Nolicin

Nolicin to lek przeciwbakteryjny zawierający norfloksacynę, należy do grupy fluorochinolonów. Stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowego, zapalenia gruczołu krokowego i niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego.

Działanie Nolicin

Nolicin działa przeciwbakteryjnie, hamując syntezę DNA bakterii poprzez blokowanie działania enzymu gyrazy DNA. Dzięki temu zahamowany zostaje wzrost i rozmnażanie bakterii, co prowadzi do ich śmierci. Lek jest skuteczny przeciwko wielu bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym, szczególnie skuteczny w przypadku zakażeń układu moczowego. Nolicin jest stosowany w leczeniu zakażeń dróg moczowych, takich jak zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie miedniczek nerkowych oraz zapalenie gruczołu krokowego. W przypadku oporności na inne antybiotyki, może być również stosowany w leczeniu innych zakażeń.

Wskazania do stosowania Nolicin

Nolicin to antybiotyk z grupy fluorochinolonów, który ma szerokie spektrum działania. Poniżej przedstawiamy wskazania do stosowania Nolicin:

Zakażenia dróg moczowych (ZUM):

 • Ostre, niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego – Nolicin jest stosowany w leczeniu zakażeń dróg moczowych spowodowanych przez wrażliwe na norfloksacynę bakterie, takie jak Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus mirabilis i Staphylococcus saprophyticus.
 • Przewlekłe, nawracające zapalenie pęcherza moczowego – Nolicin może być stosowany w przypadkach, gdy inne antybiotyki okazały się nieskuteczne lub pacjent ma alergię na inne leki.
 • Zapalenie miedniczek nerkowych (pielonefritis) – Nolicin może być stosowany w leczeniu zakażeń górnych dróg moczowych spowodowanych przez wrażliwe bakterie.

Zapalenie gruczołu krokowego: Nolicin jest stosowany w leczeniu zakażeń gruczołu krokowego wywołanych przez wrażliwe na norfloksacynę bakterie. Lek działa na bakterie, które mogą przenikać do tkanek prostaty.

Zakażenia przewodu pokarmowego: W przypadku oporności na inne antybiotyki lub alergii, Nolicin może być stosowany w leczeniu zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez wrażliwe bakterie, takie jak Shigella, Salmonella, Campylobacter czy Yersinia.

Profilaktyka zakażeń u pacjentów z neutropenią: Nolicin może być stosowany jako profilaktyka przeciwko zakażeniom bakteryjnym u pacjentów z neutropenią (obniżonym poziomem granulocytów we krwi), którzy są podatni na zakażenia.

Należy pamiętać, że lekarz decyduje o zastosowaniu Nolicin w każdym przypadku, a lek powinien być stosowany zgodnie z jego zaleceniami. Ważne jest również, aby nie stosować leku bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania Nolicin

Przeciwwskazania i środki ostrożności przed zastosowaniem Nolicin (norfloksacyny) obejmują:

 • Nadwrażliwość na norfloksacynę lub inne chinolony: Nolicin jest przeciwwskazany u osób z alergią na norfloksacynę lub inne leki z grupy fluorochinolonów.
 • Ciąża i karmienie piersią: Nolicin nie jest zalecany dla kobiet w ciąży ani karmiących piersią, gdyż może być szkodliwy dla płodu lub przenikać do mleka matki.
 • Dzieci i młodzież: Nolicin nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, gdyż może wpływać na rozwój chrząstki i kości.
 • Niewydolność nerek: U pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie Nolicin może wymagać dostosowania, aby uniknąć zbyt wysokiego stężenia leku we krwi.
 • Epilepsja i inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN): Nolicin może wywoływać drgawki i inne działania niepożądane ze strony OUN, dlatego jest przeciwwskazany u osób z epilepsją lub innymi zaburzeniami OUN, które zwiększają ryzyko drgawek.
 • Zespół QTc: Nolicin może wydłużać odstęp QTc, co może prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z zespołem wydłużonego QTc lub u osób przyjmujących leki, które wydłużają ten odstęp.

