Nedal

Nedal to lek zawierający nebiwolol, wybiórczy beta-adrenolityk o właściwościach rozszerzających naczynia krwionośne. Głównie zalecany w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi, jest również efektywny w terapii przewlekłej niewydolności serca u osób mających 70 lat lub więcej. Może być używany również w leczeniu objawowej stabilnej choroby wieńcowej.

Działanie Nedal

Działanie Nedal polega na hamowaniu receptorów beta-adrenergicznych w sercu i naczyniach krwionośnych. Nebiwolol, główny składnik leku, jest wybiórczym beta-adrenolitykiem, co oznacza, że celuje w konkretne receptory, minimalizując ryzyko niepożądanych efektów ubocznych. Dzięki właściwościom rozszerzającym naczynia, lek pomaga obniżać ciśnienie krwi i ułatwia pracę serca. W przypadku przewlekłej niewydolności serca, Nedal może zwiększać wydolność i jakość życia u osób w wieku 70 lat lub starszych. Jest też używany w leczeniu objawowej stabilnej choroby wieńcowej, pomagając w utrzymaniu prawidłowego przepływu krwi do mięśnia sercowego.

Wskazania do stosowania Nedal

Nadciśnienie tętnicze: Jednym z głównych zastosowań Nedal jest leczenie podwyższonego ciśnienia krwi. Działa przez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia. Ułatwia to pracę serca i zmniejsza ryzyko powikłań związanych z nadciśnieniem, takich jak udar czy choroby serca.

Przewlekła niewydolność serca u osób 70+: Nedal jest również zalecany dla pacjentów w wieku 70 lat i starszych cierpiących na przewlekłą niewydolność serca. Nebiwolol pomaga poprawić wydolność serca, co prowadzi do zwiększenia jakości życia i ogólnej kondycji zdrowotnej pacjenta.

Objawowa stabilna choroba wieńcowa: Lek może być używany w leczeniu objawowej stabilnej choroby wieńcowej. Działa przez zwiększenie przepływu krwi do mięśnia sercowego, co może pomóc w zmniejszeniu objawów jak ból w klatce piersiowej czy duszności.

Przeciwwskazania do stosowania Nedal

 • Niewydolność serca w ostrym stadium: Nedal jest przeciwwskazany dla osób z ostrą niewydolnością serca, ponieważ lek działa na receptory beta-adrenergiczne, co może zaostrzyć już istniejące problemy sercowe w tej sytuacji.
 • Blok serca II i III stopnia: Pacjenci z zaawansowanym blokiem serca nie powinni stosować tego leku, gdyż może to prowadzić do dalszej degradacji funkcji sercowej.
 • Ciężka niewydolność wątroby: Nebiwolol jest metabolizowany w wątrobie, więc ciężka niewydolność wątroby jest przeciwwskazaniem do stosowania Nedal.
 • Wstrząs kardiogenny: Stan ten wymaga natychmiastowego leczenia i Nedal nie jest zalecany, jako że może zaostrzyć objawy.
 • Ciężka niewydolność nerek: Ponieważ lek jest usuwany z organizmu przez nerki, ciężka niewydolność nerek jest również przeciwwskazaniem.
 • Astma oskrzelowa i przewlekła choroba obturacyjna płuc (POChP): Nebiwolol może wywołać skurcz oskrzeli, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z astmą czy POChP.
 • Nadwrażliwość na nebiwolol lub inne składniki leku: Jeżeli pacjent ma alergię na nebiwolol lub jakikolwiek inny składnik zawarty w leku, stosowanie Nedal jest przeciwwskazane.

Jak stosować Nedal?

Leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia)

 • Standardowa dawka to jedna tabletka dziennie.
 • Dla osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z problemami nerkowymi, dawka początkowa to zazwyczaj ½ tabletki dziennie.
 • Efektywność leku może być widoczna dopiero po 4 tygodniach stosowania.

