MST Continus

Wykazuje on działanie przeciwbólowe oraz uspokajające. Substancją czynną tego leku jest morfina. MST Continus dostępny jest na receptę i występuje w postaci tabletek powlekanych o zmodyfikowanym uwalnianiu. Jakie są właściwości leku MST Continus? Czy istnieją przeciwwskazania do stosowania tego preparatu? Czy w trakcie leczenia możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych?

MST Continus – opis i właściwości leku

Lek MST Continus jest to opioidowy lek przeciwbólowy. Wykazuje on działanie przeciwbólowe, a także uspokaja. Występuje w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu co pozwala na zmniejszenie szybkości wchłaniania substancji czynnej – morfiny, a dodatkowo nie zmniejsza się dostępność biologiczna tego preparatu, co umożliwia stosowanie leku co 12 godzin. Po zastosowaniu leku maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po upływie ok. 10-30 minut. Morfina metabolizowana jest przede wszystkim w wątrobie oraz w nerkach i błonie śluzowej jelita. Najsilniejsze działanie preparatu przypada na ok. 2 i 8 godzin od podania. Czas działania preparatu to 12 godzin. MST Continus wydalany jest przez nerki (85%), z żółcią (7-10%), a także w postaci niezmienionej (7-10%).

Morfina – z powodu wpływu na zwiększenie napięcia mięśni gładkich – może mieć wpływ na występowanie opóźnionego opróżniania żołądka w wyniku skurczu odźwiernika, zaparć spastycznych w wyniku zwiększonego napięcia mięśni okrężnych jelit, wzrostu ciśnienia w drogach żółciowych z powodu skurczu zwieracza Oddiego, skurczu pęcherza, skurczu mięśni gładkich dróg moczowych. W wyniku uwalniania histaminy może również dojść do rozszerzenia naczyń obwodowych, które z kolei może być związane z pojawieniem się zaczerwienienia skóry oraz oczu, pocenia się, świądu czy niedociśnienia ortostatycznego.

Wskazania do stosowania leku MST Continus

Wskazaniem do stosowania leku MST Continus jest:

 • leczenie bólu o średnim i dużym nasileniu, który nie ustępuje pomimo zastosowania preparatów przeciwbólowych o słabszym działaniu,
 • leczenie silnego bólu pooperacyjnego od 2 dnia po operacji.

Przeciwwskazania do stosowania leku MST Continus

Przeciwwskazaniami do stosowania leku MST Continus są:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku,
 • zespół ostrego brzucha,
 • ciężka depresja oddechowa, której towarzyszy niedotlenienie i/lub hiperkapnia,
 • niedrożność porażenna jelit,
 • ostre choroby wątroby,
 • opóźnione opróżnianie żołądka,
 • równoległe stosowanie inhibitorów MAO, a także przez okres 14 dni od zakończenia ich stosowania.

Skład i dawkowanie leku MST Continus

Skład leku

1 tabletka powlekana o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera:

 • substancję czynną – siarczan morfiny (10, 30, 60, 100 lub 200 mg),
 • laktozę – odpowiednio w tabletce o dawce 10 mg jest 90 mg laktozy, 30 mg – 70 mg laktozy, 60 mg – 40 mg laktozy,
 • żółcień pomarańczowa (E 110) – dotyczy tabletek o dawce 30 mg i 60 mg.

Dawkowanie leku

Dawkę, częstotliwość stosowania oraz czas trwania terapii ustala lekarz. Preparat występuje w postaci tabletek powlekanych o zmodyfikowanym uwalnianiu i przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Lek należy stosować z zachowaniem stałego odstępu pomiędzy dawkami, który wynosi 12 godzin. Tabletki należy połykać w całości (nie kruszyć, nie rozgryzać, nie dzielić – ryzyko przyjęcia toksycznej dawki leku). Preparat może być stosowany niezależnie od pory posiłków.

