Metypred

Metypred to lek na receptę zawierający metyloprednizolon, syntetyczny glikokortykosteroid o właściwościach przeciwzapalnych i immunosupresyjnych. Stosowany jest w leczeniu różnych schorzeń, takich jak zaburzenia endokrynologiczne, choroby reumatyczne, układowe choroby tkanki łącznej, choroby dermatologiczne, alergie czy choroby układu oddechowego. Dawkowanie ustalane jest indywidualnie, a czas stosowania powinien być jak najkrótszy.

Działanie Metypred

Metypred działa przede wszystkim jako lek przeciwzapalny, immunosupresyjny i przeciwalergiczny. Działa na poziomie DNA, modyfikując syntezę niektórych enzymów, co przekłada się na jego farmakologiczne właściwości. W organizmie pacjenta Metypred obniża liczbę komórek zapalnych, zmniejsza przekrwienie naczyń krwionośnych, stabilizuje błony lizosomalne i hamuje fagocytozę. Dodatkowo, obniża produkcję prostaglandyn i ich pochodnych.

Lek wpływa także na przemianę węglowodanów, tłuszczy i białek, oddziałując również na układ sercowo-naczyniowy, mięśnie szkieletowe oraz ośrodkowy układ nerwowy. Po podaniu doustnym, maksymalne stężenie w organizmie osiągane jest po ok. 1,5-2,5 godziny.

Wskazania do stosowania Metypred

Metypred jest szeroko stosowany w różnych schorzeniach, głównie jako lek przeciwzapalny, immunosupresyjny i przeciwalergiczny. Oto niektóre z wskazań do stosowania Metypred:

 • Zaburzenia endokrynologiczne: pierwotna i wtórna niedoczynność kory nadnerczy, wrodzony przerost nadnerczy, nieropne stany zapalne tarczycy, hiperkalcemia związana z chorobami nowotworowymi.
 • Choroby reumatyczne: łuszczycowe zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze RZS, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, ostre i podostre zapalenie kaletki maziowej, nieswoiste zapalenie pochewki ścięgna, ostre dnowe zapalenie stawów, stan zapalny błony maziowej stawów w chorobie zwyrodnieniowej, zapalenie nadkłykcia.
 • Układowe choroby tkanki łącznej: toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe, reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego, polimialgia reumatyczna, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic.
 • Choroby dermatologiczne: pęcherzyca, pęcherzowe opryszczkowe zapalenie skóry, ciężka postać rumienia wielopostaciowego, złuszczające zapalenie skóry, ziarniniak grzybiasty, ciężkie postacie łuszczycy, łojotokowe zapalenie skóry.
 • Alergologia: sezonowe lub całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, astma oskrzelowa, choroba posurowicza, nadwrażliwość na leki, kontaktowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry.
 • Choroby oczu i przydatków: alergiczne owrzodzenie rogówki, półpasiec oczny, zapalenia tęczówki, ciała rzęskowego, siatkówki, naczyniówki, zapalenia błony naczyniowej tylnej części oka, zapalenia nerwu wzrokowego, przedni odcinek oka.
 • Układ oddechowy: sarkoidoza, berylioza, zachłystowe zapalenie płuc, gruźlica, choroba Loefflera.
 • Choroby hematologiczne: niedokrwistość hemolityczna, samoistna plamica małopłytkowa, wtórna małopłytkowość, niedobór erytroblastów w szpiku, wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna.
 • Choroby nowotworowe: białaczka, chłoniaki, mięsak Kaposiego, mięsaki tkanek miękkich, raki jajnika i piersi, rak nerki, raki płuc, rak jelita grubego i odbytu, rak trzustki, rak prostaty, nowotwory OUN, ostre i przewlekłe białaczki, postępowanie paliatywne w nowotworach rozsianych.
 • Choroby nerek: zespół nerczycowy, ostre zanikowe zapalenie nerek, autoimmunologiczne zapalenie nerek.
 • Choroby przewodu pokarmowego: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby.
 • Choroby układu nerwowego: stwardnienie rozsiane, ostry stres i stan wstrząsu, obrzęk mózgu, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
 • Choroby związane z transplantacjami: zapobieganie odrzuceniu przeszczepów, zapobieganie lub leczenie ostrego odrzucenia przeszczepu.
 • W pediatrii: zespół niewydolności oddechowej noworodków, choroba hemolityczna noworodków.
 • Choroby autoimmunologiczne: ciężka anafilaksja, choroba Kawasaki, zespół Guillain-Barré, zespół Reye’a, pancytopenia.
 • Inne wskazania: leczenie objawowe zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych, leczenie przeciwzapalne i przeciwalergiczne w stanach ostrych i przewlekłych, leczenie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe w przypadkach, gdy inne leki są przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Przeciwwskazania do stosowania Metypred

