Milukante

Milukante to antagonistyczny lek dla receptorów leukotrienowych, stosowany w leczeniu astmy. Łagodzi objawy astmy, kontroluje chorobę i zapobiega skurczom oskrzeli.

Działanie Milukante

Milukante działa jako antagonistyczny lek dla receptorów leukotrienowych. Blokuje działanie leukotrienów, które powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Dzięki temu Milukante łagodzi objawy astmy, pomaga kontrolować przebieg choroby i zapobiega skurczom oskrzeli wywołanym wysiłkiem fizycznym u dzieci z astmą przewlekłą o łagodnym i umiarkowanym nasileniu.

Wskazania do stosowania Milukante

Milukante ma następujące wskazania do stosowania:

 • Leczenie astmy przewlekłej o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu: Milukante stosuje się pomocniczo u pacjentów, u których leczenie wziewnymi kortykosteroidami oraz doraźnie stosowanymi krótko działającymi β-agonistami nie daje odpowiedniej kontroli objawów astmy.
 • Zastąpienie małych dawek wziewnych kortykosteroidów: Tabletki 4 mg i 5 mg mogą być stosowane zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów z łagodną astmą przewlekłą, którzy nie doświadczyli ciężkich napadów astmy wymagających doustnych kortykosteroidów, oraz u pacjentów, którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.
 • Zapobieganie wysiłkowemu skurczowi oskrzeli: Milukante jest stosowany w zapobieganiu astmie, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.
 • Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa: Dawki 5 mg i 10 mg są również wskazane w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
 • Stosowanie u dzieci: Tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg są wskazane dla dzieci w wieku 2-5 lat. Tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg są wskazane dla dzieci w wieku 6-14 lat. Tabletki 10 mg są przeznaczone dla pacjentów od 15 lat.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Milukante

Przeciwwskazania do stosowania Milukante obejmują:

 • Nadwrażliwość na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Pacjenci, którzy wykazują nadwrażliwość na substancję czynną (montelukast) lub na którykolwiek z pomocniczych składników leku, nie powinni stosować Milukante.
 • Ciężka astma: Milukante nie jest wskazany do leczenia ciężkiej astmy lub jako monoterapia u pacjentów z astmą wymagającą długotrwałego stosowania doustnych kortykosteroidów. W przypadku ciężkich napadów astmy, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem i zastosować odpowiednie leczenie.

Środki ostrożności podczas stosowania Milukante:

 1. Astma aspirynowa: Pacjenci z astmą aspirynową lub innymi przewlekłymi chorobami dróg oddechowych wymagają specjalnej uwagi, gdyż Milukante może nie być wystarczająco skuteczny w takich przypadkach. Lekarz powinien dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 2. Niezastąpiony lek doraźny: Milukante nie powinien być używany jako doraźny lek w celu leczenia nagłych objawów astmy. Pacjenci powinni mieć zawsze pod ręką doraźny lek rozszerzający oskrzela, taki jak krótko działający β-agonista.
 3. Zmiana leczenia kortykosteroidami: Przy zmianie leczenia z doustnych kortykosteroidów na Milukante, lekarz powinien dokładnie monitorować pacjenta, aby uniknąć zaostrzenia objawów astmy.
 4. Ciąża i karmienie piersią: Stosowanie Milukante w czasie ciąży i karmienia piersią powinno odbywać się tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka. Konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku jest zalecana.
 5. Działania niepożądane: Milukante może powodować działania niepożądane, takie jak ból głowy, zaburzenia snu, senność, nudności, biegunka, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, osłabienie, pokrzywka, świąd, zaczerwienienie skóry i reakcje nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych, pacjenci powinni natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie Milukante

Milukante podaje się doustnie. Dawkowanie zależy od wieku pacjenta i występujących objawów:

 1. Dorośli i młodzież od 15 lat z astmą lub astmą i jednoczesnym sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa: 1 tabletka powlekana 10 mg raz na dobę wieczorem (niezależnie od posiłku).
 2. Dzieci 6-14 lat: 1 tabletka do rozgryzania i żucia 5 mg raz na dobę wieczorem.
 3. Dzieci 2-5 lat: 1 tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg raz na dobę wieczorem.