 • Dawkowanie u osób dorosłych – dawka ustalana jest przez lekarza na podstawie indywidualnych czynników dla każdego pacjenta tkj. jego wiek, natężenie bólu, a także wcześniejsze reakcje na leki przeciwbólowe. Dawka powinna pozwolić na wyeliminowanie bólu i trwanie działania przeciwbólowego przez 12 godzin czyli do momentu, aż będzie można podać kolejną dawkę leku. Jeśli ból powraca szybciej niż te 12 h lub zaczyna się nasilać oznacza to konieczność zwiększenia dawki preparatu. Nie należy skracać czasu pomiędzy dawkami. Leczenie powinno być rozpoczęte od najmniejszej możliwej dawki. Dawkę – w trakcie leczenia – można zwiększać.
 • osoby z małą masą ciała – dawka początkowa w takim przypadku wynosi 10 mg podawane co 12 godzin,
 • pozostałe osoby – dawka początkowa to 30 mg podawana co 12 godzin.

Kolejne dawki można zwiększać o ok. 30 do 50% aż uzyska się odpowiednią kontrolę bólu. Najczęściej dawkę ustala się poprzez rozpoczęcie leczenia z zastosowaniem leku o szybkim uwalnianiu morfiny, z tego względu, że przy zastosowaniu postaci o zmodyfikowanym uwalnianiu morfiny odpowiedni dobór dawki może być utrudniony. Po ustaleniu tej dawki i przy zmianie leku o szybkim uwalnianiu na lek o zmodyfikowanym uwalnianiu morfiny należy zachować tę samą dawkę, ale podawać ją w 2 dawkach podzielonych z zachowaniem 12-godzinnego odstępu pomiędzy dawkami. W przypadku zmiany morfiny stosowanej dojelitowo na postać o zmodyfikowanym uwalnianiu dawkę dobową należy zwiększyć o ok. 50-100% i również podawać ją w 2 dawkach podzielonych z zachowaniem 12-godzinnego odstępu.

Dawkowanie w przypadku leczenia bólu pooperacyjnego – stosowanie morfiny w tym przypadku można zacząć nie szybciej niż 1 dobę od operacji,

 • osoby z masą ciała poniżej 70 kg – w tym przypadku zaleca się stosowanie 2 tabletek po 10 mg z zachowaniem 12-godzinnego odstępu pomiędzy dawkami,
 • osoby z masą ciała powyżej 70 kg – zaleca się stosowanie 1 tabletki o dawce 30 mg co 12 godzin,
 • tabletki o dawce 200 mg można stosować u tych pacjentów, u których wskazane jest stosowanie dobowej dawki na poziomie min. 400 mg.

Dawkowanie w przypadku dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia:

 • W przypadku ciężkiego bólu nowotworowego – zalecana początkowa dawka to od 0,2 do 0,8 mg na każdy kilogram masy ciała stosowane co 12 godzin. Dostosowywanie dawki odbywa się tak samo, jak w przypadku osób dorosłych. Tabletek o dawce 100 mg oraz 200 mg nie zaleca się stosować w tej grupie wiekowej.
 • Leku nie należy stosować w leczeniu bólu pooperacyjnego u dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku i/lub w ogólnie złym stanie zdrowia – w tym przypadku może występować większa wrażliwość na morfinę, dlatego przy dostosowywaniu odpowiedniej dawki należy zachować ostrożność lub też wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. W przypadku konieczności dawkę należy zmniejszyć.

 • Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia –

Przerwanie leczenia – nagłe zaprzestanie stosowania leku opioidowego może przyspieszyć wystąpienie zespołu abstynencyjnego. W celu zaprzestania stosowania leku dawkę należy zmniejszać stopniowo.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku MST Continus

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku MST Continus powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Leku nie należy podawać:

 • przed operacją przez okres 24 godzin,
 • po operacji przez okres 24 godzin,
 • osobom w wieku poniżej 12 lat,
 • dzieciom oraz młodzieży powyżej 12. roku życia w celu leczenia bólu pooperacyjnego,

Ostrożność należy zachować podczas stosowania leku w przypadku:

 • psychicznego uzależnienia od leków, substancji psychotropowych, alkoholu,
 • uzależnienia od opioidów,
 • majaczenia alkoholowego,
 • zaburzeń świadomości,
 • występowania ciężkich zaburzeń czynności ośrodka oddechowego,
 • występowania zaburzeń czynności płuc,
 • występowania stanu, który prowadzi do wystąpienia ciężkich zaburzeń czynności ośrodka oddechowego lub zaburzeń czynności płuc,
 • ciężkiej postaci serca płucnego,
 • depresji oddechowej,
 • bezdechu sennego,
 • urazu głowy,
 • zmiany śródczaszkowej,
 • podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego,
 • zaburzeń świadomości, których pochodzenie nie jest znane,
 • niedociśnienia tętniczego, które związane jest z hipowolemią,
 • przerostu gruczołu krokowego, któremu towarzyszy zaleganie moczu w pęcherzu,
 • zwężenia cewki moczowej lub kolki nerkowej,
 • ciężkich zaburzeń czynności nerek,
 • ciężkiego zaburzenia czynności wątroby,
 • zaburzeń czynności dróg żółciowych,
 • zapalenia trzustki,
 • nieswoistego zapalenia jelit,
 • niedoczynności tarczycy,
 • niewydolności kory nadnerczy,
 • guza chromochłonnego,
 • padaczki,
 • zwiększonej skłonności do występowania drgawek,
 • podeszłego wieku,
 • równoległego stosowania inhibitorów MAO, a także przez okres 14 dni od zakończenia ich stosowania,
 • równoległego stosowania leków hamujących czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – ryzyko wystąpienia nadmiernego uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki a nawet śmierci przy jednoczesnym stosowaniu leków uspokajających lub pochodnych,
 • zaparć.
 1. U dzieci oraz u osób starszych może wystąpić większa wrażliwość na morfinę.
 2. Leczenie należy rozpoczynać od możliwie jak najmniejszych dawek leku.
 3. Pierwotnym ryzykiem w przypadku przedawkowania opioidowych leków przeciwbólowych jest depresja ośrodka układu oddechowego.
 4. Stosowanie opioidów może prowadzić do występowania zaburzeń oddychania związanych ze snem (centralnego bezdechu sennego – CSA, niedotlenienia). W przypadku występowania u pacjenta CSA należy wziąć pod uwagę zmniejszenie dobowej dawki leku.
 5. Tabletki w dawkach 10, 30 oraz 60 mg – z uwagi na zawartość laktozy – nie powinny być stosowane u osób z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp i zespołem złego wchłaniania glukozy – galaktozy.
 6. Żółcień pomarańczowa – znajdująca się w składzie tabletek o dawce 30 i 60 mg – może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.
 7. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku preparatu MST Continus lekarz może zdecydować o zastosowaniu tego leku u kobiety w ciąży wtedy, gdy korzyści dla matki będą większe niż ew. zagrożenie dla płodu. Siarczan morfiny – substancja czynna tego leku – przedostaje się przez łożysko i wpływa na zahamowanie czynności skurczowej macicy. Morfina może mieć również wpływ na czas trwania porodu.
 8. Nie zaleca się stosowania leku przez kobiety karmiące piersią – morfina przenika do mleka matki i osiąga wyższe stężenie niż w osoczu krwi matki.
 9. Morfina może mieć wpływ na płodność, dlatego nie zaleca się stosowania jej u kobiet oraz u mężczyzn w wieku rozrodczym, jeśli nie stosują oni skutecznych metod antykoncepcyjnych.