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Metypred obejmują:

 1. Nadwrażliwość na metyloprednizolon lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Osoby uczulone na leki z tej grupy, powinny unikać stosowania Metypred.
 2. Aktywne zakażenia oportunistyczne: Stosowanie Metypred może osłabić układ odpornościowy, co zwiększa ryzyko zakażeń. W przypadku aktywnych zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych czy pasożytniczych, Metypred może być przeciwwskazany.
 3. Szczepienia: Metypred może wpływać na odpowiedź immunologiczną na szczepionki. Nie zaleca się stosowania leku przed planowanym szczepieniem.
 4. Choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy: Lek może powodować lub pogarszać występowanie owrzodzeń, dlatego jest przeciwwskazany u osób z chorobą wrzodową.
 5. Cukrzyca: Metypred może zwiększać stężenie glukozy we krwi, dlatego należy zachować ostrożność u osób z cukrzycą i kontrolować poziom cukru.
 6. Nadciśnienie tętnicze: Lek może powodować wzrost ciśnienia krwi. Należy monitorować ciśnienie u osób z nadciśnieniem tętniczym, stosujących Metypred.
 7. Osteoporoza: Glikokortykosteroidy, jak Metypred, mogą zwiększać ryzyko osteoporozy. U osób z osteoporozą, istniejącymi złamaniami lub ryzykiem złamań, należy rozważyć korzyści i ryzyko stosowania leku.
 8. Choroby psychiczne: Lek może powodować zaburzenia psychiczne, takie jak mania, depresja czy stany lękowe. Należy zachować ostrożność u osób z chorobami psychicznymi i monitorować stan psychiczny pacjentów.
 9. Jaskra: Metypred może zwiększać ciśnienie wewnątrzgałkowe, co może prowadzić do jaskry. Należy zachować ostrożność u osób z jaskrą lub z predyspozycjami do jaskry.
 10. Ciąża i karmienie piersią: Stosowanie Metypred w ciąży i okresie karmienia piersią jest możliwe tylko w przypadku, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu lub dziecka. Lek przenika przez łożysko i może wpłynąć na rozwój płodu. Metypred również przenika do mleka matki, co może wpływać na rozwój dziecka karmionego piersią.
 11. Dzieci i młodzież: Metypred może hamować wzrost i rozwój dzieci, dlatego jego stosowanie u dzieci i młodzieży powinno być ograniczone do przypadków, gdy inne leki nie przynoszą oczekiwanych efektów lub gdy korzyści z jego stosowania przewyższają potencjalne ryzyko.
 12. Niewydolność wątroby: Metypred jest metabolizowany przez wątrobę, a jego aktywność może być zmniejszona u osób z niewydolnością wątroby. Należy dostosować dawkowanie leku i monitorować stan pacjentów z niewydolnością wątroby.
 13. Niewydolność nerek: Pacjenci z niewydolnością nerek mogą wymagać dostosowania dawki Metypred. Monitorowanie stanu nerek jest ważne podczas stosowania leku.
 14. Miastenia gravis: Metypred może wywołać zaostrzenie objawów miastenii gravis, dlatego należy zachować ostrożność u osób z tą chorobą.
 15. Zespół Cushinga: Metypred może powodować objawy zespołu Cushinga, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu. Należy monitorować pacjentów pod kątem objawów zespołu Cushinga.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania Metypred, poinformować lekarza o wszelkich istniejących schorzeniach, innych lekach przyjmowanych przez pacjenta oraz ewentualnych uczuleniach. Lekarz będzie w stanie ocenić, czy Metypred jest odpowiedni dla pacjenta, biorąc pod uwagę wszelkie przeciwwskazania i środki ostrożności.

