Moloxin

Moloxin to lek zawierający moksyfloksacynę, antybiotyk z grupy fluorochinolonów. Wykazuje działanie bakteriobójcze, zwalczając bakterie powodujące zakażenia. Stosuje się go u dorosłych w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takich jak zapalenie zatok, przewlekłe zapalenie dróg oddechowych, zapalenie płuc oraz niektóre zakażenia układu rozrodczego. Moloxin jest przepisywany, gdy typowe antybiotyki są nieskuteczne lub nie mogą być stosowane. Lek nie powinien być stosowany do rozpoczynania leczenia zakażeń skóry, tkanek miękkich lub ciężkich zakażeń płuc.

Działanie Moloxin

Moxifloksacyna, składnik aktywny leku Moloxin, jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Działa poprzez hamowanie enzymów bakteryjnych (tzw. topoizomeraz II i IV), które są niezbędne do replikacji, naprawy i rekombinacji DNA bakterii. W rezultacie moxifloksacyna zakłóca procesy życiowe bakterii, prowadząc do ich śmierci, co sprawia, że jest bakteriobójcza.

Wskazania do stosowania Moloxin

Moloxin (moksyfloksacyna) jest stosowany w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych u pacjentów w wieku 18 lat i starszych, szczególnie gdy standardowe antybiotyki są nieskuteczne lub ich zastosowanie jest niemożliwe. W szczególności, Moloxin jest wskazany do leczenia:

 • Zapalenie zatok: Moloxin jest skuteczny w leczeniu zapalenia zatok wywołanego przez bakterie wrażliwe na moksyfloksacynę.
 • Nagłe zaostrzenie przewlekłego zapalenia dróg oddechowych: Może być stosowany w nagłych zaostrzeniach przewlekłych chorób dróg oddechowych, zwłaszcza gdy są wywołane przez bakterie wrażliwe na moksyfloksacynę.
 • Zapalenie płuc, kiedy do zakażenia nie doszło w szpitalu: Moloxin jest skuteczny w leczeniu społecznie nabytych zapaleń płuc, z wyjątkiem ciężkich przypadków.
 • Zakażenia górnego odcinka dróg rodnych: Moloxin może być stosowany do leczenia łagodnych do umiarkowanie ciężkich zakażeń górnych dróg rodnych, w tym zapalenia narządów miednicy mniejszej, zakażeń jajowodów i błony śluzowej macicy. W tych przypadkach, Moloxin powinien być stosowany w połączeniu z innym lekiem przeciwbakteryjnym.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich oraz zapalenia płuc nabyte poza szpitalem: Jeśli doszło do poprawy w wyniku podawania moksyfloksacyny w postaci roztworu do infuzji, lekarz może przepisać Moloxin w postaci tabletek powlekanych, aby dokończyć leczenie.

Jednakże, Moloxin nie powinien być stosowany w celu rozpoczęcia leczenia każdego typu zakażenia skóry i tkanek miękkich lub w ciężkich zakażeniach płuc.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Moloxin

Przeciwwskazania do stosowania leku Moloxin:

 • Uczulenie na moksyfloksacynę, inne antybiotyki z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Okres ciąży i karmienia piersią.
 • Wiek poniżej 18 lat.
 • Historia problemów ze ścięgnami w związku z leczeniem innymi antybiotykami z grupy chinolonów.
 • Wrodzone lub nabyte stany związane z nieprawidłowym rytmem serca, zaburzenia równowagi elektrolitowej (zwłaszcza zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi), bardzo wolna czynność serca (bradykardia), osłabienie pracy serca (niewydolność serca), stwierdzone w przeszłości zaburzenia rytmu serca (arytmie) lub przyjmowanie leków, które mogą powodować nieprawidłowe zmiany w zapisie EKG.
 • Ciężka choroba wątroby lub aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz) przewyższa 5-krotnie górną granicę normy.

Środki ostrożności do stosowania leku Moloxin:

 • Przy przeszłych ciężkich działaniach niepożądanych podczas przyjmowania chinolonu lub fluorochinolonu, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.
 • Może zmieniać zapis EKG serca, zwłaszcza u kobiet i osób starszych. Jeżeli stosowane są leki obniżające stężenie potasu we krwi, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.
 • Przy stwierdzonym poszerzeniu dużego naczynia krwionośnego (tętniak aorty lub dużej tętnicy obwodowej), rozwarstwieniu aorty (rozdarcie ściany aorty), przypadkach tętniaka aorty lub rozwarstwienia aorty w rodzinie, oraz innych stanach predysponujących do tych chorób, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.
 • W razie padaczki lub stanów mogących wywoływać drgawki, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.
 • Przy problemach ze zdrowiem psychicznym oraz miastenii (rodzaj osłabienia mięśni), konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.
 • Przy niedoborze dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna), konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.
 • Przy cukrzycy, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.

Jak stosować Moloxin?

Zazwyczaj dla dorosłych, dawka to jedna tabletka 400 mg raz na dobę. Tabletki Moloxin są przeznaczone do przyjmowania doustnego. Każdą tabletkę należy połknąć w całości, popijając dużą ilością płynu. Ten lek można przyjmować bez względu na posiłki, ale zaleca się przyjmowanie go o tej samej porze każdego dnia.

