Nystatyna

Nystatyna jest to lek, który stosowany jest na infekcje grzybicze. Ten antybiotyk polienowy, oprócz właściwości przeciwgrzybiczych, wykazuje również działanie grzybostatyczne oraz grzybobójcze. Preparat ten jest dostępny w postaci tabletek, zawiesiny lub globulek dopochwowych.

Działanie Nystatyna

Lek Nystatyna zaliczany jest do antybiotyków polienowych. Wykazuje on właściwości przeciwgrzybicze, grzybobójcze oraz grzybostatyczne. Nystatyna przedostaje się do błony komórkowej grzyba, a tam wiąże się z ergosterolem. W efekcie dochodzi do przerwania ciągłości błony, zahamowania procesów metabolicznych i w końcu do obumarcia komórki. Najczęściej efekty działania nystatyny są zauważalne po 24-72 godzinach od zastosowania leku.

Nystatyna stosowana jest w celu leczenia infekcji, które wywołane są przez drożdżaki (np. Candida albicans), grzyby dymorficzne (np. Histoplasma capsulatum) oraz pleśniaki (np. Penicillium).

Nystatyna dostępna jest w różnych postaciach:

 • jako tabletki,
 • jako granulat do sporządzania zawiesiny – nystatynę w takiej postaci najczęściej stosuje się na afty oraz pleśniawki. W celu przygotowania zawiesiny należy dolać do granulatu – znajdującego się w plastikowym opakowaniu – ok. 24 ml chłodnej, przygotowanej wody. Taką zawiesinę można przechowywać przez kolejnych 7 dni, ale przed każdym użyciem należy pamiętać o dokładnym wstrząśnięciu buteleczki. Zanim połknie się zawiesinę należy ją trzymać w ustach jak najdłużej się da – dzięki temu jej działanie będzie skuteczniejsze oraz przyspieszone. Nystatynę w formie zawiesiny można stosować miejscowo aplikując ją przy użyciu niewielkiego pędzelka (np. w przypadku dziecka),
 • jako globulki (tabletki) dopochwowe – nystatynę w takiej postaci stosuje się w celu leczenia infekcji intymnych (np. grzybicy pochwy), zaleca się stosowanie globulek 1-2 razy dziennie przez okres ok. 2 tygodni. Na skuteczność leku wpływ ma regularność stosowania oraz stałe pory aplikacji leku.

Wskazania do stosowania leku Nystatyna

Nystatyna to antybiotyk o działaniu przeciwgrzybiczym, który jest często stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Candida. Poniżej znajduje się lista wskazań do stosowania nystatyny:

Kandydoza jamy ustnej:

 • Stomatitis candidiasis – zakażenie błony śluzowej jamy ustnej przez grzyby Candida.
 • Perlèche (kącikowe zapalenie warg) – zakażenie kącików ust, często wywołane przez grzyby Candida.
 • Język czarno-niebieski – rzadka forma kandydozy, która objawia się czarnymi lub ciemnofioletowymi zmianami na języku.

Kandydoza przewodu pokarmowego:

 • Kandydoza przełyku – zakażenie przełyku przez grzyby Candida.
 • Kandydoza żołądka i jelit – zakażenie błony śluzowej żołądka i jelit przez grzyby Candida.

Kandydoza skóry:

 • Intertrygo – zakażenie grzybicze w fałdach skóry, często wywołane przez grzyby Candida.
 • Zakażenie skóry dłoni i stóp – zakażenie grzybicze dłoni, stóp lub paznokci spowodowane przez Candida.
 • Kandydoza przewlekła błon śluzowych – przewlekłe zakażenie błon śluzowych przez grzyby Candida.

Kandydoza układu moczowo-płciowego:

 • Vulvowaginalna kandydoza – zakażenie grzybicze pochwy i sromu spowodowane przez Candida.
 • Balanitis candidiasis – zakażenie grzybicze żołędzi prącia, najczęściej wywołane przez Candida.
 • Kandydoza układu moczowego – zakażenie grzybicze dróg moczowych spowodowane przez Candida.

