Nolpaza

Nolpaza to lek stosowany w medycynie, zwłaszcza w gastroenterologii, przede wszystkim u pacjentów cierpiących na chorobę refluksową oraz powiązane z nią powikłania. Skuteczność leku opiera się na substancji czynnej – pantoprazolu. Pantoprazol działa na przewód pokarmowy, wpływając na zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Zastosowanie tego leku pozwala na łagodzenie objawów refluksu i zapobieganie dalszym powikłaniom wynikającym z nadmiernej kwasowości żołądkowej.

Działanie Nolpaza

Nolpaza to lek szeroko stosowany w gastroenterologii, szczególnie u pacjentów z chorobą refluksową przełyku, zapaleniem przełyku, a także profilaktycznie w celu zapobiegania powstawaniu wrzodów żołądka i dwunastnicy. Jego substancją czynną jest pantoprazol, który działa na redukcję wydzielania kwasu solnego w żołądku, przynosząc ulgę pacjentom. Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia, co czyni go szeroko stosowanym lekiem.

Pantoprazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga maksymalne stężenie we krwi po około dwóch godzinach od podania. Metabolizowany jest głównie w wątrobie przez układ enzymatyczny i wydalany z moczem oraz żółcią. Warto zauważyć, że pantoprazol przenika przez łożysko oraz do mleka matki karmiącej, co może mieć znaczenie dla kobiety w ciąży lub karmiącej piersią.

Lek Nolpaza dostępny jest wyłącznie na receptę lekarską, co gwarantuje odpowiednią kontrolę stosowania. Występuje w postaci tabletek dojelitowych o dawce 20 mg lub 40 mg, dostępnych w opakowaniach zawierających 28, 56 lub 90 sztuk. To pozwala na dobranie odpowiedniej dawki i ilości leku, dostosowanej do potrzeb pacjenta.

Wskazania do stosowania leku Nolpaza

Wskazania do stosowania leku Nolpaza obejmują różne schorzenia związane z układem pokarmowym. Oto najważniejsze wskazania do jego stosowania:

 • Choroba refluksowa przełyku (GERD): Nolpaza jest stosowana w leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku, która powoduje zgagę, ból w klatce piersiowej oraz problemy z przełykaniem spowodowane nadmiernym przepływem kwasu żołądkowego do przełyku.
 • Zapalenie przełyku: Lek może być używany w leczeniu zapalenia przełyku wywołanego zarówno przez chorobę refluksową, jak i przez inne czynniki, takie jak infekcje, urazy czy działanie niektórych leków.
 • Wrzody żołądka i dwunastnicy: Nolpaza może być stosowana w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy, zarówno w przypadkach wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori, jak i powstałych na tle stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
 • Zespół Zollingera-Ellisona: Lek jest wskazany w leczeniu tego rzadkiego schorzenia, które powoduje nadmierną produkcję kwasu żołądkowego i występowanie wrzodów w przewodzie pokarmowym.
 • Profilaktyka wrzodów żołądka i dwunastnicy: Nolpaza może być stosowana profilaktycznie u osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia wrzodów, np. przy długotrwałym stosowaniu NLPZ, które mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka i dwunastnicy.
 • Erozja błony śluzowej żołądka: Nolpaza może być stosowana w leczeniu erozji błony śluzowej żołądka spowodowanej przez różne przyczyny, w tym długotrwałe stosowanie NLPZ czy nadmierne spożycie alkoholu.
 • Dyspepsja: Lek może być stosowany u osób z dyspepsją, która objawia się bólem brzucha, wzdęciami czy uczuciem pełności, jeśli przyczyną tych objawów jest nadmierna produkcja kwasu żołądkowego.

W przypadku stosowania Nolpazy w leczeniu tych schorzeń zawsze należy skonsultować się z lekarzem, który przepisze odpowiednią dawkę oraz ustali długość leczenia.

