przepisać inne antybiotyki z grupy penicylin, takie jak amoksycylina lub penicylina V. Ostateczny wybór leku zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju zakażenia.

Po jakim czasie wchłania się Ospen?

Ospen osiąga maksymalne stężenie we krwi zwykle w ciągu 1 do 2 godzin po przyjęciu dawki. Szybkość wchłaniania może się różnić między pacjentami oraz w zależności od formy leku i spożytego jedzenia.

Czy Ospen na zapalenie zatok?

W przypadku zapalenia zatok wywołanego przez bakterie, lekarz może zdecydować się na zastosowanie antybiotyków, takich jak Ospen, w celu zwalczenia infekcji.

Ile może być otwarty Ospen?

Niestety, producent leku Ospen nie podaje dokładnych informacji na temat czasu przechowywania zawiesiny po jej otwarciu. Zalecenia dotyczące przechowywania mówią jedynie o temperaturze od 2°C do 8°C oraz ochronie przed światłem.

Czy Ospen uczula?

Ospen, czyli fenoksymetylopenicylina, jest antybiotykiem należącym do grupy penicylin. Tak jak inne leki z tej grupy, Ospen może powodować reakcje uczuleniowe u niektórych pacjentów. Reakcje alergiczne na Ospen mogą wystąpić w różnym nasileniu, w zależności od indywidualnej wrażliwości osoby.

Czy przy antybiotyku Ospen można pić alkohol?

Zdecydowanie odradza się spożywanie alkoholu podczas przyjmowania antybiotyku Ospen, czyli fenoksymetylopenicyliny.

Czy Ospen jest na receptę?

Polsce lek Ospen jest dostępny na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ospen ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPhenoxymethylpenicillinum kalicum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023