Nie ma potrzeby dostosowywania dawki dla osób starszych, osób o niskiej masie ciała, ani dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju infekcji. Zalecany czas stosowania leku Moloxin, o ile lekarz nie zaleci inaczej, to:

 • W przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli: 5 do 10 dni
 • W przypadku zapalenia płuc (z wyjątkiem zapalenia płuc, które rozpoczęło się podczas leczenia szpitalnego): 10 dni
 • W przypadku ostrego bakteryjnego zapalenia zatok: 7 dni
 • W przypadku lekkiego do umiarkowanego zakażenia górnego odcinka dróg rodnych (zapalenie narządów miednicy mniejszej), w tym zakażenia jajowodów i zakażenia błony śluzowej macicy: 14 dni

Jeżeli Moloxin jest stosowany jako uzupełnienie cyklu leczenia moksyfloksacyną w postaci roztworu do infuzji, zalecany czas leczenia wynosi:

 • Dla zakażeń płuc nabytych poza szpitalem: 7 – 14 dni. Większość pacjentów z zapaleniem płuc przechodzi na leczenie doustne moksyfloksacyną w postaci tabletek powlekanych po około 4 dniach.
 • Dla zakażeń skóry i tkanek miękkich: 7 – 21 dni. Większość pacjentów z zakażeniami skóry i tkanek miękkich przechodzi na leczenie doustne moksyfloksacyną w postaci tabletek powlekanych po około 6 dniach.

Ważne jest, aby ukończyć pełen cykl leczenia, nawet jeśli samopoczucie poprawi się po kilku dniach. Przedwczesne zaprzestanie przyjmowania leku może prowadzić do niepełnego wyleczenia zakażenia, nawrotu choroby, pogorszenia się stanu zdrowia lub rozwinięcia się oporności bakterii na Moloxin.

Należy unikać przekraczania zalecanej dawki lub przedłużania czasu leczenia. W przypadku przyjęcia więcej niż jednej przepisanej tabletki na dobę, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej, a jeżeli to możliwe, pokaż lekarzowi lub farmaceucie wszystkie pozostałe tabletki, opakowanie leku oraz ulotkę.

Jeżeli zapomnisz zażyć tabletkę o zwykłej porze, zażyj ją jak najszybciej tego samego dnia. Jeżeli jednak całkowicie pominięto dawkę jednego dnia, następnego dnia zażyj zwykłą dawkę (jedna tabletka) i nie podwajaj dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli z jakiegoś powodu musisz przerwać stosowanie leku przed zakończeniem pełnego cyklu leczenia, skonsultuj się z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do niepełnego wyleczenia zakażenia.

Z czym nie łączyć leku Moloxin

Zaburzenia rytmu serca i Moloxin – Używanie Moloxinu może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca, szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu z lekami przeciwarytmicznymi (jak chinidyna, amiodaron), lekami przeciwpsychotycznymi (np. haloperydol), trójpierścieniowymi antydepresantami, niektórymi antybiotykami (jak erytromycyna dożylnie), lekami przeciwhistaminowymi (np. terfenadyna), a także innymi lekami, które mogą wpływać na rytm serca.

Zmniejszenie stężenia potasu i Moloxin – Leki obniżające poziom potasu we krwi (np. niektóre diuretyki, przeczyszczające, glikokortykosteroidy) mogą nasilać ryzyko ciężkich zaburzeń rytmu serca podczas stosowania Moloxinu. Warto poinformować lekarza o stosowaniu takich leków.

Wpływ innych leków na działanie Moloxinu – Leki zawierające magnez, glin, żelazo, cynk, dydanozynę lub sukralfat mogą osłabiać działanie Moloxinu. Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp między przyjmowaniem tych leków a Moloxinem. Podobnie, leki zawierające węgiel aktywny mogą zmniejszać skuteczność Moloxinu.

Moloxin a leki przeciwzakrzepowe – W przypadku stosowania Moloxinu razem z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) konieczne może być monitorowanie czasu krzepnięcia krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Moloxin

Skutki uboczne leku Moloxin

Moloxin, podobnie jak każdy lek, może powodować skutki uboczne. W oparciu o dostarczone informacje, podsumowuję potencjalne skutki uboczne:

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • Piorunujące zapalenie wątroby mogące prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby.
 • Ciężka wysypka skórna, w tym zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka.
 • Zespół związany z zaburzeniem wydalania wody i niskim poziomem sodu (SIADH).
 • Śpiączka hipoglikemiczna spowodowana znacznym zmniejszeniem poziomu cukru we krwi.
 • Zapalenie naczyń krwionośnych.
 • Zaburzenia psychiczne mogące prowadzić do samookaleczenia.
 • Zerwanie ścięgna.
 • Nasilenie objawów miastenii.
 • Przemijająca utrata widzenia.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • Nieprawidłowo szybkie bicie serca.
 • Ciężka, szybko uogólniająca się reakcja alergiczna.
 • Obrzęk, w tym obrzęk dróg oddechowych.
 • Drgawki.
 • Problemy z układem nerwowym, takie jak ból, uczucie pieczenia, mrowienie, drętwienie i/lub osłabienia kończyn.
 • Depresja mogąca prowadzić do samookaleczenia.
 • Ciężka biegunka z krwią i/lub śluzem w kale.
 • Ból i obrzęk ścięgien (zapalenie ścięgien).

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • Nudności.
 • Biegunka.
 • Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego.
 • Ból żołądka i brzucha.
 • Wymioty.
 • Ból głowy.
 • Zwiększenie we krwi aktywności niektórych enzymów wątrobowych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych skutków ubocznych, zaleca się przerwanie przyjmowania Moloxinu i niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem.

Pamiętaj, że powyższa lista obejmuje najcięższe potencjalne skutki uboczne i nie jest pełna. Istnieje także wiele innych możliwych skutków ubocznych, które mogą wystąpić w różnych częstościach

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Moloxin

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMoxifloxacini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2024