Przeciwwskazania do stosowania leku Nolpaza

Przeciwwskazania do stosowania leku Nolpaza obejmują sytuacje, w których pacjent nie powinien przyjmować tego leku ze względu na ryzyko działań niepożądanych lub komplikacji zdrowotnych. Oto niektóre z przeciwwskazań do stosowania Nolpazy:

 • Nadwrażliwość na pantoprazol: Pacjenci uczuleni na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku nie powinni stosować Nolpazy. Objawy uczulenia mogą obejmować wysypkę skórną, świąd, obrzęk czy trudności w oddychaniu.
 • Stosowanie leków zawierających atazanawir: Nolpaza jest przeciwwskazana u pacjentów przyjmujących atazanawir, który jest stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV. Pantoprazol może obniżać skuteczność atazanawiru przez zmniejszenie jego wchłaniania z przewodu pokarmowego.
 • Ciąża i karmienie piersią: Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego pantoprazolu, to brak jest wystarczających danych na temat jego bezpieczeństwa u kobiet ciężarnych. Dlatego Nolpaza powinna być stosowana w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Ponieważ pantoprazol przenika do mleka matki, zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią.
 • Dzieci poniżej 12 lat: Nolpaza nie jest zalecana dla dzieci poniżej 12 lat, gdyż brak jest wystarczających danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie wiekowej.
 • Niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni zachować ostrożność podczas stosowania Nolpazy, gdyż pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie. Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku lub zastosowaniu innego leczenia.
 • Współistnienie nowotworów żołądka: U pacjentów, u których występuje podejrzenie nowotworu żołądka, stosowanie Nolpazy może maskować objawy choroby. Przed rozpoczęciem leczenia Nolpazą konieczne jest wykluczenie obecności nowotworu.

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych przeciwwskazań, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie alternatywne lub dostosuje dawkowanie leku.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Nolpaza

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Nolpaza w określonych sytuacjach. W niektórych przypadkach, przyjmowanie tego preparatu może być przeciwwskazane lub wymagać dodatkowej uwagi.

Przed przystąpieniem do leczenia z zastosowaniem leku Nolpaza, niezbędne jest wykluczenie choroby nowotworowej, która mogłaby być przyczyną występujących objawów. Ryzyko zamaskowania objawów nowotworowych może opóźnić prawidłowe rozpoznanie choroby.

W przypadku pojawienia się następujących objawów, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem:

 • spadek masy ciała,
 • nawracające wymioty,
 • wymioty z krwią,
 • trudności z połykaniem,
 • smołowate stolce,
 • niedokrwistość,
 • utrzymujące się dolegliwości, mimo stosowania leku.

Osoby poddane długotrwałemu leczeniu preparatem Nolpaza (powyżej roku) powinny pozostawać pod stałą kontrolą lekarską i regularnie oceniać czynność wątroby.

Stosowanie preparatu Nolpaza nie jest zalecane równocześnie z Atazanawirem, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Substancja czynna preparatu może wpływać na zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 (cyjanokobalaminy) i prowadzić do jej niedoboru, zwłaszcza u osób z niskim poziomem witaminy B12 w organizmie.

Leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, takie jak Nolpaza, mogą prowadzić do zwiększenia ilości bakterii, które naturalnie występują w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Może to być związane z niewielkim wzrostem ryzyka rozwoju zakażeń przewodu pokarmowego spowodowanych działaniem bakterii takich jak Campylobacter czy Salmonella.

Osoby z nietolerancją fruktozy powinny unikać stosowania leku Nolpaza ze względu na obecność sorbitolu w jego składzie.

Możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Nolpaza obejmują problemy z widzeniem, zawroty głowy oraz inne objawy wpływające na sprawność psychomotoryczną. W związku z tym, może to mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń oraz maszyn.

Lekarza należy poinformować o wszystkich obecnie i ostatnio stosowanych lekach, także tych dostępnych bez recepty oraz o preparatach ziołowych. Stosowanie preparatu Nolpaza jest niewskazane równolegle z azolami przeciwgrzybicznymi (ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, erlotynibem), gdyż może to prowadzić do zmniejszenia wchłaniania tych leków. Podobnie, nie zaleca się stosowania Nolpazy równocześnie z atazanawirem oraz innymi lekami stosowanymi w terapii HIV, gdyż może to zmniejszyć biodostępność tych leków i obniżyć ich skuteczność.

