Momester

Momester to lek z mometazonem, kortykosteroidem stosowanym donosowo. Pomaga łagodzić objawy zapalenia, kichania, świądu, zatkanego nosa i wydzieliny z nosa. Stosowany jest w leczeniu kataru siennego, całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa i polipów nosa.

Działanie Momester

Lek Momester zawiera mometazon furoinian, który jest glikokortykosteroidem (rodzajem sterydu). Działa przez zmniejszenie wydzielania substancji w organizmie, które powodują stan zapalny. Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat jego działania:

 • Zmniejsza stan zapalny: Mometazon furoinian jest kortykosteroidem, który działa poprzez zmniejszanie stanu zapalnego w obrębie nosa. To powoduje redukcję obrzęku i podrażnienia błony śluzowej nosa, co skutkuje łagodzeniem objawów takich jak kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego nosa i nadmierna wydzielina nosowa.
 • Działa lokalnie: Mometazon jest stosowany donosowo i działa lokalnie na błonę śluzową nosa. Wchłanianie do ogólnego krwiobiegu jest minimalne, co ogranicza występowanie systemowych działań niepożądanych.
 • Długotrwałe użycie: Mometazon jest skuteczny w długotrwałym leczeniu objawów kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) oraz całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa. Działa również na małe narośla w nosie, zwane polipami, zmniejszając stan zapalny i stopniowo redukując ich wielkość.
 • Profilaktyka: Mometazon może być stosowany profilaktycznie przed sezonem pylenia, aby zapobiec wystąpieniu objawów alergii.

Należy zaznaczyć, że jak każdy lek, Momester może wywoływać efekty uboczne, takie jak podrażnienie lub suchość w nosie, ból gardła, kichanie lub krwawienie z nosa. Jeśli te lub inne objawy wystąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Wskazania do stosowania Momester

Lek Momester jest donosowym kortykosteroidem stosowanym do leczenia szeregu schorzeń związanych z nosowymi objawami alergicznymi i niealergicznymi. Oto najważniejsze wskazania do stosowania tego leku:

 • Sezonowy katar sienny (alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa): Jest to reakcja alergiczna na pyłki roślin, które są w powietrzu głównie w określonych porach roku. Objawy obejmują kichanie, swędzenie, zaczerwienienie oczu, przekrwienie nosa, zatkanie nosa, łzawienie. Momester działa, redukując stan zapalny i łagodząc te objawy.
 • Całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa: To stan, który może występować przez cały rok, a objawy mogą być wywołane różnymi czynnikami, w tym roztoczami kurzu, sierścią zwierząt, pleśniami, zarodnikami grzybów i niektórymi pokarmami. Momester pomaga kontrolować objawy poprzez zmniejszanie stanu zapalnego.
 • Polipy nosa: Polipy to małe narośla na błonie śluzowej nosa, które mogą powodować uczucie zatkanego nosa i utrudniać oddychanie. Momester działa, redukując stan zapalny i stopniowo zmniejszając wielkość polipów.
 • Niealergiczne zapalenie błony śluzowej nosa: Mometazon furoinian pomaga również łagodzić objawy niealergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które nie są spowodowane alergenami, ale mogą obejmować podobne objawy, takie jak kichanie, zaczerwienienie oczu i zatkanie nosa.

Przeciwwskazania do stosowania Momester

Przeciwwskazania do stosowania leku Momester:

 • Uczulenie na składniki leku: Leku Momester nie należy stosować, jeśli pacjent jest uczulony na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Niewyleczone zakażenie nosa: Leku Momester nie powinno się stosować w przypadku niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki, ponieważ może to zaostrzyć objawy zakażenia.
 • Niedawne zabiegi chirurgiczne lub urazy nosa: Pacjenci, którzy niedawno przeszli zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub mieli uraz nosa, powinni poczekać z użyciem leku Momester do czasu zagojenia się ran.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Momester należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, zwłaszcza jeśli:

 • Pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości gruźlicę.
 • Pacjent ma jakiekolwiek inne zakażenie.
 • Pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy doustnie lub przez wstrzyknięcia.
 • Pacjent ma mukowiscydozę.

Podczas stosowania leku Momester należy również skonsultować się z lekarzem, jeśli:

 • Pacjent ma zaburzenia układu odpornościowego.
 • Pacjent ma zakażenie nosa lub gardła.
 • Lek jest stosowany przez kilka miesięcy lub dłużej.
 • Pacjent ma długotrwałe podrażnienie nosa lub gardła.
 • Pacjent doświadcza nieostrego widzenia lub innych zaburzeń widzenia.

Kortykosteroidy stosowane donosowo w dużych dawkach przez długi czas mogą prowadzić do działań niepożądanych, takich jak spowolnienie tempa wzrostu u dzieci. Dlatego zaleca się regularne kontrolowanie wzrostu dzieci otrzymujących długotrwałe leczenie kortykosteroidami donosowymi.

