Nebilet

Nebilet jest to lek, którego zadaniem jest obniżanie ciśnienia. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę, w niektórych przypadkach podlega refundacji. Jego substancją czynną jest nebiwolol, występujący w postaci chlorowodorku. Jakie są właściwości leku Nebilet? Czy istnieją przeciwwskazania do jego stosowania? Czy podczas kuracji z zastosowaniem tego preparatu istnieje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych?

Nebilet – opis i właściwości leku

Lek Nebilet stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia. Ten dostępny jedynie na receptę preparat – w przypadku pacjentów leczonych z powodu pierwotnego nadciśnienia tętniczego lub stabilnej łagodnej/umiarkowanej niewydolności serca, którzy ukończyli 70. rok życia – podlega refundacji.

Substancją czynną leku jest nebiwolol, który występuje w postaci chlorowodorku. Jego działanie polega na spowolnieniu czynności serca, a także obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi pacjenta – podczas spoczynku i wysiłku fizycznego. Lek Nebilet w postaci tabletek bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (niezależnie od tego czy lek został przyjęty w porze posiłku czy też nie).

Wskazania do stosowania leku Nebilet

Wskazaniami do stosowania leku Nebilet są:

 • pierwotne nadciśnienie tętnicze,
 • przewlekła niewydolność serca, której przebieg jest łagodny lub umiarkowany,
 • choroba wieńcowa – leczenie objawowe.

Przeciwwskazania do stosowania leku Nebilet

Niekiedy stosowanie leku Nebilet jest przeciwwskazane. Do takich sytuacji zalicza się:

 • alergia, nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku,
 • niewydolność wątroby, zaburzenia czynności wątroby,
 • ostra niewydolność serca,
 • wstrząs kardiogenny,
 • zespół chorego węzła zatokowego,
 • blok zatokowo-przedsionkowy,
 • blok przedsionkowy II i III stopnia, jeżeli nie został wszczepiony stymulator,
 • epizody dekompensacji niewydolności serca, którym towarzyszy pogorszenie się stanu pacjenta, w wyniku której została wdrożona odpowiednia terapia (wlewy dożylne preparatów o działaniu inotropowym dodatnim),
 • bradykardia,
 • niedociśnienie tętnicze,
 • zaburzenia krążenia obwodowego, których przebieg jest ciężki,
 • astma oskrzelowa lub skurcze oskrzeli w wywiadzie,
 • kwasica metaboliczna,
 • guz chromochłonny nadnerczy.

 Skład i dawkowanie leku Nebilet

Skład leku

1 tabletka leku Nebilet zawiera:

 • substancję czynną – nebiwolol w postaci chlorowodorku (5 mg),
 • laktozę jednowodną,
 • skrobię kukurydzianą,
 • kroskarmelozę sodową (E468),
 • hypromelozę (E464),
 • polisorbat 80 (E433),
 • celulozę mikrokrystaliczną (E460),
 • krzemionkę koloidalną uwodnioną (E551),
 • magnezu stearynian (E572),
 • wodę oczyszczoną.

Dawkowanie leku

Lek Nebilet przeznaczony jest do stosowania doustnego, niezależnie od pory posiłków. Dawkowanie ustalane jest przez lekarza w oparciu o kilka czynników tkj. wiek i sytuacja pacjenta czy też przyczyna leczenia. Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Lek Nebilet najlepiej jest przyjmować codziennie o tej samej porze – niezależnie od pory posiłków. Tabletkę można podzielić na 4 równe części.

 • w przypadku nadciśnienia tętniczego zalecana dawka to 5 mg na dobę. Efekty leczenia można zaobserwować najczęściej po ok. 1-2 tygodniach, a niekiedy nawet po 4 tygodniach kuracji.

U osób starszych po 65. roku życia oraz u pacjentów z niewydolnością nerek konieczne może być dopasowanie dawki. W tej grupie osób najczęściej terapię rozpoczyna się od dawki 2,5 mg na dobę. Jeżeli taka dawka nie przyniesie oczekiwanych efektów, a pacjent będzie dobrze tolerował lek, to lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki do 5 mg na dobę.

