Myconafine

Myconafine to lek, którego składnik aktywny to terbinafina – substancja o działaniu przeciwgrzybiczym. Lek ten stosuje się w leczeniu różnych zakażeń grzybiczych, takich jak grzybica paznokci, grzybica podeszew stóp, grzybica okolic pachwin, a także innych rozległych zakażeń grzybiczych skóry.

Działanie Myconafine

Lek Myconafine zawiera terbinafinę, której głównym działaniem jest zwalczanie grzybów. Terbinafina działa poprzez niszczenie błon komórkowych grzybów, co prowadzi do ich śmierci.

Wskazania do stosowania Myconafine

Myconafine, czyli lek zawierający terbinafinę, jest stosowany w leczeniu różnych zakażeń grzybiczych. Poniżej przedstawiam szczegółowe wskazania do jego stosowania:

 • Grzybica Paznokci (Onychomycosis): Grzybica paznokci jest zakażeniem wywołanym przez różne rodzaje grzybów, które infekują paznokcie. Myconafine jest skuteczne w leczeniu tych infekcji, niszcząc grzyby odpowiedzialne za zakażenie.
 • Grzybica Stóp (Tinea Pedis): Inaczej znana jako „stopa atlety”, jest zakażeniem grzybiczym skóry stóp. Terbinafina jest skuteczna w niszczeniu grzybów, które powodują to zakażenie, zmniejszając objawy takie jak swędzenie, pieczenie i łuszczenie skóry.
 • Grzybica Pachwin (Tinea Cruris): To zakażenie grzybicze skóry w okolicy pachwin, które często występuje u sportowców. Terbinafina działa poprzez niszczenie grzybów, które powodują to zakażenie.
 • Grzybica Skóry (Tinea Corporis): To zakażenie grzybicze skóry, które może wystąpić na różnych częściach ciała. Myconafine działa poprzez niszczenie grzybów, które powodują to zakażenie.
 • Grzybica Skóry Głowy (Tinea Capitis) : Jest to grzybica skóry głowy, która jest zwykle spowodowana przez grzyby z gatunku dermatofitów. Terbinafina jest skuteczna w niszczeniu tych grzybów.

W każdym przypadku, dawkowanie i czas trwania leczenia Myconafine zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia, a decyzję o tym podejmuje lekarz. Przyjmowanie Myconafine bez konsultacji z lekarzem może prowadzić do poważnych skutków ubocznych lub niepełnej eliminacji infekcji.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Myconafine

Lek Myconafine, zawierający terbinafinę, ma pewne przeciwwskazania i wymaga ostrożności podczas stosowania. Oto niektóre z nich:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na Terbinafinę lub Składniki Leku: Pacjenci, którzy mają stwierdzoną nadwrażliwość na terbinafinę lub jakikolwiek składnik leku, nie powinni go przyjmować.
 • Choroby Wątroby: Myconafine może mieć działanie hepatotoksyczne, co oznacza, że może uszkodzić wątrobę. Dlatego lek ten jest przeciwwskazany u pacjentów z czynnymi lub przewlekłymi chorobami wątroby.
 • Choroby Nerek: Terbinafina jest wydalana przez nerki, dlatego Myconafine nie jest zalecany dla pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Środki Ostrożności:

 • Monitorowanie Funkcji Wątroby: Ze względu na potencjalne działanie hepatotoksyczne terbinafiny, zaleca się monitorowanie funkcji wątroby u pacjentów przyjmujących Myconafine, zwłaszcza jeśli stosowanie leku trwa dłużej niż zalecane.
 • Reakcje Skórne: Myconafine może powodować poważne reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka. W przypadku wystąpienia takich reakcji, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.
 • Nadzór nad Cukrzycą: Myconafine może wpływać na kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą, dlatego konieczne jest dokładne monitorowanie poziomu cukru we krwi podczas stosowania leku.
 • Stosowanie w Ciąży i Karmienie Piersią: Bezpieczeństwo stosowania terbinafiny w czasie ciąży nie jest dobrze udokumentowane. Należy unikać stosowania Myconafine w czasie ciąży, chyba że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Terbinafina przenika do mleka matki, dlatego kobiety karmiące piersią powinny unikać stosowania Myconafine, chyba że korzyść przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.

