Novynette

Novynette to środek antykoncepcyjny, zaliczany do preparatów złożonych. Lek ten zawiera 2 hormony: etynyloestradiol oraz dezogestrel. Hormony te wpływają na zahamowanie owulacji, a także zmieniają właściwości w obrębie endometrium, co wpływa na zapobieganie zajściu w ciążę.

Działanie Novynette

Lek Novynette jest skuteczną metodą antykoncepcyjną, jeżeli stosowany jest zgodnie z zaleceniami. Jest to środek złożony, z uwagi na zawartość 2 hormonów: etynyloestradiolu (estrogenu) oraz dezogestrelu (progestagenu). Środek ten jest również jednofazowy, ponieważ każda tabletka zawiera taką samą – niewielką – ilość hormonów.

Działanie leku opiera się o kilka mechanizmów:

 • blokowanie dojrzewania pęcherzyków Graafa,
 • hamowanie owulacji,
 • zmiana właściwości błony śluzowej macicy à utrudnienie zagnieżdżenia zarodka w błonie śluzowej macicy,
 • zmiana właściwości śluzu szyjkowego à utrudnienie przemieszczania się plemników,
 • zmniejszenie perystaltyki jajowodów.

Dezogestrel wchłania się szybko i jest przekształcany do czynnego metabolitu. Wydalany jest wraz z kałem oraz moczem, również w postaci metabolitów. Etynyloestradiol również jest szybko wchłaniany i – podobnie jak dezogestrel – wydalany wraz z kałem i moczem, ale wyłącznie w postaci metabolitów.

Wskazania do stosowania Novynette

Oto wskazania do stosowania Novynette:

Antykoncepcja – Novynette jest stosowana jako metoda antykoncepcyjna, aby zapobiec ciąży. Działa poprzez hamowanie owulacji, czyli procesu uwalniania jaja z jajnika.

Regulacja cyklu menstruacyjnego – Novynette może pomóc w regulacji cyklu menstruacyjnego i zmniejszeniu dolegliwości związanych z miesiączką, takich jak bóle brzucha czy obfite krwawienia.

Endometrioza – Novynette może pomóc w leczeniu endometriozy, choroby, która polega na występowaniu błony śluzowej macicy poza nią, co może powodować silny ból i krwawienia.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego – Novynette może pomóc w łagodzeniu objawów związanych z zespołem napięcia przedmiesiączkowego, takich jak ból piersi, napięcie, drażliwość i zmiany nastroju.

Trądzik – Novynette może być stosowana jako leczenie trądziku u kobiet, którzy są jednocześnie w trakcie leczenia antykoncepcyjnego.

Przeciwwskazania do stosowania Novynette

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną (etynyloestradiol, dezogestrel) lub którąkolwiek z substancji pomocniczej leku – Osoby, które są uczulone na którąkolwiek substancję zawartą w Novynette, nie powinny go stosować.
 2. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa lub ryzyko jej wystąpienia, tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub ryzyko ich wystąpienia – Osoby z chorobami zakrzepowymi lub tętnicznymi zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi, jak również osoby zwiększonego ryzyka ich wystąpienia, takie jak osoby palące papierosy, osoby z otyłością, chorobą serca, chorobami nerek, lub z rodziną z historią tych chorób, nie powinny stosować Novynette.
 3. Ciężka/ostra niewydolność nerek – Osoby z ciężką lub ostrą niewydolnością nerek nie powinny stosować Novynette.
 4. Ciężka choroba wątroby (obecnie/w przeszłości), aż do momentu, gdy parametry czynności wątroby nie powrócą do prawidłowych wartości, nowotwory wątroby (łagodne/złośliwe, obecnie/w przeszłości) – Osoby z chorobami wątroby lub nowotworami wątroby nie powinny stosować Novynette.
 5. Nowotwory narządów rodnych lub piersi (zależne od hormonów płciowych, rozpoznane lub podejrzewane) – Osoby z rozpoznanymi lub podejrzanymi nowotworami narządów rodnych lub piersi, które są zależne od hormonów płciowych, nie powinny stosować Novynette.
 6. Krwawienie z dróg rodnych, którego przyczyny nie są znane – Jeśli przyczyna krwawienia z dróg rodnych nie jest znana, leku Novynette nie powinno się stosować.
 7. Ciąża lub jej podejrzenie – Kobiety w ciąży lub podejrzewające ciążę nie powinny stosować Novynette.
 8. Równoległe stosowanie leku wraz z ombitaswirem, parytaprewirem, rytonawirem, dazabuwirem – Stosowanie Novynette jednocześnie z wymienionymi lekami może zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Novynette:

 1. Objawy mogące świadczyć o występowaniu zakrzepów krwi w nodze, zakrzepów krwi w płucach, zawału mięśnia sercowego lub udaru – Osoby stosujące Novynette powinny monitorować swoje zdrowie i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli pojawią się objawy takie jak ból i obrzęk nóg, duszność, ból w klatce piersiowej lub utrata czucia w jednej stronie ciała.
 1. Choroba Leśniowskiego-Crohna, przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelit) – Osoby z chorobami jelitowymi, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelit, powinny być pod szczególną opieką lekarską podczas stosowania Novynette.
 2. Toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa – Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, lub z chorobami genetycznymi, takimi jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, powinny być ostrożne przy stosowaniu Novynette.
 3. Podwyższone stężenie tłuszczów we krwi lub dodatni wywiad rodzinny dla hipertrójglicerydemii – Osoby z podwyższonym stężeniem tłuszczów we krwi lub dodatnim wywiadem rodzinny dla hipertrójglicerydemii powinny być pod szczególną opieką lekarską podczas stosowania Novynette.
 4. Planowany zabieg chirurgiczny lub długotrwałe unieruchomienie – Osoby planujące zabieg chirurgiczny lub długotrwałe unieruchomienie powinny poinformować swojego lekarza o stosowaniu Novynette.
 5. Okres okołoporodowy (wzrasta wtedy ryzyko powstania zakrzepów krwi) – Osoby, które planują ciążę lub są w okresie okołoporodowym, powinny poinformować swojego lekarza o stosowaniu Novynette.
 6. Zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, żylaki – Osoby z zakrzepowym zapaleniem żył powierzchniowych lub żylakami powinny być ostrożne przy stosowaniu Novynette.
 7. Nowotwór piersi u członków z bliskiej rodziny (obecnie lub w przeszłości), choroba wątroby, choroba pęcherzyka żółciowego, cukrzyca, depresja lub częste wahania nastroju, padaczka, choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w ciąży lub podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych, porfiria, opryszczka ciężarnych, pląsawica Sydenhama, ostuda (należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe), dziedziczny obrzęk naczynioruchowy – Osoby z wymienionymi chorobami lub zaburzeniami powinny być pod szczególną opieką lekarską podczas stosowania Novynette.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania Novynette, kobiety przeprowadziły dokładną konsultację z lekarzem. Lekarz powinien zbadać historię medyczną pacjentki i zapytać o wszelkie istotne choroby i leki, jakie kobieta przyjmuje. Ponadto, kobiety powinny systematycznie kontrolować swoje zdrowie i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli zauważą jakiekolwiek niepokojące objawy lub działania niepożądane podczas stosowania Novynette.

Podsumowując, Novynette jest skuteczną metodą antykoncepcyjną, ale nie jest odpowiednia dla każdej kobiety. Kobiety z chorobami serca, chorobami zakrzepowymi, chorobami wątroby, cukrzycą i innymi chorobami powinny być ostrożne przy stosowaniu tego leku. Kobiety, które mają jakiekolwiek wątpliwości co do stosowania Novynette, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem kuracji.

Dawkowanie leku Novynette

Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Przed rozpoczęciem stosowania tego preparatu należy udać się na konsultację lekarską. Warto wiedzieć, że w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki skuteczność preparatu może zostać obniżona i należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną.

W 1 blistrze leku Novynette znajduje się 21 tabletek. Zaleca się stosowanie 1 tabletki dziennie, nieprzerwanie przez okres 21 dni. Kierunek kolejności przyjmowania tabletek jest zaznaczony strzałką na blistrze. Ważne, aby pamiętać, że lek powinien być stosowany codziennie o tej samej porze. Po okresie 21 dni należy zrobić 7-dniową przerwę. W czasie przerwy powinno wystąpić krwawienie z odstawienia. Po 7-dniowej przerwie należy rozpocząć stosowanie nowego opakowania, niezależnie od tego czy krwawienie się zakończyło czy trwa nadal.

Lek Novynette przeznaczony jest do stosowania doustnego. 1 blister preparatu zawiera 21 tabletek powlekanych w kolorze jasnoróżowym. Należy codziennie – przez okres nieprzerwanych 21 dni – stosować 1 tabletkę leku/dzień, w razie potrzeby popijając niewielką ilością wody. Ważne jest, aby każdego dnia pory zażywania preparatu były zbliżone. Po okresie 21 dni należy zrobić 7 dniową przerwę, w trakcie której (najczęściej 2-3 dni od rozpoczęcia przerwy) powinno wystąpić krwawienie z odstawienia.

Lek wydawany jest na receptę z przepisu lekarza. Przed rozpoczęciem kuracji z zastosowaniem Novynette należy udać się na konsultację i wykonać wszystkie niezbędne badania. W trakcie trwania kuracji badania należy regularnie powtarzać. Jeżeli pacjentka nie stosowała wcześniej hormonalnych środków antykoncepcyjnych stosowanie leku Novynette powinna rozpocząć w 1. dniu cyklu miesiączkowego (1 dzień krwawienia ). W przypadku, gdy pacjentka stosowała już wcześniej inny złożony produkt antykoncepcyjny to powinna rozpocząć stosowanie Novynette następnego dnia od zażycia ostatniej tabletki (z zawartością substancji czynnych) poprzedniego preparatu.