 • w przypadku niewydolności mięśnia sercowego, konieczny do rozpoczęcia terapii jest stabilny stan pacjenta (brak ostrej niewydolności w ciągu ostatnich 6 tygodni). Niekiedy konieczne jest szczególne przygotowanie do wdrożenia leczenia. Lekarz powinien posiadać wszystkie informacje dotyczące pacjenta i stosowanych przez niego leków.

Dawki niektórych leków powinny być dopasowane nawet na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Nebilet. Najczęściej konieczne jest również trzymanie się określonego schematu postępowania (dawka początkowa 1,25, następnie 2,5 mg, później 5 i 10 mg, w dawce jednorazowej, dobowej), a także okresowego zwiększania dawek (zazwyczaj w odstępach 1 lub 2-tygodniowych) w trakcie leczenia. Skuteczność terapii oraz reakcja na lek powinny być stale monitorowane. Do takich preparatów zaliczają się:

 • preparaty, które działają na układ sercowo-naczyniowy:
 • leki moczopędne,
 • inhibitory ACE,
 • digoksyna,
 • antagoniści receptora angiotensyny II.

W przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca leczenie stale powinno być monitorowane przez lekarza – specjalistę w tej dziedzinie. Za każdym razem przy zwiększaniu dawki leku należy uważnie obserwować pacjenta i monitorować jego stan (ciśnienie krwi, tętno, nasilenie objawów niewydolności serca, zaburzenia przewodzenia) przez 2 godziny od podania tej większej dawki.

Odstawienie leku powinno się odbywać zgodnie ze schematem odwróconym względem wdrażania leku. Leku nie należy odstawiać nagle, tylko stopniowo.

 • w przypadku choroby wieńcowej leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki, a następnie regularnie się ją zwiększa aż do uzyskania skutecznej dawki leku. Okres pomiędzy zwiększaniem dawek to ok. 1-2 tygodnie (w zależności od indywidualnych czynników). Dawkę podnosi się w taki sam sposób jak w przypadku leczenia przewlekłej niewydolności serca.

Odstawienie leku

Kończenie leczenia powinno odbywać się pod kontrolą lekarza i stopniowo. Zbyt gwałtowne przerwanie terapii może wywołać efekt tzw. nadciśnienia z odbicia.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Nebilet

Niekiedy, podczas stosowania leku Nebilet, należy zachować szczególne środki ostrożności. Może być konieczna zmiana dawkowania preparatu lub przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