Pamiętaj, zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku, w tym Myconafine.

Jak stosować Myconafine

Lek Myconafine jest stosowany do leczenia różnych rodzajów zakażeń grzybiczych. Jak wskazano w podanym przez Ciebie tekście, zalecane dawkowanie i sposób stosowania to:

Dawkowanie: Zalecana dawka leku Myconafine dla dorosłych, w tym dla pacjentów w podeszłym wieku, wynosi 250 mg (czyli jedna tabletka) raz na dobę.

Czas trwania leczenia: Czas trwania leczenia zależy od miejsca i ciężkości zakażenia grzybicznego:

 • Zakażenia grzybicze okolic pachwiny i w pachwinach oraz rozległe zakażenia grzybicze skóry (grzybica): 2-4 tygodnie.
 • Zakażenia grzybicze podeszew stóp (stopa atlety), na stopach i między palcami: do 6 tygodni.
 • Zakażenia grzybicze paznokci u rąk: 6 tygodni.
 • Zakażenia grzybicze paznokci stóp: zazwyczaj 12 tygodni, ale w niektórych przypadkach do 6 miesięcy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: Brak jest informacji na temat stosowania Myconafine u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Lek ten nie powinien być podawany dzieciom, chyba że zostało to zalecone przez lekarza.

Przedawkowanie: Jeśli pacjent przyjmie więcej leku niż zalecono, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Objawy przedawkowania mogą obejmować ból głowy, nudności, ból w górnej części brzucha i zawroty głowy.

Pominięcie dawki: Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, powinien to zrobić jak tylko sobie przypomni. Jeśli jednak zbliża się czas na następną dawkę, powinien pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie powinno się stosować dawki podwójnej, aby uzupełnić pominiętą dawkę.

Przerwanie stosowania: Nie należy przerywać leczenia przed zakończeniem zaleconego cyklu, ponieważ zakażenie może nie być całkowicie wyleczone. Po zakończeniu leczenia może upłynąć kilka tygodni, zanim ustąpią wszystkie objawy.

Pamiętaj, aby zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania Myconafine.

Z czym nie łączyć leku Myconafine

Ryfampicyna i Myconafine – Współużytkowanie Myconafine z ryfampicyną, lekiem przeciwbakteryjnym stosowanym w leczeniu gruźlicy, może zmniejszać skuteczność Myconafine. Lekarz może zalecić dostosowanie dawek obu leków, aby zapewnić skuteczne leczenie.

Cymetydyna i Myconafine – Cymetydyna, stosowana w leczeniu owrzodzenia żołądka, może wchodzić w interakcje z Myconafine, wpływając na jego metabolizm i skuteczność. W takim przypadku lekarz może zmienić dawkowanie jednego lub obu leków.

Antydepresanty trójpierścienne, SSRI, inhibitory MAO i Myconafine – Leki przeciwdepresyjne, takie jak trójpierścienne leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i inhibitory monoaminooksydazy (MAO), mogą oddziaływać na Myconafine, potencjalnie wpływając na efektywność obu terapii. W przypadku takiej terapii skombinowanej lekarz może dostosować dawkowanie.

Leki beta-adrenergiczne, przeciwarytmiczne i Myconafine – Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi oraz niektórych chorób serca, jak leki beta-adrenergiczne czy przeciwarytmiczne, mogą interakcjonować z Myconafine. W takich sytuacjach lekarz może zalecić modyfikację dawek.

Kofeina i Myconafine – Kofeina może zmieniać sposób, w jaki organizm metabolizuje Myconafine, co może wpływać na skuteczność leczenia. Warto omówić z lekarzem wpływ spożywania kofeiny podczas stosowania Myconafine.

Cyklosporyna i Myconafine – Cyklosporyna, lek immunosupresyjny, może oddziaływać z Myconafine. Ta interakcja może wymagać dostosowania dawkowania w celu zapobieżenia niepożądanym efektom.

Flukonazol, Ketokonazol i Myconafine – Leki przeciwgrzybicze, takie jak flukonazol i ketokonazol, mogą interagować z Myconafine, zmieniając jego działanie. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawek leku przeciwgrzybiczego lub Myconafine.