Dawkowanie Metypred

Dawkowanie i sposób stosowania Metypred zależy od konkretnej sytuacji klinicznej, wieku pacjenta, wagi ciała, stanu zdrowia, rodzaju schorzenia, jego ciężkości oraz odpowiedzi na leczenie. Ostateczną decyzję co do dawki i sposobu podawania powinien podjąć lekarz prowadzący, który zna szczegóły przypadku pacjenta. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące dawkowania i stosowania Metypred.

Dorośli:

 • Dawkowanie doustne: Dorośli zwykle zaczynają od dawki od 4 do 48 mg metyloprednizolonu na dobę, podzielonej na kilka mniejszych dawek. Lekarz dostosuje dawkę w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
 • Dawkowanie dożylnie lub domięśniowo: Dawkę i częstotliwość podawania leku określa lekarz prowadzący. Zwykle stosuje się 10-250 mg co 4-6 godzin, w zależności od ciężkości schorzenia.

Dzieci:

 • Dawkowanie doustne: Dawkowanie dla dzieci jest ustalane na podstawie masy ciała. Zwykle wynosi od 0,14 do 2 mg/kg masy ciała na dobę, podzielone na 3-4 mniejsze dawki.
 • Dawkowanie dożylnie lub domięśniowo: Dawkowanie dla dzieci również jest ustalane na podstawie masy ciała. Zwykle stosuje się 30 mg/m² powierzchni ciała na dobę, podzielone na 3-4 mniejsze dawki.

W przypadku leczenia długotrwałego, lekarz może zalecić tzw. dawkowanie przerywane (ang. alternate-day therapy), polegające na podawaniu leku co drugi dzień, co pozwala zminimalizować ryzyko działań niepożądanych.

Oto kilka wskazówek dotyczących stosowania Metypred:

 • Tabletki należy przyjmować z posiłkiem lub bezpośrednio po nim, aby zminimalizować podrażnienie żołądka.
 • Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, w regularnych odstępach czasu, a jeśli lekarz zalecił dawkowanie przerywane, należy przestrzegać tego harmonogramu.
 • Należy unikać nagłej zmiany dawki lub przerwania leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do objawów odstawiennych lub pogorszenia stanu zdrowia.

Ważne jest, aby pacjent przestrzegał zaleceń lekarza prowadzącego i regularnie przyjmował przepisane dawki Metypred. W razie wątpliwości dotyczących dawkowania i stosowania leku

Z czym nie łączyć leku Metypred

Metypred i Leki Przeciwbakteryjne – Izoiazyd, antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy, może oddziaływać z Metypredem. Te interakcje mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo obu leków.

Metypred i Antybiotyki Przeciwgruźlicze – Ryfampicyna, inny antybiotyk przeciwgruźliczy, może zmieniać sposób, w jaki organizm metabolizuje Metypred, potencjalnie wpływając na jego skuteczność i ryzyko działań niepożądanych.

Metypred i Leki Przeciwzakrzepowe – Doustne leki przeciwzakrzepowe, stosowane w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi, mogą mieć zmienioną skuteczność przy jednoczesnym stosowaniu z Metypredem. Konieczne może być dostosowanie dawek i monitorowanie wskaźników krzepnięcia krwi.

Metypred i Leki Przeciwdrgawkowe – Leki takie jak karbamazepina, fenobarbital, fenytoina mogą wpływać na metabolizm Metypredu, zmieniając jego poziom i działanie w organizmie.

Metypred i Leki Antycholinergiczne – Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe mogą w połączeniu z dużymi dawkami Metypredu prowadzić do poważnych działań niepożądanych, takich jak akutna miopatia.

Metypred i Antycholinesterazy – U pacjentów z miastenią, Metypred może zmniejszać wpływ leków antycholinesterazowych, co może wpływać na kontrolę objawów.

Metypred i Leki Przeciwcukrzycowe – Metypred może zwiększać stężenie glukozy we krwi, co może wymagać dostosowania dawek leków przeciwcukrzycowych u osób chorych na cukrzycę.