 1. W przypadku planowania zabiegu, który wymaga znieczulenia, należy poinformować lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów (nebiwololu), ponieważ beta-blokery mogą wchodzić w interakcje z lekami stosowanymi w trakcie znieczulenia, co w efekcie może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. Jeżeli zaistnieje taka konieczność to lekarz wdroży stopniowe zmniejszanie dawki, nawet do całkowitego zaprzestania stosowania leku na co najmniej 24 godziny przed zaplanowanym zabiegiem ze znieczuleniem.
 2. Leku Nebilet nie należy stosować u osób nieleczoną niewydolnością serca. W pierwszej kolejności należy ustabilizować stan kliniczny pacjenta, a następnie – po rozpoczęciu leczenia – powinni być pod stałą kontrolą lekarską.
 3. Leczenie należy zakończyć stopniowo (zwłaszcza w przypadku osób z chorobą niedokrwienną serca), zmniejszając dawkę przez ponad 1-2 tygodnie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nagłe zaprzestanie stosowania preparatu u osób z chorobą niedokrwienną serca może doprowadzić do nasilenia objawów choroby.
 4. Z uwagi na ryzyko wystąpienia bradykardii (zmniejszenia częstotliwości rytmu serca) należy obserwować częstotliwość rytmu serca. Jeżeli w spoczynku ta częstotliwość wyniesie 50-55 uderzeń na minutę należy skontaktować się z lekarzem (może to być przesłanką do zmniejszenia dawki).
 5. Ostrożność, podczas stosowania leku Nebilet, należy zachować również w przypadku:
 • występowania zaburzeń krążenia obwodowego tkj. chromanie przestankowe, zespół Raynauda – może to nasilić objawy;
 • pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia – z uwagi na ujemny wpływ leku na czas przewodzenia impulsów w sercu;
 • u chorych na dławicę Prinzmetala (dławicę naczyniowo-skurczową) – ryzyko nasilenia częstości, a także czasu trwania napadów dławicy;
 • pacjentów z cukrzycą – lek może maskować objawy hipoglikemii: uczucie kołatania serca, wzrost częstotliwości rytmu serca, pocenie się. Stężenie glukozy we krwi powinno być kontrolowane w tej grupie osób;
 • osób, u których występuje zwiększone ryzyko skurczu oskrzeli, u chorych na astmę oskrzelową lub inne choroby obturacyjne dróg oddechowych – ryzyko wystąpienia oporu w drogach oddechowych. Ta grupa osób powinna zostać pod ścisłym nadzorem lekarskim, a niekiedy istnieje konieczność wprowadzenia leków rozszerzających oskrzela;
 • chorych na łuszczycę – przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien ocenić stosunek korzyści do ryzyka w przypadku stosowania leku Nebilet;
 1. W trakcie leczenia nie zaleca się stosowania:
 • antagonistów wapnia typu werapamilu i diltiazemu,
 • leków przeciwarytmicznych klasy I: chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fentyoina, flekainid, propafenon,
 • leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu ośrodkowym.
 1. Lek może wpływać na zamaskowanie objawów nadczynności tarczycy, a w tym tachykardii. Nagłe przerwanie terapii może doprowadzić do nasilenia tachykardii.
 2. Lek może powodować wzrost wrażliwości na alergeny i nasilenie reakcji nadwrażliwości, w tym również reakcji anafilaktycznej.
 3. Lek – podobnie jak inne preparaty z grupy beta-blokerów – mogą prowadzić do zmniejszenia wydzielania łez.
 4. Lek zawiera laktozę – osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny stosować tego preparatu.
 5. Zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń i maszyn po zastosowaniu leku Nebilet nie została przebadana. Substancja czynna leku nie ma wpływu na sprawność psychoruchową, ale stosowanie preparatu może u niektórych osób powodować zawroty głowy, zmęczenie i inne objawy, które mogą mieć wpływ na sprawność psychoruchową.
 6. Kobieta będąca w ciąży nie powinna stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie leku Nebilet jest dopuszczone wyłącznie, kiedy istnieje ku temu bezwzględna konieczność. Leki z grupy β-adrenolitycznych mają wpływ na zmniejszenie przepływu krwi przez łożysko, co w efekcie może prowadzić do opóźnienia wzrostu płodu, zgonu wewnątrzmacicznego, poronienia lub porodu przedwczesnego. Jeżeli lekarz uzna, że leczenie z zastosowaniem leków β-adrenolitycznych jest konieczne to zalecane jest dodatkowo:
 • wdrożenie leków hamujących wybiórczo receptory β1-adrenergiczne,
 • monitorowanie łożyska (maciczno-łożyskowego przepływu krwi),
 • monitorowanie tempa wzrostu płodu,
 • leczenie alternatywne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z rozwojem płodu,
 • wnikliwa obserwacja noworodka po porodzie pod kątem występowania hipoglikemii lub bradykardii (najczęściej objawy związane z tymi zaburzeniami pojawiają się w ciągu 3 dób życia dziecka).
 1. Nie zaleca się stosowania leku Nebilet przez kobiety karmiące piersią. Przenikanie newobilolu do mleka kobiecego nie zostało wykluczone.