W sytuacji, gdy pacjent rozpoczyna leczenie preparatem Nolpaza i równocześnie przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, takie jak pochodne kumaryny, zaleca się wykonanie badań kontrolnych, takich jak oznaczenie czasu protrombinowego oraz parametru INR. Testy te powinny być powtórzone po zakończeniu leczenia, a także w przypadku nieregularnego stosowania leku Nolpaza.

W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią, stosowanie leku Nolpaza powinno odbywać się wyłącznie po konsultacji z lekarzem, który oceni potencjalne korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem leku w tych okolicznościach.

Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, powinni również poinformować lekarza o swoim stanie zdrowia przed rozpoczęciem terapii Nolpazą, gdyż niektóre działania niepożądane związane z jej stosowaniem mogą nasilać objawy chorób autoimmunologicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Nolpaza są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności leczenia. Wszystkie decyzje dotyczące dawkowania, kontroli zdrowia oraz zmiany schematu terapeutycznego powinny być podejmowane we współpracy z lekarzem prowadzącym.

Dawkowanie leku Nolpaza

Dawkowanie leku Nolpaza zależy od wieku pacjenta, stanu zdrowia i konkretnej choroby, która ma być leczona. Lekarz indywidualnie dostosowuje dawkę, częstotliwość przyjmowania oraz czas trwania terapii. Nolpaza występuje w postaci tabletek dojelitowych, które należy przyjmować doustnie, połknąć w całości, nie rozgryzając ani nie krusząc, na 1 godzinę przed posiłkiem, popijając wodą.

Dawkowanie Nolpazy 20 mg dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 12 lat obejmuje:

 • Leczenie objawowej postaci choroby refluksowej przełyku: zalecana dawka to 20 mg raz dziennie. Poprawa objawów powinna nastąpić po 2-4 tygodniach terapii; w razie konieczności leczenie może być przedłużone o kolejne 4 miesiące. Jeśli objawy nawrócą, zaleca się przyjmowanie 20 mg raz dziennie, ewentualnie dawka może być zwiększona do 40 mg.
 • Leczenie refluksowego zapalenia przełyku i zapobieganie nawrotom: zalecana dawka to 20 mg raz dziennie. W przypadku nawrotu objawów dawka może zostać zwiększona do 40 mg raz dziennie, a następnie zmniejszona do 20 mg po ustąpieniu objawów.

Dawkowanie Nolpazy 40 mg dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 12 lat obejmuje:

 • Leczenie refluksowego zapalenia przełyku: zalecana dawka to 40 mg raz dziennie przez 4-8 tygodni. W razie potrzeby dawka dobową można zwiększyć do 80 mg.

Dawkowanie Nolpazy dla osób dorosłych:

 • Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem NLPZ: zalecana dawka to 20 mg raz dziennie.
 • Ciężka niewydolność wątroby: zalecana dawka nie powinna przekraczać 20 mg na dobę.
 • Osoby w podeszłym wieku i z zaburzeniami czynności nerek: nie ma konieczności modyfikacji dawki.
 • Eradykacja H. pylori: zalecane dawkowanie to 40 mg dwa razy dziennie w skojarzeniu z antybiotykami przez 7-14 dni.
 • Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy: zalecana dawka to 40 mg na dobę, ewentualnie zwiększona do 80 mg na dobę przez 2-8 tygodni.
 • Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany związane z nadmiernym wydaniem kwasu solnego: zalecana początkowa dawka to 80 mg raz dziennie. Następnie dawkę należy dostosować w oparciu o wyniki badań dotyczących wydzielania kwasu żołądkowego. Dawki większe niż 80 mg na dobę powinny być stosowane w 2 podzielonych dawkach. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 160 mg na dobę, ale tylko na krótki okres czasu. Czas trwania leczenia ustalany jest przez lekarza.