Z czym nie łączyć leku Novynette

Jeśli pacjent przyjmuje lek Novynette, ważne jest, aby poinformować o tym lekarza lub farmaceuta. Istnieje kilka leków i substancji, których nie zaleca się łączyć z Novynette:

Produkty lecznicze zawierające ombitaswir/parytaprewir/rytonawir, dazabuwir, glekaprewir/pibrentaswir lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir Są to leki stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C. Mogą one spowodować nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby.

Leki stosowane w leczeniu padaczki Na przykład fenytoina, fenobarbital, prymidon, karbamazepina, felbamat, okskarbamazepina, topiramat. Mogą one obniżać efektywność antykoncepcyjną Novynette.

Leki przeciwtuberkulozowe Na przykład ryfampicyna, ryfabutyna. Mogą one również obniżyć efektywność antykoncepcyjną.

Leki przeciwwirusowe przeciw HIV i HCV Takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz, nelfinawir, boceprewir, telaprewir. Są one znane z obniżania efektywności antykoncepcyjnej Novynette. Leki przeciwgrzybicze
Gryzeofulwina oraz ketokonazol, itrakonazol, flukonazol. Mogą wpłynąć na stężenie Novynette we krwi.

Produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca Znane jako Hypericum perforatum, mogą obniżyć efektywność Novynette.

Antybiotyki makrolidowe Takie jak klarytromycyna, erytromycyna. Mogą osłabiać tolerancję Novynette.

Blokery kanału wapniowego Na przykład diltiazem, mogą osłabiać tolerancję Novynette.

Etorykoksyb Stosowany w leczeniu zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów, może również wpłynąć na tolerancję Novynette.

Leki, na które Novynette może wpłynąć Cyklosporyna
Novynette może wpłynąć na jej działanie, jest to lek stosowany do zapobiegania odrzuceniu przeszczepów.

Lamotrygina Lek przeciwpadaczkowy, przyjmowanie Novynette może zwiększyć ryzyko napadów.

Tyzanidyna Stosowana w leczeniu spastyczności mięśni, Novynette może wpłynąć na jej działanie.

Lewotyroksyna Stosowana w leczeniu niedoboru hormonu tarczycy, Novynette może wpłynąć na jej skuteczność.

Teofilina Lek stosowany w leczeniu astmy, Novynette może wpłynąć na jego działanie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Novynette

Skutki uboczne leku Novynette

Stosowanie Novynette, podobnie jak innych leków antykoncepcyjnych, może wiązać się z występowaniem różnych skutków ubocznych. Wśród najczęstszych skutków ubocznych, które mogą wystąpić u pacjentek stosujących Novynette, należą:

 • Migrena – niektóre kobiety zgłaszają bóle głowy lub migreny w czasie stosowania Novynette. Może to być spowodowane wpływem hormonalnym na układ nerwowy.
 • Nudności oraz wzdęcia (w okolicy miesiączki) – niektóre kobiety mogą odczuwać nudności lub wzdęcia w czasie stosowania Novynette. Mogą wystąpić w okolicach miesiączki lub przez cały cykl.
 • Tkliwość, powiększenie piersi – pod wpływem hormonów zawartych w Novynette, kobiety mogą odczuwać tkliwość lub powiększenie piersi. Jest to zjawisko czasowe i zazwyczaj ustępuje samoistnie po kilku tygodniach stosowania.
 • Krwawienia śródcykliczne, plamienia – w niektórych przypadkach stosowanie Novynette może prowadzić do wystąpienia krwawień śródcyklicznych lub plamień, co może być nieco uciążliwe dla pacjentki.
 • Bóle oczu odczuwane podczas noszenia soczewek kontaktowych – kobiety, które noszą soczewki kontaktowe, mogą odczuwać bóle oczu lub dyskomfort podczas stosowania Novynette.
 • Wzrost ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, zakrzepicy żylnej, zatoru tętniczego, zatoru płucnego, zawału mięśnia sercowego – stosowanie Novynette wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza u kobiet z istniejącymi czynnikami ryzyka, takimi jak palenie papierosów, otyłość, nadciśnienie tętnicze lub cukrzyca.
 • Uszkodzenie wątroby – stosowanie Novynette może prowadzić do uszkodzenia wątroby, zwłaszcza u kobiet z istniejącymi chorobami wątroby lub u tych, które stosują leki hepatotoksyczne.
 • Wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór macicy lub nowotwór piersi – w niektórych przypadkach stosowanie Novynette może zwiększać ryzyko wystąpienia raka piersi lub raka macicy, szczególnie u kobiet z rodzinami, w których występowały te choroby.
 • Inne skutki uboczne – stosowanie Novynette może prowadzić do wystąpienia innych skutków ubocznych, takich jak biegunka, bóle brzucha, bóle głowy, zmiany nastroju, zmiany w libido, zmiany w masie ciała, zaburzenia skórne, trądzik, zwiększenie lub zmniejszenie poziomu cukru we krwi, zaburzenia miesiączkowania, jak brak miesiączki lub bardzo obfite krwawienie, suchość w ustach, nadmierna potliwość, skurcze mięśniowe, zwiększenie wypadania włosów lub wrażliwość skóry na słońce.