Interakcje leku Nebilet z innymi preparatami

Lekarza należy poinformować o wszystkich stosowanych lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Leku Nebilet nie należy stosować równolegle z:

 • lekami przeciwarytmicznymi klasy I tkj. chinidyna, fenytoina, dizopiramid, lidokaina, meksyletyna, flekainid, propafenon – z uwagi na ryzyko nasilenia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz nasilenia niewydolności serca;
 • antagonistami wapnia, z grupy werapamilu i diltiazemu – z uwagi na wpływ na osłabienie siły skurczu mięśnia sercowego i hamowanie przewodzenia przedsionkowo-komorowego; dożylne zastosowanie werapamilu w trakcie leczenia beta-blokerem może doprowadzić do ciężkiego niedociśnienia tętniczego i bloku przedsionkowo-komorowego,
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi, które mają ośrodkowy mechanizm działania m.in.: klonidyną, metylodopą, moksonidyną, rylmenidyną, guanfacyną – z uwagi na ryzyko:
 • zmniejszenia częstotliwości rytmu serca oraz pojemności minutowej,
 • rozszerzenia naczyń i nasilenia niewydolności serca,
 • znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego, które może stanowić zagrożenie życia, po nagłym przerwaniu stosowania leku z tej grupy w okresie stosowania beta-blokera.

Ostrożność należy zachować podczas stosowania leku Nebilet równolegle z:

 • lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) – z uwagi na ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego;
 • preparatami, które są stosowane do przeprowadzenia znieczulenia ogólnego – związane jest to z ryzykiem nasilenia kardiodepresyjnego działania obu leków, a także znacznego niedociśnienia tętniczego (należy bezwzględnie poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu beta-blokerów);
 • insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – lek może maskować objawy hipoglikemii tkj. tachykardia, uczucie kołatania serca. Preparat nie ma wpływu na stężenie glukozy we krwi
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami, które mogą obniżać ciśnienie tętnicze tkj. nitrogliceryna, barbiturany, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, amifostyna, baklofen, pochodne fenotiazyny, leki przeciwpsychotyczne – z uwagi na ryzyko nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i niedociśnienia tętniczego; w tym przypadku konieczne jest dopasowanie dawki leku;
 • meflochiną –z uwagi na ryzyko wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG;
 • glikozydami naparstnicy – z uwagi na ryzyko nasilenia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego;
 • antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny np. nifedypina, lacydypina, amlodypina, nimodypina, felodypina, nikardypina, nitrendypina – z uwagi na ryzyko niedociśnienia i dalszego pogorszenia objawów u osób z niewydolnością serca;
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi – może to doprowadzić do osłabienia przeciwnadcisnieniowego działania beta-blokerów;
 • lekami sympatykomimetycznymi, które działają na receptory beta tkj. izoprenalina, dobutamina – z uwagi na ryzyko wzajemnego osłabienia działania;
 • lekami sympatykomimetycznymi, które działają na receptory alfa i beta tkj. adrenalina, noradrenalina – z uwagi na ryzyko wzrostu ciśnienia tętniczego, ciężkiej bradykardii i bloku przedsionkowo-komorowego, a także nasilenia objawów chromania przestankowego
 • lekami, które hamują aktywność izoenzymu 2D6 cytochromu P 450 tkj. fluoksetyna, paroksetyna, tiorydazyna, chinidyna, bupropion, terbinafina – z uwagi na możliwe zwiększenie stężenia nebiwololu we krwi, a także nasilenie bradykardii i wzrost ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

Lek może być stosowany z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy jednak z zachowaniem pewnych zasad: nebiwolol należy przyjmować podczas posiłku, a lek zobojętniający pomiędzy posiłkami.

Z czym nie łączyć leku Nebilet

Nebilet i Leki Kardiologiczne – Nebilet (nebiwolol) może wchodzić w interakcje z lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca. Do tych leków należą: amiodaron, amlodypina, cybenzolina, klonidyna, digoksyna, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, guanfacyna, hydrochinidyna, lacydypina, lidokaina, metylodopa, meksyletyna, moksonidyna, nikardypina, nifedypina, nimodypina, nitrendypina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna i werapamil. Stosowanie Nebiletu razem z tymi lekami może wpłynąć na ciśnienie krwi i funkcjonowanie serca.