Doustne środki antykoncepcyjne i Myconafine – Kobiety stosujące doustne środki antykoncepcyjne podczas leczenia Myconafine mogą doświadczać nieregularnych krwawień miesiączkowych lub krwawień międzymiesiączkowych. W takich przypadkach zaleca się konsultację z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Myconafine

Skutki uboczne leku Myconafine

Możliwe skutki uboczne stosowania leku Myconafine obejmują:

Poważne skutki uboczne (wymagają natychmiastowej reakcji i kontaktu z lekarzem):

 • Obrzęk twarzy, języka i tchawicy, powodujący trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • Nagła reakcja alergiczna ze skróceniem oddechu, wysypką, świszczącym oddechem i spadkiem ciśnienia tętniczego krwi (reakcja anafilaktyczna)
 • Ciężka reakcja skórna, taka jak ciężka reakcja alergiczna z gorączką, zapaleniem stawów i/lub oczu, pęcherze na skórze lub łuszczenie się skóry (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka)
 • Żółte zabarwienie skóry lub oczu, ciemny kolor moczu lub jasny kolor stolca, nudności, utrata apetytu, zmęczenie, wymioty, ból brzucha (objawy problemów z wątrobą, takie jak: żółtaczka, zapalenie wątroby, cholestaza lub niewydolność wątroby)

Bardzo często występujące działania niepożądane (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów): Łagodne reakcje skórne, takie jak: wysypka i pokrzywka. Reakcjom skórnym może towarzyszyć ból stawów i mięśni. Mogą także wystąpić: uczucie pełności w żołądku, niestrawność, nudności, ból brzucha, biegunka, zmniejszenie apetytu.

Często występujące działania niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): Ból głowy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów): Zaburzenia smaku, w tym utrata smaku. Ten stan zwykle ustępuje powoli po przerwaniu leczenia. W pojedynczych przypadkach obserwowano trwałe zaburzenia smaku.

Rzadko występujące działania niepożądane (może dotyczyć mniej niż 1 na 1 000 pacjentów): Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie. Drętwienie i uczucie mrowienia skóry lub kłucie i mrowienie (parestezja), zmniejszona wrażliwość na dotyk lub takie uczucie, zawroty głowy.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): Nieregularne czerwone plamy na skórze dłoni i ramion (rumień wielopostaciowy). Zmiana w liczbie krwinek we krwi, ciężka choroba immunologiczna z objawami skórnymi (SLE – toczeń rumieniowaty układowy), zaostrzenie objawów łuszczycy (choroba z łuszczeniem się skóry), utrata włosów, nagle pojawiające się czerwone obrzęknięte miejsca na skórze z licznymi krostkami (ostra uogólniona osutka krostkowa). Objawy ciężkich zaburzeń psychicznych, takie jak: depresja i niepokój.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Niedokrwistość, niezdolność do odczuwania zapachów (anosmia), umiarkowane do ciężkich reakcje alergiczne (reakcja podobna do choroby posurowiczej i reakcja anafilaktyczna), utrata słuchu (niedosłuch), zaburzenia słuchu, zaburzenia słuchu (szumy uszne), zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie trzustki. Umiarkowane do ciężkich reakcje alergiczne spowodowane światłem słonecznym, bólem i uszkodzeniem mięśni szkieletowych (rabdomioliza), zmniejszenie masy ciała spowodowane przez spożywanie mniejszej ilości pokarmów, choroba grypopodobna, gorączka, zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi.

Wszystkie skutki uboczne powinny być zgłaszane lekarzowi lub farmaceucie. Jeżeli skutki uboczne są poważne, natychmiastowy kontakt z lekarzem jest niezbędny.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Myconafine

Pytania naszych Pacjentów

Jak stosować Myconafine?

Dawkowanie leku Myconafine jest zależne od konkretnej sytuacji klinicznej i powinno być zawsze ustalone przez lekarza. Zwykle lek jest przyjmowany doustnie, a jego stosowanie powinno być kontynuowane przez zalecony okres czasu, nawet jeśli objawy znikną wcześniej, aby zapewnić całkowite wyleczenie infekcji.

Czy Myconafine jest na receptę?

Tak, Myconafine jest lekiem dostępnym na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Myconafine? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTerbinafini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAristo Pharma Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Myconafine

Erfin, Lamisil.

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023