W rzadszych przypadkach stosowanie Novynette może prowadzić do poważniejszych działań niepożądanych, takich jak:

 • Zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy – stosowanie Novynette wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi, zwłaszcza u kobiet z istniejącymi czynnikami ryzyka, takimi jak palenie papierosów, otyłość, nadciśnienie tętnicze lub cukrzyca.
 • Ostre bóle brzucha lub ból w klatce piersiowej – w niektórych przypadkach stosowanie Novynette może prowadzić do wystąpienia ostrego bólu brzucha lub bólu w klatce piersiowej, co może wymagać pilnej interwencji medycznej.
 • Skoki ciśnienia krwi – stosowanie Novynette może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi u niektórych pacjentek.
 • Zwiększenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca lub udar mózgu – stosowanie Novynette może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u kobiet z istniejącymi czynnikami ryzyka.
 • Zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób wątroby, takich jak marskość wątroby lub rak wątroby – stosowanie Novynette może prowadzić do uszkodzenia wątroby lub zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób wątroby u niektórych pacjentek.
 • Zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych, takich jak rak piersi, rak szyjki macicy lub rak trzonu macicy – stosowanie Novynette może zwiększać ryzyko wystąpienia niektórych typów nowotworów u niektórych pacjentek.

Kobiety stosujące Novynette powinny być świadome ryzyka wystąpienia tych skutków ubocznych i powinny skonsultować się z lekarzem, jeśli zauważą jakiekolwiek niepokojące objawy. Lekarz może zdecydować o zmianie metody antykoncepcyjnej lub zmianie dawki lub rodzaju hormonów w Novynette w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia skutków ubocznych. W każdym przypadku ważne jest, aby pacjentka przestrzegała zaleceń lekarza i nie przerywała stosowania Novynette bez wcześniejszej konsultacji z nim.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Novynette

Pytania naszych Pacjentów

Czy tabletki Novynette są skuteczne?

Tak, tabletki antykoncepcyjne Novynette są skuteczne w zapobieganiu ciąży, jeśli są stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcjami zawartymi w ulotce.

Co to za lek Novynette?

Novynette to tabletki antykoncepcyjne, które zawierają dwie substancje czynne: dezogestrel i etynyloestradiol. Dezogestrel jest progestagenem o wysokiej potencji, który wpływa na szyjkę macicy, zmniejsza produkcję śluzu szyjkowego i hamuje owulację.

Kiedy zacząć brać tabletki Novynette?

Tabletki antykoncepcyjne Novynette powinny być rozpoczęte zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce.

Czy Novynette jest na receptę?

Tak, Novynette jest lekiem na receptę i nie jest dostępny bez recepty. Aby uzyskać tabletki antykoncepcyjne Novynette, konieczna jest wizyta u lekarza lub ginekologa, który przepisze receptę na ten lek. W trakcie wizyty lekarz przeprowadzi wywiad medyczny, który pozwoli na ocenę stanu zdrowia pacjentki i zdecyduje, czy Novynette jest odpowiednim lekiem antykoncepcyjnym dla niej. Lekarz może również przeprowadzić badanie ginekologiczne, takie jak badanie cytologiczne lub badanie piersi, aby wykluczyć obecność chorób, które mogą wpłynąć na decyzję o stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych.

Czy można pić alkohol przy Novynette?

Zasadniczo, przyjmowanie niewielkich ilości alkoholu podczas stosowania Novynette nie powinno wpłynąć na skuteczność tabletek antykoncepcyjnych. Jednakże, nadmierne spożywanie alkoholu może wpłynąć na metabolizm leku i zwiększyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.

Czy po Novynette się tyje?

Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych Novynette może prowadzić do niewielkiego przyrostu masy ciała u niektórych kobiet, ale zwykle nie jest to znaczące. Wpływ Novynette na masę ciała zależy od wielu czynników, a większość badań wykazała, że stosowanie tabletek antykoncepcyjnych nie jest związane ze znaczącym przyrostem masy ciała.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Novynette? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEthinylestradiolum + Desogestrelum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGedeon Richter Plc.

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2023