Normaclin

Normaclin jest to lek, który wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Substancją czynną tego preparatu jest klindamycyna (fosforan klindamycyny), która zaliczana jest do antybiotyków i działa na bakterie Propionibacterium acnes. Preparat ten stosowany jest w leczeniu trądziku pospolitego.

Działanie Normaclin

Lek Normaclin działa przeciwbakteryjnie, stąd też znajduje on zastosowanie w leczeniu trądziku pospolitego. Substancją czynną tego preparatu jest klindamycyna, a dokładniej fosforan klindamycyny zaliczany do antybiotyków z grupy linkozamidów, będący półsyntetyczną pochodną linkomycyny (naturalnego antybiotyku). To właśnie ta substancja odpowiedzialna jest za antybakteryjne działanie leku – wykazuje ona skuteczność w zwalczaniu bakterii Propinonibacterium acnes. Jej mechanizm działania polega na zatrzymaniu syntezy białek bakteryjnych. Wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych jest uniemożliwiony z uwagi na zablokowanie bakteryjnych rybosomów.

Preparat Normaclin dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci żelu 10 mg/g w opakowaniach po 15 lub 30 g, a także żel – butelka z pompką – w opakowaniu po 30 g.

Wskazania do stosowania leku Normaclin

Wskazaniem do stosowania leku Normaclin jest miejscowe leczenie trądziku pospolitego.

Przeciwwskazania do stosowania leku Normaclin

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Normaclin jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku,
 • nadwrażliwość na antybiotyki linkozamidowe tkj. linkomycyna czy klindamycyna,
 • wiek poniżej 12. roku życia.

Dawkowanie leku Normaclin

Lek Normaclin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. To lekarz ustala dawkę, częstotliwość stosowania preparatu, a także czas trwania leczenia. Lek ten występuje w postaci żelu przeznaczonego do stosowania miejscowego na skórę u osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 12. roku życia. Bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania tego preparatu u dzieci poniżej 12. roku życia nie zostało określone.

 • Dawkowanie w przypadku żelu – najczęściej zaleca się, aby cienką warstwę żelu nanieść (nie wcierać) na skórę zmienioną chorobowo 2 razy na dobę. Przed zastosowaniem żelu należy umyć oraz dokładnie osuszyć skórę. Po zaaplikowaniu żelu należy dokładnie umyć ręce.
 • Dawkowanie w przypadku opakowania z pompką – wylot pompki należy skierować w bezpiecznym kierunku, a następnie kilkakrotnie nacisnąć aż do uzyskania pierwszego rozpylenia.

Najczęściej czas trwania leczenia wynosi od 8 do 12 tygodni.

Przedawkowanie leku
W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, z uwagi na ryzyko wystąpienia ogólnych działań niepożądanych związanych z zastosowaniem klindamycyny.

Pominięcie zastosowania leku Normaclin

W sytuacji, gdy zostanie pominięta dawka leku należy zaaplikować żel – na zmienioną chorobowo skórę – jak najszybciej. Należy zrezygnować ze stosowania podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia tej dawki pominiętej.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Normaclin

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Normaclin powinno się odbywać z zachowaniem środków ostrożności.

 1. Lek przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę.
 2. Należy chronić oczy, błony śluzowe, a także skórę uszkodzoną przed kontaktem z preparatem. Jeśli do takiego kontaktu dojdzie należy miejsca te dokładnie przemyć przy użyciu dużej ilości chłodnej wody.
 3. Jednym z bardzo rzadkich skutków ubocznych stosowania klindamycyny (doustnie i pozajelitowo) jest ciężka choroba przewodu pokarmowego (np. rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie okrężnicy). Objawy takich chorób mogą się pojawić zarówno w trakcie leczenia jak i po jego zakończeniu. W przypadku wcześniejszego występowania u pacjenta schorzeń układu pokarmowego tkj. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie jelit, choroba Crohna, zapalenie okrężnicy będące wynikiem stosowania antybiotyków – należy kwestie te omówić z lekarzem jeszcze przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem preparatu Normaclin. W przypadku wystąpienia biegunki w trakcie leczenia lekiem Normaclin należy zaprzestać jego stosowania i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ może to być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Innymi z objawów takiego zapalenia – poza biegunką – są wodniste stolce zawierające krew oraz śluz, bóle brzucha – kolkowe, tępe, rozlane, okresowe parcie na stolec oraz gorączka.
 4. Długotrwałe stosowanie antybiotyków może mieć wpływ na zwiększony rozwój grzybów oraz bakterii, które są oporne na leczenie. W trakcie leczenia należy obserwować organizm pod kątem pojawiania się nowych zakażeń – jeśli wystąpią konieczne jest skorzystanie z porady lekarza.
 5. W przypadku miastenii czyli nadmiernego osłabienia występującego u pacjenta również należy zgłosić to lekarzowi przed rozpoczęciem leczenia.
 6. Preparat w postaci żelu zawiera:
 • glikol propylenowy – ryzyko wystąpienia podrażnienia skóry (jest ono większe jeśli preparat stosuje się pod opatrunkiem zamkniętym),
 • parahydrobenzoesan metylu – ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości (również tych typu późnego).
 1. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Dotyczy to również kobiet podejrzewających lub planujących ciążę. W przypadku tego leku nie istnieją dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego preparatu w okresie ciąży.
 2. Nie istnieją dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego leku przez kobiety karmiące piersią, dlatego w takiej sytuacji należy zasięgnąć porady lekarskiej.
 3. Lek nie ma wpływu na zdolność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń oraz maszyn.

