Metoclopramid

Metoclopramidum to lek przeciwwymiotny zawierający metoklopramid, który działa na mózg zapobiegając nudnościom i wymiotom. Stosowany u dorosłych po chemio- i radioterapii oraz w przypadku migreny.

Działanie Metoclopramidum

Metoclopramidum jest lekiem przeciwwymiotnym, który działa przez wpływ na układ nerwowy centralny, a dokładniej na obszar mózgu odpowiedzialny za kontrolę nudności i wymiotów.

Mechanizm działania metoklopramidu opiera się na blokadzie receptorów dla dopaminy (D2) i serotoninowych (5-HT3), co prowadzi do zahamowania impulsów prowadzących do odruchu wymiotnego.

Poza działaniem przeciwwymiotnym, metoklopramid poprawia również motorykę przewodu pokarmowego, przyspieszając przemieszczanie pokarmu przez żołądek, co jest korzystne w leczeniu dyspepsji i zgagi.

Wskazania do stosowania Metoclopramidum

Metoclopramidum ma kilka głównych wskazań do stosowania, które obejmują:

 • Zapobieganie i leczenie nudności oraz wymiotów: Lek jest często stosowany do kontrolowania nudności i wymiotów związanych z różnymi stanami, takimi jak chemioterapia, radioterapia, a także pooperacyjne wymioty. Jest również skuteczny w leczeniu nudności i wymiotów związanych z migreną.
 • Leczenie dyspepsji: Dyspepsja to stan charakteryzujący się bólem lub dyskomfortem w górnej części brzucha. Metoclopramidum pomaga w leczeniu tego stanu, poprawiając ruchliwość żołądka i przyspieszając opróżnianie jego zawartości.
 • Zespół jelita drażliwego: Chociaż nie jest to główne zastosowanie, metoklopramid może być używany do leczenia niektórych objawów zespołu jelita drażliwego, takich jak ból brzucha i zmiana rytmu wypróżnień.
 • Zapobieganie opóźnionym nudnościom i wymiotom, które mogą wystąpić po chemioterapii.
 • Może być stosowany w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi w przypadku migreny, w celu zwiększenia działania przeciwbólowego.

Wskazany do stosowania u młodzieży (w wieku od 15 do 18 lat), tylko jeśli inne metody leczenia okazały się nieskuteczne lub nie mogą być stosowane do zapobiegania nudnościom i wymiotom, które mogą wystąpić po chemioterapii.

Przeciwwskazania do stosowania Metoclopramidum

Metoclopramidum jest ogólnie dobrze tolerowany przez większość pacjentów, ale nie jest odpowiedni dla wszystkich. Istnieją pewne przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania tego leku, które obejmują:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na metoklopramid lub którekolwiek składniki leku: Pacjenci, którzy wcześniej mieli reakcję alergiczną na ten lek, nie powinni go przyjmować.
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego, niedrożność mechaniczna lub perforacja: Jest to stan, który może wymagać natychmiastowej interwencji chirurgicznej, a metoklopramid może zasłonić objawy i opóźnić leczenie.
 • Epilepsja: Metoklopramid może zwiększać częstość występowania napadów u osób z epilepsją.
 • Guz chromochłonny (pheochromocytoma): Metoklopramid może spowodować nagły wzrost ciśnienia krwi u pacjentów z tym stanem.
 • Pacjenci z Parkinsonem: Metoklopramid może nasilać objawy tej choroby.
 • Dzieci poniżej 1 roku życia: Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia niepożądanych działań neurologicznych, lek nie jest zalecany dla tej grupy wiekowej.

Środki ostrożności:

 • U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby: Dawkę można wymagać dostosowania.
 • W przypadku pacjentów z chorobami serca, w tym z niewydolnością serca: Metoklopramid może powodować wydłużenie QT, co zwiększa ryzyko wystąpienia arytmi serca.
 • U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń neurologicznych, w tym z zaburzeniami ruchu.
 • U starszych pacjentów: Mogą oni być bardziej podatni na działania niepożądane, takie jak zaburzenia ruchu.
 • W przypadku stosowania z innymi lekami: Metoklopramid może wpływać na działanie niektórych innych leków, więc lekarz powinien być poinformowany o wszystkich innych lekach, które pacjent przyjmuje.

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania jakiegokolwiek leku, w tym metoklopramidu, aby upewnić się, że jest on bezpieczny i odpowiedni dla danego pacjenta.