Należy pamiętać, że leku Nolpaza nie powinno się stosować u dzieci poniżej 12. roku życia, ze względu na brak wystarczającej liczby danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego preparatu w tej grupie wiekowej.

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących dawkowania leku Nolpaza, warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który może dostosować dawki i sposób przyjmowania leku do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Współpraca z lekarzem oraz regularne wizyty kontrolne są kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów leczenia i monitorowania ewentualnych skutków ubocznych lub interakcji z innymi lekami.

Z czym nie łączyć leku Nolpaza

Nolpaza i leki przeciwgrzybicze – Nolpaza (pantoprazol) może zmniejszać skuteczność niektórych leków przeciwgrzybiczych, takich jak ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol. Wynika to z faktu, że pantoprazol, będący inhibitorem pompy protonowej, obniża kwasowość soku żołądkowego, co może wpływać na wchłanianie leków przeciwgrzybiczych.

Nolpaza i leki przeciwzakrzepowe – Stosowanie Nolpazy w połączeniu z warfaryną lub fenprokumonem może wymagać dodatkowej kontroli, ponieważ oba te leki wpływają na krzepliwość krwi. Może być konieczne częstsze monitorowanie wskaźników krzepnięcia krwi.

Nolpaza i leki przeciw HIV – Pantoprazol może wpływać na skuteczność leków stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takich jak atazanawir. Może to prowadzić do zmniejszonej skuteczności terapii antyretrowirusowej.

Nolpaza i metotreksat – Nolpaza może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi, co może wymagać czasowego zaprzestania stosowania pantoprazolu, szczególnie przy wysokich dawkach metotreksatu.

Nolpaza i fluwoksamina – U pacjentów przyjmujących fluwoksaminę, lek stosowany w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych, może być konieczne zmniejszenie dawki tego leku podczas terapii Nolpazą.

Nolpaza i ryfampicyna – Stosowanie Nolpazy w połączeniu z ryfampicyną, lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń, może zmniejszać skuteczność ryfampicyny.

Nolpaza i ziele dziurawca – Pantoprazol może wpływać na skuteczność ziela dziurawca, stosowanego w leczeniu łagodnej depresji. Może to wynikać z interakcji farmakokinetycznych między tymi lekami.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Nolpaza

Skutki uboczne leku Nolpaza

Poważne reakcje alergiczne (rzadko: nie częściej niż u 1 na 1000 osób) obejmują objawy takie jak obrzęk języka i/lub gardła, trudności z połykaniem, pokrzywka, trudności z oddychaniem, alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk Quincke’go/obrzęk naczynioruchowy), a także silne zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego z bardzo szybkim biciem serca i obfitym poceniem się.

Poważne reakcje skórne (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) mogą objawiać się jako pęcherze skórne i gwałtowne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, nadżerka oczu, nosa, jamy ustnej/warg lub genitaliów, a także wysypka, szczególnie na obszarach skóry narażonych na działanie słońca. W niektórych przypadkach może wystąpić ból stawów, objawy grypopodobne, gorączka, obrzęk gruczołów (np. pod pachami), a wyniki badań krwi mogą wykazywać zmiany w zakresie niektórych białych krwinek lub enzymów wątrobowych. Przykłady takich stanów to zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy, podostra postać skórna tocznia rumieniowatego, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (zespół DRESS), oraz nadwrażliwość na światło.

Inne poważne stany (częstość nieznana) obejmują żółtaczkę (poważne zniszczenie komórek wątroby), gorączkę, wysypkę i powiększenie nerek, czasami z bólem przy oddawaniu moczu oraz bólem w dolnej części pleców, co może prowadzić do niewydolności nerek.

Inne działania niepożądane leku Nolpaza to ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wiatry, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w jamie brzusznej, wysypka skórna, osutka, wykwity skórne, świąd, złamania kości, osłabienie, wyczerpanie, ogólne złe samopoczucie, zaburzenia snu, zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku, zaburzenia wzroku, pokrzywka, ból stawów, ból mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura, wysoka gorączka, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja oraz powiększenie piersi u mężczyzn.