Stosowanie leku Normaclin równolegle z innymi preparatami

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem preparatu Normaclin należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, w tym także o tych, które są dostępne bez recepty oraz o produktach ziołowych. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent stosuje:

 • leki, które zwiotczają mięśnie,
 • antybiotyki makroligowe tkj. erytromycyna, linkomycyna,
 • inny lek przeznaczony do użytku miejscowego.

Z czym nie łączyć leku Normaclin

Lek Normaclin nie powinien być stosowany równocześnie z niektórymi innymi lekami ze względu na potencjalne interakcje. Do leków, z którymi Normaclin może wchodzić w interakcje, należą przede wszystkim leki zwiotczające mięśnie, a także antybiotyki z grupy makrolidów, takie jak linkomycyna i erytromycyna. Te leki są często stosowane w leczeniu zakażeń. Współstosowanie Normaclinu z tymi lekami może prowadzić do zmiany skuteczności jednego lub obu leków, a także do zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dodatkowo, w przypadku stosowania innych preparatów do użytku miejscowego, zaleca się unikanie nakładania ich w tym samym czasie z Normaclinem, aby uniknąć potencjalnego ryzyka interakcji czy nasilenia działań ubocznych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Normaclin

Skutki uboczne leku Normaclin

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy niepożądane:

 • wysuszenie skóry, pieczenie, świąd, rumień, kontaktowe zapalenie skóry, przetłuszczenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, reakcje uczuleniowe (możliwe reakcje typu późnego), podrażnienie skóry, podrażnienie oczu;
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. luźne stolce, bóle brzucha, wzdęcia, niestrawność).

Miejscowo stosowany fosforan klindamycyny może wchłaniać się przez skórę do organizmu, dlatego w bardzo rzadkich przypadkach podczas stosowania leku Normaclin może wystąpić ciężkie rzekomobłoniaste zapalenie jelit z objawami takimi jak uporczywa, ciężka biegunka z domieszką śluzu i krwi oraz kurczowe bóle brzucha. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów niepożądanych, w przypadku stosowania leków zawierających klindamycynę na skórę, jest małe.  Jeśli wystąpi biegunka, stosowanie leku Normaclin należy natychmiast przerwać i zgłosić się do lekarza w celu ustalenia jej przyczyny i podjęcia właściwego leczenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Normaclin

Pytania naszych Pacjentów

Czy Normaclin to antybiotyk?

Tak, Normaclin to antybiotyk z grupy linkozamidów, który działa przeciwbakteryjnie, hamując syntezę białek w komórkach bakteryjnych. Normaclin (Klindamycyna) jest stosowana w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc, zakażenia skóry i tkanek miękkich, infekcje dróg moczowych, zakażenia kości i zębów, a także choroby przenoszone drogą płciową.

Jak Normaclin się szybko wchłania przez skórę?

Po podaniu miejscowym, klindamycyna wchłania się do organizmu tylko w niewielkich ilościach. W przypadku żelu Normaclin, klindamycyna jest stosowana na skórę, gdzie wykazuje swoje działanie przeciwbakteryjne. Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce preparatu, klindamycyny fosforan w postaci roztworu podawanego na skórę o powierzchni 300 cm2 co 12 godzin przez 4 dni, wchłania się w ilości około 1,7%. Oznacza to, że większość klindamycyny pozostaje na skórze i działa miejscowo, a tylko niewielka jej część jest wchłaniana do krwiobiegu.