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

 • Leczenie jest prowadzone i monitorowane przez doświadczonego lekarza.
 • Dawka początkowa to ¼ tabletki dziennie. Po 1-2 tygodniach może zostać zwiększona do ½ tabletki, a następnie do 1 tabletki i w końcu do 2 tabletek dziennie.
 • Maksymalna dawka to 10 mg (2 tabletki) na dobę.
 • Po rozpoczęciu leczenia i przy każdej zmianie dawki, pacjent powinien być monitorowany przez lekarza przez 2 godziny.
 • Leczenie nie powinno być nagle przerywane, a pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni stosować tego leku.

Leczenie objawowej stabilnej choroby wieńcowej

 • Dawka początkowa to ¼ tabletki dziennie. Zależnie od tolerancji, można ją zwiększyć do ½, 1, a nawet 2 tabletek dziennie.
 • Maksymalna dawka to również 10 mg (2 tabletki) na dobę.

Ogólne zalecenia

 • Lek należy przyjmować raz na dobę, najlepiej o tej samej porze.
 • Tabletki można dzielić na równe dawki.
 • Lekarz może zalecić jednoczesne stosowanie Nedal z innymi lekami.

W przypadku przedawkowania W razie zażycia zbyt dużej ilości tabletek należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalem lub poinformować lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie dawki Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, ale przypomni sobie o tym wkrótce potem, powinien zażyć pominiętą dawkę jak najszybciej. W przypadku dużego opóźnienia (np. cała doba) lepiej pominąć opuszczoną dawkę i kontynuować zgodnie z planem następnego dnia.

Przerwanie leczenia Nie należy nagle przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to wywołać nasilenie objawów, szczególnie u pacjentów z dusznicą bolesną.

Z czym nie łączyć leku Nedal

Antagoniści Wapnia – Przyjmowanie Nedalu razem z innymi antagonistami wapnia (np. amlodypina, felodypina, lacydypina) może prowadzić do wzajemnego nasilenia działania obniżającego ciśnienie krwi, co zwiększa ryzyko hipotensji. Werapamil podawany dożylnie jest przeciwwskazany podczas leczenia Nedalem.

Leki Przeciwnadciśnieniowe i Azotany Organiczne – Wspólne stosowanie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi, w tym azotanami organicznymi (lekami na ból w klatce piersiowej), może zwiększać ryzyko znacznego spadku ciśnienia krwi.

Leki na Zaburzenia Rytmu Serca – Takie jak chinidyna, amiodaron, czy lidokaina, mogą oddziaływać z Nedalem, wpływając na efektywność terapii i zwiększając ryzyko niepożądanych działań sercowych.

Trójpierścieniowe Leki Przeciwdepresyjne, Fenotiazyny, Barbiturany – Stosowanie tych leków razem z Nedalem może nasilać zarówno działanie hipotensyjne, jak i ryzyko wystąpienia działań ubocznych.

Leki na Cukrzycę – Współdziałanie z lekami przeciwcukrzycowymi, w tym insulinami, może modyfikować ich efektywność, co wymaga monitorowania poziomu glukozy we krwi.

Digoksyna i Glikozydy Naparstnicy – Mogą nasilać działanie Nedalu na serce, zwiększając ryzyko bradykardii (wolnego bicia serca).

NLPZ (Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne) – Mogą osłabiać efekt hipotensyjny Nedalu oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek.

Leki na Astmę, Niedrożny Nos, Jaskrę – Mogą oddziaływać z Nedalem, wpływając na efektywność terapii zarówno nadciśnienia, jak i tych stanów.

Środki Znieczulające – Należy informować anestezjologa o zażywaniu Nedalu przed zabiegami chirurgicznymi ze względu na ryzyko interakcji z znieczulaniem.

Cymetydyna – Stosowana w nadkwaśności żołądka, może oddziaływać z Nedalem. Zaleca się przyjmowanie Nedalu podczas posiłku, a leków zobojętniających pomiędzy posiłkami.

Leki Wpływające na Metabolizm Nebiwololu – Takie jak paroksetyna czy fluoksetyna, mogą zmieniać stężenie Nedalu we krwi, co wymaga dostosowania dawkowania.