Nebilet i Leki Uspokajające/Przeciwpsychotyczne – Nebilet może oddziaływać z lekami uspokajającymi i przeciwpsychotycznymi, takimi jak barbiturany (stosowane również w padaczce), fenotiazyna (używana także przy wymiotach i nudnościach) czy tiorydazyna. Współdziałanie tych leków z Nebiletem może wpływać na ciśnienie krwi i czynność serca.

Nebilet i Leki Przeciwdepresyjne – Stosowanie Nebiletu w połączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak amitryptylina, paroksetyna czy fluoksetyna, może prowadzić do interakcji wpływających na ciśnienie krwi i czynność serca.

Nebilet i Leki Znieczulające – Nebilet może oddziaływać z lekami stosowanymi do znieczulenia w trakcie operacji, co również może wpłynąć na ciśnienie krwi i czynność serca.

Nebilet i Leki na Astmę czy Jaskrę – Leki stosowane w leczeniu astmy, niedrożnego nosa lub niektórych chorób oczu, takich jak jaskra, mogą wchodzić w interakcje z Nebiletem.

Nebilet i Baklofen, Amifostyna – Leki takie jak baklofen (zmniejszający napięcie mięśni) i amifostyna (o działaniu ochronnym w leczeniu nowotworów) mogą oddziaływać z Nebiletem.

Nebilet i Leki na Nadkwaśność czy Chorobę Wrzodową – Nebilet należy przyjmować w trakcie posiłku, a leki zobojętniające stosowane w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka – między posiłkami, aby uniknąć potencjalnych interakcji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Nebilet

Skutki uboczne leku Nebilet

Często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • zmęczenie,
 • nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia,
 • biegunka, – zaparcie,
 • nudności,
 • duszność,
 • obrzęk rąk lub stóp.

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • wolna czynność serca lub inne zaburzenia serca,
 • niskie ciśnienie tętnicze,
 • kurczowe bóle nóg podczas chodzenia,
 • zaburzenia widzenia,
 • impotencja,
 • nastrój depresyjny,
 • zaburzenia trawienia (niestrawność), wzdęcie, wymioty,
 • wysypka skórna, swędzenie,
 • duszność podobna do występującej w astmie oskrzelowej, spowodowana nagłym skurczem mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli),  – koszmary nocne.

Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10000 pacjentów):

 • nasilenie łuszczycy (choroba skóry z łuszczącymi się, różowymi plamami),
 • omdlenie.

Następujące działania niepożądane odnotowano jedynie w pojedynczych przypadkach podczas leczenie lekiem Nebilet:

 • reakcje alergiczne obejmujące całe ciało, przebiegające z uogólnionymi zmianami skórnymi (reakcje nadwrażliwości);
 • szybko rozpoczynający się obrzęk, szczególnie wokół warg, oczu lub języka, z możliwością wystąpienia nagłych trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy);
 • rodzaj wysypki skórnej objawiającej się bladoczerwonymi, uniesionymi, swędzącymi guzkami, będącej wynikiem alergii lub niemającej podłoża alergicznego (pokrzywka).

 

W badaniu klinicznym, w którym lek Nebilet stosowany był w przewlekłej niewydolności serca, obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • spowolnienie czynności serca,
 • zawroty głowy.

Często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • zaostrzenie niewydolności serca,
 • niskie ciśnienie tętnicze (np. wrażenie omdlenia podczas szybkiego wstawania), – nietolerancja leku,
 • łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca (blok przedsionkowo- komorowy pierwszego stopnia),
 • obrzęk kończyn dolnych (np. obrzęk okolicy kostek).

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nebilet

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaNebivololi hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBerlin-Chemie AG (Menarini Group)

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2023