Metypred i Leki Przeciwwymiotne – Aprepitant i fosaprepitant mogą wpływać na działanie Metypredu, zmieniając jego skuteczność i profil bezpieczeństwa.

Metypred i Leki Przeciwgrzybicze – Itrakonazol i ketokonazol mogą zmieniać sposób, w jaki organizm metabolizuje Metypred, co może wpływać na jego skuteczność i ryzyko działań niepożądanych.

Metypred i Leki na HIV – Indynawir, rytonawir, kobicystat mogą wpływać na metabolizm Metypredu, zmieniając jego poziom i działanie.

Metypred i Antagoniści Kanału Wapniowego – Diltiazem, lek na wysokie ciśnienie krwi i choroby serca, może zmieniać metabolizm Metypredu.

Metypred i Doustne Leki Antykoncepcyjne – Etynyloestradiol/noretyndron mogą wpływać na działanie Metypredu.

Metypred i Sok Grejpfrutowy – Sok grejpfrutowy może wpływać na metabolizm wielu leków, w tym Metypredu, zmieniając ich skuteczność i bezpieczeństwo.

Metypred i Leki Immunosupresyjne – Cyklosporyna, cyklofosfamid, takrolimus mogą oddziaływać z Metypredem, zwiększając ryzyko działań niepożądanych i wpływając na skuteczność terapii.

Metypred i Makrolidowe Leki Przeciwbakteryjne – Klarytromycyna, erytromycyna, troleandomycyna mogą zmieniać sposób, w jaki organizm metabolizuje Metypred.

Metypred i Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne (NLPZ) – Duże dawki aspiryny mogą zwiększać ryzyko krwawienia i owrzodzenia przewodu pokarmowego przy jednoczesnym stosowaniu z Metypredem.

Metypred i Leki Zmniejszające Stężenie Potasu – Diuretyki i inne leki obniżające poziom potasu mogą prowadzić do hipokaliemii przy jednoczesnym stosowaniu z Metypredem.

Metypred i Inhibitor Aromatazy – Aminoglutetymid może wpływać na metabolizm Metypredu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Metypred

Skutki uboczne leku Metypred

Stosowanie Metypred (metyloprednizolon) może wiązać się z różnymi skutkami ubocznymi, które zależą od indywidualnej reakcji organizmu, dawki oraz czasu trwania leczenia.

Łagodne skutki uboczne Metypred

 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe po Metypred – Możliwe są nudności, wymioty, zgaga, biegunka i wzdęcia. Te objawy zwykle są przejściowe.
 • Zwiększony apetyt po Metypred – Lek może prowadzić do zwiększonego łaknienia i przyrostu masy ciała. Kontrola diety i aktywność fizyczna mogą pomóc zarządzać tą zmianą.
 • Zmiany nastroju po Metypred – Możliwe są bezsenność, drażliwość oraz lęk. Techniki relaksacyjne mogą być pomocne.
 • Zaburzenia widzenia po Metypred – Możliwe jest zwiększone ciśnienie śródgałkowe i rozwój zaćmy. Wymaga regularnych kontroli okulistycznych.
 • Zmiany skórne po Metypred – Trądzik, rozstępy i cienka skóra są możliwe. Ochrona skóry i unikanie nadmiernego słońca są zalecane.
 • Opóźnione gojenie się ran po Metypred – Steroidy mogą spowalniać gojenie. Ważna jest odpowiednia higiena ran.
 • Zwiększona potliwość po Metypred – Często występuje zwiększona potliwość.

Poważne skutki uboczne Metypred

 • Zaburzenia metaboliczne po Metypred – Może wystąpić zespół Cushinga oraz cukrzyca steroidowa, które mogą wymagać zmiany terapii.
 • Osteoporoza po Metypred – Długotrwałe stosowanie może zwiększać ryzyko złamań. Zalecane są suplementacja wapnia i witaminy D oraz badania densytometryczne.
 • Wzrost ciśnienia krwi po Metypred – Nadciśnienie może wymagać leczenia hipotensyjnego.
 • Zaburzenia elektrolitowe po Metypred – Retencja sodu i niedobór potasu mogą wymagać interwencji dietetycznej lub farmakologicznej.
 • Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe po Metypred – Osłabienie mięśni i miopatia mogą wymagać rehabilitacji.
 • Zwiększone ryzyko infekcji po Metypred – Osłabienie odporności może uczynić pacjentów bardziej podatnymi na infekcje.
 • Zaburzenia psychiczne po Metypred – Możliwe są depresja, mania i psychoza, które mogą wymagać psychiatrycznej interwencji.
 • Zaburzenia hormonalne po Metypred – Zaburzenia miesiączkowania i ginekomastia to przykłady zaburzeń hormonalnych.
 • Wzrost ryzyka zakrzepicy po Metypred – Zwiększone ryzyko zakrzepicy może wymagać profilaktyki przeciwzakrzepowej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Metypred