Amifostyna, Baklofen – Wpływają na działanie Nedalu, co może wymagać dostosowania terapii.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Nedal

Skutki uboczne leku Nedal

Częste działania niepożądane

 • Ból głowy, zawroty głowy i zmęczenie są doświadczane przez pacjentów stosujących lek do leczenia podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.
 • Mogą wystąpić również problemy trawienne jak biegunka, zaparcia oraz nudności.
 • Niektórzy pacjenci skarżą się na nietypowy świąd, uczucie mrowienia, duszność oraz obrzęk rąk lub stóp.

Niezbyt częste działania niepożądane

 • Wolna czynność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi, a także inne zaburzenia dotyczące serca mogą wystąpić.
 • Problemy z układem mięśniowo-szkieletowym, takie jak bolesne kurcze nóg podczas chodzenia.
 • Zdarzają się również skutki uboczne związane z układem nerwowym i sensorycznym, takie jak nieprawidłowe widzenie, odczucia depresyjne oraz koszmary senne.
 • Problemy seksualne, jak impotencja, oraz dolegliwości trawienne jak niestrawność, gazy, wymioty oraz wysypka skórna także są możliwe.

W badaniu klinicznym dotyczącym przewlekłej niewydolności serca

 • Zauważono skutki uboczne takie jak wolna czynność serca, zawroty głowy, nasilenie niewydolności serca i niskie ciśnienie tętnicze.
 • Może też wystąpić nietolerancja leku, nieregularna czynność serca oraz obrzęk w okolicy kostek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

 • Omdlenie oraz nasilenie łuszczycy są zdarzeniami rzadkimi, ale poważnymi.

Częstość nieznana

 • W rzadkich przypadkach mogą wystąpić poważne reakcje, takie jak obrzęk naczynioruchowy, który może prowadzić do trudności w oddychaniu i połykaniu. W takim przypadku natychmiastowy kontakt z lekarzem jest konieczny.
 • Inne reakcje, które nie mogą być dokładnie sklasyfikowane ze względu na dostępne dane, to reakcje nadwrażliwości oraz pokrzywka.

W razie wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nedal

Pytania naszych Pacjentów

W jakim celu stosuje się lek Nedal?

Lek Nedal stosuje się głównie w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego oraz w leczeniu innych schorzeń sercowo-naczyniowych.

Czy lek Nedal obniża ciśnienie?

Tak, lek Nedal jest stosowany głównie w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego. Działa przez rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę efektywności pracy serca, co skutkuje obniżeniem ciśnienia.

Kiedy brać lek Nedal?

Lek Nedal najczęściej zaleca się przyjmować raz na dobę, zwykle rano, chociaż dokładne wskazówki zależą od zaleceń lekarskich. Może być przyjmowany niezależnie od posiłków, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Czy lek Nedal jest na receptę?

Tak, lek Nedal jest dostępny wyłącznie na receptę. Wymaga ona diagnozy i zaleceń od kwalifikowanego lekarza, aby zapewnić, że lek jest odpowiedni dla Twojego stanu zdrowia.

Kiedy brać Nedal rano czy wieczorem?

Lek Nedal najczęściej zaleca się przyjmować rano, chyba że lekarz zaleci inaczej. Czas przyjmowania może być dostosowany w zależności od indywidualnej reakcji organizmu i innych stosowanych leków.

Czy Nedal to Statyna?

Nie, Nedal nie jest statyną. Statyny są klasą leków głównie używaną do obniżania poziomu cholesterolu, podczas gdy Nedal jest częściej stosowany do leczenia podwyższonego ciśnienia tętniczego.

Czy stosując Nedal można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Nedal, ponieważ alkohol może nasilać niektóre skutki uboczne leku, takie jak obniżenie ciśnienia tętniczego czy senność. Zawsze konsultuj się z lekarzem na temat możliwości i ryzyka spożycia alkoholu w trakcie leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Nedal? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaNebivololum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentWarszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Zamienniki dla leku Nedal

Nebilenin.

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2024