Kandydoza układu oddechowego:

 • Kandydoza oskrzeli – zakażenie grzybicze oskrzeli spowodowane przez Candida.
 • Kandydoza płuc – zakażenie grzybicze płuc wywołane przez Candida.

Inwazyjna kandydoza (kontynuacja):

 • Kandydemia – obecność grzybów Candida we krwi, która może prowadzić do rozsianego zakażenia grzybicznego.
 • Kandydoza narządów wewnętrznych – zakażenie grzybicze narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, śledziona, nerki, serce czy mózg, wywołane przez Candida.
 • Kandydoza opon mózgowych – zakażenie grzybicze opon mózgowych, które może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Profilaktyka zakażeń grzybiczych:

 • U pacjentów z obniżoną odpornością, np. po przeszczepie narządów, chemioterapii, radioterapii czy zakażeniu HIV.
 • U pacjentów, którzy długotrwale stosują antybiotyki o szerokim spektrum działania, co może prowadzić do zaburzenia równowagi mikrobiologicznej w organizmie i zwiększenia ryzyka zakażeń grzybiczych.

Profilaktyka zakażeń grzybiczych (kontynuacja):

 • U noworodków z niską masą urodzeniową lub przedwcześnie urodzonych, którzy są bardziej narażeni na zakażenia grzybicze.
 • U pacjentów z neutropenią (niedoborem komórek odpowiedzialnych za odporność organizmu) spowodowaną leczeniem bądź chorobami układu krwiotwórczego, co zwiększa ryzyko zakażeń grzybiczych.

Leczenie i profilaktyka kandydozy u pacjentów z protezami zębowymi:

 • Leczenie i zapobieganie zakażeniom grzybiczym jamy ustnej związanym z noszeniem protez zębowych.
 • Zapobieganie powstawaniu biofilmu grzybicznego na powierzchni protez zębowych.

Warto zaznaczyć, że nystatyna jest przede wszystkim skuteczna przeciwko grzybom z rodzaju Candida.

Przeciwwskazania do stosowania leku Nystatyna

Przeciwwskazania do stosowania leku nystatyna obejmują różne sytuacje, w których lek ten nie powinien być stosowany lub należy zachować szczególną ostrożność. Oto lista niektórych przeciwwskazań:

Nadwrażliwość na nystatynę:

 • Pacjenci z uczuleniem na nystatynę lub inne składniki zawarte w preparacie.
 • Pacjenci z uczuleniem na inne leki z grupy polienowych antybiotyków przeciwgrzybiczych, takie jak amfoterycyna B.

Ciężka niewydolność wątroby:

 • Nystatyna może być przeciwwskazana u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu.

Niewydolność nerek:

 • Uważnie należy stosować nystatynę u pacjentów z istniejącą niewydolnością nerek, szczególnie gdy podawana jest drogą dożylną.

Ciąża i karmienie piersią:

 • Stosowanie nystatyny w ciąży powinno być ograniczone do przypadków, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza.
 • Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nystatyny u kobiet karmiących piersią. W przypadku konieczności leczenia, należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o kontynuacji karmienia piersią.

Dzieci:

 • Stosowanie nystatyny u niemowląt i dzieci może być konieczne tylko w przypadku wyraźnych wskazań, pod ścisłym nadzorem lekarza.

Współistniejące schorzenia i interakcje z innymi lekami:

 • Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu nystatyny z innymi lekami, które mogą wpływać na jej działanie lub wydzielanie z organizmu. Zawsze warto poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uniknąć potencjalnych interakcji.

Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych:

 • Stosowanie nystatyny może wpłynąć na wyniki niektórych badań laboratoryjnych. Pacjent powinien poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku, aby uzyskać prawidłowe wyniki badań.

Stosowanie nystatyny z alkoholem:

 • Alkohol może wpływać na skuteczność leczenia nystatyną, dlatego zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas terapii.