Jak stosować Metoclopramidum?

Lek Metoclopramidum Polpharma powinien być zawsze przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Poniżej przedstawiam ogólne zalecenia dotyczące dawkowania i stosowania leku:

Dawkowanie:

 • Dorośli: Zalecana dawka pojedyncza wynosi 10 mg, powtarzana do trzech razy na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 30 mg lub 0,5 mg/kg masy ciała. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni.
 • Młodzież w wieku od 15 do 18 lat (do zapobiegania opóźnionym nudnościom i wymiotom po chemioterapii): Zalecana dawka wynosi 0,1 do 0,15 mg/kg masy ciała, powtarzana do trzech razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 0,5 mg/kg masy ciała. U młodzieży z masą ciała powyżej 60 kg stosuje się 1 tabletkę 10 mg doustnie do trzech razy na dobę. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni.

Sposób stosowania:

 • Należy przestrzegać co najmniej sześciogodzinnego odstępu pomiędzy podaniem kolejnych dawek, nawet w przypadku wystąpienia wymiotów i odrzucenia dawki.
 • Pacjenci w podeszłym wieku mogą potrzebować zmniejszenia dawki, w zależności od czynności nerek i wątroby oraz ogólnego stanu zdrowia.
 • Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, ponieważ mogą wymagać zmniejszenia dawki.
 • Metoklopramidu nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.

Pominięcie dawki:

 • W przypadku pominięcia dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przedawkowanie:

 • W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy mogą obejmować niekontrolowane ruchy (objawy pozapiramidowe), senność, problemy ze świadomością, dezorientację, omamy i problemy z sercem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Metoclopramidum Polpharma, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Z czym nie łączyć leku Metoclopramid

Leki na chorobę Parkinsona i Metoclopramid Baxter – Metoclopramid Baxter może interferować z lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona, takimi jak lewodopa. Konieczna jest ostrożność w przypadku stosowania metoklopramidu wraz z tymi lekami, gdyż może dojść do zmniejszenia skuteczności leczenia Parkinsona.

Leki przeciwcholinergiczne i Metoclopramid Baxter – Leki przeciwcholinergiczne, które są używane do łagodzenia skurczów żołądka, mogą kolidować z działaniem Metoclopramidu Baxter, który zwiększa ruchliwość przewodu pokarmowego.

Pochodne morfiny i Metoclopramid Baxter – Stosowanie pochodnych morfiny, leków przeciwbólowych, w połączeniu z metoklopramidem może prowadzić do wzajemnego nasilania działania sedacyjnego obu leków.

Leki uspokajające i Metoclopramid Baxter – Podobnie jak w przypadku pochodnych morfiny, stosowanie leków uspokajających razem z metoklopramidem może nasilać działanie otępiające i sedacyjne.

Leki na zaburzenia psychiczne i Metoclopramid Baxter – Leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych mogą interagować z metoklopramidem, co wymaga szczególnej uwagi przy ich łącznym stosowaniu.

Digoksyna i Metoclopramid Baxter – Digoksyna, lek stosowany w leczeniu niewydolności serca, może mieć zmienioną biodostępność przy jednoczesnym stosowaniu z metoklopramidem.

Cyklosporyna i Metoclopramid Baxter – Metoklopramid może wpływać na poziomy cyklosporyny w organizmie, leku stosowanego w leczeniu zaburzeń układu odpornościowego.

Miwakurium i Suksametonium i Metoclopramid Baxter – Leki te, stosowane do rozluźniania mięśni, mogą mieć zmienione działanie w połączeniu z metoklopramidem.

Fluoksetyna i Paroksetyna i Metoclopramid Baxter – Antydepresanty takie jak fluoksetyna i paroksetyna mogą interagować z metoklopramidem, co wymaga uwagi w ich równoczesnym stosowaniu.

Alkohol i Metoclopramid Baxter – Spożywanie alkoholu podczas leczenia metoklopramidem jest niewskazane, ponieważ alkohol może nasilać działanie otępiające i senność wywołaną przez Metoclopramid Baxter.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Metoclopramid

Skutki uboczne leku Metoclopramid

Lek Metoclopramidum Polpharma, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej znajduje się szczegółowy opis możliwych skutków ubocznych oraz ich prawdopodobieństwo:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • Senność.