Tabletki do rozgryzania i żucia należy rozgryźć przed połknięciem i przyjmować na 1 h przed lub 2 h po posiłku. Działanie terapeutyczne preparatu na wskaźniki kontroli astmy występuje w ciągu 1 dnia.

Dorośli i młodzież od 15 lat z objawami sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa: 1 tabletka powlekana 10 mg raz na dobę. Dzieci 6-14 lat: 1 tabletka do rozgryzania i żucia 5 mg raz na dobę. Czas podawania należy dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Przyjmowanie leku należy kontynuować zarówno, gdy objawy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia objawów astmy. Nie należy stosować tego leku jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi montelukast.

Dawkowanie jest takie samo, zarówno dla pacjentów płci męskiej, jak i żeńskiej. W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek oraz łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, nie ma konieczności dostosowywania dawki.

Jak stosować Milukante:

 1. Milukante należy podawać pod nadzorem osoby dorosłej.
 2. Dziecko powinno przyjmować tylko jedną tabletkę Milukante raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Lek należy podawać nawet wówczas, gdy u dziecka nie występują objawy astmy, a także w przypadku nagłego napadu astmy.
 4. Milukante należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
 5. Lek należy przyjmować doustnie.

W przypadku pominięcia dawki, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania – jedna tabletka raz na dobę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować stosowanie leku Milukante u dziecka tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący. Regularne stosowanie leku jest kluczowe dla utrzymania kontroli nad astmą u dziecka. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przerwanie stosowania Milukante może prowadzić do nasilenia objawów astmy. Należy zawsze konsultować się z lekarzem przed przerwaniem lub zmianą schematu leczenia, aby zapewnić odpowiednią kontrolę objawów astmy u dziecka.

Ponadto, warto pamiętać o kilku ważnych informacjach dotyczących stosowania Milukante:

 1. Montelukast nie jest zalecany do stosowania w monoterapii u pacjentów z astmą przewlekłą o umiarkowanym nasileniu.
 2. Stosowanie montelukastu zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych u dzieci od 2 do 14 lat z przewlekłą astmą o łagodnym nasileniu należy rozważać tylko wtedy, gdy u pacjentów w ostatnim okresie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów oraz jeżeli pacjenci nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.
 3. Montelukast można podawać jako lek pomocniczy u pacjentów, u których stosowane są wziewne kortykosteroidy. Nie należy nagle zastępować wziewnych glikokortykosteroidów montelukastem.
 4. Należy okresowo oceniać stopień opanowania objawów astmy u pacjenta oraz stopień kontroli objawów astmy. W przypadku braku zadowalającej reakcji na leczenie, należy rozważyć dodatkowe lub inne leczenie.
 5. Upewnij się, że dziecko, które przyjmuje Milukante, nie przyjmuje innych leków, które zawierają tę samą substancję czynną, montelukast.

Pamiętaj, że każdy pacjent jest inny i lekarz prowadzący może dostosować dawkowanie oraz sposób stosowania leku Milukante w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta.

Z czym nie łączyć leku Milukante

Milukante i Fenobarbital – Przyjmowanie Milukante razem z fenobarbitalem, lekiem stosowanym w leczeniu padaczki, może zmniejszyć skuteczność Milukante. Fenobarbital zwiększa metabolizm leków w wątrobie, co może prowadzić do szybszego usuwania Milukante z organizmu.

Milukante i Fenytoina – Podobnie jak w przypadku fenobarbitalu, fenytoina (również stosowana w leczeniu padaczki) może zmniejszyć skuteczność Milukante. Fenytoina przyspiesza metabolizm wielu leków, w tym Milukante, co może skutkować zmniejszeniem jego stężenia we krwi i efektywności.

Milukante i Ryfampicyna – Ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń, może również zmniejszać skuteczność Milukante. Ryfampicyna jest silnym induktorem enzymów wątrobowych i może przyspieszać metabolizm Milukante, co skutkuje niższym jego stężeniem we krwi.