Stosowanie leku MST Continus z innymi preparatami

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku MST Continus równolegle z:

 • lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego (OUN) tkj. leki nasenne, uspokajające, pochodne fenotiazyny, środki znieczulenia ogólnego, leki przeciwlękowe, leki miorelaksyjące, leki przeciwnadciśnieniowe – ryzyko nasilenia ich działania i wystąpienia depresji ośrodka oddechowego, nadmiernego uspokojenia, niedociśnienia tętniczego, śpiączki,
 • lekami uspokajającymi (np. benzodiazepinem) i ich podchodnymi, lekami przeciwpadaczkowymi, środkami znieczulającymi, lekami przeciwpsychotycznymi, lekami przeciwdepresyjnymi, działającymi ośrodkowo lekami przeciwwymiotnymi oraz z alkoholem – zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej, nadmiernego uspokojenia, śpiączki a nawet śmierci. W tym przypadku dawka leku oraz czas leczenia skojarzonego powinny zostać ograniczone,
 • leki o działaniu przeciwcholinergicznym – ryzyko nasilenia przeciwcholinergicznego działania opioidów tkj. suchość w jamie ustnej, problemy z oddawaniem moczu, zaparcia,
 • cymetydyną – ryzyko zahamowania metabolizmu siarczanu morfiny,
 • rymfamicyną – ryzyko zmniejszenia stężenia morfiny w surowicy,
 • lekami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym w stosunku do receptora opioidowego – ryzyko wystąpienia objawów ostawienia,
 • środkami, które działają wybiórczo antagonistycznie na receptory opioidowe – ryzyko usuwania działania morfiny,
 • rytonawirem – ryzyko indukowania enzymów metabolizujących siarczan morfiny i spadku stężenia morfiny w surowicy.

Z czym nie łączyć leku MST Continus

MST Continus i ryfampicyna – Ryfampicyna, stosowana w leczeniu gruźlicy, może zmniejszyć skuteczność MST Continus przez przyspieszenie metabolizmu morfiny. Pacjenci przyjmujący oba leki mogą wymagać dostosowania dawki MST Continus.

MST Continus i leki uspokajające – Jednoczesne stosowanie MST Continus z lekami uspokajającymi, jak benzodiazepiny, zwiększa ryzyko senności, depresji oddechowej lub śpiączki. W przypadku konieczności stosowania obu leków, lekarz powinien dokładnie monitorować pacjenta i dostosować dawkowanie.

MST Continus i leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy – Inne opioidy, leki nasenne, przeciwlękowe, leki znieczulające, gabapentyna, leki obniżające ciśnienie, przeciwwymiotne i alkohol mogą nasilać działanie MST Continus, prowadząc do nadmiernego uspokojenia, niskiego ciśnienia krwi, czy depresji oddechowej.

MST Continus i inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) – Nie należy stosować MST Continus wraz z IMAO lub w ciągu dwóch tygodni od zakończenia ich stosowania, ze względu na ryzyko zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, nadciśnienia lub niedociśnienia.

MST Continus i leki przeciwcholinergiczne – Leki przeciwhistaminowe, przeciwwymiotne i leki na chorobę Parkinsona mogą nasilać niektóre działania niepożądane MST Continus, jak zaparcia, suchość w jamie ustnej, czy problemy z oddawaniem moczu.

MST Continus i leki przeciwbólowe agonistyczno-antagonistyczne – Leki takie jak pentazocyna, nalbufina, butorfanol, buprenorfina mogą wywołać objawy odstawienia MST Continus.

MST Continus i cymetydyna – Cymetydyna i inne leki wpływające na metabolizm w wątrobie mogą zwiększać stężenie morfiny w osoczu, wymagając dostosowania dawkowania MST Continus.

MST Continus i rytonawir – Może obniżać stężenie morfiny w surowicy, co może wymagać korekty dawki MST Continus.

MST Continus i antagonistyczne środki opioidowe – Leki takie jak nalokson mogą znosić działanie MST Continus.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku MST Continus

Skutki uboczne leku MST Continus

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku MST Continus

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMorphini sulfas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMundipharma A/S

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023