Środki ostrożności:

 1. Ekspozycja na słońce i promieniowanie UV: Podczas stosowania Nolicin należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce oraz solarium, gdyż lek może zwiększać wrażliwość skóry na promieniowanie UV, co może prowadzić do oparzeń słonecznych.
 2. Ból ścięgien i zapalenie ścięgien: Nolicin może powodować ból ścięgien oraz zapalenie ścięgien, szczególnie u osób starszych lub przyjmujących kortykosteroidy. W przypadku wystąpienia objawów takich jak ból, obrzęk lub zapalenie ścięgien, należy skonsultować się z lekarzem i zaprzestać stosowania leku.
 3. Zaburzenia elektrolitowe: Pacjenci z zaburzeniami równowagi elektrolitowej, w szczególności hipokaliemią (niski poziom potasu we krwi), powinni być uważnie monitorowani podczas stosowania Nolicin.
 4. Interakcje z innymi lekami: Nolicin może wchodzić w interakcje z innymi lekami, takimi jak antybiotyki, leki przeciwzakrzepowe, antyarytmiczne oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Przed rozpoczęciem stosowania Nolicin, pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uniknąć negatywnych interakcji.
 1. Zaburzenia psychiczne: Nolicin może prowadzić do wystąpienia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, halucynacje czy zaburzenia snu. Pacjenci z istniejącymi zaburzeniami psychicznymi powinni być uważnie monitorowani podczas stosowania leku.
 2. Ciężka biegunka: Podczas stosowania Nolicin może wystąpić ciężka biegunka związana z Clostridium difficile. W przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki, pacjent powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 3. Hipoglikemia: Nolicin może powodować hipoglikemię (niski poziom cukru we krwi), zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą. W przypadku wystąpienia objawów hipoglikemii, takich jak drżenie, pocenie się czy osłabienie, należy skonsultować się z lekarzem.
 4. Nieodpowiednia hydratacja: Należy zachować ostrożność u pacjentów z nieodpowiednią hydratacją, gdyż lek może prowadzić do krystalurii, czyli wytrącania się kryształów w moczu. Pacjenci powinni być zaleceni do odpowiedniego spożywania płynów, aby zapobiec krystalurii.

Podsumowując, istnieje wiele przeciwwskazań i środków ostrożności związanych ze stosowaniem Nolicin. Przed rozpoczęciem leczenia, pacjenci powinni omówić swoją sytuację medyczną z lekarzem, aby upewnić się, że Nolicin jest odpowiedni dla nich.

Dawkowanie Nolicin

Dawkowanie Nolicin może różnić się w zależności od schorzenia, wieku pacjenta, stanu zdrowia i innych czynników. Poniżej przedstawiam ogólne zasady dawkowania i sposobu stosowania Nolicin, jednak zawsze należy kierować się zaleceniami lekarza prowadzącego, który dostosuje dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dawkowanie: Dawkowanie Nolicin zwykle wynosi 400 mg dwa razy dziennie, jednak lekarz może zmodyfikować dawkę w zależności od stanu pacjenta i rodzaju infekcji. W przypadku niektórych infekcji, takich jak zapalenie pęcherza moczowego, można zastosować krótszy cykl leczenia i niższą dawkę.

Sposób przyjmowania: Tabletki Nolicin należy przyjmować doustnie, popijając wystarczającą ilością wody. Lek najlepiej przyjmować na czczo (około 1 godziny przed lub 2 godziny po posiłku) lub w trakcie posiłków, które nie zawierają znacznych ilości wapnia, żelaza, cynku lub magnezu, gdyż mogą one wpłynąć na wchłanianie leku.

Czas trwania leczenia: Leczenie Nolicin powinno trwać zwykle od 3 do 14 dni, w zależności od rodzaju infekcji i nasilenia objawów. Lekarz będzie monitorował postępy pacjenta i może przedłużyć leczenie w razie potrzeby. Ważne jest, aby pacjent ukończył pełny przepisany cykl leczenia, nawet jeśli objawy znikną wcześniej, aby zapobiec nawrotom infekcji i rozwijaniu się oporności na antybiotyki.

Przegapiona dawka: Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę Nolicin, powinien zrobić to jak najszybciej, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować schemat dawkowania. Nie należy podwajać dawki, aby nadrobić opuszczoną dawkę.

Przedawkowanie: W przypadku przedawkowania Nolicin, pacjent może doświadczyć objawów takich jak nudności, wymioty, ból brzucha, drgawki, zaburzenia świadomości, zawroty głowy, czy zaburzenia serca. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub centrum kontroli zatruć.

Pamiętaj, że przedstawione informacje mają charakter ogólny i każdy przypadek jest indywidualny.

Z czym nie łączyć leku Nolicin

Nolicin i Inhibitory Enzymu CYP1A2 – Norfloksacyna, aktywny składnik leku Nolicin, jest inhibitorem enzymu CYP1A2. W związku z tym, przyjmowanie Nolicin wraz z innymi substancjami metabolizowanymi tą samą drogą enzymatyczną (np. teofilina, kofeina) może prowadzić do zwiększenia ich stężenia we krwi i potencjalnego nasilenia działań niepożądanych.

Nolicin i Suplementy Mineralne – Nie zaleca się przyjmowania Nolicin razem z preparatami wielowitaminowymi, suplementami minerałów (np. żelaza, cynku, glinu, magnezu), lekami zobojętniającymi sok żołądkowy oraz sukralfatem, gdyż mogą one wpływać na wchłanianie norfloksacyny, zmniejszając jej stężenie we krwi i moczu.