Warto zaznaczyć, że przed zastosowaniem nystatyny, pacjent powinien omówić ze swoim lekarzem wszystkie istniejące schorzenia, współistniejące leczenia oraz inne czynniki, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Dawkowanie leku Nystatyna

Dawkę, częstotliwość stosowania oraz czas trwania kuracji z zastosowaniem leku Nystatyna ustala lekarz. Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce leku najczęściej dawkowanie wygląda następująco:

 • w przypadku leczenia pleśniawek, aft oraz grzybicy jamy ustnej zalecana dawka zawiesiny – dla osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt – wynosi 100 000 j.m. 4 razy na dobę. W przypadku dzieci lekarz może zalecić aplikowanie nystatyny w jamie ustnej przy użyciu pędzelka – 2-3 razy na dobę;
 • w przypadku grzybicy przewodu pokarmowego u osób dorosłych zaleca się stosowanie 1 mln j.m. co 6 godzin czyli 4 razy na dobę (dotyczy zarówno tabletek jak i zawiesiny), w przypadku dzieci oraz niemowląt zalecana dawka to 2 mln j.m. na dobę podawanych w dawkach podzielonych (dot. zawiesiny);
 • w przypadku profilaktyki grzybicy u osób dorosłych zalecana dawka wynosi 500 000 j.m. stosowanych co 8-12 godzin czyli od 2 do 3 razy na dobę (dot. tabletek lub zawiesiny).

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Nystatyna

Istnieją sytuacje, w których stosowanie Nystatyny powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • niewydolność nerek,
 • ciążą,
 • okres karmienia piersią.

Nystatyny nie należy stosować w celu leczenia grzybic układowych. Lek ten nie ma wpływu na sprawność psychomotoryczną, więc tym samym nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn/urządzeń.

Skutki uboczne leku Nystatyna

Stosowanie leku Nystatyna, podobnie jak w przypadku innych preparatów o zbliżonym działaniu, związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Do takich skutków ubocznych zalicza się:

Występujące rzadko lub bardzo rzadko:

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

 • Biegunka – może wystąpić u pacjentów przyjmujących nystatynę, szczególnie u osób z nadwrażliwością na lek.
 • Nudności – uczucie mdłości, które może wystąpić podczas stosowania nystatyny.
 • Wymioty – mogą wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących nystatynę, zwłaszcza w przypadku przedawkowania lub nadwrażliwości na lek.

Zaburzenia pracy układu immunologicznego:

 • Reakcje alergiczne, takie jak wysypka i pokrzywka – objawy te mogą wystąpić u pacjentów uczulonych na nystatynę lub składniki preparatu.
 • Zespół Stevensa-Johnsona

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nystatyna

Pytania naszych Pacjentów

Czy Nystatyna to silny antybiotyk?

Nystatyna to lek przeciwgrzybiczy, a nie antybiotyk. Nystatyna działa wybiórczo na grzyby i jest stosowana do leczenia zakażeń grzybiczych, takich jak kandydoza. Nystatyna nie jest skuteczna w leczeniu bakteryjnych infekcji i nie powinna być stosowana jako antybiotyk.

Czy Nystatyna jest na receptę?

Tak, Nystatyna jest lekiem na receptę. Oznacza to, że pacjent musi uzyskać receptę od lekarza, aby móc kupić ten lek w aptece.

Czy Nystatyna niszczy dobre bakterie?

Nystatyna jest lekiem przeciwgrzybicznym, który działa tylko na drożdże, a nie na bakterie, w tym na te dobre, które żyją naturalnie w organizmie człowieka. Oznacza to, że Nystatyna nie niszczy dobrych bakterii.

Czy przy nystatynie trzeba brać probiotyk?

Nie ma bezwzględnej konieczności przyjmowania probiotyków podczas leczenia Nystatyną, ale może to być korzystne dla równowagi mikrobiomu jelitowego. Ostatecznie, decyzja o przyjmowaniu probiotyków powinna zostać podjęta przez lekarza, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta.

Po jakim czasie zaczyna działać nystatyna?