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Metypred?

Metypred jest lekiem zawierającym metyloprednizolon, który jest syntetycznym glikokortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym i immunosupresyjnym. Stosowany jest głównie w leczeniu chorób autoimmunologicznych, alergii, stanów zapalnych oraz chorób skóry, takich jak egzema czy łuszczyca.

Czy Metypred to silny steryd?

Tak, Metypred jest silnym syntetycznym glikokortykosteroidem, który działa jako silny przeciwzapalny i immunosupresyjny lek.

Czy lek Metypred to steryd?

Tak, lek Metypred to steryd, a dokładniej syntetyczny glikokortykosteroid.

Czy po leku Metypred się tyje?

Przyjmowanie leku Metypred, podobnie jak innych glikokortykosteroidów, może prowadzić do przyrostu masy ciała u niektórych pacjentów.

Czy Metypred zatrzymuje wodę w organizmie?

Tak, Metypred, będąc glikokortykosteroidem, może powodować zatrzymanie wody i sodu w organizmie.

Jak długo można brać Metypred?

Czas stosowania Metypred zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju i nasilenia choroby, oraz odpowiedzi na leczenie. Lek może być stosowany krótko- lub długoterminowo, ale długość jego stosowania powinna być ściśle monitorowana i regulowana przez lekarza prowadzącego, który dostosowuje dawkowanie w zależności od sytuacji.

Czy po Metypredzie wypadają włosy?

Wypadanie włosów nie jest typowym skutkiem ubocznym stosowania Metypred. W rzadkich przypadkach pacjenci mogą doświadczyć wypadania włosów podczas leczenia, ale zwykle jest to efekt przejściowy. Jeśli doświadczasz wypadania włosów podczas przyjmowania Metypred, warto skonsultować się z lekarzem.

Czy Metypred bierze się na czczo?

Metypred można przyjmować niezależnie od posiłków. Ważne jest jednak, aby zażywać go zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku niektórych osób lekarz może zalecić przyjmowanie leku na czczo, podczas gdy dla innych może zalecić przyjmowanie go z jedzeniem, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia żołądka.

Czy biorąc Metypred można się opalać?

Biorąc Metypred, można się opalać, ale z ostrożnością, gdyż lek może zwiększyć wrażliwość skóry na światło słoneczne. Warto unikać długotrwałego przebywania na słońcu, stosować krem z filtrem przeciwsłonecznym i nosić ochronne ubrania, aby zminimalizować ryzyko oparzenia słonecznego i uszkodzenia skóry.

Co jest silniejsze Encorton czy Metypred?

Porównując Encorton (prednizon) z Metypredem (metyloprednizolon), można stwierdzić, że Metypred jest nieco silniejszy od Encortonu. Chociaż oba leki są sterydami stosowanymi w leczeniu podobnych schorzeń, Metypred ma większe działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne w porównaniu z Encortonem, co może wpływać na wybór lekarza w przypadku poszczególnych pacjentów.

Czy Metypred można odstawić z dnia na dzień?

Odstawienie Metypred z dnia na dzień, szczególnie po długotrwałym stosowaniu, nie jest zalecane, ponieważ może prowadzić do niewydolności nadnerczy. Lekarz zazwyczaj zaleca stopniowe zmniejszanie dawki, aby umożliwić organizmowi dostosowanie się do zmniejszających się poziomów glikokortykosteroidów i stopniowe wznowienie normalnej produkcji kortyzolu przez nadnercza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Metypred? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMethylprednisoloni natrii succinas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion

Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2024