Nolicin i Płynne Produkty Mleczne – Mleko i jogurty mogą zmniejszać wchłanianie leku Nolicin. Zaleca się przyjmowanie Nolicin co najmniej godzinę przed lub dwie godziny po spożyciu mlecznych produktów.

Nolicin i Cyklosporyna – Jednoczesne stosowanie Nolicin i cyklosporyny może nasilić działania niepożądane cyklosporyny ze względu na zwiększenie jej stężenia we krwi.

Nolicin i Doustne Leki Przeciwzakrzepowe – Stosowanie Nolicin razem z lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna) może nasilić ich działanie.

Nolicin i Dydanozyna – Nie zaleca się jednoczesnego podawania dydanozyny (lek w zakażeniach HIV) z norfloksacyną, ponieważ może to obniżyć poziom norfloksacyny w surowicy i moczu.

Nolicin i Kofeina – Metabolizm kofeiny może być hamowany przez Nolicin, dlatego zaleca się unikanie spożywania leków zawierających kofeinę podczas leczenia norfloksacyną.

Nolicin i Kortykosteroidy – Jednoczesne stosowanie Nolicin i kortykosteroidów zwiększa ryzyko zapalenia lub naderwania ścięgien.

Nolicin i Leki Przeciwcukrzycowe – Może dojść do nasilenia działania niektórych leków przeciwcukrzycowych (np. pochodnych sulfonylomocznika) podczas leczenia Nolicin.

Nolicin i Nitrofurantoina – Nie należy przyjmować Nolicin razem z nitrofurantoiną, gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu.

Nolicin i Fenbufen – Unikaj jednoczesnego stosowania Nolicin i fenbufenu, ponieważ może to wywołać drgawki.

Nolicin i Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne – Stosowanie Nolicin z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może prowadzić do drgawek.

Nolicin i Leki Przeciwarytmiczne – W przypadku przyjmowania leków wpływających na rytm serca (np. chinidyna, amiodaron), konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Stosowanie Leku Nolicin z Jedzeniem, Piciem i Alkoholem

Nolicin i Jedzenie – Tabletki Nolicin należy połykać z wodą co najmniej godzinę przed lub dwie godziny po posiłku, szczególnie po posiłku mlecznym.

Nolicin i Suplementy Mineralne – Nie przyjmować preparatów wielowitaminowych i suplementów minerałów w ciągu 2 godzin od zażycia Nolicin.

Nolicin i Alkohol – Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia lekiem Nolicin.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Nolicin

Skutki uboczne leku Nolicin

Podobnie jak inne leki, Nolicin może powodować skutki uboczne, choć nie u każdego pacjenta wystąpią. Poniżej wymieniono niektóre możliwe skutki uboczne, ale warto pamiętać, że ta lista nie jest wyczerpująca i każdy pacjent może reagować na lek inaczej.

 1. Dolegliwości żołądkowo-jelitowe: Nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, zgaga, wzdęcia, utrata apetytu, czy dyskomfort żołądkowy. W przypadku utrzymujących się lub nasilających się objawów, należy skonsultować się z lekarzem.
 2. Zaburzenia nerwowe: Bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, uczucie zmęczenia, drgawki, zaburzenia smaku lub zapachu, oraz objawy parestezji (uczucie drętwienia, mrowienia lub uczucie „gęsiej skórki” w kończynach).
 3. Reakcje alergiczne: Wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, gardła lub innych części ciała). W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych, takich jak trudności w oddychaniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie.
 4. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zmiany w ilości lub kolorze moczu, ból w okolicy nerek, zaburzenia czynności nerek. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy poinformować lekarza.
 5. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe: Ból stawów, mięśni, tendinit (zapalenie ścięgien), czy rzadziej, zerwanie ścięgien. Nolicin może zwiększać ryzyko uszkodzenia ścięgien, zwłaszcza u osób starszych, pacjentów przyjmujących kortykosteroidy oraz pacjentów z przeszłością problemów ze ścięgnami.
 6. Zaburzenia psychiczne: Lęk, depresja, dezorientacja, halucynacje, zaburzenia myślenia, czy uczucie paniki. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skonsultować się z lekarzem.
 7. Zaburzenia serca: Palpitacje, tachykardia, czy rzadziej, zaburzenia rytmu serca (np. wydłużenie odstępu QT). W przypadku wystąpienia niepokojących objawów serca, należy skontaktować się z lekarzem.
 8. Reakcje na skórę: Nadwrażliwość na światło słoneczne, zaczerwienienie, opuchlizna, łuszczenie się skóry.
 1. Zaburzenia krwi: Rzadziej, Nolicin może wpływać na tworzenie nowych krwinek, prowadząc do zaburzeń takich jak niedokrwistość, małopłytkowość czy neutropenia. Objawy takie jak nieuzasadnione siniaki, krwawienie, infekcje, osłabienie, bladość skóry, czy gorączka mogą świadczyć o zaburzeniach krwi. W takim przypadku należy zgłosić się do lekarza.
 2. Zaburzenia wątroby: Rzadko, Nolicin może wpływać na czynność wątroby, prowadząc do żółtaczki, zwiększonego stężenia enzymów wątrobowych, czy zapalenia wątroby. Objawy takie jak żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu), ciemny mocz, utrata apetytu, ból brzucha, nudności czy wymioty mogą świadczyć o problemach z wątrobą. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy skonsultować się z lekarzem.
 3. Problemy z układem oddechowym: Rzadziej, Nolicin może powodować objawy takie jak trudności w oddychaniu, duszności, kaszel, czy astma. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów oddechowych, należy zgłosić się do lekarza.