Czy Normaclin można stosować na twarz?

Tak, żel Normaclin może być stosowany na skórę twarzy jako terapia u osób cierpiących na trądzik pospolity. Normaclin zawiera klindamycynę, antybiotyk z grupy linkozamidów, który działa na bakterie odpowiedzialne za powstawanie trądziku. Ponadto, preparat zawiera alantoinę, która łagodzi podrażnienia skóry i przyspiesza jej regenerację.

Jak działa Normaclin?

Normaclin zawiera klindamycyny fosforan, który ulega hydrolizie do postaci aktywnej – klindamycyny. Klindamycyna należy do grupy antybiotyków linkozamidowych, a jej działanie polega na hamowaniu biosyntezy białka w wyniku wiązania się z podjednostką bakteryjnego rybosomu 50S. Klindamycyna ma szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego, w tym działa na bakterie Propionibacterium acnes, które są jednym z czynników etiologicznych trądziku pospolitego. Po zastosowaniu preparatów z klindamycyną na skórę z trądzikiem, klindamycyna jest wykrywana w treści zaskórników w wystarczających stężeniach, aby działała na większość szczepów Propionibacterium acnes.

Czy na Normaclin można nałożyć krem?

Tak, nałożenie kremu na skórę po zastosowaniu Normaclin nie powinno stanowić problemu. Jednakże, ważne jest aby poczekać kilka minut, aż żel Normaclin wchłonie się w skórę przed nałożeniem kolejnego kosmetyku. Dodatkowo, należy unikać stosowania kosmetyków, które mogą powodować podrażnienie skóry, takich jak kosmetyki o wysokiej zawartości alkoholu lub zapachowych.

Na jakie bakterie działa Normaclin?

Normaclin (klindamycyna) działa przede wszystkim na bakterie z rodzaju Propionibacterium acnes, które są jednym z głównych czynników etiologicznych trądziku pospolitego. Ponadto, klindamycyna działa na wiele innych bakterii, w tym:

 • Staphylococcus aureus – bakteria Gram-dodatnia, często przyczyniająca się do zakażeń skóry, tkanki miękkiej i układu oddechowego.
 • Streptococcus pyogenes – bakteria Gram-dodatnia, wywołująca infekcje bakteryjne, takie jak zapalenie gardła, rzeżączka oraz niektóre choroby skórne.
 • Clostridium perfringens – bakteria Gram-dodatnia, wywołująca zgorzel gazową, chorobę bakteryjną, która może prowadzić do martwicy tkanek i zagrażać życiu.
 • Bacteroides fragilis – bakteria Gram-ujemna, często występująca w przewodzie pokarmowym, ale także powodująca infekcje skóry i tkanek miękkich.
 • Peptostreptococcus species – grupa bakterii Gram-dodatnich, występujących w różnych miejscach ciała, takich jak skóra, przewód pokarmowy i układ moczowo-płciowy.
Warto jednak pamiętać, że klindamycyna nie jest skuteczna we wszystkich przypadkach zakażeń bakteryjnych i przed zastosowaniem preparatu zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Normaclin jest bezpieczny?

Normaclin (klindamycyna) jest stosunkowo bezpiecznym antybiotykiem, ale jak każdy lek, może powodować skutki uboczne u niektórych osób. Najczęściej występujące działania niepożądane to podrażnienie skóry, suchość skóry, pieczenie, świądzenie, łuszczenie się skóry oraz reakcje alergiczne.

Czy Normaclin jest na receptę?

Tak, Normaclin jest lekiem na receptę i można go kupić w aptece tylko po ukazaniu recepty.

Jak szybko efekty po Normaclin?

Szybkość pojawienia się efektów po stosowaniu Normaclin (klindamycyny) zależy od rodzaju infekcji, której leczenie ma służyć oraz od indywidualnych cech organizmu pacjenta. W przypadku infekcji skórnych, widoczne poprawy można zauważyć już po kilku dniach stosowania leku. Pełny efekt terapeutyczny zwykle osiąga się po około 2-4 tygodniach. W przypadku infekcji układu oddechowego, takich jak zapalenie zatok, zapalenie gardła czy zapalenie płuc, efekty leczenia mogą być zauważalne po kilku dniach, ale leczenie powinno być kontynuowane przez 7-10 dni. W każdym przypadku ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i czasu stosowania leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Normaclin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaClindamycini phosphas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Normaclin

Clindacne, Klindacin T.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023