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów)

 • Depresja
 • Niekontrolowane ruchy, takie jak tiki, dygotanie, skręcanie ciała lub kurcze mięśni
 • Objawy zbliżone do objawów choroby Parkinsona (sztywność, drżenie)
 • Pobudzenie ruchowe
 • Niepokój, zmęczenie i znużenie
 • Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • Biegunka
 • Osłabienie.

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 100 pacjentów)

 • Uczulenie
 • Podwyższone stężenie hormonu zwanego prolaktyną we krwi, co może powodować wytwarzanie mleka u mężczyzn oraz u kobiet niekarmiących oraz nieregularne miesiączki
 • Omamy
 • Ostra dystonia (występowanie ruchów mimowolnych powodujących skręcanie i wyginanie różnych części ciała)
 • Dyskineza (nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub całego ciała)
 • Zaburzenia widzenia i mimowolne odchylenie gałki ocznej w górę
 • Obniżony poziom świadomości
 • Powolne bicie serca (zwłaszcza po podaniu dożylnym).

Rzadko (mogą wystąpić do 1 na 1000 pacjentów)

 • Bezsenność, dezorientacja
 • Zaburzenia widzenia
 • Obrzęk języka lub krtani
 • Stan splątania
 • Drgawki (zwłaszcza u pacjentów z padaczką)
 • Bóle i zawroty głowy
 • Szkodliwy wpływ na wątrobę.

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

 • Wysypka, pokrzywka lub skurcz oskrzeli, zwłaszcza u pacjentów z dychawicą oskrzelową w wywiadzie
 • Zmniejszenie liczby białych krwinek.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Nudności
 • Nietrzymanie moczu lub częste oddawanie moczu
 • Porfiria
 • Nieprawidłowe stężenie barwnika krwi, co może spowodować zmianę koloru skóry
 • Nieprawidłowy rozrost piersi (ginekomastia), impotencja
 • Mimowolne skurcze mięśni po długotrwałym leczeniu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku
 • Wysoka gorączka, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, drgawki, pocenie się, wytwarzanie śliny (mogą być to objawy zaburzenia zwanego złośliwym zespołem neuroleptycznym)
 • Szybkie bicie serca lub inne zmiany pracy serca, które mogą być widoczne na zapisie EKG
 • Zatrzymanie krążenia (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • Wstrząs (ciężkie zmniejszenie ciśnienia krwi) (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • Utrata przytomności (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • Reakcja alergiczna, która może być ciężka (zwłaszcza po podaniu dożylnym)
 • Bardzo wysokie ciśnienie krwi.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych objawów niepożądanych należy natychmiast zaprzestać stosowania tego leku i niezwłocznie poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Metoclopramid

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się Metoclopramidum?

Metoclopramidum stosuje się głównie do leczenia nudności i wymiotów różnego pochodzenia, w tym związanych z migreną oraz chemioterapią. Ponadto, jest wykorzystywany w leczeniu zespołu jelita drażliwego i choroby refluksowej przełyku, poprawiając perystaltykę przewodu pokarmowego.

Jak długo brać Metoclopramidum?

Długość leczenia Metoclopramidum zależy od stanu pacjenta i zaleceń lekarza. Lek ten zazwyczaj nie jest stosowany dłużej niż 5 dni z powodu potencjalnego ryzyka wystąpienia poważnych skutków ubocznych.

Czy można kupić Metoklopramid bez recepty?

Nie, Metoclopramid jest lekiem dostępnym tylko na receptę.

Jak przyjmować Metoklopramid?

Metoklopramid przyjmuje się zazwyczaj doustnie, w postaci tabletek lub syropu, trzy do czterech razy dziennie przed posiłkami i na noc. Dawkę i częstotliwość stosowania określa lekarz, a pacjent powinien dokładnie przestrzegać tych instrukcji.

Czy Metoclopramid usypia?

Tak, Metoclopramid może powodować senność. Jest to jeden z bardzo częstych skutków ubocznych, które mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów. Jeśli odczuwasz senność po zażyciu tego leku, powinieneś skonsultować to ze swoim lekarzem.

Czy Metoklopramid jest bezpieczny w ciąży?

Metoclopramid może być stosowany w ciąży jedynie, jeśli jest to absolutnie konieczne i po rygorystycznej ocenie korzyści i ryzyka przez lekarza. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w czasie ciąży.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Metoclopramid? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMetoclopramidi hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023