Ważne jest, aby poinformować lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek niepożądanych objawów podczas przyjmowania Nolicin. Lekarz może zmienić dawkę, zastosować dodatkowe leczenie wspomagające lub zmienić lek na inny, jeśli skutki uboczne są poważne lub utrudniają funkcjonowanie pacjenta.

Pamiętaj, że ta lista nie jest wyczerpująca i każdy pacjent może reagować na lek inaczej. W przypadku wystąpienia nieznanego skutku ubocznego, warto zgłosić się do lekarza lub farmaceuty w celu konsultacji.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nolicin

Pytania naszych Pacjentów

Na co pomaga Nolicin?

Nolicin to antybiotyk z grupy fluorochinolonów, który pomaga w leczeniu zakażeń bakteryjnych układu moczowego, takich jak zapalenie pęcherza moczowego czy nerek. Może być również stosowany w leczeniu innych zakażeń, takich jak zakażenia przewodu pokarmowego czy zakażenia narządów płciowych.

Co to jest za lek Nolicin?

Nolicin to antybiotyk z grupy fluorochinolonów, który zawiera norfloksacynę jako substancję czynną. Stosowany jest głównie w leczeniu zakażeń układu moczowego oraz przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie wrażliwe na norfloksacynę.

Czy lek nolicin to antybiotyk?

Tak, Nolicin to antybiotyk z grupy fluorochinolonów, zawierający norfloksacynę jako substancję czynną. Jest stosowany przede wszystkim w leczeniu zakażeń układu moczowego oraz niektórych zakażeń przewodu pokarmowego.

Po jakim czasie działa antybiotyk Nolicin?

Działanie antybiotyku Nolicin zwykle rozpoczyna się w ciągu 1-2 dni od rozpoczęcia leczenia. Dokładny czas zależy od rodzaju zakażenia oraz indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

Czy lek Nolicin jest bezpieczny?

Nolicin jest uważany za bezpieczny dla większości pacjentów, ale jak każdy lek, może powodować skutki uboczne. Bezpieczeństwo stosowania Nolicin zależy od indywidualnych reakcji organizmu, przeciwwskazań i stosowania zgodnie z zaleceniami lekarza.

Na jakie bakterie działa Nolicin?

Nolicin, czyli norfloksacyna, jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów, który działa na szerokie spektrum bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Głównie stosowany jest w przypadku zakażeń układu moczowego wywołanych przez bakterie, takie jak Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae czy Proteus mirabilis.

Ile dni brać Nolicin?

Długość leczenia Nolicin zależy od rodzaju infekcji i jej nasilenia. Zwykle trwa od 3 do 14 dni, ale dokładne dawkowanie i czas trwania leczenia powinien ustalić lekarz prowadzący, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta.

Czy Nolicin jest na receptę?

Tak, Nolicin jest lekiem na receptę.

Kiedy poprawa po Nolicinie?

Poprawa po zażyciu Nolicinu zwykle następuje w ciągu kilku dni od rozpoczęcia leczenia. Czas ten może się różnić w zależności od indywidualnej reakcji organizmu oraz rodzaju i nasilenia infekcji.

Ile dni brać Nolicin?

Czas trwania leczenia Nolicin zależy od rodzaju i nasilenia infekcji. Leczenie może trwać od 3 do 21 dni, a dawkowanie i długość kuracji są ustalane przez lekarza prowadzącego. Ważne jest, aby zawsze stosować się do zaleceń lekarza i nie przerywać leczenia samodzielnie.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Nolicin ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaNorfloxacinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka, d.d.

Zamienniki dla leku Nolicin

Chibroxin.

Ostatnia aktualizacja: 24 grudnia 2023