Interakcje z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem tego leku, kobiety w ciąży, karmiące piersią, planujące ciążę lub przypuszczające, że mogą być w ciąży, powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak stosować Momester?

Lek Momester jest aerozolem do nosa, który jest stosowany zgodnie z instrukcjami lekarza lub farmaceuty. Poniżej znajduje się szczegółowy opis, jak go stosować:

Kiedy stosować: Momester jest stosowany do leczenia kataru siennego, całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa i polipów nosa.

Jak często stosować: Dla osób dorosłych oraz u dzieci powyżej 12 lat zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Jeśli leczenie przynosi poprawę, lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki. Dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat zwykle stosuje się jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Przygotowanie aerozolu: Przed podaniem pierwszej dawki, należy dokładnie wstrząsnąć butelką i nacisnąć pompkę 10 razy, aż do uzyskania jednorodnej mgiełki. Jeżeli aerozol nie był stosowany przez 14 dni lub więcej, przed kolejnym użyciem należy nacisnąć pompkę 2 razy.

Jak stosować aerozol: Po delikatnym wstrząśnięciu butelki i usunięciu nasadki, wydmuchujemy nos, następnie zamykamy jeden otwór nosowy i wkładamy końcówkę dozownika do drugiego otworu. Rozpylamy aerozol podczas powolnego wdechu przez nos, następnie robimy wydech przez usta. Powtarzamy czynność, aby podać drugą dawkę do tego samego otworu nosowego. Potem powtarzamy cały proces dla drugiego otworu nosowego.

Po użyciu aerozolu: Po użyciu aerozolu, końcówkę dozownika trzeba oczyścić za pomocą czystej chusteczki lub ściereczki i nałożyć nasadkę, aby zapobiec dostawaniu się kurzu.

Czyszczenie butelki: Butelkę z aerozolem należy regularnie czyścić, zdjąć nasadkę i delikatnie ściągnąć końcówkę dozownika. Następnie umyć końcówkę dozownika i nasadkę w ciepłej wodzie, a następnie spłukać pod bieżącą wodą.

Co zrobić, jeśli zaaplikowano większą dawkę niż zalecana: Jeżeli przypadkowo zastosowano większą dawkę leku niż jest zalecana, należy zwrócić się do lekarza.

Co zrobić, jeśli pominięto dawkę: W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć lek od razu, jak tylko o tym pamiętamy, a następnie kontynuować leczenie stosując lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Czy można przerwać leczenie: Nie zaleca się przerywania leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że zaleci to lekarz. Pełne korzyści z leczenia mogą nie być obserwowane w ciągu dwóch pierwszych dni stosowania leku, dlatego ważne jest regularne stosowanie aerozolu.

Pamiętaj, aby zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Momester.

Z czym nie łączyć leku Momester

Lek Momester a inne kortykosteroidy – Przyjmowanie leku Momester równocześnie z innymi kortykosteroidami doustnymi lub w formie wstrzyknięć może wymagać szczególnej uwagi. W przypadku przestawienia się z doustnych kortykosteroidów na Momester, pacjenci mogą doświadczać objawów odstawienia jak ból stawów, osłabienie, depresja, czy nasilenie objawów alergicznych. W takich sytuacjach należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Momester a leki na HIV – Niektóre leki stosowane w terapii HIV, jak rytonawir czy kobicystat, mogą nasilać działanie Momester. W takich przypadkach lekarz może zdecydować o szczegółowym monitorowaniu stanu pacjenta.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Momester

Skutki uboczne leku Momester

Poniżej szczegółowe informacje na temat potencjalnych skutków ubocznych leku Momester, na podstawie dostarczonych informacji:

 • Reakcje alergiczne: Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne). Reakcje te mogą być ciężkie i mogą obejmować objawy takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, problemy z przełykaniem, pokrzywka, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu. W przypadku pojawienia się takich objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się po pomoc lekarską.
 • Działania niepożądane wynikające z długotrwałego stosowania w dużych dawkach: Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas, działania niepożądane mogą występować z powodu wchłaniania się leku w organizmie.
 • Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów): Ból głowy, kichanie, krwawienie z nosa, podrażniony nos lub ból gardła, owrzodzenie błony śluzowej nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych. W przypadku pacjentów z polipami nosa, którzy stosowali dwie dawki leku Momester do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę, krwawienie z nosa występowało bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób).
 • Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia, uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej nozdrza, zaburzenia smaku i węchu, trudności w oddychaniu i (lub) świszczący oddech, nieostre widzenie.