Czas, w którym zaczyna działać Nystatyna, może się różnić w zależności od rodzaju infekcji i sposobu podawania leku. W przypadku infekcji grzybiczych skóry, Nystatyna zwykle zaczyna działać po kilku dniach, natomiast w przypadku infekcji jamy ustnej, działanie leku może być zauważalne już po kilku godzinach.

Na co stosuje się Nystatyne?

Nystatyna jest stosowana w leczeniu infekcji grzybiczych skóry, błon śluzowych, jamy ustnej, gardła i jelit.

Kiedy poprawa po nystatynie?

Czas pojawienia się poprawy po nystatynie zależy od rodzaju infekcji i indywidualnych cech organizmu pacjenta.

Czy Nystatynę się połyka?

Nystatyna jest lekiem przeciwgrzybiczym stosowanym głównie w leczeniu infekcji drożdżakowych. Jest zwykle stosowana miejscowo w postaci maści lub kremu. Jednakże, w niektórych sytuacjach nystatynę można również stosować doustnie w formie tabletek lub kapsułek.

Czy Nystatyna jest lekiem osłonowym?

Nie, nystatyna nie jest lekiem osłonowym.

Czy Nystatyna jest bezpieczna?

Nystatyna jest ogólnie uważana za bezpieczny lek, ale jak każdy lek, może powodować skutki uboczne u niektórych pacjentów.

Jak pędzlować język nystatyną?

Nystatynę do pędzelkowania języka stosuje się w postaci roztworu, który należy nałożyć na język za pomocą specjalnego aplikatora lub pędzelka.

Czy nystatyna osłabia organizm?

Nystatyna nie osłabia organizmu, ale może powodować skutki uboczne, takie jak biegunka, nudności, wymioty lub bóle brzucha.

Czy nystatyna pomaga na grzybicę jamy ustnej?

Tak, nystatyna jest skuteczna w leczeniu grzybicy jamy ustnej i jest jednym z najczęściej stosowanych leków w tej chorobie.

Jak długo trwa leczenie nystatyna?

Czas trwania leczenia nystatyną zależy od rodzaju infekcji, jej nasilenia oraz indywidualnych cech organizmu pacjenta. Zwykle lekarz określa dawkowanie i czas trwania leczenia. W przypadku pleśniawek jamy ustnej, zwykle stosuje się nystatynę miejscowo przez około 7-14 dni, chociaż czas ten może się różnić w zależności od ciężkości infekcji.

Jak smarować buzię nystatyna?

Nystatynę do smarowania buzi stosuje się w postaci maści, którą należy nałożyć na dotknięte pleśniawkami miejsca cienką warstwą, unikając kontaktu z jamą ustną.

Co gdy nystatyna nie pomaga?

Jeśli nystatyna nie przynosi oczekiwanych efektów, należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić zmianę dawki leku lub zastosowanie innego leku przeciwgrzybicznego.

Czy po nystatynie może boleć brzuch?

Tak, w niektórych przypadkach stosowanie nystatyny może powodować bóle brzucha jako skutek uboczny.

Po co Nystatyna przy antybiotyku?

Nystatyna jest często stosowana jednocześnie z antybiotykami, ponieważ antybiotyki mogą zaburzać naturalną florę bakteryjną jelit, co może prowadzić do rozwoju infekcji grzybiczych. Nystatyna działa jako lek przeciwgrzybiczy i pomaga zapobiegać infekcjom grzybiczym jelit. Stosowanie nystatyny w połączeniu z antybiotykami powinno być zawsze zgodne z zaleceniem lekarza, ponieważ może to wpłynąć na skuteczność leczenia i pojawienie się skutków ubocznych.

Jak stosować Nystatyne na pleśniawki?

Nystatyna jest skuteczna w leczeniu pleśniawek jamy ustnej. Najczęściej stosuje się ją miejscowo w postaci roztworu lub pastylek do ssania, które należy przykładać bezpośrednio do pleśniawek lub rozpuszczać w ustach.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Nystatyna? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaNystatinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2023