Rzadziej (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów) mogą wystąpić zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, oraz dezorientacja. W nieznanej częstości występują omamy, splątanie (zwłaszcza u pacjentów z predyspozycjami), uczucie mrowienia, kłucia, pieczenia lub drętwienia, wysypka z towarzyszącym bólem stawów, zapalenie jelita grubego z uporczywą wodnistą biegunką.

Działania niepożądane rozpoznawane w badaniach krwi obejmują niezbyt częste (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Rzadziej (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów) może wystąpić zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi oraz związane z wysoką gorączką, nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów (białych krwinek). Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów) występują zmniejszenie liczby płytek krwi, które może powodować odbiegające od normy występowanie krwawienia lub sińców; zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, które może prowadzić do częstszych zakażeń; oraz współistniejące, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi.

W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych lub jeśli działania niepożądane utrzymują się lub pogarszają się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz może zdecydować o zmianie dawki, przerwaniu leczenia lub podjęciu innych środków w celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych i zapewnienia bezpiecznego stosowania leku Nolpaza.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nolpaza

Pytania naszych Pacjentów

Kiedy brać Nolpazę?

Nolpazę zwykle stosuje się raz dziennie, rano przed posiłkiem. Lek powinien być przyjmowany doustnie, popijając wodą. W przypadku występowania objawów nocnych, lekarz może zalecić podzielenie dawki na dwie mniejsze i przyjmowanie rano oraz wieczorem.

Jak długo można brać Nolpazę?

Czas trwania leczenia Nolpazą zależy od rodzaju choroby i indywidualnych potrzeb pacjenta, ale zazwyczaj nie powinno przekraczać 8 tygodni. Lekarz decyduje o czasie trwania leczenia oraz o ewentualnej potrzebie kontynuowania terapii lub wykonania dodatkowych badań kontrolnych.

Czy Nolpaza to probiotyk?

Nie, Nolpaza nie jest probiotykiem. Jest to lek z grupy inhibitorów pompy protonowej, który działa poprzez zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego i chroni śluzówkę żołądka przed uszkodzeniem. Probioitki natomiast to preparaty zawierające korzystne dla zdrowia mikroorganizmy, które pomagają przywrócić równowagę flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym.

Czy Nolpaze można brać na noc?

Tak, Nolpazę można brać na noc, jednak zazwyczaj zaleca się jej stosowanie rano przed posiłkiem, ponieważ lek działa najlepiej, gdy jest przyjmowany o stałej porze w ciągu dnia. W przypadku występowania objawów nocnych, lekarz może zalecić podzielenie dawki na dwie mniejsze i przyjmowanie rano oraz wieczorem.

Czy Nolpaza pomaga na refluks?

Tak, Nolpaza jest skutecznym lekiem w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego. Dzięki swojemu działaniu, zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego, co pomaga zmniejszyć nasilenie objawów takich jak zgaga czy uczucie pieczenia w przełyku.

Czy Nolpaza powoduje zaparcia?

Tak, Nolpaza może powodować zaparcia u niektórych pacjentów. Jednakże, nie jest to częsty skutek uboczny tego leku, a występowanie tego objawu zależy od indywidualnych cech organizmu i stylu życia pacjenta.

Jak długo działa Nolpaza?

Działanie Nolpazy trwa długo, nawet do 24 godzin po jednorazowej dawce. W związku z tym, zwykle przyjmuje się ją raz dziennie, zazwyczaj rano przed posiłkiem.

Czy Nolpaza to osłona na żołądek?

Tak, Nolpaza należy do grupy leków osłonowych na żołądek zwanych inhibitorami pompy protonowej. Działając poprzez zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego, Nolpaza pomaga chronić śluzówkę żołądka przed uszkodzeniem i może być stosowany w leczeniu chorób układu pokarmowego, takich jak choroba wrzodowa czy refluks żołądkowo-przełykowy.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Nolpaza? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPantoprazolum natricum sesquihydricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Nolpaza

Controloc 20.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2024