Pamiętaj, że choć nie każdy doświadczy tych skutków ubocznych, ważne jest, aby być świadomym potencjalnych ryzyk i skonsultować się z lekarzem, jeśli doświadczysz jakiegokolwiek z nich.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Momester

Pytania naszych Pacjentów

Czy Momester to steryd?

Tak, Momester to lek zawierający mometazon furoinian, który jest kortykosteroidem. Działa przeciwzapalnie, redukując obrzęk, zaczerwienienie i nadmierną produkcję śluzu w nosie, co jest częstym objawem stanów alergicznych i zapalnych. Mimo to, nadmierne lub długotrwałe stosowanie może prowadzić do skutków ubocznych związanych z systemowym wchłanianiem tego sterydu.

Co to za lek Momester?

Momester to lek stosowany miejscowo w formie aerozolu do nosa, zawierający substancję czynną mometazon. Jest to kortykosteroid, który działa przeciwzapalnie, zmniejszając obrzęk i zaczerwienienie w nosie, a tym samym łagodząc objawy alergii oraz zapalenia zatok, takie jak kichanie, świąd nosa, zatkanie nosa czy obfity katar.

Czy Momester jest na zatoki?

Tak, lek Momester, będący kortykosteroidem do stosowania miejscowego, jest często stosowany w leczeniu zapalenia zatok. Działa on przez redukcję stanu zapalnego, co pomaga zmniejszyć obrzęk błony śluzowej zatok i ułatwia odpływ śluzu, co przynosi ulgę w objawach takich jak zatkanie nosa, katar i ból twarzy.

Czy Momester do nosa jest na receptę?

Tak, lek Momester jest dostępny na receptę.

Czy Momester jest bezpieczny?

Momester, będący kortykosteroidem, jest generalnie uznawany za bezpieczny, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Jednak, jak każdy lek, może powodować skutki uboczne, choć nie u wszystkich pacjentów one wystąpią. Ważne jest, aby każde niepokojące objawy zgłosić lekarzowi i używać leku zgodnie z zaleceniami.

Po jakim czasie działa Momester?

Momester, jako steroidowy lek do nosa, nie działa natychmiastowo. Zwykle potrzeba od kilku dni do tygodnia regularnego stosowania, aby uzyskać pełne korzyści z leczenia i złagodzenie objawów. W każdym przypadku, efektywność może różnić się między pacjentami, w zależności od indywidualnej reakcji organizmu.

Czy Momester jest na alergię?

Tak, Momester jest często stosowany w leczeniu alergii, takich jak alergiczny nieżyt nosa czy polipy nosa. Zawiera mometazon, który jest kortykosteroidem, redukującym stan zapalny i łagodzącym objawy alergiczne. Chociaż jest skuteczny, zawsze należy skonsultować stosowanie leku z lekarzem lub farmaceutą, aby uniknąć potencjalnych skutków ubocznych.

Czy Momester i Pronasal to to samo?

Tak, Momester i Pronasal to różne marki leków, które zawierają tę samą substancję czynną - furoinian mometazonu. Oba są stosowane w postaci aerozolu do nosa do leczenia objawów alergii i stanów zapalnych nosa, choć mogą się różnić niektórymi dodatkowymi składnikami lub formułą. Ostateczny wybór między nimi powinien zawsze być podejmowany po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Co zamiast Momester?

Jeśli Momester nie jest odpowiedni lub powoduje niepożądane skutki uboczne, mogą być rozważane alternatywy, takie jak inne kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa (np. Flonase, Nasonex), antyhistaminiki w postaci aerozolu do nosa lub doustne, a także leki przeciwalergiczne dostępne bez recepty. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed zmianą leków.

Czy Momester to Nasometin?

Tak, Momester i Nasometin są lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, mometazon furoinian, stosowaną lokalnie do leczenia objawów alergii. Różnice między nimi mogą polegać na dodatkowych składnikach i mechanizmach dostarczania leku, ale generalnie skuteczność leczenia powinna być porównywalna.

Czy Metmin i Momester to to samo?

Tak, Metmin i Momester to leki zawierające tę samą substancję czynną - furoinian mometazonu, który jest kortykosteroidem. Choć składnik aktywny jest taki sam, mogą różnić się składnikami dodatkowymi lub formą dostarczenia leku.

Czy Momester wysusza nos?

Choć nie jest to częsty skutek uboczny, niektóre osoby stosujące lek Momester mogą doświadczyć suchości nosa lub podrażnienia. Zawsze ważne jest stosowanie się do zaleceń lekarskich dotyczących dawkowania, a jeśli wystąpią jakiekolwiek niepożądane objawy, takie jak suchość w nosie, powinno się skontaktować z lekarzem.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Momester? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMometasoni furoas monohydricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Zamienniki dla leku Momester

Metmin, Zodgane .

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2024