Milukante i Gemfibrozyl – Gemfibrozyl, stosowany do obniżenia poziomu trójglicerydów i zwiększenia poziomu „dobrego” cholesterolu HDL, może wpływać na metabolizm Milukante. Gemfibrozyl może hamować metabolizm Milukante, prowadząc do zwiększenia jego stężenia we krwi i potencjalnie zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Milukante

Skutki uboczne leku Milukante

Skutki uboczne Milukante mogą występować z różną częstością. Poniżej przedstawiam możliwe działania niepożądane, wraz z podaną w ulotce częstością występowania:

Bardzo często (u co najmniej 1 pacjenta na 10):

 • Zakażenia górnych dróg oddechowych

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • Ból brzucha
 • Nadmierne pragnienie
 • Ból głowy
 • Biegunka, nudności, wymioty
 • Wysypka
 • Gorączka

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000):

 • Reakcje alergiczne
 • Zmiany zachowania i nastroju
 • Zawroty głowy, senność, mrowienie i drętwienie, napady drgawkowe
 • Krwawienie z nosa
 • Suchość w jamie ustnej, niestrawność
 • Siniaczenie, świąd, pokrzywka
 • Ból mięśni lub stawów, skurcze mięśni
 • Osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęki

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

 • Zwiększona skłonność do krwawień
 • Drżenie, zaburzenia uwagi, zaburzenia pamięci
 • Kołatanie serca
 • Zapalenie (obrzęk) płuc

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

 • Omamy, dezorientacja, myśli i próby samobójcze
 • Zapalenie wątroby
 • Tkliwe, czerwone guzki podskórne (rumień guzowaty), ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy)
 • Jąkanie
 • Zespół Churga-Strauss, obejmujący objawy grypopodobne, mrowienie lub drętwienie rąk i nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka

Jeśli u dziecka wystąpią działania niepożądane, szczególnie te o nasilonym charakterze lub niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz może dostosować dawkowanie lub sposób stosowania leku w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Milukante

Pytania naszych Pacjentów

Do czego służy lek Milukante?

Lek Milukante służy głównie do leczenia przewlekłej astmy oskrzelowej oraz łagodzenia objawów alergicznego nieżytu nosa, zarówno sezonowego, jak i całorocznego. Działa poprzez blokowanie leukotrienów, które biorą udział w procesach zapalnych i reakcjach alergicznych.

Kiedy brać Milukante?

Milukante należy przyjmować raz na dobę, zwykle wieczorem, zgodnie z zaleceniami lekarza. Regularne stosowanie leku o stałej porze dnia pomaga utrzymać stały poziom leku we krwi i zapewnia jego skuteczność.

Czy lek Milukante jest sterydem?

Nie, lek Milukante nie jest sterydem.

Jak długo stosować Milukante?

Czas stosowania Milukante zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarza prowadzącego. Lek może być stosowany przewlekle w celu kontroli objawów astmy i alergii, a długość leczenia ustala lekarz na podstawie obserwacji stanu pacjenta.

Jak podawać dziecku Milukante?

Podawanie Milukante dziecku zależy od wieku i formy leku. Należy podać tabletkę do rozgryzania i żucia lub granulki zgodnie z zaleceniami lekarza, raz na dobę wieczorem, niezależnie od posiłków.

Jak zażywać Milukante?

Milukante należy zażywać raz dziennie, najlepiej wieczorem, zgodnie z dawką zaleconą przez lekarza. Tabletki powlekane połykaj w całości z wodą, a tabletki do rozgryzania i żucia rozgryź i przeżuj przed połknięciem.

Czy Milukante jest na receptę?

Tak, lek Milukante jest dostępny na receptę. Lekarz przepisuje go po zdiagnozowaniu choroby, takiej jak astma czy alergiczny nieżyt nosa, a dawkowanie oraz czas trwania terapii są ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta. Milukante nie jest lekiem dostępnym bez recepty i nie powinno się go stosować bez konsultacji z lekarzem.

Czy Milukante jest lekiem przeciwhistaminowym?

Milukante nie jest lekiem przeciwhistaminowym.

Czy Milukante można brać rano?

Tak, Milukante można brać rano, chociaż zaleca się przyjmowanie go wieczorem, ponieważ wówczas jego działanie jest najbardziej optymalne.

Co zamiast Milukante?

Alternatywą dla Milukante mogą być inne leki przeciwalergiczne, takie jak antihistaminiki drugiej generacji lub kortykosteroidy wziewne. Wybór odpowiedniego leku zależy od rodzaju i nasilenia objawów, dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania alternatywnego leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Milukante? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMontelukastum natricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023